You are on page 1of 119

LOKASI KATA

:

Home

PAGAR DEPAN KIRI

Ar Rahmaan ( Maha Pemurah )

Home

TIANG GAPURA KIRI Ar Rahiim ( Maha Pengasih ) Home .

GAPURA PAPAN NAMA MASJID Al Malik ( Raja Maha Berkuasa ) Home .

TIANG GAPURA KANAN Al Qudduus ( Maha Suci ) Home .

PAGAR DEPAN KANAN As Salaam ( Maha Sejahtera ) Home .

.

POS SATPAM AL MU’MIN ( Mengaruniakan keamanan/Maha Terpercaya ) Home .

KURSI TAMAN AL MUHAIMIN ( Maha Memelihara ) Home .

J ALAN AL ‘AZIIZ ( Maha Perkasa ) Home .

K O LAM AL JABBAR ( Maha Kehendak ) Home .

MONUMEN AL MUTAKABBIR ( Yang Memiliki Kebesaran ) Home .

.

MENARA MASJID KIRI AL KHAALIQ ( Maha Pencipta / Creator ) Home .

TANGGA MENARA KIRI AL BAARI’ ( Yang Melepaskan / Merencanakan ) Home .

PAGAR MASJID KIRI AL MUSHAWWIR ( Yang Membentuk Rupa Makhluk ) Home .

TANGGA UTAMA MASJID AL GHOFFAR ( Maha Pengampun ) Home .

PAGAR MASJID KANAN AL QOHHAAR ( Maha Perkasa ) Home .

TANGGA MASJID KANAN AL WAHHAB ( Maha Pemberi Karunia ) Home .

MENARA MASJID KANAN AL RAZZAAQ ( Maha Pemberi Rizqi ) Home .

KUBAH KECIL KIRI AL FATTAAH ( Maha Membuka Pintu Rahmat ) Home .

K U B AH B E S AR AL ‘ALIIM ( Maha Mengetahui ) Home .

KUBAH KECIL KANAN AL QAABIDH ( Maha Menyempitkan / Maha Pengendali ) Home .

.

LOBBY KETERANGAN : 1 : Prasasti Dinding 2 : Pintu 3 : Kaligrafi di atas pintu 4 : Kaligrafi bulat kiri 5 : Profil Pintu 6 : Kaligrafi bulan kanan 7 : Pintu 8 : Jam Dinding Home .DENAH R.

PRASASTI DINDING AL BAASITH ( Maha Melapangkan ) Home .

Adm. PENGELOLA AL KHAAFIDH ( Maha Merendahkan ) Home .PINTU MASUK R.

KALIGRAFI DI ATAS PINTU AL RAAFI’ ( Maha Meninggikan ) Home .

KALIGRAFI BULAT KIRI AL MU”IZZ ( Maha Memuliakan ) Home .

PROFIL PINTU AL MUDZILL ( Maha Menghinakan ) Home .

KALIGRAFI BULAT KANAN AS SAMII’ ( Maha Mendengar ) Home .

LAYANAN PUBLIK AL BASHIIR ( Maha Melihat ) Home .PINTU MASUK R.

JAM DINDING DI ATAS PINTU AL HAKAM( Maha Menetapkan Hukum ) Home .

PAPAN PENGUMUMAN AL ADI ( Maha Adil ) Home .

LANTAI TENGAH AL LATHIIF ( Maha Penyantun / Maha Lembut ) Home .

.

DENAH R. ADMINISTRASI
PENGELOLA

KETERANGAN
:
1 : Aquarium
2 : White Board
3 : Jendela Depan
4 : Meja Kerja
5 : Meja Meeting
6 : Jendela Samping
7 : Meja Komputer
8 : Rak Buku Pendek
9 : AC
10: Dipencer

Exit

AQ U AR I U M

AL KHABIIR ( Maha Mengetahui )
Home

WHITE BOARD

AL HALIIM ( Maha Penyantun )
Home

JENDELA DEPAN AL ADZIM ( Maha Agung ) Home .

MEJA KERJA AL GHAFUUR ( Maha Pengampun ) Home .

MEJA MEETING AS SAKUUR ( Maha Pembalas Jasa ) Home .

JENDELA SAMPING AL ‘ALLYY ( Maha Tinggi ) Home .

MEJA KOMPUTER AL KABIIR ( Maha Besar ) Home .

RAK BUKU PENDEK AL HAFIIZH ( Maha Menjaga ) Home .

A C AL MUQIT ( Maha Pemelihara ) Home .

DISPENCER AL HASIB ( Maha Pembuat Perhitungan ) Home .

.

DENAH R. LAYANAN PUBLIK KETERANGAN : 1 : TV 2 : Papan Pengumuman 3 : Sofa Tamu 4 : Meja Receptionist 5 : Jendela Samping 6 :AC 7 : Filling Cabinet 8 : Meja Kerja Exit .

TV AL JALIIL ( Yang Memiliki Keagungan ) Home .

PAPAN PENGUMUMAN AL KARIIM ( Maha Mulia ) Home .

SOFA TAMU AL RAQIIB ( Maha Mengawasi ) Home .

MEJA RECEPTIONIST AL MUJIIB ( Maha Mengabulkan ) Home .

JENDELA SAMPING AL WAASI’ ( Maha Luas ) Home .

A C AL HAKIIM ( Maha Bijaksana ) Home .

FILLING CABINET AL WADUUD ( Maha Mengasihi ) Home .

MEJA KERJA BIRU AL MAJIID ( Maha Mulia ) Home .

JENDELA DEPAN AL BAA’ITS ( Maha Membangkitkan ) Home .

FILLING CABINET KAYU ASY SYAHIID ( Maha Menyaksikan ) Home .

.

DENAH RUANG SEMINAR KETERANGAN : 1 : Meja Registrasi 2 : Kursi Peserta A 3 : Kursi Peserta B 4 : Screen 5 : Panggung 6 : Meja Pembicara 7 Kursi Peserta C 8 Kursi Peserta D 9 Sound System Exit .

MEJA REGISTRASI AL HAQQ ( Maha Benar ) Home .

KURSI PESERTA A (KUNING) AL WAKIIL ( Maha Pemelihara ) Home .

KURSI PESERTA B (MERAH) AL QAWIYYUU( Maha Kuat ) Home .

SCREEN AL MATIIN ( Maha Kokoh ) Home .

PANGGUNG (STAGE) AL WALIYY ( Maha Melindungi ) Home .

MEJA PEMBICARA AL HAMIID ( Maha Terpuji ) Home .

KURSI PESERTA C ( HIJAU ) AL MUHSHII ( Maha Menghitung ) Home .

KURSI PESERTA D (BIRU)

AL MUBDI’ ( Maha Memulai )
Home

SOUND SYSTEM

MU’IID ( Maha Mengembalikan )

Home

PANGGUNG BULAT

MUHYII ( Maha Menghidupkan )
Home

.

DENAH RUANG PERPUSTAKAAN KETERANGAN : 1 : Meja Receptionist 2 : Papan Pengumuman 3 : Rak Buku 4 : Meja Baca Bulat 5 : Lemari Buku 6 : Rak Buku Kayu 7 : Kelander 8 : Rak Buku Dinding Exit .

MEJA RECEPTIONIST AL MUMIITU ( Maha Mematikan ) Home .

PAPAN PENGUMUMAN AL HAYYU ( Maha Hidup ) Home .

R AK B U K U AL QAYYUUM ( Maha Mandiri ) Home .

MEJA BACA BULAT AL WAAJID ( Maha Menemukan/Maha Kaya ) Home .

LEMARI BUKU KACA AL MAAJID ( Maha Mulia ) Home .

RAK BUKU PENDEK AL WAAHID ( Maha Tunggal ) Home .

K ALE N D E R AL AHAD ( Maha Esa ) Home .

RAK BUKU DINDING ASH SHAMAD ( Maha Dibutuhkan ) Home .

TV AL QAADIR ( Maha Kuasa ) Home .

MEJA BACA BESAR AL MUQTADIR ( Maha Berkuasa ) Home .

.

DENAH RUANG TADARUS KETERANGAN : 1 : Rak Buku 2 : Amflifier Set 3 : Papan Tulis 4 : Tempat Duduk Ustadt 5 : Buffet 6 : Jendela 7 : Speaker Kiri 8 AC 9 Speaker Kanan Exit .

RAK BUKU AL MUQADDAM ( Maha Mendahulukan ) Home .

AMPLIFIER SET AL Mu’akhkhir ( Maha Mengakhirkan ) Home .

PAPAN T U LI S AL AWWAL ( Maha Permulaan ) Home .

TEMPAT DUDUK USTADZ AL AAKHIR ( Maha Akhir ) Home .

BIFFET ADH ZHAAHIR ( Maha Nyata ) Home .

J E N D E LA AL BAATHIN ( Maha Gaib ) Home .

SPEAKER KIRI AL WAALII ( Maha Memerintah/Penguasa ) Home .

A C AL MUTA’AALII ( Maha Dibutuhkan ) Home .

SPEAKER KANAN AL BAAR ( Maha Dermawan ) Home .

K AR PE T AL TAWWAAB ( Maha Penerima Tobat ) Home .

.

DENAH RUANG REMAJA MASJID KETERANGAN : 1 : Bunga 2 : Filling Cabinet 3 : Meja Kerja 4 : Meja Kerja + Lemari 5 : Rak Buku Pendek 6 : Jendela 7 : Kulkas 8 : Lukisan Kaligrafi 9 : Ruang Tamu Exit .

BUNGA AL MUNTAQIM ( Maha Penyiksa ) Home .

FILLING CABINET AL ‘AFUWW ( Maha Pemaaf ) Home .

MEJA KERJA AR RA’UUF ( Maha Pengasih ) Home .

MEJA KERJA + RAK BUKU MALIKUL MULK ( Yang Maha Menguasai Kerajaan) Home .

RAK BUKU PENDEK DZUL JALALL WAL IKRAAM ( Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan ) Home .

JENDELA SAMPING AL MUQSITH ( Maha Adil ) Home .

SPEAKER KIRI AL JAAMII’ ( Yang Maha Mengumpulkan ) Home .

KALIGRAFI AL GHANIYY ( Maha Berkecukupan ) Home .

RUANG TAMU AL MUGHNII ( Maha Kaya ) Home .

MEJA MEETING AL MAANI ( Maha Mencegah ) Home .

.

DENAH RUANG UTAMA KETERANGAN : 1 : Kaligrafi Besar 2 : Pintu Samping Kiri 3 : Jendela Depan Kiri 4 : Profil Tempat Imam 5 : Mimbar 6 : Jendela Depan Kanan 7 : Pintu Samping Exit Kanan .

KALIGRAFI ADH DHAARR Home .

PINTU SAMPING KIRI AN NAAFI’ ( Maha Pemberi Manfaat ) Home .

JENDELA DEPAN KIRI AN NUUR ( Maha Bercahaya ) Home .

PROFILE RUANG IMAM AL HAADII ( Maha Pemberi Petunjuk ) Home .

M I M B AR AL BADII’ ( Maha Pencipta ) Home .

JENDELA DEPAN KIRI AL BAAQII ( Maha Kekal ) Home .

PINTU SAMPING KANAN AL WAARITS ( Yang Pewaris / Mewarisi ) Home .

K ALI G R AFI AL RASYIID ( Maha Pandai ) Home .

LAM PU ASH SHABUUR ( Maha Sabar ) Home .