Drugi Powszechny Spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. [Dokumenty elektroniczne]

Drugi Powszechny Spis ludności z dn. 9.XII.1931 r. [Dokument elektroniczny] : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo łódzkie bez miasta Łodzi / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1938.