You are on page 1of 5

LANGKAH-LANGKAH

KESELAMATAN YANG DIAMBIL


DALAM PENGGUNAAN KREN
DALAM PROJEK

PENGENALAN
Kegunaan kren
- pengangkutan
Kebaikan kren
- masa
- tenaga
Keburukan kren
- risiko

High Risk,
High
Reward.

PENYATAAN MASALAH
seorang maut dihempap
cangkuk kren
purata tahunan - 78 kematian
(1,2,O)
Terkini (2006) 72 kematian
DOSH - OSHA

OBJEKTIF KAJIAN
Mengkaji langkah-langkah proaktif yang dilakukan OSHA dalam hal
berkenaan keselamatan kren
Mengkaji langkah-langkah keselamatan kren yang kurang ditekankan
dalam projek-projek pembinaan di Kuala Lumpur.

KAEDAH KAJIAN
Kajian literatur
Kajian tinjauan

SKOP KAJIAN
Projek berkaitan kren
Bangunan bertingkat-tingkat (2-20)
Kontraktor G1-G5
Lokasi: wilayah persekutuan, Putrajaya, Cyberjaya, Selangor
Lawat >4 projek
Jenis kren: tower kren