OLEH : NADIAH AHMAD NOR FAA IZA TAIB NURAINA ABU BAKAR @ AHMAD

suatu aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa dengan menggunakan perkataan, imej dan suara. Cerita sering digunakan oleh setiap budaya masyarakat sejak permulaan tamadun sebagai hiburan, pendidikan, pengekalan budaya dan pemupukan nilai-nilai moral. Elemen-elemen penting yang terkandung dalam cerita ialah plot, watak dan perwatakan, pandangan dan nilai-nilai murni.

Hal ini demikian kerana melalui cerita. konsep mahupun pengetahuan yang digabungjalinkan dalam sesuatu kisah. Cerita juga menampilkan model-model tingkahlaku yang ditunjukkan oleh para pemegang watak atau tokoh dalam cerita. bercerita bermanfaat bagi murid-murid dalam memperkembangkan aspek kognitif. afektif mahupun psikomotor.Sebagai suatu teknik dalam pembelajaran. murid-murid boleh mendapatkan maklumat tentang fakta. . .

Mereka memberi kanak-kanak perkataan yang diperlukan untuk menyatakan perasaan dan suatu konteks untuk menolong mereka memahami perasaan tersebut. . kanak-kanak tersebut menjadi lebih yakin. kreatif dan cergas sewaktu menghadapi masalah harian. Oleh itu.CERITA MENGGAMBARKAN HIDUP EMOSI DALAMAN Cerita merangkumi pengalaman emosi.

cerita mengajar kreatif dan ketabahan.CERITA MENGAJAR PENYELESAIAN MASALAH SECARA KREATIF Lazimnya setiap cerita mempunyai masalah atau konflik yang harus diselesaikan. Dengan cara yang demikian. . Cerita membawa pendengar menghayati setiap langkah untuk menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut.

Cerita memberikan contoh kegagalan dan kejayaan.CERITA MENUNJUKKAN TINDAKAN DAN AKIBAT. Mereka mencerminkan akibat setiap keputusan watak samaada positif atau negatif. Ini memberi tunjuk ajar kepada kanak-kanak untuk membuat keputusan positif pada masa kelak . kesedihan dan kegembiraan.

.

ƒ Supaya kanak-kanak dapat belajar sifat kepercayaan dan perasaan keselamatan dengan menggunakan prose modeling atau peniruan.ƒ Membolehkan kanak-kanak yang mengalami pengalaman traumatik memproses pengalaman yang diceritakan. .

ƒ Hanya boleh dicapai dibawah keadaan tanpa defensif ƒ Kanak-kanak yang mempersepsikan watak cerita yang berjaya menangani halangan yang serupa akan mendorong keyakinan bahawa kejayaan boleh dicapai dan perubahan positif adalah realistik. .

Sensitif Gala an ana ana re a erita Teknik Terapi Bercerita Kreatif Positif .

.Terapis yang berpengalaman akan menggunakan teknik supaya cerita itu tidak seakan-akan menyamai situasi yang dialami klien.

semangat dan sepenuh perasaan. Seeloknya pemilihan nada dan bahan sokongan juga perlu ada.Cerita haruslah disampaikan dengan penuh kreatif. ƒ .

mengakhiri cerita dengan peristiwa positif dan kejayaan watak menyelesaikan masalah. ƒ Sentiasa .

.ƒ Selepas mendengar cerita.kanakkanak digalakkan untuk mereka cerita serupa dengan tema cerita yang tadi.

.

guru harus memahami dan mematuhi prinsip-prinsip panduan berikut. .Untuk menguasai kemahiran bercerita.

Pastikan murid sudah bersedia sebelum memulakan cerita. Sebelum sesi bermula.umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. Alat bantu mengajar juga harus disediakan dan diikuti dengan soalan-soalan.1. 3. Memilih cerita yang sesuai dengan minat. 2.kebolehan. 4. .

lantang dan adanya variasi suara. Pastikan suara guru jelas. Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. Mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi. uru boleh berdiri atau duduk. . 8. 6. 7.5.

Pastikan pemilihan perkataan dan ayat boleh difahami oleh murid. Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami cerita dengan lebih jelas. 11. Selepas bercerita.9. uru boleh menanyakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita yang selanjutnya. 13.aktiviti susulan harus dijalankan. 12. Cth: soal-jawab . Isi cerita haruslah disampaikan dengan gerak-geri semulajadi. 10.

.

.

c. Kriteria : Tema : mengandungi nilai moral yang murni.‡ ‡ a. Isi : menarik dan perkataan yang dipilih sesuai dengan pengalaman murid. b. Tempoh : panjang cerita sesuai dengan peruntukan masa. Guru bermula memilih tajuk cerita yang sesuai. .

‡ a. c. Menyediakan alat bantu mengajar semasa bercerita. Menyediakan beberapa soalan untuk menguji kefahaman murid. b. . guru hendaklah: Cuba berlatih menghafaz dan bercerita sendiri tanpa pendengar. Selepas cerita dipilih.

. Sebelum mula bercerita. guru hendaklah: Menyusun tempat duduk murid agar murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru.‡ a. b. Tempat bercerita dihias dengan alatan atau gambar yang sesuai.

gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian murid.‡ ‡ ‡ ‡ Dimulakan dengan satu set induksi yang menarik dan berkaitan. . Guru boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing. Pastikan setiap murid telah memberi perhatian sepenuhnya. Guru menggunakan suara.

Menyuruh murid mengulang isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. b. Antaranya: Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan. Pelbagai aktiviti boleh digunakan. Tujuan: membantu murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan.‡ ‡ a. .

. d.c. Membimbing murid berlakon berdasarkan isi cerita yang telah disampaikan. e. Menyuruh murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telah didengar. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita.