You are on page 1of 3

Wymagania etapowe Licencjat, dzienne Specjalno oglnofilozoficzna:

Do koca I roku naley obowizkowo zaliczy: technologi informatyczn, technologi pracy umysowej wstp do filozofii, logik I histori filozofii staroytnej, histori filozofii redniowiecznej, jzyk aciski (1 i 2 sem.), analiz tekstw filozoficznych. I i II

Dodatkowo w cigu I roku naley zaliczy rwnie kurs BHP i kurs biblioteczny (fakultatywnie).

Do koca II roku naley obowizkowo zaliczy: jzyk nowoytny (semestr zimowy i letni), wychowanie fizyczne, histori filozofii nowoytnej, seminarium licencjackie (semestr letni) Ogln metodologi nauki Ontologi Etyk Filozofi polsk

Wszystkie pozostae przedmioty naley obowizkowo zaliczy do koca studiw. Mona je wybiera czciowo na roku II tak, aby uzyska 120 pkt ECTS.

Specjalno komunikacja spoeczna: Do koca I roku naley obowizkowo zaliczy: technologi informatyczn, wstp do filozofii i kom. spoecznej, psychologi komunikacji. socjologi komunikacji, wartoci w komunikowaniu, warsztaty medialne (1 sem.), histori filozofii staroytnej i redniowiecznej, logik i semiotyk analiz tekstw filozoficznych,

Dodatkowo w cigu I roku naley zaliczy rwnie kurs BHP i kurs biblioteczny (fakultatywnie).

Do koca II roku naley obowizkowo zaliczy: jzyk nowoytny (1 i 2 sem.), wychowanie fizyczne, warsztaty medialne (2 sem.), retoryk i erystyk histori filozofii nowoytnej, filozofi kultury, etyk mediw i ycia publicznego, hermeneutyk, kognitywistyk, prawo medialne i autorskie, emisj gosu i trening wystpie publicznych, seminarium licencjackie (1 sem.).

Do koca II roku mona te zaliczy inne wybrane przedmioty: translatorium, przedmioty dodatkowe, i inne tak, aby uzyska minimum 120 punktw ECTS.

Wszystkie pozostae przedmioty naley zaliczy do koca studiw. Studenci mog zapisywa si na te przedmioty na latach wczeniejszych, jeli speniaj warunki wskazane w opisie kursu. Studia II stopnia, dzienne, dla studentw po filozofii: Do koca I roku naley obowizkowo zaliczy: psychologi, socjologi, jzyk obcy dla filozofw, analiz tekstw w j.obcym, semiotyk lub logik II (do wyboru), seminarium magisterskie, zaawansowane techniki komputerowe.

Wszystkie pozostae przedmioty naley zaliczy do koca studiw. Mona je wybiera czciowo ju od I roku tak, aby uzyska 60 pkt ECTS. Studia II stopnia, dzienne, dla studentw po innych kierunkach, ni filozofia: Do koca I roku naley obowizkowo zaliczy: wstp do filozofii, analiz tekstw filozoficznych, histori filozofii staroytnej, logik I, psychologi, socjologi, seminarium magisterskie, zaawansowane techniki komputerowe, histori filozofii redniowiecznej.

Wszystkie pozostae przedmioty naley zaliczy do koca studiw. Mona je wybiera czciowo ju od I roku tak, aby uzyska 60 pkt ECTS.