Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Detta är SCA 2012 (broschyr)

Detta är SCA 2012 (broschyr)

Ratings: (0)|Views: 372 |Likes:
"Detta är SCA"-broschyren beskriver SCAs strategiska prioriteringar, innovationsarbetet, varumärken och affärsverksamheten, hållbarhetsarbetet, och vårt ekonomisk och sociala ansvar.

http://www.sca.com
http://www.facebook.com/SCA
http://www.twitter.com/SCAeveryday
"Detta är SCA"-broschyren beskriver SCAs strategiska prioriteringar, innovationsarbetet, varumärken och affärsverksamheten, hållbarhetsarbetet, och vårt ekonomisk och sociala ansvar.

http://www.sca.com
http://www.facebook.com/SCA
http://www.twitter.com/SCAeveryday

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: SCA - Hygiene and Forest Products Company on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
D e       ä    S A 
 
SCA |c/o lieDetta är SCA 
 
3
”På SCA är respekt och ansvar örmänniskor och miljö mer än bara ord.Det är något jag som anställd kanvittna om. SCA har också nyligen åttera utmärkelser som bästa arbetsgi-vare”, säger Eduardo Chavarria.
Nära vardagen
SCA är en viktig del av vardagslivet i över 100 länder. Våraprodukter och ackkunskaper örenklar livet ör miljontalsmänniskor världen över.SCA utvecklar och tillverkar personliga hygienprodukter,mjukpapper, tryckpapper och sågade trävaror.Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och utgörgrunden ör vår strategi ör tillväxt och värdeskapande.Genom en ansvarsull skogsörvaltning strävar vi eter attskydda och bevara den biologiska mångalden i våra vid-sträckta skogsmarker. Våra personliga hygien- och mjukpap-persprodukter gör att kunder och konsumenter kan leva etthälsosammare och bekvämare liv.
O m  t  a  n  k         m  ä  n  n  i  s  k  o    o  c     a  t  u  
c/o lie sammanattar vad vi tror påoch vad som gör SCA unikt. Vi visaromsorg om människor och natur,om våra medarbetare, kunder ochkonsumenter. Vi tillverkar produk-ter som gör vardagen trygg ochbekväm.
 
Detta är SCA 
 
5
”Våra gemensamma värderingar ärgrundläggande ör en ansvarsullverksamhet”, säger Jan Johansson, Vd och koncernche. ”Var jag än trä-ar SCA-medarbetare delar de minuppattning.”
SCA |Marknader och varumärken
Göra skillnad överallt,varje dag
SCAs produktutveckling bygger på en kontinuerlig dialog medkonsumenter, kunder och aärspartners ör att garantera att våraprodukter och verksamheter gör skillnad ör både människor ochnatur.Med runt 60 produktvarumärken, 37 000 medarbetare och pro-duktionsanläggningar i 40 länder har SCA en branschledandeställning och inspirerar människor världen över. Två varumärken utmärker sig internationellt: TENA, världsledandeinom inkontinensskydd, och Tork, hygienprodukter som omattardispensrar och hygienlösningar till öretag och organisationer.SCAs skogsverksamhet omattar hela livscykeln – rån trädplantoroch pappersmassa till tryckpapper och sågade trävaror. Netto-mängden koldioxid som tas upp av SCAs skogar motsvarar ut-släppen rån hela koncernens produktion.
 G   o  b  a      t  y  r  k     o  c      o  k  a     ä  r  v  a  r   
SCAs breda utbud av lokala,regionala och globala produktva-rumärken tillgodoser behoven hosmiljontals kunder och konsumenter.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->