Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cercetari asupra sistematicii si morfogenezei florale a unor specii de Prunoidee partea 10.

Cercetari asupra sistematicii si morfogenezei florale a unor specii de Prunoidee partea 10.

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Alexandra Giula
Teza de doctorat a Dr. Eugenia Baciu

Universitatea "Babes-Bolyai"
Facultatea de Biologie-Geografie
Catedra de Botanica
Teza de doctorat a Dr. Eugenia Baciu

Universitatea "Babes-Bolyai"
Facultatea de Biologie-Geografie
Catedra de Botanica

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Alexandra Giula on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

 
oer{Jt
tvelcelflorlJc*1oi'r i;ltl,i.$.elir.jdfci onisdoneeaflgsalii+
cr6gcXrei.liFCuli.iuvstt-195e}'.er:sti":resfiotsnns.:'cl"orll
lDtor,::rni;fi;;e*3.le"f:ul;;*nerlcttsrl'lstl':scterief,r$ni6$Sf,€fi{efprl3E<tlllci'alc as$Ilrr$atoilescacl.le*J'lel' a.ratrl&{ferc}n$cledtcGaidl'ri:,1;li't"* siio.'nrlv$;;etstt"91ceLresrrodupf,torl.'lrpfletr';Itlttts;l;-1o;rrllius|}{}oqinrao *ag3.neftst€mrl Eegetlttrvdlnlrrlci:1icr)L;1'.i.'31ci.l,ntr-oflas pilturf,s;nlslflellrl6{eoel'uLatSists:rati.ccr'"'.{'sj;;ctul"tEulasalo::*presuri91';lntr"{hr"*g$rre::t)ilir";ii:.*igntr;'i.;1reii.rs,}..l'eg1u1'3oaaurflt}aaangonuLe:sgngg*il::el"rtsfl&,;'loi:e!*l{l,:raleelt"sufi*l8Fsro,f,e&&rP$elr<lactpEDSc:':,I.- .'.,-,',.;..:;i.-:,li:-r-r'..'.;.:,,.i.*bl$eentnugtntongtOggCugELs:lt1frc8;il$i.;l.,:iilr*;.*ir.rlvoa:t}Extlv.i.93tst€nu1il'olcl erfl-lp.,.*1"{f)3o+ustienut*n'rni{Bi:ul$tsroL;"laY$.rrfulutvr+:'.otgtlvrls eXlru*srulb&flll; i:::sllef,orxar$afn"eSql nSnrstululve1.gtet$rircar.ie;."11!i*ini;m soseetlltosti{},cs€*{iuusratldogts'a re?erccrui:iicr,*r,f*hletclo$tcctntrsvc*fElve6etutlv*ls€lrcl]3o*uc&to:r*sttx;ipl'tdr'a.iilrr,intrti$ree&fss:lerraulr$trstn sltt,rlr
.::jtf{ilr;r-.,;tch$il*ata;-riUpij:}rr."t}*,i.19t}i1)rrOd,s oree:rutefOBEO-lud..4gl:Eri;i;r.ltli;I'riirin.i;luputtl+*eri!a$erdrlutde;*ygtlulusp
lal':u$v,ul:ci;ruivliir:,f,*a{r iloruliir&l{rsesst&foaE alasrl8a
at&iire[s:;te1L:;3'i;u&lealcoE$tittllt*i.n u:"'e:nrlwi:ot{ttlvdlu4pfipilrlre$ti{}redutN[ia rlouiit]6-[reid.grI'u o;.,iitur6dgcelulet
i,atlr!{:;I+lerk*$eetI'ital-l*l5..cltatld$P& sceleBrouttr)il$ea8eraa8rr*,rl$at::r:c1:g1;n1o{l$tsti"1:ryLc*lflorel.j:;l cqssirldeii 8n-FoceuSErl.jLi::.ceuLEt$,ti:scorete"lecarFu.al;cctorl so:'ietulptEr3taE$.rati;r::erfi-:e ,ietiieLs;.fistq6g1lles9t!:&e;ruglf,runs*li)3r;lEeve(X?ti!*,-l.tq:ii;.uvit'i:iil.*,c)cnllcl{ex"-* lq;onrlfurf,Xartneenf*iloa:'teecsi;r-?*fi.r:-cu;i'!lr$tuLvc,.'siirtl'vrr,ccarsc.lf,cr53rr'lntx"o5re':it{:feLeacrtj';ri?&rrin*3:ri,ute.*l.iife;-'enllero lntern$wcslerlt{ir-!njmr{i(1i,.il+}*.;ui;i;lr.rst",l9ii) li-i}ntl"fr..c8'ruangontLnsrl^st6s1a-'[a"alluj"'ix$;;ol,uscaoautl.*iiseproducil$o*ro.lilrpsrsn*f*ltul
 
afita
Srerc4uneolpufr
dlaatot[,ll(lrp[;[r1|at49u]rt{t$sfiinelulrdtlef{L, n eElrrl ve$etatllrfotlnsffi6 un rssaptEotillleeara??rEFaraiatti.d6-roell$lulutr€{rrsE*tlsf,ec',l ,;11sf,ttote.rlct dtrpsrtftstntgsslofrd'foL espro(hroeodlsso[tlmrttatsfustlnnsl&slmtulltkf$rsensL rogoneroerB *sssulrnpr!aor',1i.1i[moaltslulutgrgldsanrpraprtnordttl*follarerulroredrmStsospul,scsrdrird4aont*lbJtJod 1rSsrTrereeooroteir;lad$nso, IOlg'easutr,!i-rltddr,& 6o83m$i.,i'oescst8:rtrtelutiuvet(195$mrupdlftaatRrttnaoaas* oon*-Lautotrl,{ilstLs$sSa apsKrl voptatlvpin etadlulilrnctutl,tf,t6rtrupor?lustdtfor.i$fih.$Lt llb5iroaleolnt'roelordorfleaasllndaqpsbtle{safirluls{rprtrnaarg*nllelorlcolulogontrute-Itosilverinsldlf,esit€SrtDagpEstul lor trLgtooblnlcrl.-il,atualtfi srtorrfldi,stla€otlcu&soetrunfnottolo6treSlfuno*bosfiBforltsrun lnelporLfalts-{,rslufkl}lal-as8rut}rollfo-Eltreat{*r:t'sas&mglunesqpl,cal$r&rD8gtor$erlloge1ss|,lfsl{5$f,leeamqpr6rar6{is ffurusrgloee}6o&r*s 5t'r,l*ortlSLoltrratafirolul tai,fldEllula'lantcfolr{iolt&portl"uusqrptutC,oll|rorsgjlune centrqlfi'*lssanlrf, tgforproutorlstenrporIEZr*coqnraulsffitLmungromorlstenaogsgtflsularseltuntnrlfcr"lstffirlssosog€E dl,n tuntcsgtfmensdlSrryreur6susa*etrrEtlrffi do'rasteptet?"f.p tlnrFul feg€lwiletutiwlears laLn.
nlrr f,uloiil:.mutrtrrLsrlsaspufllnat coattsgl,unnsrtste!
flco vsprbiilro€ gelomir!,umfuleilr
.ru?Eteobeowdcontrarpd.nexttortutrirdgolse*cdapoanlItransforaliintntrefiiset$ norlstsu fl,orallla seropmtLclpgll4re*[a$emrl4a'aftelrtole'fr.lcs$tnsrl,Etsns$lqltle nltotlcgrDCB&Fa.eaunconstSn ft$al oe ua nlll.rsdnr.:'f,!to*aplealE delilrliax etilu*l trnacttT6rdovtJieasttrdgt
 
..6e-
!!oraa,rrt6tern:lrtcoptodulax.firrqlrf.{ite&ulflorelrrrulutrl,ntrlrl,:'lcneraggfinopelelo g!.soogri.roil*lil,rfufom*r.rlu;,st*tql{rrrIlomaseacs.rorq nalpartlctBHqlcltevac.elulerrilrertnalssl,aFpuculu!.]1r3rrf*m{rraEcalteiulull{Bri1oartre.rqtf;qlitlinpro:*lr!.$teqrllaapt.reulafel *orpurul,uLac for-",esastleFtrotair!fi:?csBtaou;lur.tlllalr1lr;irorerf,"st*lur6$oro$onal,-"urictttgir*tatu-lcld$mJ.adr]dJf3rosttar,:fir$aeelv&dlr{rseulgj.i;J*te*cul..ua sl'bespeetlmqri{r:ta}r3.tiore*iicrlleeteglncirrrr.rcnoaorbledgrFenol.o*j,n11:--!:*r.:'::,i*;:::.,..j_1,..,;ingiiEstu{tl€rlimla}ltlept6rJecffrgu:,a:safa**l.or*cve;3',;aftel*ponlglfetortlgltprt1cl'rsteunaiil"nEr,rsclo iie*onu€ntixrgconesst&.3lc.,jcol,o6toli&tladsr€aoal,turltpssii.lsrr'ructiJqr"iin.iil&r.caonnalitseti-r eSticutca$nacou*Jurgfi.*atea rxcoluiul.o:rrrgute[#oobisr-rnecoeLbr:teac0nf;'un'i;fui1,Bbaes..ra.btil,ornr:tanlcsraElr$poalilortd'l'forito rls**f,lalcairlsa {ki''igeLll..,rtolo&*solouatit$almLr,trett*.aobrlerr'li'$,ntn*,ssi3s*o3caiel$!,ltiio cistero**ninsi
lbr&5ren€ari;S(Ileekia*xr{ft"gi.li.rtatlru$nofuioeE*&grtLirtc,r;etoiri:Csnot*ti.$f,en$lcilts$g.tout1"16at3triLnpr:,nctd*rreriers{tldcctr€rsttSt}rsatllrlaI'tceresf,rats:rentelt;:rfiapotsLvabei.!.locEl,dfirrastortl.orrilrt*{rlts tnstsbtlJ.r€eglFe.{411*ws}9{srrefe:rr.tosreler}oarrc}taer$gurllorf1*rlfortrpe:rtflndu**erii tm*3u-eeleacBt**w der"l-
cEtrtoilluld$i,r.fsre*.?lerefu sdr€ Eeof,trsnri,r.lEiii;slsd,lfe-bnlvoleelo;ralcurLir.*irii;cnrilgaeesi&npgr!,iimBoet&lludls[rlor tntX.apri.*e;rauti:luX.liiix,"*aalrpre*ur;6i,S,nonofasqjtnFcltulciglf,ruetlflefi.rit.;tee'r:rrcfrodst€epssaturr.gr.rr?lc,trtar*frtntrurrnrnoldeentiEsau eledt,Ftstixr*lerglaubwpe*f uor{odordarnu;.e:o;i.csrce&tterlEuebebllltsolb"l,canvqnfl4rcllperaoherrrqtxtto:."le stereonlcrogcstr)E&ule iltalasssrrulfotcnrsr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->