Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KGT 2013

KGT 2013

Ratings:
(0)
|Views: 329|Likes:
Published by kzbj
KGT 2013
KGT 2013

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kzbj on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
KAJIAN GEOGRAFI TEMPATANPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013FORMAT PENULISAN KERJA KURSUS GEOGRAFIPENGANGKUTAN AWAM
a)
Konsep pengangkutan awam b)Jenis-jenis pengangkutan awamc)Kepentingan perkembangan pengangkutan awamd)masalah perkembangan pengangkutan awam
e)
cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awamf)Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian
BilAspekKriteria Penskoran
M1Tajuk kajianPengangkutan awam di kawasan kajian(menulis tajuk yang lengkap dan lokasi yang tepat)Kawasan kajian, bandar /daerah dan negeri
1
2SenaraikandunganPerkara/ butiranHalaman / muka surat*
 Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan
Senaraikan
enam
ataulebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat
1
3Penghargaan
Pengetua,
Guru mata pelajaran,
ibubapa/penjaga,
rakan-rakan,
 pihak luar/responden
(nyatakan pihak yang dihargai)
Menyatakan danmenghuraikan penghargaan kepada
tiga
 pihak atau lebih
2
4Pendahuluanmenamakan tajuk kajian,sebab pemilihan kawasan kajian,tempoh masa kajian dijalankan
* sebab pemilihan kawasan perlu dikaitkan dengan tajuk 
 Namakan tajuk kajian danmenghuraikan
dua
aspek  pendahuan atau lebih
2
5Objektikajian
Konsep pengangkutan awam
Jenis-jenis pengangkutan awam
Kepentingan perkembangan pengangkutan awam
Masalah perkembangan pengangkutan awam
Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam
Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajianMenyatakan
semua
objektif kajian
(Objektif bermula dengankata kerja yang sesuai danberfokus kepada kawasankajian)
2
6Kawasankajian Nama kawasan kajianLatar belakang / sejarah kawasan kajianLokasi kawasan kajianPandang darat fizikal kawasan kajianJarak dari bandar/pekan terdekat Namakan kawasan kajiandan huraikan
tiga
aspek atau lebih
2
Peta kajian
Petadaerah /zon / bahagian
PetakawasankajianSediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap
tajuk dan bingkai (1m)
nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m)*
Tandakan kawsan kajian
Lukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap
Tajuk dan bingkai (1m)
arah mata angin dan petunjuk (1m)
simbol piawai (1m)
Kesempurnaan dan kekemasan peta (1m)Serta
kedua-dua
 petayang lengkapKesempurnaan dankekemasan peta
6
7Kaedahkajian pemerhatian, temu bual, soal selidik atau rujukanTemu bual : 3 orang atau lebihSoal selidik : 20 orangHuraikan
dua
kaedah ataulebih
2
8Dapatankajian8.1 konsep pengangkutan awamMentakrifkan konsep pengangkutan awamdengan lengkap bersertacontoh yang releven
2
8.2 Jenis-jenis pengangkutan awam di kawsan kajian
 bas
teksiMenyatakan danmenghuraikan
satu
ataulebih jenis pengangkutan
2
 
kereta api / komuter/ERL/LRT/Monorail
Bot Penampang
Motorsikal -Beca -Van - kapal -kapal terbang-Perahu/sampanawam di kawasan kajian8.3 Kepentingan perkembangan pengangkutan awam dikawasan kajianMenyatakan danmenghuraikan
empat
kepentingan pengangkutan awamserta menerapkan nilaiatau unsur patriotismedalam mana-mana huraianaspek 
51
mengangkut barangan
mengurangkan kesesakan
ketersampaian
mengangkut penumpang
 pelancongan
 perdagangan
sumber pendapatan
 peluang pekerjaan
meningkatkan mobiliti penduduk 
menjimatkan masa
menjimatkan kos
kemajuan industri sokongan8.4 Masalah perkembangan pengangkutan awam di kawasankajianHuraikan
lima
masalah perkembangan pengangkutan awam dikawasan kajianmenerapkan nilai atauunsur patriotisme dalammana-mana huraian aspek 
51
 pencemaran udara
 pencemaran bunyi
 pencemaran air 
kesesakan lalulintas
tambang mahal
kenderaan lama
kemalangan
 jangka masa lama
keselamatan penumpang
 penipuan
darjah ketersampaian rendah
kos bahan api meningkat8.5 Cadangan untuk mengurangkan sasalah perkembangan pengangkutan awam di kawasan kajianHuraikan
empat
cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam dikawasan kajianserta penerapan nilai atauunsur patriotisme
41
kuat kuasa undang-undang
kempen alam sekitar 
 pendidikan alam sekitar 
 penggunaan petrol tanpa plumbum
 penapis asp/catalyticconverter 
dasar pembangunan kerajaan
menurangkan kos operasi(cth:subsidi diesel dan alatganti
 penggunaan bahan apialternatif (cth:NGV, elektrik,tenaga suria)
Kursus pemanduan berhemahBahan Grafik 
Jadual
Graf 
Carta pai
Petaminda
Peta aliran
Jadual : tajuk dan sumber, data (2m)
Graf : tajuk, petunjuk, label paksi X dan Y, skala, plotan(2m)
Carta pai : tajuk dan petunjuk, ketepatan sudut atau peratus(2m)
Peta minda:tajuk dan idea utama, maklumat (2m)
Peta aliran :tajuk dan idea utama, maklumat (2m)Bina
dua
bahan grafik yang berlainan*
Graf atau carta paimesti disertakan jadual 
4
9RumusanDikaitkan dengan:
Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian
Penerapan nilai atau unsur patriotismeRumusan keseluruhantentang dapatan kajianserta menerapkan nilaidan unsur patriotisme
2
10Lampiran
Surat pengenalan diri pelajar 
Surat kebenaran membuat kajian
Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga
Surat kebenaran ibu bapa / penjaga
Surat penghargaan
Soalan temu bual
Borang soal selidik 
Gambar/foto
Bahan daripada pelbagai sumber : majalah, akhbar, internetSertakan
empat
atau lebih bahan lamipran
2
11Rujukan a) Buku teks b) Atlasc) Buku rujukan d) Internete) Majalah f) Jurnalg) Orang sumber h) surat khabar i) buletin
Dua
rujukan denganformat penulisan yang betul
2
12PenilaianUmumSusunan mengikut format, kemas dan teliti dan menepati jadual pelaksanaan
1
Kerja kursus ini perlu dibuat menggunakan
kertas A4
.
Boleh ditaip komputer (font 12 , Times News Roman, dubble spacing /2.0) atau tulisan tangan yang kemas dan boleh dibaca
 
Aktiviti boleh dilakukan secara berkumpulan, tetapi hasil kerja secara
individu.
Mestilah
hasil usaha sendiri
dan
tidak ditiru
dari mana-mana pihak 
Dihantar kepada guru mata pelajaran
sebelum 30 Mei 2013
ATAU
KEGIATAN PENTERNAKAN
a)
Konsep dan jenis kegiatan penternakan
 b)
kepentingan kegiatan penternakan
c)
Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan
d)
Kesan negatif kegiatan penternakan
e)
Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif penternakan
f)
Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian
BilAspeKriteria Penskoran
M
1Tajuk kajianKegiatan penternakan di kawasan tempat tinggal anda ataukawasan kajianTajuk yang lengkapdengan menyatakan lokasisecara tepat
1
2Senaraikandungan
Perkara/ butiran
Halaman / muka surat*
 Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan
Senaraikan
enam
ataulebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat
1
3Penghargaan
Pengetua
guru mata pelajaran
ibubapa/penjaga,
rakan-rakan,
 pihak luar/responden
(nyatakan pihak yang dihargai)
Menyatakan danmenghuraikan penghargaan kepada
tiga
 pihak atau lebih
2
4Pendahuluanmenamakan tajuk kajian,sebab pemilihan kawasan kajian,tempoh masa kajian dijalankan
* sebab pemilihan kawasan perlu dikaitkan dengan tajuk 
 Namakan tajuk kajian danmenghuraikan
dua
aspek  pendahuan atau lebih
2
5Objektikajian
konsep dan jenis kegiatan penternakan
kepentingan kegiatan penternakan
faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan
kesan negatif kegiatan penternakan
cadangan untuk menurangkan kesan negatif kegiatan penternakan
Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajianMenyatakan
semua
objektif kajian
2
6KawasankajianLatar belakang / sejarah kawasan kajianLokasi kawasan kajianPandang darat fizikal kawasan kajianJarak dari bandar/pekan terdekat Namakan kawasan kajiandan huraikan
tiga
aspek atau lebih
2
Peta kajian
Petadaerah /zon / bahagian
PetakawasankajianSediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap
tajuk dan bingkai (1m)
nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m)*
Tandakan kawsan kajian
Lukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap
Tajuk dan bingkai (1m)
arah mata angin dan petunjuk (1m)
simbol piawai (1m)
Kesempurnaan dan kekemasan peta (1m)Serta
kedua-dua
 petayang lengkapKesempurnaan dankekemasan peta
6
7Kaedahkajian
Pemerhatian
Temu bual : 3 orang atau lebih
Soal selidik : 20 orang
RujukanHuraikan
dua
kaedah ataulebih
2
8Dapatankajian8.1 Konsep dan jenis kegiatan penternakanJenis kegiatan penternakan : ayam/itik , lembu/ kerbau, kambing/biri-biri, burung, rusa, seladang,ikan/ketam/udang/kerang/belut/belangkas/gamat/lokan, lebah,Menghuraikan konsep dan jenis kegiatan penternakan denganlengkap
2

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zahraa Wyzah added this note
tk de ke cnth bhan grafik utk penternakan yg dah siap???
1 thousand reads
1 hundred reads
moonxxzz liked this
Mahenthiran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->