Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Women of Harlwood

The Women of Harlwood

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by stumbleupon

More info:

Published by: stumbleupon on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2012

pdf

text

original

 
Wld _aidm af L`{jaag 
ks Kd{m`{g El`{jdu
X`od 0
 Ld jaabdg avd{ `w id f{ai lcu w`kjd `mg C eatjg udd wld uic{b kdlcmg wld etx lcjd ld ucxxdg lcuf{duljs ud{vdg eaffdd-
‚Ld–u etw
d s` b
ma-’
Vacedg ` et{js kjamgd `u uld uxtm `{atmg am wld k`{uwaaj-
‚@mg l`w cu wl`w
utxxaudg wa
id`m* N`uus1’ C `ubdg-
 Is g`tolwd{ mdvd{ l`g ` x{akjdi d|x{duucmo ld{ axcmcam-
‚C bma sat jcbd lci-’
 
‚C gam–w wlcmb wl`w cu `ms af sat{ ktucmduu-’ C {d`eldg avd{ `mg w`xxdg ld{
ld`g cwl is `cw{duu
x`g- ‚Cu sat{ f`wld{ eaicmo wa odw sat sdw1’
 
‚Sdu* I`–`i* l
d wajg id wlcu ia{mcmo ld atjg kd odwwcmo ld{d ` jcwwjd j`wd- Uaidwlcmo `katw
xcebcmo tx uwtff-’
 
‚Oaag- C gam–w mddg sat ue`{cmo aff wld etuwaid{u-’
C jaabdg avd{ wa wld w`kjd ld{d wld i`m l`g kddm ucwwcmo ktw
ld `um–w wld{d `msia{d
- C wt{mdgwa N`uus* ktw uld bdxw uxcmmcmo `{atmg am wl`w uwaaj- Wld kdjj {tmo `mg `mawld{ a{gd{ `u {d`gs wa udmgatw- Ua C xcebdg tx wld xj`wdu `mg e`{{cdg wldi avd{ wa wld ltmo{s eatxjd ucwwcmo ntuw `e{auu wld mdeaid{- C wt{mdg `{atmg `fwd{ udwwcmo wld wa xj`wdu af kt{od{u `mg f{cdu am wld w`kjd `mg ktixdg cmwa
lci- ‚Al is* C `i ua ua{{s-’ Is elddbu ua`{dg wa lcol {dgmduu- C eatjgm–w uwax uicjcmo-
Ld a{d ` o{`s n`ebdw `mg uidjjdg af xdxxd{icmw- C mawcedg ld jdfw lcu l`w `w wld w`kjd* ktw is{dfjd|du wa o{`k cw d{d waa uja- Ld `j{d`gs l`g cw cm lcu l`mg `mg uw`{wdg wa xtjj atw lcu `jjdw-
‚Ma cw–u ptcwd ab`s-’ Ld iavdg wa wld ucgd wa jdw id x`uu- ‚Sat bma C–i md ld{d `mg C `iamgd{cmo cf sat eatjg wdjj id ld{d C e`m fcmg `m ajg `mwcptd ulax “{atmg ld{d-’
 
‚Is f`icjs amu ` xj`ed ntuw gam wld {a`g- Cw–u ` o{d`w kco {dg k`{m- Sat e`m–w icuu cw* cf sat
 ntuw bddx w`bcmo wlcu {a`g gam tmwcj sat odw wa wld uwax ucom `mg wldm i`bd ` {colw- F{ai wld{d sat
bddx fajjacmo wld ucomu fa{ Lcji`m–u F`{i Latud-’
 
‚Wl`mb sat-’ ld {dxjcdg `mg g{axxdg wl
d e`ul am wld w`kjd- Lcu `jb wa wld gaa{ `u olauwjs- Cl`g wa kjcmb wced wa i`bd ut{d lcu fddw d{d watelcmo wld wcjd fjaa{-N`uus jaabdg `w id cwl utel gcuotuw- C o`vd ld{ ` jaab k`eb `mg wldm wld gcmd{ gaa{ axdmu- Ld{
f`wld{ uwdxu cmucgd- ‚_l`w–u cm
 
wld ka|* G`vcg1’ C `ubdg f{ai kdlcmg wld eatmwd{-
 
‚Kawwjdu-’‚Kawwjdu1 _ls ga sat l`vd kawwjdu* g`ggs1’ N`uus–u et{caucws cu ed{w`cmjs ld{ x{cid iawcv`wcam cmjcfd- Uld dmw {colw fa{ wld o{ddm amd `u ld u`w wldi gam am wld eatmwd{- ‚C jcbd wlcu amd-’
Ulduptd`bdg-
‚Wld kawwjdu `{d fa{ sat{ iawld{-’ Ld jaabdg
`w id `mg C bmd d|`ewjs ld{d wlcu `u ld`gcmo-
 
Wld _aidm af L`{jaag 
ks Kd{m`{g El`{jdu
X`od ;
 C tmja`gdg wld e`{ cwl o{aed{cdu `mg i`m`odg wa kd`w wld {`cm cm wcid- C u`w wld ka| af kawwjduam wld xa{el md|w wa wld o`{gdm omaid- Ld u`w tx `jj)g`s `mg `jj)mcolw ot`{gcmo wld latud f{ai`mswlcmo wl`w eaidu `
bmaebcmo- Cw–u f`{ kdwwd{ wl`m ` gao-
Fdjw oaag wa kd laid fa{ ` jamo ddbdmg* Cwajg isudjf- Wldm wld xlamd {`mo- C bdxw wld ue{ddm gaa{ `n`{ `mg {tuldg wa `mud{
- ‚Ldjja1’
 
‚Lc* N`md- Cw–
u I{u- IeE`{wls* C `mwdg wa bma ldm sat atjg kd f{dd wa eaid avd{ wa udw tx
fa{ wld elt{el xcemce-’‚Al- C gam–w bma- C l`vdm–w oaw wl`w f`{-’‚Al wl`w–u `j{colw- @u jamo `u sat uwcjj l`vd wcid fa{ Ndutu* Oag cjj tmgd{uw`mg-’
 
‚I{
u- IeE`{wls* C ntuw axdmdg tx is e`jdmg`{ fa{ waia{{a- La gadu maam uatmg
1’
C {ajjdgis dsdu cm wld x{aeduu-
Xd{fdew
- Wl`mb sat* N`md- C cjj wdjj wld awld{u-’
 
‚Udd sat waia{{a `w maam-’ C lt
mo tx wld xlamd kdfa{d C eatjg u`s ksd- @mswlcmo {diawdjsuaec`j* uld cu l`{xcmo fa{ gdw`cju `mg eamw{aj- C {d`eldg avd{ wa xceb tx ` {`mgai wltikw`eb am wld fjaa{ldm C mawcedg wa jdou uw`mgcmo cm wld bcweldm cwl id- C ux{tmo tx `u f`uw C eatjg `mg coma{dg isgc~~cmduu2 C u` wl`w ma amd `u wld{d- Wld ubs `u g`{b ma `mg C `jbdg aff wa ultw wld f{amw gaa{-Wldm wld xlamd {`mo `o`cm-
‚Ldjja-’ C `mud{dg uwd{mjs-
 
‚Cu wlcu N`md1’ wld vaced `
u gddx `mg `jiauw {deaomc~`kjd-
‚Sdu- _la `i C uxd`bcmo cwl1’‚Tii…is m`id cu Nalm- C `i wld ots la…djj
* C `i wld ots wl`w sat ktixdg cmwa `w wld
gcmd{-’
 C f{a~d fa{ ` udeamg*
‚La gcg sat odw wlcu mtikd{* Nalm1’‚_djj* sat{ fajbu `w wld ulax o`vd cw wa id-
C `mwdg wa kts wlcu gajjlatud `mg mddgdg wa bmala itel cw eauw
-’ Lcu dmd{os xcebdg tx uaid- ‚Sat{ fajbu wajg id wl`w C
eatjg uxd`b cwl sat wa fcot{d
atw ` x{ced-’‚_djj- Nalm* cw cu vd{s mced af sat wa `mw wa kts wld gajjlatud-
J`uw wcid C eldebdg cw `u maw fa{
udjj- Cw `u amjs am gcuxj`s-’‚Icuu
Lcji`m* C `mwdg wa kts cw ua wl`w C e`m ocvd cw wa is mcded- Ktw cf sat ga maw `mw wa udjj cw*
C otduu C e`m jaab uaidld{d djud fa{ amd-’‚Ma* jdw–u udd-’ C uptc{i
dg ` kcw
- ‚C otduu d e`m a{b uaidwlcmo atw- La jamo `{d sat cm fa{1’
 
‚Ntuw wld ddbdmg-’
 
‚Ab`s* djj ls gam–w sat eaid wa wld elt{el xcemce waia{{a- 0 a–ejaeb
cw uw`{wu- Eaid fcmg id
`w wld {`ffjd w`kjd `mg d cjj w`jb `katw cw wldm-’
 
‚Wl`w uatmgu jcbd ` xj`m wa id- Wl`mb sat* N`md- Udd sat waia{{a-’
 
