Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
An Evaluation of the Utility of Crowd Sourcing in Species Biodiversity Management

An Evaluation of the Utility of Crowd Sourcing in Species Biodiversity Management

Ratings: (0)|Views: 201|Likes:
Published by Jonathan McLatchie

More info:

categoriesTypes, Research, Science
Published by: Jonathan McLatchie on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
Bfoazmao LcHazcmek1
Ao K~ah{azefo fn zmk [zehezu fn Ctfyj Sf{tceoi eo SpkceksDefje~ktsezu Laoaiklkoz
 Bfoazmao LcHazcmek -D/Sc( L/Tks%Fczfdkt( 4014
 
Bfoazmao LcHazcmek4
Adsztacz
Eo heimz fn itfyeoi zmtkazs zf spkceks je~ktsezu ntfl ca{sks s{cm as chelazk cmaoik aoj madezazjkszt{czefo du m{laos( ez mas dkcflk eoctkaseoihu elpftzaoz zf ma~k tkajehu acckssedhkeonftlazefo fo spkceks je~ktsezu aoj defikfitapmecah jeszted{zefo/ Zmk Ihfdah Defje~ktsezuEonftlazefo Nacehezu -IDEN% es ao foheok jazadask fn eonftlazefo fo ihfdah spkceks jeszted{zefo(ptelatehu jkte~kj ntfl l{sk{l jaza cfhhkczefos/ Zmk aik fn jeiezah pmfzfitapmu mas dtf{imzyezm ez zmk adehezu zf
‘ikf
,
zai“ elaik hfcazefos nft pmfzfitapms zagko fn yehjhenk/
Ctfyj sf{tceoimas dkcflk a zfpecah ess{k eo tkckoz ukats( aoj mas dkko elphklkozkj s{cckssn{hhu eo fzmktjescepheoks zf fdzaeo ~ah{adhk eonftlazefo -Kedko
kz ah/(
40147 Tajjecg 
kz ah/(
4010%/ [seoi
‘F~kthap“( a cflp{zkt sctepz ytezzko nft zmk p{tpfsk fn jkzktleoeoi zmk jkitkk fn f~kthap
dkzykko defje~ktsezu jaza cfozaeokj fo IDEN aoj Nhecgt( zmk ptkskoz papkt azzklpzs zf jkzktleokzmk pfzkozeah {zehezu fn foheok elaik smateoi nacehezeks s{cm as Nhecgt nft elptf~eoi f{t gofyhkjikfn defje~ktsezu aoj spkceks jeszted{zefos/
Zykozu fn zmk yfthj―s lfsz kojaoiktkj spkceks atk
skhkczkj nft aoahuses( aoj pfzkozeah jtaydacgs fn {seoi s{cm nacehezeks atk cfosejktkj/ Zfjkzktleok zmk k}zkoz zf ymecm zmk ptkskock fn aoelahs eo yehjhenk patgs aoj rffs es tkspfosedhknft eocfoit{ezu dkzykko IDEN aoj Nhecgt( aoj zmk ptkskock fn aoelahs ykhh f{zsejk zmket oaz{tahmadezazs( zmk aoahuses yas tkpkazkj nft khk~ko
hkss ”eozktkszeoi―
ftiaoesls eoch{jeoi spkceks fn n{oie( eoskczs aoj ctads/ Zf k~ah{azk zmk pfzkozeah deas aiaeosz spkceks ymecm he~k eo {ojk~khfpkjtkiefos fn zmk yfthj -ymktk jeiezah pmfzfi
tapmu es hkss cfllfo%( a ‘mkaz lap“ fn ikf
,zaiieoiacze~ezu actfss zmk ihfdk yas ptfj{ckj/ Tks{hzs eojecazk zmk okkj nft lkas{tks zf helez zmk eop{zfn kttft aoj nft ejkozenueoi aoj cfttkczeoi kttfokf{s tkcftjs/
 
Bfoazmao LcHazcmek3
Cfozkozs
1/ Eoztfj{czefo
 
1/1 Zmk elpftzaock fn l{sk{l cfhhkczefos
 
1/4 Defje~ktsezu Eonftlazecs aoj zmk Yfthj Yejk Ykd
 
1/3 Ikf,zaiieoi
 
1/: Zmk Ihfdah Defje~ktsezu Eonftlazefo Nacehezu -IDEN%
 
1/; Zmk Pfzkozeah [zehezu fn Ctfyj Sf{tceoi
 
1/> Aels aoj Fdbkcze~ks
4/ Lazkteahs aoj Lkzmfjs
 
4/1 Nhecgt
 
4/4 F~kthap
 
4/3 Ptfckj{tk
 3/ Tks{hzs
 
3/1
”F~kthap― laps
nft 40 lfsz kojaoiktkj spkceks
 
3/4 ”F~kthap― laps nft hkss ”eozktkszeoi― spkceks/
 
 
3/3 Ihfdah ikf,zaiieoi acze~ezu
 
3/: Zf{tesl Mkaz Laps
:/ Jesc{ssefo
 
:/1 K}phaeoeoi [ok}pkczkj Za}a Jeszted{zefos
 
:/4 Es Zmktk a Deas Aiaeosz [ojkt,Jk~khfpkj Tkiefos fn zmk Yfthj6
 
:/3 Es Zmktk a Deas Aiaeosz Tkiefos yezm Hfy Zf{tesz Eozktksz6
 
:/: Zmk Yau Nftyatj
 
:/; Cfoch{sefo
Hezktaz{tk Cezkj

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->