BAHAGIAN B

ii. BAHAGIAN B ( MENULIS KARANGAN ) 1.Tiga soalan karangan akan dikemukakan. Calon dikehendaki memilih satu soalan sama ada soalan 1, 2 atau 3. 2.Calon perlu menguasai pelbagai jenis karangan. 3.Panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan. 4.Karangan yang baik ialah karangan yang mempunyai 6 perenggan. ( 1 perenggan untuk 1 isi ) 5.Masa yang dicadangkan untuk menjawab soalan ini ialah 40 minit. 6.Jumlah markah untuk bahagian ini ialah 30 markah. 7.Jenis karangan:

BAHAGIAN B(karangan yang

biasa diuji dalam UPSR
KARANGAN BERFORMAT TIDAK BERFORMAT

• Surat kiriman tidak rasmi • Surat kiriman rasmi • Dialog • Syarahan • Ucapan • Laporan • Berita • Catatan harian • Perbahasan

• • • • • • • •

Cerita / cereka Melengkapkan cerita Keperihalan Fakta Autobiografi Biografi Peribahasa Tindakan

@Pilih soalan yang benar-benar sesuai dengan pemahaman. @Pilih sama ada soalan 1 atau 2 atau 3 . @Pastikan kamu mengetahui format jika karangan berformat. Memilih soalan @Baca setiap soalan yang diberi dengan teliti. . @Pastikan kamu mempunyai isi yang cukup. dan keupayaan murid sendiri. pengetahuan.TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B 1.

kamu diminta menyampaikan ucapan mewakili rakan-rakan dalam majlis tersebut. Selaku setiausaha persatuan. Sebagai ketua murid. Sediakan laporan kamu selengkapnya.1. Ceritakan apakah tindakan yang perlu kamu ambil. Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah mengadakan lawatan ke suatu tempat yang menarik. Semasa menjalani latihan sukan di sekolah. seorang rakan kamu telah terjatuh lalu pengsan. Sambutan Hari Guru akan diadakan pada 16 Mei setiap tahun. 3. kamu ditugaskan untuk menulis laporan tentang lawatan tersebut. Sediakan ucapan kamu selengkapnya. 2. .

Menentukan Kunci Soalan. @Contoh Soalan: Persatuan Kajian Tempatan sekolah kamu telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri. @Kenal pasti : kehendak soalan/jenis atau format karangan. @Baca keseluruhan soalan dengan teliti. @Kunci soalan biasanya kata atau rangkai kata penting dalam soalan. Nyatakan cara-cara. Sediakan ucapan. @Garisi kunci soalan atau kehendak soalan. kamu dikehendaki menulis laporan tentang lawatan tersebut. Tuliskan laporan kamu itu selengkapnya.2. Contohnya: Ceritakan. . Terangkan faedahfaedah. Tuliskan Syarahan. Sebagai setiausaha. Tuliskan surat dan lain-lain.

Menganalisis Soalan @Kunci Soalan: Laporan @Jenis Karangan: Karangan Laporan @Format: Karangan Berformat. penutup. tarikh laporan @Kehendak soalan: Menulis laporan tentang lawatan yang disertai oleh ahli Persatuan Kajian Tempatan sekolah kamu. isi.3. . mesti ada – tajuk. pendahuluan. penulis laporan.

@Pilih mana-mana kaedah yang mudah un tuk mencari isi. @Rangka karangan penting sebagai panduan kamu menulis dengan lancar dan teratur. @Susun isi mengikut keutamaan. @Tentukan format karangan yang perlu ditulis.4. @Senaraikan semua isi penting secara ringkas. jika berformat. . Merangka Karangan @Baca soalan dengan teliti.

Tuliskan laporan kamu itu selengkapnya. Menggunakan pelbagai kaedah:( Kaedah peta minda/Kaedah Kata Tanya/Kaedah Rangka Karangan)  Soalan 1: Persatuan Kajian Tempatan sekolah kamu telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri. Sebagai setiausaha. . kamu dikehendaki menulis laporan tentang lawatan tersebut.

 Pilih kaedah yang sesuai (Kaedah Rangka karangan)  Tajuk laporan  Pendahuluan :-tarikh. masa dan tempat lawatan  Isi 1 : -tujuan lawatan – mengetahui sejarah  Isi 2 : -bilangan ahli yang menyertai  Isi 3 :-disambut oleh penyelia muzium  Isi 4 :-barangan yang dipamerkan  Penutup :-pulang –rasa gembira  .

+Kekemasan tulisan. . @Pastikan perkara-perkara berikut diberi keutamaan: +Struktur ayat +Tanda Baca +Ejaan yang betul +Perbendaharaan kata/Kosa kata yang sesuai.5. @Setiap isi yang ditulis perlu dihuraikan atau diperkembangkan. @Tulis satu isi dalam satu perenggan. Menulis Karangan @Tulis karangan mengikut format yang betul jika berformat.

.

 Tajuk  Laporan : Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Muzium Negeri  Pendahuluan :-tarikh.30 pagi.  Ayat 3: Kami berkumpul di sekolah lebih kurang pukul 7. . masa dan tempat lawatan  Ayat 1 : Persatuan Kajian Tempatan Sekolah Kebangsaan Kuala Tiga telah menganjurkan lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kelantan.  Ayat 2: Kami ke muzium tersebut pada 29 Januari 2011 yang lalu.

lawatan ini memberi peluang kepada ahli untuk menanam semangat patriotisme ke dalam jiwa mereka.  Ayat 2: Di samping itu. .  Ayat 3: Sekali gus dapat melahirkan sikap cintakan negeri Kelantan. Isi 1 : -tujuan lawatan – mengetahui sejarah  Ayat 1: Antara tujuan lawatan adalah untuk mengembang ilmu pengetahuan mengenai sejarah negeri Kelantan kepada ahli .

00 pagi. Cikgu Salina.00 pagi dengan menaiki bas.  Ayat 2: Rombongan kami telah bertolak dari sekolah pada pukul 8. Cikgu Mohamad Daud.  Ayat 3: Kami sampai di muzium negeri pada pukul 10. Cikgu Namiran dan Cikgu Suhaimi. . Isi 2 : -bilangan ahli yang menyertai  Ayat 1: Lawatan tersebut disertai oleh tiga puluh lima orang ahli persatuan dan diringi oleh lima orang guru penasihat iaitu Cikgu Mohd Asri.

 Ayat 3: Peserta lawatan telah mencatat beberapa perkara yang penting berkaitan sejarah negeri Kelantan. Encik Hassan Borhan.  Ayat 2: Beliau mengiringi kami melawat ke seluruh muzium sambil memberi penerangan ringkas. . Isi 3:-disambut oleh penyelia muzium  Ayat 1: Ketibaan kami telah disambut oleh penyelia muzium tersebut.

 Ayat2: Antara barang-barang yang dipamerkan di sini ialah senjata-senjata lama. Isi 4:-barangan yang dipamerkan  Ayat 1: Kami berpeluang untuk menyaksikan pameran barang-barang purba yang diadakan pada hari itu. . pakaian-pakaian lama.  Ayat 3: Bangunan muzium merupakan bangunan yang tertua di negeri Kelantan. barang-barang purba serta antik dan sebagainya.

 Penutup :-pulang –rasa gembira  Ayat 1: Setelah melawat hampir dua jam. kami pun bertolak pulang ke sekolah.  Ayat 2: Kami merasa amat gembira dengan lawatan ini kerana inilah kali pertama kami dapat melihat barang-barang purba yang dipamerkan. .

.

Kami disambut oleh penyelia muzium tersebut. Kami tiba di muzium negeri pada pukul 10. (MOHAMAD AMIRUL MUKMININ) Setiausaha. kami pun pulang ke sekolah. Encik Hassan Borhan. Persatuan Kajian Tempatan. Setelah melawat hampir dua jam.Contoh Jawapan Soalan 2: Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Muzium Negeri Persatuan Kajian Tempatan Sekolah Kebangsaan Kuala Tiga telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Muzium Negeri Kelantan. Kami ke muzium tersebut pada 29 Januari 2011. Lawatan itu disertai oleh tiga puluh lima orang ahli persatuan dan diiringi oleh lima orang guru penasihat iaitu Cikgu Mohd Asri. Cikgu Namiran dan Cikgu Suhaimi. Peserta lawatan mencatat beberapa perkara yang penting tentang barang-barang pameran.00 pagi dengan menaiki bas. barang perhiasan serta antik dan sebagainya. Cikgu Salina. 13 FEBRUARI 2011 . Antara barang-barang yang dipamerkan di sini ialah senjata-senjata lama. lawatan ini juga memberi peluang kepada ahli untuk menanam semangat patriotisme ke dalam jiwa mereka. Di samping itu. Rombongan kami telah bertolak dari sekolah pada pukul 8.00 pagi. Kami merasa amat gembira dengan lawatan ini. Tujuan lawatan adalah untuk memperkenalkan kepada ahli tentang sejarah negeri Kelantan. Beliau membawa kami melawat ke seluruh muzium sambil memberi penerangan ringkas. Bangunan muzium merupakan bangunan yang tertua di negeri Kelantan. Laporan oleh. pakaian-pakaian lama. Cikgu Mohamad Daud.

kamu dikehendaki menyemak karangan dari segi: +Struktur ayat +Tanda Baca +Ejaan yang betul +Perbendaharaan kata/Kosa kata yang sesuai.6. . @Sekiranya masih ada. +Kekemasan tulisan. Menyemak Karangan @Setelah siap menulis karangan. betulkan setiap kesalahan.

PROSES MENGARANG KAEDAH PETA MINDA/KAEDAH KATA TANYA .

. Jawab soalan yang ada pengetahuan atau pernah dijawab. 2. 4. 3.PROSES MENGARANG Sebelum Mengarang 1. Kenal pasti tema dan kehendak soalan. Baca soalan dengan teliti. Buat rangka karangan – menyenaraikan idea.

Contoh Bahan bacaan Bagaimana ? Bahan bacaan Mendapat ilmu pengetahuan Dapat kerja baik Lulus peperiksaan Bagaimana ? Banyak tahu – pandai Pendahuluan Ulasan tema soalan FAEDAH MEMBACA Penutup Kesimpulan. saranan. harapan Mendapat hiburan Hilang rasa bosan Masa tidak terbuang Tidak ketinggalan Mengetahui isu semasa akan dihormati . pendapat perasaan.

.

masa dan tempat lawatan Isi : -tujuan lawatan – mengetahui sejarah : -bilangan ahli yang menyertai :-disambut oleh penyelia muzium :-barangan yang dipamerkan Penutup :-pulang –rasa gembira .Rangka karangan: Tajuk laporan Pendahuluan :-tarikh.

(tiada pendahulu skor turun 1 markah).Semasa Mengarang 1. harapan dll. Satu perenggan satu idea – 3 ayat satu perenggan. perasaan. 3. saranan. Ayat 2 – huraian Ayat 3 – contoh 4. Markah akan diberi berdasarkan persembahan idea dan bahasa 6. pendapat. (tiada penutup skor turun 1 markah). 2. Ayat 1 – penyataan idea. . Pastikan ada penutup – Kesimpulan. Pastikan ada pendahuluan/definisi/pendahulu/intro mengenai tema soalan. Idea yang penting didahului – Jangan tulis idea negatif 5. Pastikan ada empat hingga lima perenggan idea.

Semak ejaan. tanda baca. penggunaan perkataan.Selepas Mengarang Semak semula karangan. susunan ayat dan penggunaan imbuhan .

5 ISI Setiap isi mesti ada i.Huraian iii.KARANGAN ARAS CEMERLANG TINGGI PENDAHULUAN ADA 3 .Contoh PENUTUP * Tiada pendahuluan / penutup skor turun 1 markah . Penyataan isi ii.

(Salah sebahagian – 1 markah potong. salah penuh 2 markah potong) . Maksimum markah dipotong untuk kesalahan format ialah 2 markah.KARANGAN BERFORMAT          Surat kiriman tidak rasmi Surat kiriman rasmi Dialog Syarahan Ucapan Laporan Berita Catatan harian Perbahasan   Semua calon mesti menulis dalam format yang sama.

....... ………………………………………………………………………………………. ……………….…………………………………………………….. (F) …………….. terima kasih. (F) ………………. ………………………. ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. Saudara. ……………...……………………………………………………...... (penutup) (F) . (F) Yang benar.. (ucap selamat/salutasi) (F) ……………………………………………………………………………………….Surat Kiriman Biasa Nama dan Alamat pengirim (F) Tarikh . (Kata ganti diri penerima)(F) (idea-idea – penentu skor) ……………………….. Sekian.. Tandatangan.. …………….. ……………………….

saudara Anak / anak saudara .anakanda .nenda Kakak / kakak saudara .KATA GANTI DIRI SURAT BIASA           Ayah / pak cik .adinda/dinda Datuk / nenek .kakanda/kanda Abang / abang saudara .saudari Sahabat lelaki .ayahanda Emak / mak cik .kakanda/kanda Cucu .cucunda Sahabat perempuan .bonda/ibunda Adik / adik saudara .

.... (NAMA – HURUF BESAR) Jawatan Tandatangan..……………………………………………………….... terima kasih. Alamat ……………. (F) (F) Tuan / Puan....………………………. ………………... (F) . (Garis lintang) (F) _______________________________________________________________ ……………. 2. Sekian. Idea – idea – penentu skor ………………………..(F) …………………………………………………………………………………………….... ……………. (F) ………………...….. Nama dan Surat Kiriman Rasmi Alamat pengirim ……………. (Tataucapan) (F) Tajuk/Perkara (F) ………………………………………………….……………. Perenggan pertama – tiada nombor (F) ………..... – penutup (F) Yang benar..………………………………………………………….. penerima Tarikh ..... ……………………………. ……………………………………………………………………………………………..

Saya : Terima kasih. Saya : Penutup idea . Cikgu : Penutup idea . Cikgu : Idea-idea ………….. cikgu ? Cikgu : Terima kasih kembali. cikgu ? Cikgu : Khabar baik .. Penutup dialog (F) Idea-idea penentu skor Pendulu dialog (F) •** Perbualan •** Wawancara – dua hala – sehala ...….Dialog (Perbualan/Wawancara) Saya : Apa khabar.. Cikgu : Pendulu idea ……. Saya : Idea –idea ………...…... Saya : Pendulu idea……..

terima kasih..…………. Hadirin yang dikasihi sekalian.……..(F) ………..…………………………………….…… …………………………………………………………………………………… Penutup ucapan / syarahan – mohon maaf (F) ……………………….…………………………………….……………………………………………….…….……………………….…….Ucapan / Syarahan Kata aluan .…… …………………………………………………………………………………… Sekian...…………………………………….. ……………………………………………………………………….. (tataucapan) (F) Pengenalan idea : memperkenalkan tajuk ucapan/ syarahan ……………………….…… Terima kasih kepada pengerusi …………………………………………………………………………………… Idea – idea – penentu skor ………………………. – penutup (F) ..

……………………………………. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyokong/membangkang tajuk perbahasan yang berbunyi ……………. guru-guru dan rakan-rakan sekalian.Perbahasan Kata aluan .……………………………………. Nyatakan juga pendirian terhadap tajuk – sokong /bangkang …………………………………………………………………………………………… Sekian. …………………………………………………………………………………………… Idea – idea (hujah-hujah) – penentu skor ……………………….…….…………………………………….……………. (tataucapan) (F) Pengenalan idea : ulasan tajuk perbahasan ………………………..……. terima kasih.. panel hakim yang arif lagi bijaksana.. …………………………………………………………………………………………… Penutup perbahasan – mohon maaf (F) ……………………….. yang disegani barisan pembangkang / pencadang.……………. Hadirin yang dikasihi sekalian.. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis.(F) Salam sejahtera..……. – penutup (F) . Yang Berusaha Tuan Guru Besar.…………….

idea .. 1...... (F) Idea .......... Apakah persediaan / persiapan ? iii..... hari. Bagaimanakah aktiviti dijalankan ? (nama aktiviti) iv... (NAMA PELAPOR – huruf besar) Jawatan (F) 13 OGOS 2006......Laporan Tajuk (F) …………….. Apakah tujuan ? ii... TARIKH HURUF BESAR. masa Siapa – penganjur / pengelibatan / penyertaan/ nama kegiatan Di manakah – tempat kegiatan dijalankan 2.... Penutup isi Kesimpulan / gambaran menyeluruh / pengajaran Dilaporkan oleh. Keputusan / kesudahan 3.. Pengenalan Bilakah – tarikh.. Idea-idea penting i.....

Bagaimanakah ? – punca / cara berlaku ii.. Kesudahan / Keputusan / Akibat / Kesan 3.peristiwa / kejadian yang berlaku 2. Perkembangan peristiwa / keadaan iv.Berita Format NAMA TEMPAT – Tarikh. ……… Contoh: PASIR MAS – 13 Februari 2007. 1. Idea-idea penting i. Rangka karangan. …………. Penutup – pengajaran / pengalaman / kesimpulan . Tindakan / cara mengatasi / bantuan iii.tarikh / hari . Pengenalan Di manakah ? Bilakah ? Siapakah ? Apakah ? – tempat (huruf besar) Format .yang terlibat .

Catatan Harian
Satu hari Selasa, 20 Februari 2007. 8.00 pagi – Aktiviti / peristiwa

Dua hari / lebih
Selasa, 20 Februari 2007. Aktiviti / peristiwa Selasa, 20 Februari 2007. Aktiviti / peristiwa

PENGALAMAN / TINDAKAN

Peristiwa sebelum kejadian / Peristiwa awal
Tindakan awal mendekati, tanya khabar, minta bersabar, berjanji untuk menolong Tindakan Susulan Bantuan sendiri -Beri duit / kongsi bekal -Rawatan ringan -Bawa tempat selamat -Mengawal lalu-lintas Telefon (ibu bapa/saudara, polis,bomba, hospital) Bantuan bersama orang lain -Beritahu kawan -Beritahu guru -Beritahu ayah/abang/keluarga -Beritahu orang kg/sekitar -Bawa bilik kesihatan -Bantu polis, bomba, ambulans -dll

Nilai Murni ucapan terima kasih / nasihat / saranan

Karangan cereka (peribahasa/menyudahkan karangan) akhir dengan gembira/berjaya/bahagia. Latar belakang watak Masalah – miskin / lemah dalam pelajaran/ Perbalahan keluarga Cara Atasi Masalah kerja sambilan, pergi pustaka, tanya guru, perbincangan kumpulan, kurang main / tv, banyak ulangkaji, internet, pinjam buku rakan Tinggal keluarga - kerja Peristiwa penting Masuk periksa UPSR – jawab dgn baik Sakit - insaf

Kejayaan / Kebahagiaan Dapat 5A / asrama penuh / MRSM Ada perniagaan / kerja Kembali ke pangkal jalan / ingat keluarga
Ayat yang diberi / peribahasa – ulasan / Kesimpulan

• Tidak lebih daripada satu perenggan. memikat • Memadai dengan dua ayat.CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG PENDAHULUAN • Terus bicarakan tajuk atau kemukakan pendapat atau kaitkannya dengan isu semasa. • Perlu jelas dan tepat. pembaca! . Pendahuluan yang baik akan dapat • Tidak memasukkan isi.

Yang berusaha Tuan Guru Besar Sek. .PENDAHULUAN UCAPAN/SYARAHAN UCAPAN PERPISAHAN Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis. Sungai Serdang. Keb. Yang diraikan Cikgu Jamal. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kerana telah memberi peluang kepada saya mewakili Tahun Enam Tekun untuk memberi ucapan sempena perpindahan cikgu yang kita semua kasihi. guru-guru dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian.

TAJUK : MEMESAN BUKU Tuan. . dimaklumkan bahawa saya ingin memesan beberap buah buku rujukan UPSR daripada syarikat penerbitan tuan. MEMESAN BUKU RUJUKAN UPSR Merujuk kepada perkara di atas.

