Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Chon Diem Roi Trong BDT Cauchy -BDHSG

Ky Thuat Chon Diem Roi Trong BDT Cauchy -BDHSG

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 2,153|Likes:
Published by huyden181

More info:

Published by: huyden181 on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2015

pdf

text

original

 
Tr 
ườ 
ng THPT chuyên Quang Trung GV: Nguy
ễ 
n Vi
t H 
i
Chuyên đề 
 
 BĐT cauchy
1
KĨ THUẬ
T CH
ỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲ
NG TH
Ứ 
CAM-GM (CAUCHY)
 
 K 
 ỹ 
thu
 t ch
ọn điểm rơi hay còn đượ 
 c g
i k
 ỹ 
thu
ật điề 
u ch
ỉ 
 nh và l 
ự 
 a ch
 n tham s
ố 
 .
Đố
i v
ớ 
i m
t s
 
BĐT đồ
ng d
ạng không đố
i x
ng thì d
ấu BĐT trong BĐT thườ 
ng x
y ra khi giá tr
 c
a các bi
ến tướ 
ng
ng không b
ng nhau. Vì v
y, c
n l
a ch
n k 
thu
t h
ợp lý để
gi
i các bài
toán BĐT (hay cự
c tr
) d
ng
không đố
i x
ng là r
t c
n thi
ế
t. M
t trong nh
ng k 
thu
ật cơ bả
nnh
t chính là
 xây d 
ự 
ng thu
t toán s
ắ 
 p th
ứ 
ự 
g
ần đề 
u. (k 
 ỹ 
thu
ật điểm rơi).
K
thu
t ch
y
ế
u
ở 
 
đây thườ 
ng là các giá tr
 
trung gian được xác đị
nh theo cách ch
ọn đặ
c bi
ệt để
 t
t c
các d
ấu đẳ
ng th
ức đồ
ng th
ờ 
i x
y ra. Tham s
ph
 
đưa và
o m
t cách h
ợp lý để
 
 phương trìnhxác đị
nh chúng có nghi
m.
 
Moät soá baát ñaúng thöùc cô baûn
 
 Baát ñaúng thöùc Cauchy
Cho
n
soá thöïc khoâng aâm
1 2
, ,..., ( 2)
n
a a a n
ta luoân coù
1 21 2
...
nnn
a a aa a an
 
. Daáu “=” xaûy ra khi vaø chæ khi
1 2
n
a a a
 
.
 
 Moät vaøi heä quaû quan troïng
:
21 21 2
1 1 1
()vôùi 0,1,
n in
a a a n a i na a a
 
 
21 2 1 2
1 1 1
vôùi 0,1,
in n
na i na a a a a a
 
 Cho
2
n
soá döông (
, 2
n Z n
 
):
1 2 1 2
, ,..., , , ,...,
n n
a a a b b b
ta coù:
1 1 2 2 1 2 1 2
( )( )...( ) ... ...
n n nn n n n
a b a b a b a a a bb b
 
 Bài toán m
ở 
 
đầ
u:VD1.
Cho . Ta
. Khi đó ta có hệ
qu
v
ớ 
i thìRõ ràng v
ớ 
i bài toán trên là k 
ế
t qu
c
ủa BĐT Cauchy.
 N
ếu thay điề
u ki
n b
ở 
i hay hay
… thì lờ 
i gi
ải bài toán như nào??
 
Bài 1:
Cho
3
a
. Tìm Min c
a
aaS
1
 
 
Tr 
ườ 
ng THPT chuyên Quang Trung GV: Nguy
ễ 
n Vi
t H 
i
Chuyên đề 
 
 BĐT cauchy
2
Bình lu
n và l
ờ 
i gi
i :
 
+Sai l
m :
 
+Nguyên nhân :
 
điề
u này mâu thu
n v
ớ 
i gi
thi
ế
t
3
a
 
+Xác định điểm rơi :
 Ta th
y r
ằng khi a tăng thì S cũng càng lớ 
n nên d
ẫn đế
n d
 
đoán khi a=3 thì S nhậ
n giá tr
nh
nh
t . Và
3310min
 
aS
.
Do BĐT Cauchy xãy ra dấu đẳ
ng th
c t
ại điề
u ki
n các s
tham gia ph
i b
ng nhau
nên ta đưa tham số
sao cho t
ại điểm rơi a = 3 thì cặ
p s
 
a
1
ph
i b
ng nhau.V
ớ 
i a=3 cho c
p s
 
+L
ờ 
i gi
ải đúng :
 
Đẳ
ng th
c xãy ra
3
 
a
 
Bài 2:
Cho
2
a
.Tìm Min c
a
2
1
aaS
 
+Xác định điểm rơi :
a=2 cho c
p s
 
2min21.21
Saaa
 
aS
112min
a
 
aS
93133113
 
aa
31031093.81 .9298191
 
 MinSaaaaaaaS
 
Tr 
ườ 
ng THPT chuyên Quang Trung GV: Nguy
ễ 
n Vi
t H 
i
Chuyên đề 
 
 BĐT cauchy
3
+Sai l
m :
V
ớ 
i a=2 thì
49min
S
 
+Nguyên nhân :
L
ờ 
i gi
i trên m
c sai l
m
ở 
vi
ệc đánh giá mẫ
u s
 
: “ Nế
u
2
a
thì
4282
a
 
là đánh giásai “
 Ta ph
ải làm sao để
khi s
d
ụng BĐT Cauchy sẽ
kh
h
ế
t bi
ế
n s
a
ở 
c
m
u s
và t
s
 
+L
ờ 
i gi
ải đúng :
 
Đẳ
ng th
c xãy ra
2
 
a
 
Bài 3:
Cho
10,
baba
.Tìm min c
a
ababS
1
 
+Sai l
m :
84124112
2
 
aa
4982.72.828782871.8287181
222
aaaaaaa
 
aaaS
49Smin4982.61 .8.83861881
3222
aaaaa
 
aaaaS

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sangthd liked this
Lazar Mihail liked this
densisy liked this
Leo Messideptrai liked this
Hòa Đào liked this
giacpheo liked this
MinhDuc_301 liked this
leminhtham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->