Kaedah Demonstrasi

PA 0333 KAEDAH PENGAJARAN MELAYU ISLAM BERAJA

semasa dan selepas Contoh Kesimpulan y y ISI KANDUNGAN .y y Pengertian Cara melaksanakan Kaedah Demonstrasi. Sebelum.

memperlihatkan atau mempertontonkan suatu demonstrasi bagaimana cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar PENGERTIAN .y Kaedah demonstrasi adalah satu jenis pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru memperjelaskan.

4. 3.1. Pilih topik yang sesuai dengan kaedah demonstrasi dalam pengajarannya Sediakan segala kelengkapan yang perlu bagi melaksanakan aktiviti demonstrasi Tempat yang bersesuaian Menentukan masa yang diperlukan untuk melakukan kaedah demonstrasi 2. SEBELUM MELAKSANAKAN .

1. SEMASA MELAKSANAKAN . 3.kawannya 2. Memastikan suara guru jelas apabila aktiviti demonstrasi dijalankan Menerangkan sekali lagi seandainya pelajar ± pelajar masih kurang faham dengan cara melaksanakan kerja pratik Menyoal pelajar untuk menarik perhatian mereka Guru boleh mengarahkan salah seorang pelajar mencuba apa yang telah didemonstrasikan gurunya dihadapan kawan . 4.

Membincangkan mana bahagian demonstrasi yang penting Guru hendaklah memberi kan masa yang berpatutan agar dapat menyiapkan tugasan Pelajar hendaklah menerangkan kerja yang telah selesai dihadapan klass supaya mereka betul ± betul paham apa yang dibuat 2. SELEPAS MELAKSANAKAN .1. 3.

CONTOH .

Kaedah demonstrasi memperlihatkan suatu demonstrasi aktiviti di hadapan pelajar y Perhatian pelajar dapat difokuskan kepada guru y Memudah kan proses pembelajaran kerana murid belajar dari pengalaman y KESIMPULAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful