Pertumbuhan penduduk dunia

Disediakan oleh: ELAINE LOOI HUI SIEN LAU TIEN YING

Kadar dan arah alir pertumbuhan penduduk dunia pada masa kini
Arah alir pertumbuhan penduduk dunia meningkat dengan mendadak terutama sekali selepas Perang Dunia Kedua (semenjak tahun 1950 hingga kini). Menjelang tahun 1900, penduduk dunia telah bertambah kepada 1650 juta orang dengan kadar pertumbuhan penduduk sebanyak sekali ganda. Unjuran pertumbuhan penduduk dunia yang dibuat oleh PBB menunjukkan penduduk dunia akan mencapai 10 bilion orang pada tahun 2050. Tiga per empat daripada pertumbuhan penduduk dunia selepas tahun 1900 adalah disumbangkan oleh negara² sedang

Tiga buah negara Asia yang mempunyai penduduk yang paling ramai dalam dunia ialah India, China dan Indonesia. Arah alir pertumbuhan penduduk boleh diteliti melalui data atau graf garis. Lazimnya terdapat tiga trend atau arah alir pertumbuhan penduduk :
 

Jumlah penduduk pada tahun :
  

Arah alir peningkatan atau penurunan secara mendadak/pesat. Arah alir peningkatan atau penurunan secara gradual/perlahan-lahan. Arah alir yang stabil/tidak berubah. 1975 1990 2002 – – – 4 bilion 5.3 bilion 6.3 bilion

Dianggarkan penduduk dunia akan terus meningkat kepada 8.5 bilion menjelang tahun 2025 dan seterusnya kepada 14.2 bilion manusia menjelang tahun 2100. Namun begitu, kadar dan arah alir pertumbuhan penduduk dunia mengikut benua adalah tidak sama. Bukan semua benua mengalami pertumbuhan penduduk yang mendadak. Misalnya, benua Eropah dan America Utara mengalami pertumbuhan gradual benua

Benua Asia dan benua Afrika banyak mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang mendadak dan pesat. Trend pertumbuhan di benua Asia merupakan separuh daripada pertumbuhan penduduk dunia. Mengikut anggaran PBB, 97% daripada pertambahan penduduk dunia adalah berlaku di negara² sedang membangun terutamannya di Asia. Antaranya India dan China masing² menyumbangkan sebanyak 21% dan 15% keseluruhan pertumbuhan penduduk dunia.

10 negara paling tinggi menyumbang kepada pertumbuhan penduduk dunia 1995-2000
Negara India China Pakistan Indonesia Nigeria Amerika Syarikat Brazil Bangladesh Mexico Filipina Jumlah Pertambahan 15 999 11 408 4 048 2 929 2 511 2 267 2 154 2 108 1 547 1 522 77 738 % 20.6 14.7 5.2 3.8 3.2 2.9 2.8 2.7 2.0 2.0 100

Bagi kebanyakan negara maju khususnya di benua Eropah dan Amerika Utara arah alir pertumbuhan penduduk adalah tidak sama dengan negara² di benua Asia. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah berlaku ketika sebelum zaman Revolusi Perindustrian lagi di benua² tersebut. Selepas zaman Revolusi Perindustrian, pertumbuhan penduduk berlaku secara gradual dan kini hanya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil malahan di sesetengah negara menunjukkan simptom penurunan yang besar. Di antara sebab utama arah alir pertumbuhan penduduk negara maju menunjukkan penurunan ialah kerana kejatuhan indeks kadar kesuburan

Kejatuhan indeks kadar fertiliti ini dikaitkan dengan perkahwinan di usia lewat, gaya hidup bebas, mementingkan kerjaya, peningkatan kos hidup dan sebagainya. Selain daripada arah alir pertumbuhan penduduk , kadar pertambahan penduduk mengikut komposisi umur secara relatif juga turut mendapat perhatian. Pada keseluruhannya, taraf kesihatan penduduk dunia semakin meningkat. Faktor ini telah menyebabkan

Jumlah penduduk tua jauh melebihi jumlah penduduk dewasa dan remaja di sesetengah negara maju. Ini menyebabkan komposisi umur penduduk menjadi tidak seimbang dan kerajaan terpaksa menambahkan kemudahan untuk menampung keperluan mereka. Perangkaan PBB menunjukkan pada tahun 2050 penduduk berumur 80 dan ke atas akan bertambah sebanyak enam kali ganda manakala penduduk yang berumur 60 ke atas hanya mencecah angka dua bilion orang sahaja. Sekiranya kadar kelahiran menurun, nisbah kanak² berumur 15 tahun ke

Anggaran PBB pada tahun 2050, jumlah penduduk muda sedunia akan menurun sebanyak 20% sedangkan golongan tua akan meningkat sebanyak 22%. Fenomena ini lebih ketara berlaku di negara² maju. PBB juga menganggarkan menjelang tahun 2050 unjuran komposisi penduduk golongan tua di negara maju akan meningkat sebanyak 33% sedangkan unjuran komposisi penduduk golongan muda menurun sebanyak 15%. Trend/arah alir kependudukan negara maju menunjukkan penurunan golongan muda dan peningkatan golongan tua.

Proses penuaan penduduk bertambah disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan dan perubatan serta kesedaran amalan penjagaan kesihatan yang tinggi di kalangan penduduk negara maju. Peningkatan golongan tua akan membebankan kerajaan daripada segi bayaran pencen, bantuan kebajikan, pembiayaan dan pengurusan rumah² perlindungan, penjagaan kesihatan percuma dan sebagainya. Namun begitu, kadar penurunan di

Manakala golongan tua pula menunjukkan peningkatan yang menggambarkan jangka hayat mereka semakin tinggi. Peningkatan golongan tua di negara maju jelas lebih tinggi berbanding dengan peningkatan golongan tua di negara sedang membangun.

Faktor² yang mempengaruhi kepesatan pertumbuhan penduduk dunia
Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian Faktor aras kesuburan Perkahwinan di usia muda Kegagalan program perancangan keluarga Bertambahnya pengeluaran sumber makanan Kestabilan politik (keamanan dunia

Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian Sebab :
  

Kemajuan taraf kesihatan dan teknologi perubatan Mengawal pelbagai penyakit yang merbahaya Megurangkan risiko kematian bayi yang baru lahir Taun Malaria Hepatitis B

Contoh penyakit yang merbahaya :
  

Contoh teknologi perubatan moden :

Penggunaan peralatan moden – meningkatkan peratusan bayi yang selamat dilahirkan

Perkhidmatan kesihatan yang bertambah baik cth : peningkatan bilangan doktor dan perubatan moden Amalan pemakanan yang seimbang telah meningkatkan jangka hayat penduduk

Faktor aras kesuburan
Golongan 15 hingga 45 tahun lebih produktif untuk melahirkan anak berbanding dengan golongan tua Nisbah jantina yang hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi komposisi umur subur turut meningkatkan kelahiran

Perkahwinan di usia muda
15 hingga 45 tahun merupakan umur subur Perkahwinan di usia muda menyebabkan kecenderungan memperoleh saiz keluarga yang besar Khususnya berlaku di negara yang masih rendah taraf pendidikan cth : India, Bangladesh, Indonesia, Filipina

Kegagalan program perancangan keluarga
Kegagalan program kawalan penduduk dan perancangan keluarga, halangan agama, adat dan status quo juga menjejaskan kadar kelahiran Contoh :

Agama Islam menggalakan keramaian umatnya Kaum Cina cenderung untuk memperolehi anak lelaki sebagai

Dalam sektor pertanian, semakin ramai anak bermakna semakin menjimatkan kos buruh Oleh itu, mereka jarang mengamalkan program kawalan penduduk atau perancangan keluarga

Bertambahnya pengeluaran sumber makanan
Pengeluaran sumber makanan yang bertambah memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk dunia Dielakkan daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran Makanan lebihan akan dieksport ke negara yang mengalami masalah kekurangan makanan

Contoh perkembangan teknologi makanan :
 

Teknologi hidroponik Teknologi akuakultur

 Jika

kebimbangan terhadap kebuluran dikurangkan, kesan psikologi menyebabkan kenaikan kadar pertumbuhan penduduk cth : Malaysia dan Singapura

Sumber makanan yang berzat dan berkhasiat serta amalan pemakanan yang seimbang menjamin kesihatan penduduk bertambah Hal ini kerana kadar kematian berkurangan, jangka hayat meningkat, kadar kelahiran pun meningkat

Kestabilan politik
Kestabilan politik mendorong kemakmuran dalam ekonomi dan sosial negara mengakibatkan pertambahan penduduk Usaha governan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk Contoh :
Skim pengecualian cukai Bonus kepada pasangan yang melahirkan lebih banyak anak

Soalan
1.

Jelaskan empat faktor yang menyebabkan negara-negara di rantau Asia Pasifik mengalami kadar pertumbuhan penduduk yang pesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful