PSV3109 : multimedia kreatif dalam PSV

Peranan Seni Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

PSV 3109 MULTIMEDIA KREATIF DALAM PSV
Pengenalan: Merupakan satu teknologi yg boleh mengintergrasikan pelbagai media untuk membentuk satu aplikasi yang lengkap. Perkataan Multimedia membawa maksud berkomunikasi dalam cara yang berbeza. Perkataan multimeddia berdasarkan dua perkataan utama iaitu multi dan media/medium

pelbagai iaitu menandakan terdapat lebih daripada satu media yang wujud di dalam sesuatu aplikasi. audio. MEDIA merujuk kepada alat atau perantara untuk menyampaikan atau mempersembahkan sesuatu maklumat seperti teks.multimedia MULTI bermaksud banyak. Secara amnya multimedia merupakan komunikasi lebih daripada satu cara. grafik. video dan animasi. .

teks dan perisian komputer dengan penggunaan tetikus Waterworth (1992) Multimedia ialah pesepaduan bunyi. suara. teks. grafik. melaras bunyi. menyunting. . muzik. gambar bergerak.multimedia Definisi MULTIMEDIA Jacquetta Megarry (1990) Multimedia ialah hipermedia yang berkeupayaan hiperteks iaitu penekanan diberi kepada cara-cara menggabung. video dan grafik yang dihasilkan oleh teknologi berasaskan komputer. animasi.

multimedia Rosenberg (1993) Multimedia sbg gabungan imej statik. bunyi . Ia juga ialah satu kumpulan ahliteknologi merekacipta sesuatu untuk menarik perhatian dan memuaskan hati mereka sesama sendiri. menghantar. . menyimpan. grafik. audio dsbnya. dan menerima informasi berasaskan teks. hiperteks dan video yg digunakan selaras dgn teknologi komputer.grafik. Gayeski (1993) Multimedia sbg satu kumpulan media berasaskan komputer dan sistem komunikasi yg berperanan untk membina.

Halimah Badioze Zaman Multimedia sbg kesepaduan di antara pelbagai media: teks. kad audio dan beberapa perisian yg menggunakan cakera padat.multimedia Ron White (1996) Multimedia sebagai paparan maklumat yg boleh berkomunikasi dgn bantuan beberapa alat tambahan khasnya dalam komputer seperti pemacu cekera padat. pembesar suara. imej. di samping mempunyai keupayaan interaktiviti bg membolehkan pengguna mencapai maklumat keperluannya tanpa mengikut urutan. grafik. numerik. perakam suara. . video animasi dan suara dalam persekitaran digital.

animasi. animasi dan video) Wikipedia Multimedia ialah penggunaan beberapa media yang berbeza untuk menyampaikan maklumat (teks. video dan interaktiviti) . audio. grafik.multimedia ISO 14915 (2001) Antaramuka pengguna yg mengintegrasikan dan menyeragamkan media (media statik spt teks. grafik dan media dinamik seperti audio.

Manakala daripada perkataan Greek pula creare bermaksud memenuhi . baru dan asli. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. .kreatif ‡ Kreativiti berasal daripada perkataan Latin iaitu creare yang membawa maksud membuat . Ada juga pendapat yang mentakrifkan kreatif dan kreativiti sebagai penghasilan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satu kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. ‡ Kesimpulannya kreativiti adalah kebolehan dan kemampuan seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Kamus Dewan.

jadi definisi seni tidak terhad. fotografi. Hasil/karya itu adalah bersumberkan daya fikiran dan kesenian yang mutlak dalam minda seseorang dan seterusnya diterjemahkan kepada objek yang nyata serta boleh dilihat seperti gambar.pendidikan seni visual ‡ Seni visual adalah satu bentuk seni yang menumpukan kepada hasil penciptaan yang berbentuk visual seperti lukisan. Kebanyakan disiplin kesenian seperti seni persembahan. model dan sebagainya. ‡ Dengan kata lain seni visual adalah sesuatu hasil/ciptaan yang boleh dinampak melalui penglihatan mata. . grafik dan filem. arca. bahasa dan masakan melibatkan aspek seni visual dan lain-lain seni.

seni sastera. memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. memperkembangkan keperibadian. seni tari dan seni mempertahankan diri. PSV bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat. .pendidikan seni visual Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology) ICT . melindungi. memproses. Secara tepat dan mudah: penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah.merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. menyimpan. memindah. dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Ruang lingkup tajuknya sangat luas: berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. melihat. .

maklumat. rangkaian komunikasi dan tahu-guna(know-how). Organisasi dan Pengguna. ‡ Ia boleh digambarkan seperti berikut: . ‡ Selain daripada itu terdapat juga tafsiran di mana komponen utama teknologi maklumat ialah komputer(perisian. ‡ Komponen tersebut adalah Teknologi.Komponen Teknologi Maklumat ‡ Teknologi Maklumat boleh dipecah kepada komponen atau bahagian untuk memudahkan kajian dalam bidang ini.manusia).tatacara.

ingatan (RAM). Netscape Navigator. pemprosesan dan penyimpanan maklumat. tetikus (mouse) dan sebagainya amat penting dalam proses kemasukan. Perisian dan Sistem Telekomunikasi yang digunakan di dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Safari dan Internet Explorer) memainkan peranan besar dalam teknologi maklumat. ‡ Perkakasan komputer seperti unit pemproses pusat (CPU). ‡ Perisian komputer seperti sistem operasi (OS) yang popular termasuk Linux. cakera keras (HDD). . UNIX.Teknologi ‡ Teknologi merujuk kepada Perkakasan. papan kekunci (keyboard). Mac OS dan Windows dan aplikasi produktiviti pejabat seperti OpenOffice atau Microsoft Office serta perisian Internet seperti pelayar web (Mozilla. Ini kerana ia merupakan perisian yang paling banyak digunakan oleh pengguna komputer setiap hari.

