You are on page 1of 20

JAK ANALIZOWAĆ UTWÓR LITERACKI NA EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2011?

Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Co to jest szkolna interpretacja tekstu?
Szkolna interpretacja tekstu jest zdyscyplinowaną

formą wypowiedzi, której najważniejszym zadaniem jest udowodnienie danej hipotezy interpretacyjnej.

zawierać argumenty literaturoznawstwa kulturoznawstwa językoznawstwa .Co to jest szkolna interpretacja tekstu? Wypowiedź ta musi być przekonująca. zbudowana na wiedzy z zakresu tzn.

.

.

lecz istnieje tzw. analityczny model odpowiedzi Po drugie. ponieważ w chwili pisania matury jeszcze nie ma analitycznego modelu wypowiedzi… . że nie ma klucza. dlatego. dlatego.Schemat oceniania i jego stosowanie Po pierwsze. że to jest po prostu nieracjonalne.

Co zawiera analityczny model wypowiedzi? Zawiera obszary kryteriów. te z kolei podzielone są na konkretne wskazania. które zdający powinien uwzględnić w swoim wypracowaniu. .

Co wyznacza obszar kryteriów? Obszar kryteriów wyznacza sposób formułowania tematu: .

Kleanta i Elmiry Segment pierwszy: tytułowej postaci. wobec charakterystyka Tartuffe’a Segment drugi: postawy (postawa bohatera „dla Obszary kryteriów były wymienionych w temacie Segment trzeci: podsumowanie świata” i rzeczywista = przyporządkowane trzech postaci wobec (dostrzeżenia przez hipokryzja) na podstawie zdających hipokryzji segmentom kolejnym Świętoszka na podstawie Tartuffe’a. różnych podanych fragmentówpostaw bohaterów wobec tematu podanych fragmentów niego oraz interpretacji postaw bohaterów (wraz z otwarciem na cały (wraz z otwarciem na cały w kontekście przesłania utworu. utwór) utwór). .Analiza tematu z 2010 roku (poziom podstawowy) Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera „Świętoszek” scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona.

które sprawdza ten temat .Umiejętności.

określenie postawy Orgona wobec Tartuffe’a.Oczekiwane czynności. określenie prawdziwej twarzy Tartuffe’a. podsumowanie:  określenia cech bohatera na podstawie jego wypowiedzi i zachowań (elementy bezpośredniej charakterystyki postaci). . które powinien wykonać maturzysta        przedstawienie postaci i relacji między nimi. określenie postawy Kleanta wobec Tartuffe’a. określania relacji między Świętoszkiem a innymi bohaterami i na ich podstawie wnioskowania o cechach charakteru i osobowości Tartuffe’a (elementy charakterystyki pośredniej). określenie postawy Elmiry wobec Tartuffe’a. określenie postawy Tartuffe’a „dla świata” (fałsz).

Tylko fragment czy cały utwór? Stworzenie pełnej krytycznej charakterystyki bohatera wiązało się ze znajomością całego utworu. ponieważ tylko ona mogła dać piszącym możliwość wartościowania i odróżniania: .

.

.

jeżeli szczególnie interpretacji ciekawa. która pomaga umiejętności wykraczające którestyl wypowiedzi sam podejmują ten pozaproblem czy motyw oczekiwania. funkcjonalna i zaprezentowałeśtylko zapisem. odwołań doanalizawiedzę i urozmaicone słownictwo wnikliwa innych tekstu kompozycja pracy możliwością. uzyskasz w ocenie dodatkowe punkty .Temat a kryteria oceniania wśród kryteriów oceniania są kryteria oceniania nie są umiejętność funkcjonalnego sztywnym. są tekstów. jedynie słusznym również walory bogate. wykorzystania wpracy.

Analiza tematu z 2010 roku (poziom podstawowy) Porównaj konwencje literackie podanych tekstów. typySchulza Prusa a opowiadania obrazowanie narracji oraz inne elementy fantastyczne i kreacyjne świata przedstawionego Schulza . Zwróć uwagę na wykreowane w nich przestrzenie i bohaterów literackich (fragment Lalki Prusa oraz opowiadania Schulza) Uwaga! Segment pierwszy: przestrzeń Należy pamiętać o drugi:w Lalce Prusa Segment trzeci: Segment i opowiadaniu Schulza – posługiwaniu się kategoriami: Prusa podsumowanie bohaterowie Lalki realistyczne i mimetyczne określenie inarratora.

.

na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego (2006) • Abiturient.Formuła wypracowań Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu (2005) • Abiturient interpretując fragment utworu musi uczynić to w kontekście jego całości (znajomość całej powieści Sienkiewicza). powinien znać dramat Szekspira. obok analizy fragmentów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. na czym polega różnica pomiędzy tragizmem antycznym a Szekspirowskim . jeden dramat antyczny. określ. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira. rozumieć pojęcie tragizmu oraz wiedzieć.

przedstaw i podjęcia tematu zagłady Żydów w porównaj dwa sposoby prezentacji doświadczeń pokoleniowych i czasie II wojny światowej.Formuła wypracowań Analizując i interpretując wiersz Anny Świrszczyńskiej „Budując barykadę” Analizując i interpretując wiersze Dokonaj analizy i interpretacji Tadeusza Różewicza „Ocalony” i oraz fragment „Pamiętnika z opowiadania „Zabawa w klucz” Idy powstania warszawskiego” Mirona Józefa Barana „Mam dwadzieścia Fink. . zwracając uwagę na sposób pięć lat”. porównaj poetyckie kreacje Białoszewskiego. historię. dramatu zwykłych ludzi uwikłanych w egzystencjalnych.