Fitrah manusia dari aspek biologi Baka Persekitaran .

Perbezaan individu Mental Fizikal Emosi .

Kebudayaan dan kepercayaan. Guru dan sekolah. Pengaruh rakan sebaya. Sumber teknologi. .Š Š Š Š Š Latar belakang keluarga.

. Komunikasi antara keluarga.Š Š Š Pendidikan awal daripada ibu bapa. Suasana rumah.

Š Š Š Pemilihan kawan yang sesuai. Kawan yang baik dapat membantu kita menjadi yang orang baik. Melalui kawan juga dapat menambah nilai positif dalam peribadi kita. .

.Š Š Amalan agama yang dilakukan. Upacara yang melibatkan kebudayaan.

.Š Š Maklumat yang diperolehi dari bahan bacaan seperti surat khabar. majalah. Kekerapan menggunakan bahan teknologi seperti internet. televisyen dan radio.

Rakan-rakan yang sentiasa menyokong dan memberi bantuan. .Š Š Kecekapan guru mejalankan tugas ketika mengajar.

.

Persekitaran yang berkesan meningkatkan keupayaan pelajar. Guru-guru harus bijak memainkan peranan di dalam kelas ketika mengajar.Š Š Š Š Š Pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk berkembang. . Peranan guru amat penting dalam menyerlahkan bakat terpendam pelajar. Guru-guru harus yakin dengan kemampuan pelajar-pelajarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful