Literasi Bahasa WAJ 3104

Mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang aktiviti prabacaan, pratulisan, pemulihan bacaan dan pemulihan tulisan. Fokuskan kepada tajuk yang berkaitan dengan bahan bantu belajar yang kumpulan anda akan bina, seperti berikut : Permainan bahasa Lakonan Boneka Main peranan ICT Simulasi Dan lain – lain.

Perbentangan kumpulan 3

SALIZA BINTI ABDUL SAMAD 720806075526 PPG PRA A/023/06/11

SALINA BINTI MUSA 800203025124 PPG PRA A/022/06/11

ZAITI BINTI SAMAH 680101055150 PPG PRA A/027/06/11

DINA BINTI OTHMAN 751217025346 PPG PRA A/004/06/11

Prabacaan

Pemulihan Tulisan

Kaedah Abjad

Pratulisan

Pemulihan Bacaan

Prabacaan
 Kaedah paling lama.  Dikenali juga sebagai “ Kaedah Mengeja “.  Kaedah terunggul dan berjasa mencelikhurufkan jutaan manusia.

Hafal Penghafalan abjad
abjad

Bentuk Pembentukan sukukata
sukukata

Mengeja Aktiviti
mengeja

Aktiviti Aktiviti
abjad Sukukata terbuka Sukukata tertutup

Ayat mudah

Perkataan

Pratulisan
Pratulisan

Mekanis
Pelahiran

Peringkat pratulisan adalah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Latihanlatihan berikut perlulah dititik-beratkan seperti:
• latihan-latihan pergerakan tangan. • latihan pergerakan tangan yang bebas supaya dapat menulis dengan sempurna. • latihan pergerakan mata. • latihan koordinasi mata dan tangan.

I) LATIHAN-LATIHAN PERGERAKAN TANGAN

Dalam latihan pergerakan tangan, aktivitinya adalah seperti menggenggam dan membuka tangan berulang kali, menghancur, merenyuk, memicit, menggerak dan memainkan jari, menekan dan meramas jari serta menggoyangkan tangan. Selain itu, aktiviti menguli, meramas dan memicit menggunakan doh, tanah liat atau plastisin juga membantu latihan otot-otot tapak tangan.

II) LATIHAN PERGERAKAN TANGAN YANG BEBAS UNTUK MENULIS DENGAN SEMPURNA
Aktiviti gerakan tangan secara bebas bertujuan membolehkan murid menulis dengan selesa dan sempurna. Latihannya adalah seperti membentuk garisan lurus dan corak campuran bulatan dan garis lurus. Aktiviti melukis bentuk bebas di udara, di meja, di pasir atau rumput tanpa menggunakan alat tulis juga boleh dilakukan. Selain itu, aktiviti merasa huruf sebenar dalam bentuk 3D atau huruf kertas pasir juga banyak membantu latihan ini.

III) LATIHAN PERGERAKAN MATA

Aktiviti bagi membantu latihan pergerakan mata adalah seperti menutup kedua-dua belah mata dengan tangan, membuka mata, melihat dan menyebut objek yang ditunjuk atau dipegang oleh guru. Objek yang dipegang oleh guru boleh dibawa dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri turut membantu pergerakan mata. Murid juga diminta menyebut warna benda atau bentuk asas objek yang dipegang oleh yang yang terdiri daripada objek pelbagai saiz.

IV) LATIHAN KOORDINASI MATA DAN TANGAN

Aktiviti yang boleh dilakukan bagi membantu latihan koordinasi mata-tangan seperti menyusun objek mengikut kumpulan sama bentuk,warna atau saiz dan menyusun gambar mengikut urutan dan mencantum “puzzle”. Aktiviti melambung dan menangkap bola secara individu atau berpasangan juga boleh dilakukan. Aktiviti lain seperti mencantum titik/sempang membentuk huruf, mencari sejumlah benda tersembunyi dalam lukisan dan juga aktiviti membuat garisan lurus dari atas ke bawah dan sebaliknya.

. •Pemulihan Bacaan
KAEDAH PENGAJARAN PEMULIHAN BACAAN

TEKNIK KHUSUS

TEKNIK KHUSUS

Teknik Am
Kaedah, rancangan dan penilaian pengajaran pemulihan harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis

Prinsip Asas
 Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid  Beri galakan dengan bintang dan pujian.  Tugasan / pelajaran harus mirip kepada keadaan sebenar murid.  Latihan yang diberikan harus meninggalkan kesan kepada murid.  Pelbagaikan bentuk latihan agar murid memperolehi pengalaman baru dan berbeza.

Teknik Khusus
CONTOH AKTIVITI IALAH SEPERTI:  Ulangan Letak abjad di tempat yang betul Hafal nama dan bentuk abjad Nyanyian “ABC”

berkait rapat dengan bacaan

memerlukan latihan dan pengalaman asas

PEMULIHAN TULISAN

tulisan tangan

kemahiran menulis

PEMULIHAN TULISAN
SARINGAN DIAGNOSIS

mengesan masalah

menentukan jenis kelemahan tulisan

mengasingkan murid

langkah-langkah khusus( latihan pemulihan tulisan)

AKTIVITI PEMULIHAN TULISAN
cara memegang menulis abjad pensel dengan di udara menggunakan tiga jari mengetahui titik kemasukan huruf

AKTIVITI PEMULIHAN TULISAN
menulis menulis menulis abjad di abjad abjad di atas kertas dengan titik dalam bergaris tiga bernombor kertas petak dan empat

CARA MENGATASI MASALAH TULISAN
strategi yang berkesan
peruntukan masa yang sesuai bahan tidak terlalu banyak dibimbangi membosankan

latihan yang secukupnya
pengukuhan yang berperingkat penerangan dan tunjukcara yang jelas

kad-kad abjad yang sempurna
kepelbagaian latihan cara persembahan bahan bantu pengajaran

Kelebihan Kaedah Abjad
 Sesuai dengan sistem bahasa kerana sukukata hampir tetap bunyinya.  Boleh membaca perkataan baharu kerana telah mengenal dan membunyikan huruf.  Kemahiran asas & binaan yang kukuh dalam aktiviti membaca.  Mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca.

Kekurangan Kaedah Abjad
X Murid membaca sambil mengeja menyebabkan mereka tidak faham apa yang dibaca. X Tidak sesuai dengan kehendak pendidikan dan psikologi kerana pengajaran tidak secara menyeluruh. X Membosankan murid – murid kerana lebih kepada aktiviti hafalan dan kurang penghayatan.

Kesimpulan
Guru perlu pelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Kaedah Abjad melalui aktiviti bacaan dan tulisan. Paling utama ialah kefahaman , kebolehan dan padatan murid – murid dalam setiap aspek bahasa.

Bibliografi
Abdul Aziz Abd. Talib, 2000. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam, 1985. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful