You are on page 1of 92

SCEAV OLDŘICHOVICE

OBDAŘENI VÍROU / POVOLÁNI KE SLUŽBĚ


AŽ POTUD NÁM
HOSPODIN
POMÁHAL
1. Samuelova 7,12
SBOROVÍ
PRACOVNÍCI
sborový pastor Jiří Chodura
diakon Zbyszek Kaleta
sborová diakonie s. Halina Tasková
všichni, kdo přiložili ruku k dílu
BOHOSLUŽBY
Třinec: leden-březen
Online: březen-květen / říjen-prosinec
Kostel: červen-říjen
otevření po rekonstrukci
70. výročí založení sboru
volba pastora sboru
žňové bohoslužby
X
Bylo toho hodně,
co se nedalo...
Ale
“něco” se dalo!
OTEVŘELI
JSME
KOSTEL
LEDEN - KVĚTEN 2020
Otevření: 28. 6. 2020
ZOOM
Biblická zamyšlení Žalmy,
biblické hodiny,
presbyterstva, skupinky
DĚTI :)
Biblická zamyšlení nejen
pro děti na bohoslužbách
HUDBA
Děkujeme všem
hudebníkům a zpěvákům!
ONLINE
Děkujeme všem technikům,
zvukařům, kameramanům,
prezentérům...
70. VÝROČÍ
30. 8. 2020
ZAKONČEN
Í LÉTA
30. srpna 2020
KONCER
T
BOHOSLUŽBA
31. 8. 2020
KONFIRMAC
E
Konfirmační slavnost,
13. 9. 2020
KONCER
T
DECHOVKY
Dechový orchestr
a hosté, 4. 10. 2020

Zvěstování slova:
pastor Stanislav
Kaczmarczyk
KNIHA
Přikryti Boží dlaní
Foto kniha o sboru.
CZ / PL / EN
STATISTIKA
Počet členů 1350
Křtů 18
Sňatků 7
Pohřbů 23
Konfirmandů 16
NE
nebylo
častým slovem
ANO
budeme sloužit dále
STREET
NOVÝ PROSTOR
PRO SETKÁVÁNÍ
MENŠÍCH SKUPIN
(Maroszovi)
71 LET
20. 6. 2021
DIAKON BOLESLAV TASKA
100 LET
PĚVECKÉHO
SBORU
20. 6. 2021
ODPOLEDNE - 15.00 hod.
TÁBORY
DĚTI
DOROST
MLÁDEŽ
KONFERENC
E
5. 9. 2021
JAK NEZTRATIT
NADŠENÍ?
JSME
OBDAŘENI
VÍROU
JSME
POVOLÁNI
KE SLUŽBĚ
KAŽDÝ
OBDAŘEN
VÍROU
KAŽDÝ
POVOLÁN
KE SLUŽBĚ

You might also like