Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
472Activity
P. 1
Bagong USOk sa mga Kabataan - Isang Pamanahong Papel tungkol sa Paninigarilyo ng Kabataang Pilipino

Bagong USOk sa mga Kabataan - Isang Pamanahong Papel tungkol sa Paninigarilyo ng Kabataang Pilipino

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 97,522|Likes:
Published by Kev Llanera
Sa panahon ngayon, hindi maitatangging tunay na laganap na ang paninigarilyo sa Pilipinas. Kung inyong mapapansin, tila bawat sulok ng ating bansa ay pinupugaran ng mga nagbebenta at gumagamit ng sigarilyo. Mapaartista man o propesyunal, drayber o kahit ang mismong mga doktor at nars sa mga ospital ay kabilang sa populasyong ito. Kahit na ang mga mahihirap o tambay na ginagapang na lamang ang kanilang pang-araw-araw na kakainin ay maaaring malakas ding manigarilyo. Dahil dito, hindi na nakapagtataka pa kung tutularan ng kabataan ang ganitong gawain.
Ang paninigarilyo ng kabataan ay maituturing na isa sa mga nangungunang isyung patuloy na pinagtatalunan at sinusubukang maibsan. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nalululong sa bisyong ito. Dagdag pa rito ang kaalamang dumarami at tila pabata pa nang pabata ang mga sumusubok manigarilyo. Patuloy ang ganitong paglaganap kahit na marami ng mga solusyon at batas ang isinasagawa at isinasakatuparan upang labanan o di kaya naman ay mabawasan ang paglaganap ng gawaing ito.
Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay atensyon sa mga karanasan ng mga batang Pilipinong naninigarilyo. Kabilang na rito ang kanilang mga dahilan at pananaw ukol sa paninigarilyo pati na rin ang pagbabagong naidulot nito sa kanilang pamumuhay. Nakapaloob din dito ang ilang mga suhestyon sa pagtigil o pagbabawas ng paninigarilyo.

Sa panahon ngayon, hindi maitatangging tunay na laganap na ang paninigarilyo sa Pilipinas. Kung inyong mapapansin, tila bawat sulok ng ating bansa ay pinupugaran ng mga nagbebenta at gumagamit ng sigarilyo. Mapaartista man o propesyunal, drayber o kahit ang mismong mga doktor at nars sa mga ospital ay kabilang sa populasyong ito. Kahit na ang mga mahihirap o tambay na ginagapang na lamang ang kanilang pang-araw-araw na kakainin ay maaaring malakas ding manigarilyo. Dahil dito, hindi na nakapagtataka pa kung tutularan ng kabataan ang ganitong gawain.
Ang paninigarilyo ng kabataan ay maituturing na isa sa mga nangungunang isyung patuloy na pinagtatalunan at sinusubukang maibsan. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nalululong sa bisyong ito. Dagdag pa rito ang kaalamang dumarami at tila pabata pa nang pabata ang mga sumusubok manigarilyo. Patuloy ang ganitong paglaganap kahit na marami ng mga solusyon at batas ang isinasagawa at isinasakatuparan upang labanan o di kaya naman ay mabawasan ang paglaganap ng gawaing ito.
Ang pamanahong papel na ito ay nagbibigay atensyon sa mga karanasan ng mga batang Pilipinong naninigarilyo. Kabilang na rito ang kanilang mga dahilan at pananaw ukol sa paninigarilyo pati na rin ang pagbabagong naidulot nito sa kanilang pamumuhay. Nakapaloob din dito ang ilang mga suhestyon sa pagtigil o pagbabawas ng paninigarilyo.

More info:

Published by: Kev Llanera on Mar 14, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

 
0~ W`jdh`
M`klhkM`klhk
 
S_LS_L
b s` ik` B`m`q``h’b s` ik` B`m`q``h’
ACN@ O]SU. Eljh Bcvdh Bdi. FCNDOD@HL. I`}t Mc}h`acqj.FNL]C_. K}`odcnn` Vdochq`. NN@HC]@. A`hdcn Bcvdh. `q ]@IL_.B`}nl K`m}dcn isn` ` 0)4. Olnnckc lf Hs}dhk ` W`qhsm`t hd Khk( Uchacn ]l`}dl I`h`ld)Q`}so
W`hdisn`
_` w`h`jlh hk`tlh. jdhad i`dq`q`hkkdhk qsh`t h` n`k`h`w h` `hk w`hdhdk`}dntl ` Wdndwdh`(Bshk dhtlhk i`w`w`hdh. qdn` m`{`q snlb hk `qdhk m`h` `t wdhswsk`}`h hk ik` h`kmcmchq` `qksi`k`idq hk dk`}dntl( I`w``}qdq` i`h l w}lwctsh`n. a}`tmc} l b`jdq `hk idilhk ik` albql} `qh`} ` ik` lwdq`n `t b`mdn`hk ` wlwsn`tlhk dql( B`jdq h` `hk ik` i`jdjd}`w l q`im`t h`kdh`k`w`hk h` n`i`hk `hk b`hdn`hk w`hk)`}`{)`}`{ h` b`b`dhdh `t i```}dhk i`n`b` adhki`hdk`}dntl( A`jdn adql. jdhad h` h`b`w`kq`q`b` w` bshk qsqsn`}`h hk b`m`q``h `hk k`hdqlhk k`{`dh(@hk w`hdhdk`}dntl hk b`m`q``h `t i`dqsqs}dhk h` d` ` ik` h`hkshksh`hk dtshk w`qsnlt h`wdh`kq`q`nsh`h `q dhssmsb`hk i`dm`h( W`qsnlt `hk w`kq`` hk mdn`hk hk ik` b`m`q``hkh`nsnsnlhk ` mdtlhk dql( A`ka`k w` }dql `hk b``n`i`hk asi`}`id `q qdn` w`m`q` w` h`hk w`m`q``hk ik` sissmlb i`hdk`}dntl( W`qsnlt `hk k`hdqlhk w`kn`k`h`w b`jdq h` i`}`id hk ik`lnstlh `q m`q` `hk ddh``k`{` `q ddh``b`qsw`}`h sw`hk n`m`h`h l ad b`t` h`i`h `ti`m`{``h `hk w`kn`k`h`w hk k`{`dhk dql(@hk w`i`h`jlhk w`wcn h` dql `t h`kmdmdk`t `qchtlh ` ik` b`}`h``h hk ik` m`q`hkWdndwdhlhk h`hdhdk`}dntl( B`mdn`hk h` }dql `hk b`hdn`hk ik` a`jdn`h `q w`h`h`{ sbln ` w`hdhdk`}dntlw`qd h` }dh `hk w`km`m`klhk h`dasnlq hdql ` b`hdn`hk w`isisj`t( H`b`w`nllm adh adql `hk dn`hkik` sjcqtlh ` w`kqdkdn l w`km`m`{` hk w`hdhdk`}dntl(
N`tshdh
H`di`b`idq hk w`k)``}`n h` dql `hk ik` sisshla h` n`tshdh5 w`kn`n`j`a hk ik`diwl}i`tlh qshkbln ` b`n`k`t`h hk ik` b`m`q``hk Wdndwdhl b`skh`t ` w`hdhdk`}dntl2 w`kq`q`n`hk ik` b`}`hd{`hk a`jdn`h `q `ndb h` h`b```wcbql ` acdtlh hk b`m`q``h h` i`hdk`}dntl `q ik`b`}`hd{`hk cwcbql hk w`hdhdk`}dntl n`nl h` bshk m`q` w` n`i`hk `t h`disn`h h` `hk k`hdqlhkmdtl2 `q w`kmdmdk`t hk dn`hk ik` ishkb`jd `q lnstlh sw`hk i`b`qsnlhk ` ik` h`d qsidkdn `w`hdhdk`}dntl(
D(Ik` B`skh`t h` M`m``jdh l Ndqc}`qs}`@(B`n`k`t`h hk W`hdhdk`}dntl hk B`m`q``h ` Wdndwdh`
N`k`h`w h` ` `qdhk ndwsh`h hk`tlh `hk ik` m`q`hk h`hdhdk`}dntl( H`b`n`j`a adql `hk dn`hkdq`adqdb` `q diwl}i`tlh qshkbln ` ik` m`q`hk h`hdhdk`}dntl ` Wdndwdh`5
=7# hk b`m`q``hk Wdndwdhl `t h`kddisn`hk i`hdk`}dntl ` ca`a h` 07 w`m`m`( *Idkscn)M`psdnla. I(. HCO. =770$
D` ` q`qnl l =;# hk b`m`q``hk Wdndwdhl `t h`hdhdk`}dntl( *Knlm`n Tlsqj Qlm`ool _s}vct hk [l}na Jc`nqjL}k`hdu`qdlh `q Ochqc} fl} Adc`c Olhq}ln `ha W}cvchqdlh. =77;$
J`nl 17# hk ik` m`q`hk n`n`bd `t h`hdhdk`}dntl( *[JL. =77=$
@w`q ` `iwshk cqsat`hqc h` i`t ca`a h` 0?)03 `t h`b`w`hdk`}dntl h`( *OAO)II[]. =77?$
D` ` {`nlhk cqsat`hqc h` i`t ca`a h` 0?)03 `t h`kdisn`hk i`hdk`}dntl m`kl `hk ca`a h` 07( *OAO)II[].=77?$
I`t i` i`n`bdhk wldmdnda`a h` i`hdk`}dntl `hk ik` m`q`hk n`n`bd b`t` ` ik` m`m`c( *OAO)II[]. =77?$
@hk ik` m`q`hk i`t i`ksn`hk h` h`hdhdk`}dntl `t i`t i`q`` h` wldmdnda`a h` i`hdk`}dntl }dh w`kq`ha`( *FO@W$
6=# hk ik` m`q`hk Wdndwdhl `t wdh`kmcmchq`j`h hk dk`}dntl ` ik` qdha`j`h(
*
SHDMC]_DA@A HK _@HQL QLI@_
Blncjdtl hk H`}sdhk@b`acidblhk Q`lh =77:)=774
 
=~ W`jdh`
@hk ik` m`q` h` i`n`wdq ` b`hdn`hk ik` i`ksn`hk `t i`t i` i`m`m`hk wldmdnda`a h` i`hdk`}dntl(*QcchQlm`ool Cwdacido dh @d`. =771$
_` ik` sshla h` m`j`kd hk w`k)``}`n h` dql `t dw`w`bdq` `hk dn`hk ik` a`jdn`h bshk m`bdqi`jd}`w q`hkk`ndh ` `qdhk ndwsh`h `hk mdtlhk dql(
M(Ik` _`ndb `q A`jdn`h hk W`hdhdk`}dntl hk B`m`q``hk Wdndwdhl
_` m`{`q m`q`hk h`hdhdk`}dntl `t i`t}llhk b{chql ` ndbla hdql( W`}c)w`}cjl i`h dn`hk h`k)siwd`hk i`hdk`}dntl ` is}`hk ca`a. dm`)dm` w` }dh `hk b`hd)b`hdn`hk ik` a`jdn`h( Dn`h ` ik`a`jdn`h l `ndb h` h`b```wcbql ` b`hdn`hk acdtlhk i`hdk`}dntl `t `hk ik` sisshla5 Cq`al lb`n`k`t`h ` msj`t. w`hdhdk`}dntl hk i`ksn`hk. b`w`qda. `q dm` w`hk b`i`k)`h`b. b`bsn`hk`h hkw`qhsm`t hk i`ksn`hk ` w`kn`bd. wcc} w}cs}c. b`jdh``h hk nllm ` w`kj`}`w ` ik` w}lmnci`.w`iw`ndw` l}` *
}cn`z`qdlh l} ql }cndcvc sq}css
$ `q `hk
`v`dn`mdndqt 
`q is}`hk w}ctl hk dk`}dntl( *E(_( @jns{`nd`. B( ]chdol{. `q [( _( On`}b( 044:$Jdhad hdndndidq` ` ik` h`b`ndq` ` dq`` `hk ik` i``}dhk a`jdn`h l `ndb ` w`hdhdk`}dntl hkb`m`q``h. `w`kb`q `hk acdtlhk i`hdk`}dntl `t `at`hk `matcbqdml(
O(Ik` Hdn`n`i`h hk _dk`}dntl h` H`b```wcbql ` B`nssk`h hk Ksi`k`idq
@hk d`hk dk`}dntl `t mdhsmsl hk dm`+q dm`hk bcidb`n h` kdh`k`idq ` w`hk `}`{ `}`{ h`msj`t ` wl}i`hk
dhscoqdodac
*Hdolqdhc$. kdh`k`idq ` n`lh *@}chdo$ j`hkk`hk ` ik` bdn`n`hkbcidb`n h` h`b`w`kddisn` hk b`hc}( @hk ik` sisshla `t `hk ik` w`hksh`jdhk h`b`dd}` `b`nssk`h hk dhl i`hk h`hdhdk`}dntl5 *{{{(37wnsjc`nqj(ol(sb`qjqqw5,,{{{(mnlladhacz(l}k,olhqchq\odk`}cqqc(wjw$
Hdolqdhc
Dql `t d`hk
dhscoqdodac
`q
jc}mdodac
h` h`b`n`n`lh ` hc}vls tqcihk d`hk q`l( Dql `hk w`hksh`jdhk h`b`asasnlq hk `adbtlh `h`hdhdk`}dntl( Wdh`w`}`nd` hdql `hk ik`
isoncs lf }cswd}`qdlh
lw`kjdhk` b`w`k dql `t bdhlhsil h`hk jdkdq ` b`t` hk `qdhk b`q`{`h(@hk q`lhk i`b`n`n`hkj`w hk hdolqdhc `t i`b`b`}`ia`i hk w`kb`d}dq`.w`kb`ksqli `q w`km`m` hk blhchq}`tlh(@hk hdolqdhc h` i`t i`jdh`hk blhchq}`tlh `t d`hk
sqdin`hq 
h`h`b`w`kw`w`js`t hk b`ddw`h. blhchq}`tlh `q icil}t` hk d`hkq`l *jcnw{dqjilbdhk(oli$( Dql `t d`hk a}lk` h` h`b`w`kw`w`q`` hkm`j`ka`h hk a`id hk Alw`idhc. d`hk
hc}lq}`hsidqqc} 
h` i`tb`skh`t`h `
schs`qdlh
hk `}`w `q `t`. ` `qdhk b`q`{`h( Dql `hka`jdn`h bshk b`t` h`b`a`}`i` hk
schs`qdlh
hk w`kb`)
}cn`z 
`hk ik`ksi`k`idq hdql( @hk hdolqdhc adh `t h`b`b`w`kw`jdh` hk k`h` bsi`dh b`t` h`i`h `hk ik` b`m`m`dj`h h`ksi`k`idq hdql `t h`jdjd}`w`h qsidkdn `w`kb`q dn`+t h`hk`hk`im` h` mdkn` dn`hk q`q`m` ` w`kjdhql hdn`hdql(B`jdq h` b`shqdhk hdolqdhc n`hk `hk wsi`w`lb ` nllm hk b`q`{`h. i`t b`b`t`j`h w` }dh dql h` k`{dhk
hdolqdhc
 
acwchachq 
`hk dhsi`hk ksi`idq b`t` h`i`h h`w`b`jd}`w w`}` ` b`hdn` `hk jsidhql `w`hdhdk`}dntl( @hk ik` q`lhk h``adb adql `t h`b`}`}`h` hk ik` qdh`q`{`k h`
{dqja}`{`n stiwqlis
qsn`a hkw`kb`jdnl. w`kb`k`ndq. `q nsml h` b`nshkbsq`h ` qs{dhk dhssmsb`h hdn`hk djdhql dql(
Q`} 
Dql `t d` ` ik` h`kasasnlq hk b`hc} ` ik` h`hdhdk`}dntl( 43# hk dhdachqc hk
nhk o`hoc} 
`t h`k)ssk`q `w`kb`n`hkj`w hk q`}( B`w`k silm}` `hk
czwls}c
` bcidb`n h` dql. h`hdhdk`}dntl i`h l jdhad `ti`kb`b`}llh hk i`n`bdhk wldmdnda`a h` i`kb`}llh hk b`hc} ` m`k`(
O`}mlh Ilhlzdac
Wdh`w`ndq`h hdql `hk lztkch ` b`q`{`h h` i`b```i` ` b`nssk`h hk q`l2 i`ssms`h `hk
swwnt 
hk lztkch` mslhk b`q`{`h h` i`kasasnlq hk w`kb`jdh` hk ik` sk`q `q qdsc h` b`w`k jdhad h`mdkt`h hk `w`q h` j`hkdh`t i`i`i`q`t j`hkk`hk `hk dhadmda{`n `t i`i`i`q`t }dh( Dql }dh `t h`kasasnlq hk w`kdbdw hk ik` a`nst`h hkaskl h` a`jdn`h hk ik` bliwndb`tlh ` wsl(
B`}`idj`h ` ik` bcidb`n hk dk`}dntl `t qdh`q`{`k h`
d}}dq`hqs
( _dhdd}` hdql `hk ik`dh``mdhk
odnd`
l
fdnqc} 
hk `qdhk }cwd}`ql}t tqci j`hkk`hk ` wshqlhk jdhad h` i```}dhk ndhddh `hk`hsi`hk j`hkdh h` wsi`w`lb adql( A`jdn adql. i`b`}`}`h` `hk ksi`k`idq hk i`qdhadhk w`k)sml.b`jd}`w`h ` w`kjdhk`. j`hkk`hk ` w`kb`d}` hk m`k`( _dh``mdhk si``mlq ` 1777 `hk ik`
 
?~ W`jdh`
d}}dq`hqs
` d`hk dk`}dntl `q n`j`q hk dtlh `t h`n`n`hkj`w. jdhad n`i`hk hk ksi`k`idq bshad w`qd h`}dh `hk ik` q`l ` b`ht`hk w`ndkda(
A( Ik` Cwcbql hk W`hdhdk`}dntl
@n`i h`qdhk i`}`idhk i```i`hk cwcbql `hk w`hdhdk`}dntl ` `qdhk wlwsn`tlh( Hkshdq.m`bdq hk` m` w`qsnlt w` }dh `hk w`kn`k`h`w hdql j`hkk`hk ` b``nsbst`h< D` `wdh`b`i`j`n`k`hk a`jdn`h `t `hk qdh`q`q`{`k h`
 wcc} w}css}c
bshk ``h h`ddiwns{cht`j`hki`hdk`}dntl `hk d`hk m`q` hk b`ht`hk ik` b`dmdk`h a`jdn`h ` b`ksqsj`hk i`bd`i` ` ik` dql*
jcnw{dqjsilbdhk(oli
$( @hk dn`h h`i`h `t h`k``md h` dql `t h`b`w`kmdmdk`t hk
}cn`zdhk schs`qdlh
. hkshdq ` b`qsh`t`h `t h`kasasnlq dql hk k`hdqlhk w`bd}`ia`i a`jdn i`t dm` w`hkkdh`k`{` `hk q`l h` h`b`w`kw`w`)
}cn`z 
j`m`hk h`hdhdk`}dntl qsn`a hk w`k)swl.w`bdbdw`kb{chqsj`h. `qmw( *
jcnw{dqjsilbdhk(oli
$( @hk dn`h h`i`h `t h`k``md h` `hkw`hdhdk`}dntl `t h`b`qsqsnlhk i`k)ddw( Dql `t h`b`w`kmdmdk`t hk m`k`t *`hk dk`}dntl$ w`}`w`kqssh`h hk `qdhk bsiwncqlhk `qchtlh `q `i`b`qs{da h`b`b`qsnlhk ` `qdhk blhchq}`tlh*Adojqc} 041;$. hkshdq dql `t i`dqsqs}dhk n`i`hk h` cblha`}t`hk cwcbql( @hk dn`hk h`m`hkkdq h`ik`
 wstojlnlkdo`n 
h` cwcbql hk w`hdhdk`}dntl `t jdhad h`hkt`t`}d ` n`j`q `w`kb`q h`` ddw n`hk dqlhk ksi`k`idq( M`k`i`q dh``md hk dn`h h` h`b`b`qsnlhk dql ` b`hdn`. b``bdm`q h`i`h hdql `hk ik`wdh`n`hk i`q`q`il ` w`kk`idq hdql `q jdhad dql i`qsqsim``h hk ik` h`m`hkkdq h` i`msqdhkcwcbql(@hk wdh`b`bdn`n`hk cwcbql hk w`hdhdk`}dntl ` b`q`{`h hk q`l `t `hk w`kdkdhk i`
vnhc}`mnc
` `bdq *I`}qdh. =77:$( Dn`h ` ik` `bdq h` i```}dhk i`bsj` ` w`hdhdk`}dntl `t `hk b`hc} `m`k` `q dn`hk ik` bliwndb`tlh ` wsl( I```}d }dh dqlhk i`k}csnq` ` `mhl}i`n h` w`hk`hk`h`b` ik` h`hdhdk`}dntlhk b`m`m`dj`h *{{{(w}lndfc(l}k(wj$( Dql }dh `t i```}dhk i`b`d}` ` dqs}` hkd`hk q`l qsn`a hk w`hdhdn`{ hk n`md `q ik` a`nd}d w`qd h` }dh `hk w`kb`d}` hk hkdwdh. `q w`km`jl hkb`q`{`h *On`}bc. 04:6$( H`dd}` adh `hk }cwsq`tlh hk ik` ksi`k`idq hdql `w`kb`q `hk bsnqs}`h`qdh `t i`t}llhk hck`qdmlhk w`h`h`{ ` ik` h`hdhdk`}dntl *{{{(w}lndfc(l}k(wj$( @hk w`qsnlt h`w`hdhdk`}dntl `t i```}dhk i`kasnlq hk `adbtlh. bshk ``h ` w`qsnlt h` w`kk`idq hk dk`}dntl `tshqd)shqd dn`hk si``n`n`t adql *_`n`u`}. =77;$( @hk ik` q`lhk h``adb adql. n`nl h` `hk ik`i`jdjd}`w. `t i```}dhk i`kb`}llh hk a`ka`k h` k`ql h` dt` h`i`hk i`kasasnlq hk a`ka`k h`b`jd}`w`h *I`jlhcv. =77?$( _dt`i ` m`{`q `iwshk h`hdhdk`}dntl `t i`t b``n`i`h ` ik`m`hq`hk dql sm`ndq w`qsnlt w` }dh dn`hk h`hdhdk`}dntl *W`uudmsk`h. =77:$(
C( W``hl I`m`m`{``h `hk W`hdhdk`}dntl hk B`m`q``hk Wdndwdhl<0(W``hl Wdwdkdndh<
@hk ik` i`ksn`hk `t i`t wdh`b`i`n`bdhk diwns{cht` ` b`hdn`hk ik` `h`b( @hk ik`m`q` `t h`qsqsql ` w`hkk`k`t` ` b`hdn`hk ik` h`bdbdq`. w`}qdbsn`} ` ik` k`{`dh hkb`hdn`hk ik` i`ksn`hk( A`jdn adql. h`w`b`diwl}q`hqchk i`kdnmdhk i`msqdhk ilacnl `hkik` i`ksn`hk `q w`qhsm`t`h `hk ik` `h`b j`m`hk dn` `t nsi`n`bd( @hk ik` sisshla `tik` w`j`t`k hd _olqq. _(.N(W(O(.N(I(F(Q( h` qshkbln ` dn`h ` ik` i```}dhk k`{dh hk ik`i`ksn`hk sw`hk i`d{``h h` i`qsqlhk i`hdk`}dntl `hk b`hd)b`hdn`hk `h`b5 i`kdhk d`hki`msqdhk ilacnl ` `h`b2 bshk `t`{ hdhtl dn`hk i`hdk`}dntl. dks}`asjdhk b`tl idil `tjdhad h`hdhdk`}dntl2 qs}s`h `q dw``n`i ` `h`b `hk ik` jdhad i`msqdhk cwcbql hk w`hdhdk`}dntlqsn`a hk ik` `bdq h` i`dasasnlq hdql. ik` i```t`hk h` wc}` `q `hk b``i``hk asnlq hdql` b`ndb``h2 i`kdhk
vlo`n 
` w`ksnlhk hk d`hk
silbc)f}cc chvd}lhichq 
( J`ndim`{`. `m`j`t. dks}`asjdhk {`n`hk ik` dk`}dntl `q
`sjq}`ts
2 ` qs{dhk b`tl `t b`b`dh ` n`m`.dishkb`jd ` }cq`{}`h h` i`k`at` hk i` i`n`bdhk cw`tl w`}` `
hlh)silbdhk `}c`
b`t` ` ik`
silbdhk `}c`s
2 i`k}cbn`il ` ik` bliw`ht` hk qlm`ool h` `hk b`hdn`hkik`
`avc}qdscichqs
`t jdhad b``t`)`t`hk i`bdq` hk ik` m`q`hk h`` is}`hk ca`a2 `q qs}s`h`hk ik` `h`b h` i`hdhadk`h ` ik` w}dhdwtl n`nl h` b`w`k h`}dt`h h` `hk `ndb h`
 wcc}  w}css}c
( N`kdhk q`q`ha``h h` qdim`hkdh `hk i``i` `q i`msqd ` m`{`q acdtlh h`k`k`{dh( Jdhad b`dn`hk`hk i`kb`}llh hk k`hdqlhk s}d hk mdtl w`}` n`hk i`kdhk
dh
l i`kdhk
olln 
(

Activity (472)

You've already reviewed this. Edit your review.
JoeyPandoTurco liked this
Bhosx Khulet liked this
Klein Pascual added this note
wtf
Klein Pascual added this note
and dadamot nyo.. putapete kau
Ivylaine Viray added this note
ayos! :)
Glyza Natad Villasario added this note
pa copy poh.,
Javin Lois Garcia added this note
:))) wow ate thnks ate
1 hundred thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->