Diambil dari kuliah Ustaz Mohd Abdul Nasir (UPSI) *Semua bahan ini diolah semula oleh Abang

Isaifuddin

Pada awal pengajaran 3 hingga 7 minit awal Dianggap sebagai mukaddimah dlm pengajaran Ada perkaitan langsung dengan isi pelajaran Langkah pertama dalam mengembangkan isi kandungan pengajaran

Membangkitkan kemahuan pelajar untuk berinteraksi Apabila set induksi yang dilakukan merupakan suatu yang menarik, maka pelajar akan tertanya-tanya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tajuk tersebut..

Mewujudkan suasana kondusif untuk belajar Pembelajaran yang biasa (chalk & talk) adakalanya membosankan pelajar, maka induksi set boleh menyediakan suasana pembelajaran yang selesa untuk pelajar kerana pelajar pelajar mempelajari sesuatu tajuk secara berperingkat

Mengingatkan semula pengalaman yang lepas Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman sedia ada pelajar akan dapat memudahkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Contoh:-Mengaitkan makanan hal dan haram dengan tabiat membeli makanan di pasaraya

Menimbulkan minat untuk belajar Set induksi boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah dan cara..Terpulanglah kepada guru untuk menentukan set induksi sama ada berupa cerita, tontonan klip video, mahupun melalui lakonan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.