-Perlu cari sekurang-kurangnya 4 isi/idea.CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG PERENGGAN ISI • Memadai empat isi. Sertakan contoh. Perlu jelas dan tepat. Memadai tiga ayat. kemudian huraian. • • • • • Satu perenggan hanya satu isi. Kemukakan isi dahulu. -Ada 4 isi/idea kita akan dapat Aras cemerlang .

PERENGGAN ISI 3 AYAT ISI POKOK HURAIAN PENGOLAHAN JELAS SATU ISI SATU PERENGGAN ISI DALAM PERENGGAN HURAIAN LANJUT BUKTI CONTOH KOSA KATA YANG BAIK .

bertukar-tukar fikiran atau berkongsi pengalaman. Satu perenggan isi lebih kurang 30 perkataan . Setidak-tidaknya manusia memerlukan seseorang dalam hidup mereka untuk berbincang.PERENGGAN ISI Soalan: Menghargai persahabatan Manusia tidak boleh hidup bersendirian.

•Memberi saranan atau pandangan. •Mengemukakan peribahasa (jika perlu). Perenggan penutup yang baik akan memantapkan karangan anda ! . •Pantun yang sesuai. •Menyatakan pendirian.CIRI-CIRI KARANGAN CEMERLANG PERENGGAN PENUTUP •Memberi kesimpulan atau rumusan. •Memadai dengan dua ayat.

PENUTUP Kesimpulan menyeluruh Pantun / ungkapan Menyatakan saranan PENUTUP Menyatakan harapan 3 ayat Menyatakan pendirian .

.. murid perlu menukar pola pembacaannya kepada bahan bacaan yang lebih berfaedah. membaca komik banyak mendatangkan keburukan kepada murid sekolah.. Bagi mengatasinya.PERENGGAN PENUTUP Kesimpulannya.tutup rapat-rapat. Jangan lupa kalau sudah buka hendaklah ditutup ….

diolah dengan menggunakan bahasa yang betul. -Untuk mendapatkan markah yang cemerlang. -Isi yang tidak dikembangkan akan menyebabkan pelajar kehilangan markah isi.Huraian Ciri-ciri Karangan Cemerlang 1. -Isi yang ditulis juga mestilah tersusun iaitu mengikut keutamaannya. . 2. -Sesebuah karangan yang baik mesti mempunyai pengenalan yang menarik dan berkesan. -Di samping itu. Mempunyai pengenalan yang menarik dan berkesan. -Ini kerana karangan yang salah dari segi format akan kehilangan markah. pengenalan yang hendak dibuat itu mestilah unik. 3. Isi yang tersusun kerana telah membuat rangka karangan. Karangan mematuhi format. pada dan istimewa. pelajar perlu mengembangkan isi. -Kemudian. -Pengenalan yang berkesan akan dapat menarik perhatian pemeriksa untuk terus membaca karangannya. -Karangan itu hendaklah ditulis berdasarkan format yang betul.

Mempunyai 4 isi atau lebih. -Untuk mendapatkan markah yang cemerlang bagi isi. Isi yang bernas dan dikembangkan dengan baik.4. -Untuk penutup. Penutup yang berkesan. -Isi lain ditulis dalam perenggan yang lain. 5. pelejar perlu berlatih dengan bimbingan guru. sekurang-kurangnya mempunyai 4 isi. -Karangan yang baik. 1 isi untuk 1 perenggan . -Di samping itu. pelajar perlu mengembangkan isi. . -Isi yang tidak dikembangkan dakan menyebabkan kehilangan markah -Untuk mengembangkan isi. memadai dengan membina dua ayat 6. pelajar juga boleh memberi saranan atau pandangan. -Penutup yang berkesan mesti mempunyai kesimpulan atau rumusan tentang soalan itu. -Setiap satu isi hendaklah ditulis dalam satu perenggan.

1 perenggan pengenalan. isi dan penutup. Menggunakan perbendaharaan/kosa kata yang terkini. Mempunyai 6 perenggan. . -Karangan yang baik mestilah menggunakan perbendaharaan/kosa kata yang terkini. -Keseluruhan karangan yang baik mesti mempunyai sekurang-kurangnya 6 perenggan -Sepatutnya setiap isi ditulis dalam perenggan yang berlainan. -Karangan yang lemah hanya akan menjawab apa yang diketahui tanpa memikirkan kehendak soalan.-Fahami kehendak soalan betul-betul supaya tidak terkeluar daripada tajuk. 8. -Setiap perenggan mesti mempunyai kesinambungan dengan perenggan yang ian. -Sekurang-kurangnya setiap karangan mesti mengandungi 5 kosa kata terkini. sesuai dan menarik. 9. -Karangan yang baikakan menjawab apa yang ditanya. 4 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. -Penggunaan kosa mestilah baik. -Setiap perenggan mesti mempunyai pengenalan.

. -Pelajar perlu berlatih menulis dengan cantik dan kemas. -Pelajar juga harus menulis karanganya dengan kemas dan cantik. 11. -Tulisan memainkan peranan untuk menentukan mood pemeriksa. Tulisan yang kemas dan cantik.10. -Setiap kesalahan ejaan dan imbuhan akan ditolak markah. -Karangan yang baik tidak ada kesalahan ejaan dan imbuhan. -Kedua-duanya akan dinilai secara keseluruhan dengan mengesan setiap kesalahan. Ejaan dan Imbuhan yang tepat.

-Biarlah karangan itu mempunyai susunan ayat yang ringkas tetapi mudah difahami. -Struktur ayat mestilah ditulis dengan betul dan menarik. Jumlah perkataan. -Bagi memastikan pelajar biasa dengan jumlah perkataan yang tidak kurang 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. -Sesebuah karangan yang cemerlang mestilah ditulis dalam lingkungan 80 hingga 120 patah perkataan. -Jangan terlalu panjang kerana akan menjejaskan markah dan jangan terlalu pendek. -Karangan yang cemerlang semestinya tidak mengandungi ayat salah. -Oleh itu. . 80 hingga 120 patah perkataan. -Pelajar digalakkan menggunakan bahasa baku dan bukannya bahasa pasar ataupun loghat daerah.12. galakan pelajar menulis satu halaman sahaja. 13. Susunan ayat yang betul dan menarik. pelajar haruslah berhati-hati ketika membina ayat.

Pastikan skor 30 markah. Isi MESTI diolah dengan baik Olahan MESTI mengandungi 3 ayat:  AYAT ISI +  AYAT HURAIAN +  AYAT HURAIAN LANJUT .

tanda baca dan ejaan. sturktur ayat tidak kemas. •Kelemahan mencari isi: isi tidak tepat.) •Format yang salah ( bagi karangan yang berformat) •Isi yang terpesong atau kurang tepat dengan tema soalan. •Ayat yang dibina kurang gramatis. Kelemahan Calon dalam Bahagian B •Calon memilih soalan yang tidak sesuai dengan kemampuan (kurang pengetahuan tentang soalan yang dipilih. . •Menjawab sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh.ii. isi tidak cukup. isi tidak dihuraikan. •Calon kurang keyakinan diri ketika menjawab soalan. kosa kata.penggunaan imbuhan. •Terdapat banyak kesalahan bahasa dari aspek sturktur ayat. banyak isi berulang.

Philip Massinger  Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.Lao Tze . . Minda yang mahu akan memudahkan perjalanan yang susah. .Lao Tze  Kegagalan adalah asas kemenangan .

YANG INDAH ITU BAHASA’        . 250 gm Daya usaha 100 gm Kesabaran 100 gm Keimanan 190 gm Keinsafan 150 gm Pengorbanan 150 gm Campuran akhlak mulia ( boleh didapati dari didikan yang baik dan sempurna )  8 sudu teh rasa tanggungjawab  200 gm senyum secukup rasa ‘YANG ELOK ITU BUDI.Bahan-bahannya.

. Kuala Tiga. TM. Semoga kalian beroleh kejayaan yang cemerlang dalam UPSR pada TAHUN 2011 Daripada : Wan Nasri Wan Hamzah. JULAI 2011. terima kasih .Sekian. SK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful