You are on page 1of 8

BP HOLDINGS

**press releases**

FJÄRRÅTGÄRDER CENTRUM GER GÅRDAR FJÄRRKONTROLL
Från BP vindkraft fjärråtgärder centrum i Houston kontrolleras alla 13 i dess gårdar över sju oss stater är nära 24/7. Den information som förmedlas tillbaka hjälper dem att producera mer effektivt, ekonomiskt och säkert sätt Sitter i ett mörkare rum mer än 30 våningar ovan gatorna i downtown Houston, USA, en BP vindkraft aktör är kunna berätta besökare exakt hur mycket makt genereras på en vindkraftspark så långt bort som California – och vad vädret vill det.

Detta är fjärråtgärder centrum (ROC), där vissa 800 miljoner enskilda datapunkter från BP: s 13 vindkraftverk i sju stater lagras varje månad. Massan av information gör det fjärråtgärder laget att hålla ett öga på kritiska och rörliga faktorer, såsom turbin tillgänglighet, power generation kapacitet, marknadens prissättning och vind hastighet. Program samlar in data på varje enskild vindkraftspark, samt från nationella elektriska systemansvariga som den elektriska tillförlitlighet rådet i Texas (ERCOT), som överförs sedan till Houston och väder tjänster. Mycket av informationen visas i form av cirkeldiagram eller stapeldiagram på centrumets fem av 18 meter lång (1,5 av 5 meter lång) ljust färgade skärmar – känd som "muren". Det flimrar regelbundet, som nummer justera i realtid.

"Väggen ger operatörer synlighet av vad som händer vid varje wind farm, säger David Grant, chef för fjärråtgärder och SCADA (övervakande kontroll och data förvärv) teknik för BP vindkraft. "Vi kan titta på prestanda för en enskild turbin och jämför det med andra från samma tillverkare på en specifik vindkraftspark eller hela flottan, Vi kan känna igen om utrustning börjar bedriva verksamhet utanför en normal parameter och reagera." Tack vare ett larmsystem som konfigurerats intern, aktörer i ROC vet nästan omedelbart av eventuella problem i fältet. "Om vi har en maskinvaruenhet som resor ute på en gård – om det är en individuell turbin, nätverkskomponent, omformare eller meteorologiska torn – vi är aviserad av larm, vanligtvis inom fem till tio sekunder av denna händelse äger rum," förklarar Tony Tousha, vind operationer specialist.

Med sådan tillsyn och möjligheten att växla enskilda turbiner eller inaktivera, spelar centrum en betydande roll i hantera risken för vind och upprätthålla överensstämmelse med tillsynsmyndigheter runt spänning kontroll och elförsörjning. -Datapunkter vi samla in och analysera är verkligen viktiga indikatorer som tillåter oss att maximera wind turbine tillgänglighet och tillförlitlighet och säkerställa intäkter generation är optimerad när vinden blåser, säger Grant. Med en levande foder på skärmen vilket återspeglar den aktuella elpriset för varje anläggning, när priset spikes, ett telefonsamtal från Houston centrum till en vindkraftspark kan innebära en ändring av den dagliga underhåll cykeln för att optimera turbiner ställning för att fånga vind.

Information som finns tillgänglig i ROC kan också skydda personal på marken, i deras ofta isolerade platser. Centrumets realtid väderlekskarta över hela landet visar vita blixten grafik som stormar flytta över Great Plains. Varje vindkraftspark markeras och när stormen, tornado eller flash flood varningar kommer inom en 90 - 60 eller 30 sjömil (145-, 95- eller 50-kilometer) RADIUS-meddelanden är utsända till drabbade webbplatser som kan behöva evakuera personal. "We're kunna zooma direkt på plats av en vindkraftspark och vara ögon i skyn mitt i natten för en facility manager, som kanske bor 25 mil [40 kilometer] bort och kan inte bero på samma allvarlighetsgrad av väder som en annan del av webbplatsen," säger Grant.

UPPGRADERAD UTRYMME Tillbaka i Houston, ROCS 1 500 kvadratmeter (140 kvadratmeter) utrymme, som blev operativt i September 2011, är en uppgradering från den ursprungliga centrum, som uppgick till bara 180 kvadratmeter (16 kvadratmeter), en våning ovan. Så växte verksamheten och team, en större plats blev nödvändigt och utforma nya centrum, komfort och enkel att använda för sex operatörer, som arbetar enskilt 12 timmars SKIFT, var en prioritet. Som sådan, lagras alla datormaskinvara i en servergarderob att minimera buller och ledningar placeras under golvet. Belysning-system kan kontrolleras i flera zoner som passar enskilda smak, kan de justerbara uppvärmning och luftkonditionering.

Även om tekniken verkar ta rollen som medverkande i ROC, är kompetensen hos de individer som tolkar informationen en ovärderlig tillgång. -Operatörerna måste Frågvisa sinnen, vilket gör dem vill fråga data, påpekar Grant. "Vår teknik är tillgänglig i branschen, men vad ställer BP vindkraft sönder är hur vi använder det för att ge oss konkurrensfördelar."