Created by RV56

Lars Bergquist - Hade Marx Fel?

I Hade Marx fel? börjar jag med att skingra de täta dimmorna kring begreppet vetenskap och med att avgränsa vetenskapen från ideologin. Jag tror mig kunna visa att marxismens ansats och metod är vetenskaplig, i själva verket långt mer vetenskaplig än de borgerliga "samhällsvetarnas" påståenden, som är ren ideologi. Jag skiljer ut Marx' metodik från hans slutsatser, och klargör vilka av slutsatserna som måste revideras eller förkastas, och vilka som håller. Jag analyserar några av de självutnämnda "marxisternas" förvillelser. Slutligen klarlägger jag (hoppas jag) marxismens kärna, kunskapsteorin ("den dialektiska materialismen") och dess samhälls- och historiesyn ("den historiska materialismen"). Ett appendix belyser delar av den debatt som bokens första publicering utlöste, och en ordlista gör att jag slipper skriva om hela originaltexten.