 
Wld _aidm af L`{jaag 
ks Kd{m`{g El`{jdu
X`od 5
 
‚Sat–{d djeaid* l`vd ` mced mcolw-’ Ma* C
l`g wa oa wa wld xcemce `mg uaidla bddx I{u-IeE`{wls f{ai idmwcamcmo Nalm wa `msamd- @ jatg e{`eb af wltmgd{ lcw avd{ld`g `mg C g{axxdg wldxlamd cmwa wld {dedcvd{-Wl`w mcolw C abd tx `katw fcvd wcidu kdfa{d {d`jc~cmo wl`w oacmo wa ujddx `u maw l`xxdmcmo fa{id* ua C jaoodg amwa is F`edkaab `eeatmw wa eldeb is mawcfce`wcamu `mg wa is ut{x{cud* wld{d d{d uc|-Iauw
d{d f{cdmgu–
uw`wtu txg`wdu- Is kduw f{cdmg* Iajjs la jcvdg cm I`cmd* xauwdg `m txg`wd af ld{uam `jbcmo fa{ wld fc{uw wcid* lcel `u etwd- Fajjacmo wl`w* C u` `m tmbmam iduu`od- Cw `u f{aiN-[- `mg C l`g ma cgd` wl`w C icuudg {d`gcmo cw-
 N`md* C l`vd uaidwlcmo wa wdjj sat-
Wld idia{cdu fjaag k`eb `mg C fatmg isudjf jscmo gam am wld o{`uu- Wld utm xj`sdg cwl isubcm `u cw ld`wdg tx `mg `jj C eatjg ga `u {dj`| cm wld utiid{ jcolw- [d`gs wa f`jj `ujddx md|w wa lci jcbd
cw `u utxxaudg wa kd kdfa{d- ‚N`md sat icolw kt{m atw ld{d-’ Lcu vaced eaajdg avd{ `jj wlaud
tmkd`{`kjd sd`{u af maw uddcmo is k{awld{-
‚C `i fcmd- C xtw am uaid
utmue{ddm kdfa{d d e`id atw
-’ C {dxjcdg-‚_djj* cf C bma `msw
lcmo `katw sat{ odmdu wldm C bma sat `{d x{amd wa eaja{cmo jcbd ` jakuwd{
-’
 
‚Vd{s ftmms- Cw–
u eaid wa wlcu*
wa x{avd wa id wl`w sat `{d ajgd{ `mg cud{1’‚C–
i ntuw u`scmo wl`w kdcmo sat{ ajgd{ k{awld{ eaidu cwl
` jaw af {duxamuckcjcws’ ld
jcfwdg lciudjf ua wl`w lcu wad{cmo kags fa{idg
` ul`ga avd{ id- ‚Cw–u l`w d ga-’
Ld eamwcmtdg `mg k{tuldg wldo{`uu `mg gc{w f{ai lcu jdou `mg `{iu-
‚@j{colw-’ C o`wld{
dg is wlcmou `mg d ld`gdg cmucgd wld e`kcm wa i`bd uaid jtmel-Wld utiid{u l`vd `j`su kddm uddw ucmed gcueavd{cmo wl`w C l`g ` k{awld{- Lci kdcmo ajgd{i`gd id fddj u`fd-
C gcgm–
w wlcmb kdcmo `gaxwdg jcbd C `u atjg l`vd i`gd ` gcffd{dmed cm is jcfd- Iaigcdg kdfa{d C dvdm bmd la wa `jb `mg N-[- `u amjs uc|- Is `tmw kde`id is jdo`j ot`{gc`m `mg isg`g `mwdg wa bddx is k{awld{ cmuwd`g
- C gcgm–w bma af lci tmwcj C `u cm lcol uelaaj `mg ld e`id wa
fcmg id-
‚@{d d g{cmbcmo wamcolw1’ Ld `ubdg fj`w atw-‚Ma sat bma
 
C gam–w wt{m ;0 tmwcj waia{{a- Cu cw dvdm jdo`j* I{- Kco K{awld{1’
@ uicjdge{auudg is f`ed-
‚_djj d l`vd `katw udvdm lat{u tmwcj sat e`m xj`s ks wld {tjdu- A{
* d e`m uxddg wld wcid `mg
jaaudm tx wld o`id xj`m kdfa{d `jj sat{ f{cdmgu `{{cvd- Sat{ elaced-’ Wld jaab cm lcu dsdu
o`vd id wldd|ecwdidmw C mddgdg wa dmnas wlcu kc{wlg`s ``s f{ai is x`{dmwu-
‚Jdw–u i`bd wld mcolw ftm!’
Ld o`vd id is fc{uw Ea{am` `mg C jcbdg cw-
 
Wld `j`{i md|w wa is d`{ kddxdg eamwcmtatujs tmwcj C {didikd{dg wl`w C l`g wa xtw waodwld{ wld{`ffjd k`ubdwu- C wt{mdg aff wld `j`{i `mg u` is j`xwax gd`g am wld fjaa{- Wld{d dmw eldebcmo wlddi`cju `u uaam `u C eatjg- C `jbdg avd{ wa wld gdub `mg xjtoodg cm is j`xwax wa el`{od lcjd C kdo`m isia{mcmo-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->