You are on page 1of 15

LARAS BAHASA

PENGENALAN
Definisi:
Gaya dan penggunaan sesuatu bahasa.
Gaya merujuk kepada pelisanan dan
penulisan.
Penggunaan merujuk kepada penutur,
pendengar, situasi, topik dan tujuan
perbincangan.
Perbezaan Laras Bahasa
Bahasa
Pengguna Penggunaan
Dialek Laras
MENGAPAKAH LARAS BAHASA
DIGUNAKAN?
Terdapatnya:
Ciri-ciri keperihalan
- Situasi Luaran
- Situasi Persekitaran
Ciri-ciri linguistik
- Aspek Bunyi
- Aspek Perkataan
- Aspek Ayat
SITUASI LUARAN
Maksudnya ialah latar belakang sosial
dan kebudayaan sesuatu masyarakat
bahasa.
Merangkumi struktur sosial dan
keseluruhan cara hidup yang
menentukan tindak-tanduk anggota
masyarakat.
SITUASI PERSEKITARAN
Cara Penyampaian

Perhubungan Sosial Dan Peribadi

Bahan

Fungsi Sosial
CIRI-CIRI LINGUISTIK
Aspek Bunyi
Aspek Perkataan
Aspek Ayat
JENIS-JENIS LARAS BAHASA
Laras Bahasa Biasa
Laras Bahasa Iklan / Perniagaan
Laras Bahasa Sains
Laras Bahasa Media Massa
Laras Bahasa Rencana

JENIS-JENIS LARAS BAHASA

Laras Bahasa Sukan
Laras Bahasa Sastera / Kreatif
Laras Bahasa Ekonomi
Laras Bahasa Akademik
Larasa Bahasa Undang-Undang
Laras Bahasa Agama

Laras Bahasa
Sukan
LARAS BAHASA SUKAN
Maklumat berkaitan dengan kegiatan
sukan
Bahasanya ringkas , bersahaja, dan jelas
Terdapat istilah-istilah yang berkaitan
dengan aktiviti sukan
Pemilihan kosa kata yang senang
difahami.

Wacana tentang sukan.
Istilah yang digunakan dalam laras sukan
biasanya merujuk peraturan-peraturan
sukan yang dipertandingkan itu.
Setiap laras sukan mempunyai
pembendaharaan kata yang berbeza-beza
terutamanya :
perkataan khusus
struktur ayat
cara pengungkapan
format yang digunakan.

CONTOH PERKATAAN LARAS
BAHASA SUKAN
menendang,menggelecek, gol, liga,
penalti, pengadil, padang, gol, sepakan
percuma, atlet, kad merah, kad kuning,
balingan ke dalam, tendangan gol,
tendangan sudut, tendangan terus,
tendangan tidak terus,bagi perlawanan
hoki antara istilah-istilah yang kerap
digunakan ialah kawasan D, pukulan
penalti, sudut, gol padang, kad hijau dan
banyak lagi


CONTOH LARAS SUKAN ADALAH
SEPERTI BERIKUT:

"Sistem liga merupakan satu-satunya format
pertandingan yang paling digemari oleh pihak
penganjur dan para peserta dalam permainan
sukan berpasukan. Dalam sistem ini, setiap
pasukan akan bertemu seberapa banyak yang
mungkin dengan pasukan yang lain bergantung
kepada bilangan ahli kumpulan masingmasing.
Dengan perkataan lain, mereka akan melawan
dengan setiap ahli dalam kumpulannya. Dalam
sistem ini terdapat formula-formula yang penting
yang boleh dibuat sebagai panduan untuk
menentukan jumlah peruntukan masa, pengadil,
padang permainan dan kelengkapan yang
diperlukan"

RUJUKAN
http://bahasamelayudnisenu.blogspot.com/2011/02/la
ras-bahasa-dalam-bentuk-lisan.html
http://yunimaha5-
lestaribestari.blogspot.com/2009/07/laras-bahasa-
2.html
http://jomjejak2008topik.blogspot.com/2008/09/blog-
5.html
http://kumangdaraasi.blogspot.com/2011/03/situasi-
30-laras-bahasa.html
http://kumangdaraasi.blogspot.com/2011/03/situasi-
30-laras-bahasa.html
http://www.tutor.com.my/stpm/laras_bahasa.htm