untuk mengimbang kebangkitan penggunaan perisian sumber terbuka. perisian komputer boleh dibahagian kepada dua iaitu: ‡ Perisian Bebas / Sumber Terbuka . ‡ Perisian Komersial / Sumber Tertutup Secara amnya. Dengan konsep ini. lesen menggunakan perisian perlu dibeli manakala kod sumber tidak diberikan seperti Microsoft Windows dan Miscrosoft Office.Teknologi Dari segi komersial dan pembangunan sistem. menyunting atau mengubah kod sumber tersebut. FreeBSD. syarikat Microsoft telah melancarkan kempen yang dipanggil kongsi sumber (share source). pengguna komersial dan pihak kerajaan boleh 'melihat' kod sumber perisian Miscrosoft. pengguna tidak dibenarkan untuk mengguna. Pengguna juga perlu menandatangani satu perjanjian untuk membolehkan mereka melihat kod sumber tersebut. Namun begitu. Namun begitu . . boleh didapati secara PERCUMA atau dibeli berserta kod sumber seperti Linux.Secara amnya. dan OpenOffice.

X. Gentian Optik. SMS.ATM. OSI dan SNA.Teknologi Sistem Telekomunikasi merupakan komponen yang amat penting selepas perkakasan dan perisian.TCP/IP. Bluetooth. dan sistem telefon. Gelombang Mikro.Wayar tembaga. dsb ‡ Teknologi Telekomunikasi/ Rangkaian . Ia merupakan kombinasi beberapa teknologi seperti: ‡ Protokol / Senibina Telekomunikasi . MMS. Radio dan Satelit . Frame Relay. 3G. dsb ‡ Teknologi Media Penghantaran . Ia merupakan rangkaian dan jambatan yang menyambungkan semua sistem komputer dan sistem telekomunikasi di seluruh dunia seperti Internet.25. satelit.

Organisasi ‡ Merupakan tempat dimana teknologi maklumat digunakan. . Ia mungkin boleh dilihat dari sudut pentadbiran organisasi yang membahagikan organisasi kepada tiga bahagian iaitu peringkat operasi. ia mempengaruhi pengurusan dan pemprosesan maklumat tersebut. taktikal dan strategik dimana setiap peringkat memerlukan sistem yang berbeza seperti rajah dibawah.

‡ Pengguna teknologi maklumat: Pengguna sistem yang tidak mentadbir sistem tersebut seperti kerani. pengurus.Pengguna Merupakan pengguna teknologi maklumat yang boleh dipecahkan kepada pengguna yang mengguna dan pengguna yang mentadbir maklumat tersebut. pengaturcara program . dsb . jururuwang. pengurus teknologi maklumat. dsb ‡ Pentadbir teknologi maklumat: Juruteknik komputer. juru analisa sistem .

dengan istilah ini lebih dapat dikenal. Ahli-ahi profesional melakukan berbagai-bagai tugas yang berbeza-beza dari pemasangan perisian penggunaan sehingga perekaan bentuk rangkaian komputer dan pangkalan data maklumat. dan meliputi banyak bidang. Payung teknologi maklumat adalah amat besar. Sebilangan tugas yang dilakukan oleh mereka adalah seperti yang berikut: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengurusan data Pengurusan sistem Perangkaian komputer Perekaan bentuk perisian Perekaan bentuk sistem pangkalan data Sistem maklumat pengurusan (MIS) .Teknologi maklumat pada hari ini Pada hari ini. berbanding dengan dahulu. istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi.

dan sebagai sesuatu subjek tersendiri. .Konsep ICT dalam pendidikan dari kaca mata KPM merangkumi 3 polisi utama: ICT untuk semua pelajar. Menggunakan ICT untuk meningkatkan produktiviti. bermaksud bahawa ICT digunakan sebagai sesuatu yang boleh mengurangkan jurang digital antara sekolah. sebagai sebahagian daripada subjek tersebut. Fungsi dan peranan ICT di dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran dan pembelajaran. kecekapan dan keberkesanan sesuatu sistem pengurusan.

Apakah peranan seni dalam ICT ? .

Jamalludin Harun. Zaidatun Tasir (2006) . ‡ Meningkatkan keberkesanan proses komunikasi dan penyaluran idea atau mesej.‡ Menarik perhatian dan seterusnya mengekalkan tumpuan pengguna. ‡ Memudahkan proses komunikasi dan penyaluran idea atau mesej dilaksanakan.

Bagaimana ia dilaksanakan ? .

unsur seni ASAS SENI REKA prinsip rekaan .

Unsur Seni warna ruang titik jalinan bentuk garisan .

Prinsip Rekaan keseimbangan penegasan Kadar banding konsistensi Prinsip Rekaan kesatuan kontra pengulangan rentak .

pantun. Hasil kerja ini perlu menitikberatkan teks dan elemenelemen grafik. Saiz hasil kerja ialah A3 dan dibingkaikan. Elemen teks boleh dihasilkan dalam bentuk sajak. Setiap langkah hasil kerja mestilah dirujuk kepada pensyarah. kata-kata dan yang berkaitan. Tempoh 3 minggu dari tarikh pemberitahuan. . puisi.Hasilkan satu poster yang bertemakan penantian. Latar belakang poster diambil daripada suasana stesen keretapi kuala lipis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful