Created by Fonds DOTS

5. diskusija par dzīves kvalitāti Latvijā

2014. gada 10. aprīlī Sorosa fonds rīkoja 5. diskusija par dzīves kvalitāti Latvijā "Laba pārvaldība Latvijā -- vai tālu līdz tam?". Programma: http://ej.uz/SFLdiskusija-5-programma Video ieraksts: http://ej.uz/SFLdiskusija-5-video Diskusijas mērķis bija izvirzīt konkrētus priekšlikumus valsts pārvaldē pieņemto lēmumu kvalitātes celšanai, kā arī sabiedrības un lēmumu pieņēmēju dialoga uzlabošanai. Diskusiju ciklu par dzīves kvalitāti Latvijā Sorosa fonds -- Latvija uzsāka 2013.gada rudenī. Šis diskusiju cikls ir iecerēts kā sarunu platforma par aktuālajiem Latvijas attīstības jautājumiem, lai rosinātu diskusiju un izvirzītu piedāvājumus ilgtspējīgai un harmoniskai Latvijas attīstībai, iesaistot lēmumu pieņēmējus, politiķus, pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus. Diskusijas norisinās aptuveni reizi divos mēnešos. Līdz šim tika rīkotas sekojošās diskusijas: Teritoriju attīstība sarūkošā Latvijā; Transporta sistēma Latvijas reģionos un ceļu infrastruktūra; Ko sagaidām no augstākās izglītības Latvijā?; Latvijas uzņēmējdarbības vide - batuts vai skrejceļš?.