PSV3107 PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR

MINGGU 2 : MENGANALISIS KONSEP DBAE

KRITIKAN SENI

DISEDIAKAN OLEH : Muhd syazwan Bin Mahmud  Nur Amalina Binti Adam  Razniza Bt Mohammad Siti Nur Hanis Binti Hamidan

PENSYARAH : Encik Judin Bin Ahmad

 NAMA

PROSES DAN KAEDAH KRITIKAN SENI

Jenis-Jenis Pendekatan
  Terdapat

tiga jenis pendekatan, iaitu :

1.Logikal 2.Psikologikal 3.Sejarah

1.Logikal  Pendekatan ini dianggap sebagai bersifat tradisional berlandaskan logik akal dan intelektual.  Hal ini banyak bergantung kepada sejauh mana seseorang memiliki : a)Maklumat : ü Boleh didapati melalui pembacaan, kajian dan penerokaan mengenai masa, tempat, teknik, proses serta pengaruh sesuatu aliran / period seni.

b) Pemerhatian : ü Hubungan langsung dengan karya seni melalui lawatan ke galeri seni, menonton tayangan slaid, video, fotograf dan sebagainya, memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan untuk dapat berbicara seni. c) Kajian Perbandingan : ü Memberi banyak peluang untuk seseorang berfikir secara kritis, menganalisa dan membuat sintesis antara satu karya yang lain, antara media, alat, proses dan teknik. ü Memahami banyak pengetahuan tentang sejarah, nilai seni berasaskan bangsa dan daerah.

d) Penghasilan : ü Seseorang akan dapat berbicara seni dengan lebih sempurna dan berkesan, andainya ia mempunyai pengetahuan yang tinggi dan meluas serta mempunyai pengalaman secara langsung dalam aktiviti penghasilan karya seni.

2. Psikologikal  Ia berkait rapat dengan cara seseorang melihat dan menghargai seni yang bersifat individu atau personal.  Keupayaan seseorang berbicara dan menghargai seni banyak bergantung kepada sejauh mana ia memiliki:

a)Pengalaman Kendiri : ü Pengalaman lampau seseorang, walaupun tidak terlalu bersifat ilmiah, dapat membantu seseorang memahami, menghargai dan berbicara seni. ü Keupayaan berbicara seni dapat diukur dengan sebanyak mana pengalaman yang ada pada seseorang.

b) Pandangan Orang Lain : ü Lazimnya apabila kita kekurangan pengetahuan dan pengalaman mengetahui sesuatu perkara, kita akan bersandar kepada pendapat orang lain yang dianggap pakar atau ahli. ü Oleh itu, seseorang akan dapat memahami, menghargai dan berbicara seni dengan lebih berkesan apabila kita bersedia mendengar atau menerima “apa orang lain kata”.

c) Pengaruh Persekitaran : ü Persekitaran, tempat, masa dan situasi boleh mengubah kesan dan nilai sesuatu karya seni. ü Impak persekitaran dapat membantu seseorang menilai dan memperkatakan tentang seni.

3. Sejarah  Pendekatan ini banyak bersandarkan kepada aspek sejarah sebagai cara menilai, memahami dan menghargai seni.  Aspek-aspek berikut merupakan aspek yang paling ketara menjadi teras perbincangan: a)Produk seni : ü Penumpuan terhadap idea, motif, teknik, dan proses bahan dan alat serta gayaan. ü Ia membawa kepada diskusi tentang aplikasi Asas-Asas Senireka, struktur dan gubahan.

b) Tokoh / Artis : ü Melihat cara artis mendapatkan sumber, budaya kerja dan pandangan mereka. c) Masyarakat : ü Melihat kesan seni terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap tamadun seni. d) Konsep dan Falsafah : ü Kejelasan ikinografi menjelaskan manifestasi peradaban bangsa. ü

CARA DAN PERINGKAT MELIHAT SENI
lima jenis peringkat melihat seni, iaitu : 1.Hedonistik 2.Kontekstualistik 3.Organistik 4.Normistik 5.Eklektik
 

 Terdapat

1.Hedonistik
Merupakan satu luahan perasaan secara spontan seperti kesukaan, penyataan perasaan, gemar, menarik dan benci. Penilaian dibuat secara serta merta iaitu : 1.Suka / tidak 2.Tertarik/ tidak 3.Penytaan spontan Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemah oleh otak (pemikiran) Cuma berdasarkan maklumat kendiri. Ianya tidak dapat diukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa.

2.kontekstualistik
Kaedah ini lebih praktikal dimana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah, sistematik dan kefahaman serta kejelasan. Berkait dengan pengetahuan sejarah, falsafah dan prinsip rekaan Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman, rentak pengkaryaan, interaksi pemerhati, konsepsi, hujah dan penilai karya. Menyediakan pengetahuan mantap dalam pengamatan karya, kefahaman konsep, kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu pendekatan yang menarik oleh pemerhati.

3.Organistik

Menjurus kepada aturan yang mempunyai satu sistem yang teratur dan terancang. Penilaian dibuat serata melihat konteks seni secara harmoni , menyentuh intuisi dan menyenangkan. Penekanan kriteria kepada aspek tata letak, tata atur, ruang dan penataan cahaya. Dapat membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna, jalinan, unsur-unsur seni, imbangan , perulangan, kesinambungan serta kepelbagaian.

4.Normistik
Merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat, agama dan budaya. Seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri keada Allah , rasa takwa, tidak ada unsur sensasi. Contoh : lukisan agama kristian yang berkaitan unsur ikonografi,naratif, dan nilai-nilai akhlak. Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis telah melampaui batas yang dibenarkan dalam budaya dan agama.

5.Elektik
Lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik, ianya adlah gabungan persepsi penilai seni tentang tanggapan positif dan negatif. Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip, struktur organisasi serta alat dan bahan. Kaedah ini membuat pemerhatian secara rawak, tidak menjurus kepada aspek kronologinya. Wajaran hanya secara baik. Sederhana dan kurang baik.

BIBLIOGRAFI
 Mazlan

Bin Mohamad, 1997, Pendidikan Seni 2 Kurikulum Pendidikan Seni, Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.

TERIMA KASIH…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful