Created by Otgovori.Info

Българско списание за обществено здраве

Списанието бе издание на Националния център по опазване на ощественото здраве и анализи. То съдържа статии на следните теми: здравен мениджмънт, промоция на здравето, околна средаи здраве, трудова медицина, психично здраве и др.