Syariah dalam kehidupan Muslim

Pengenalan
Setiap individu memerlukan kepada satu kehidupan

bermasyarakat. Terjadi secara fitrah. Kehidupan bermasyarakat memerlukan kepelbagaian transaksi. Kadang kala setiap perhubungan akan mewujukan pertikaian atau perbalahan. Kewujudan undang-undang memperuntukan hak dan tanggungjawab individu. Undang-undang mewujudkan keadilan. Ia juga mempengaruhi adat istiadat, agama, budaya, dan lain2. Undang-undang yang diterima pakai dikenali sbg. Syariat/Syariah Islam.

Pengertian Syariah
Perkataan yang sering diungkap dalam Bahasa

Melayu ini sebenarnya berasal dari Bahasa Arab. Ia mempunyai 2 maksud tetapi kefahaman yang sering berkait diantara 1 sama lain iaitu: C. SumberAir D. Jalan yg jelas & lurus.  Perngetian yg pertama ialah diasaskan oleh orang Arab.  Kedua, merujuk didalam maksud ayat yg ke18 dlm Surah al-Jathiyah.

Syariah juga diberi maksud ad-

din(pergantungan) dan almillah(kecenderungan) Kedua-dua itu juga bermaksud agama. Syariah bersifat muqaddas iaitu sangat murni terpelihara daripada cacat cela mahupun kekuranganya. Kupasan daripada literal & teknikal ialah keperluan manusia tidak dinafikan dgn sifatnya sebagai sumber air utk kelangsungan kehidupan manusia.

Fiqh/Fikah
Fiqh bermaksud keilmuan/kefahaman

mengenai hukum-hakam syariah yang bersifat amali. Fiqh, 1 disiplin ilmu dibahas dlm 4 bidang yg besar iaitu Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalat, Fiqh Munakahat & Fiqh Jenayah. Fiqh juga membawa maksud kefahaman tentang sesuatu. Sbg 1 istilah akademik, ia bermaksud pemahaman secara mendalam.

Kesimpulannya, fiqh ialah 1disiplin ilmu utk

memahami isi2 syariat itu sendiri. Fiqh ialah mencari ketentuan hukum syarak bagi mukallaf harus, wajib, sunat, makruh, sah, batal dan sbgnya.

Hukum
Fuqaha sbg khitab atau mesej Allah S.W.T.

yang berkaitan dgn perbuatan mukallaf. Hukum2 Allah S.W.T. hanya dituju kepada golongan mukallaf. Ia juga digelar sbg faqih dlm kata mufrad(singular) & fuqaha dlm kata jamak (plural).

Undang-undang
Merujuk kepada undang-undang Islam

bermaksud ketetapan-ketetapan syariat yg telah mengalami proses ijttihad secara halus serta ditetapan oleh badan perundangan negara Islam sbg 1 undang-undang yg dilaksanakan di negara berkenaan. Ia juga terjemahan kepada ungkapan “alQuran & al-Sunnah sbg panduan hidup manusia”.

Nas/Dalil Syariah
Nas membawa maksud ayat al-Quran/hadith

Rasulullah S.A.W. yg digunakan sbg hujah dlm menentukan sesuatu hukum.

Masadir/Sumber Syariah
Al-Quran, al-Hadith, Ijma & Qiyas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful