ფონდი ნატახტარი

ასოციაცია ჩვენი სახლი - საქართველო
პროექტი „იზრუნე მომავალზე“
სტატისტიკა/ფსიქოლოგიური სამსახური

2013

2012-13 წელს მოზარდების სტატისტიკური
მონაცემები რეგიონების მიხედვით
საქართველოს რეგიონები

2012 წელი მოზარდთა
რაოდენობა 18 მს.
სახლი

2013 წლის
მოზარდთა
რაოდენობა -31 მს.
სახლი

დასავლეთი ( ბათუმი,
ოზურგეთი, ხონი, ზესტაფონი,
ზუგდიდი, ჩხოროწყუ)

22

47

შიდა ქართლი (ქ. ხაშურის მს
სახლები ხცისი,გორი, კასპი)

17

19

თბილსის, ქვემო ქართლი(გალავანი, ნორიო, კოჯორი,
წეროვანი, წილკანი, რუსთავი)

17

58

16

28

72

152

კახეთი (თელავი, ვარდისუბანი)
სულ ჩართულია

პროექტის ძირითადი მუხლები

ადმინისტრაციული ხარჯი

ფსიქოლოგიური სამსახური

მოზარდების მომსახურება

2012 -2013 წლის ხარჯი
მომსახურების დასახელება

ხარჯი

ადმინისტრაცია

24 280

ფსიქოლოგიური სამსახური

118 680

მოზარდების მომსახურეობა

99 842

სულ

242 802

248 მოზარდის მომსახურება
მომსახურების დასახელება

მოზარდების რაოდენობა

პროფესიული სასწავლებლები (ხელობის
შესწავლა)

41

გზის ხარჯი

60

პროფესიული ხელსაწყოების,
ინვენტარის, წიგნების შეძენა

23

სტაჟირება

23

მართვის მოწმობა

8

საგნებში მომზადება

86

სტიპენდია (ბინის ქირა, კვება, გზა)

7

41 მოზარდის პროფესიული
განვითარება
მომსახურების
დასახელება

მოზარდების
რაოდენობა
2012 წ

მოზარდების
რაოდენობა
2013 წ

სულ

ინტერნეტ ტექნოლოგი,
ვებ -დიზაინი

8

3

12

ავტო შემკეთებელი

6

2

8

მზარეული

2

6

8

მასაჟისტი

1

სტილისტი

2

3

5

დურგალი

1

3

4

კოსმეტოლოგი

2

2

ტყავის დამუშავება
დიზაინი

1

1

1

86 მოზარდის საგნებში
მომზადება
საგნის
დასახელება

მოზარდის
რაოდენობა
2012 წ

მოზარდის
რაოდენობა
2013 წ.

სულ

ინგლისური

11

12

23

მათემატიკაფიზიკა

9

12

21

ქართული

7

8

15

რუსული

6

5

11

ქიმიაბიოლოგია
გეოგრაფია

1

5

4

ისტორია

1

2

3

უნარები

1

8

9

სტრუქტურა

ბათუმი,
ოზურგეთი,
ზუგდიდიყოფილი
ინსტიტუცია,
ჩხოროწყუ
ხონი,
ქუთაისი (2
მს სახლი)

ქ. ხაშურის
3 მს სახლი

წალენჯიხა,
ზესტაფონი,
საჩხერე

თელავი
(კურდღელა
ური,
ლაგოდეხი)

საკოორდინაციო
საბჭო: 10
ფსიქოლოგი, გუნდის
ხელმძღვანელი,
პროექტის
კოორდინატორი,
ნატახტარის ფონდის
წარმომადგენელი

თბილისის 2
მს სახლი,
დუშეთი

გორი, კასპი,
წილკანი,
რუსთავი (2
მს სახლი)

თელავი
(ყოფილი
ინსტიტუცია,
2 მს სახლი)

თბილისი 2 მს
სახლი,
გალავანი,
კოჯორიყოფილი
ინსტიტუცია
თბილისის
1 მს სახლი,
გარდაბანი

ძირითადი მიმართულება


პროფორიენტაცია
პროფკონსულტირება
პრევენცია
ინტერვენცია
საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა
დროისა და ფინანსების განაწილების სწავლება

2012-2013 წწ
2012 წ - 72 მოზარდი
დაიხურა 10 ქეისი. აქედან: 3 დასაქმდა, 4 გათხოვდა,
3 წარუმატებელი ქეისი

2013 წ - 152 მოზარდი
დაიხურა 26 ქეისი. აქედან: 15 დასაქმდა (2
მოგვიანებით ჯარში წავიდა), 2 გათხოვდა,
3 გავიდა მიმღებ ოჯახში, 3 დაბრუნდა ბიოლოგიურ
ოჯახში, 3 წარუმატებელი შემთხვევა

სირთულეები
6 წარუმატებელი ქეისი:
5 მოზარდის ბედი უცნობია;
1 მოზარდთან დაკავშირებით აღძრულია საქმე;

წარმატებები
126 მიმდინარე ქეისიდან:

13 მოზარდი მუშაობს;
5 სტუდენტია: 3 უმაღლესი სასწავლებლის (ჟურნალისტიკის,
აგრონომიისა და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტები)

2 მოზარდი გახდა თელავის უნივერსიტეტის
პროფესიული პროგრამების სტუდენტი;
 8 აბიტურიენტი ემზადება ეროვნული გამოცდების
ჩასაბარებლად.