Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teori Dan Model Kejururawatan

Teori Dan Model Kejururawatan

Ratings:
(0)
|Views: 7,839|Likes:
Published by bruce_li88

More info:

Published by: bruce_li88 on Sep 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

 
7/20/20091
T
EORI DAN MODELKEJURURAWATAN
CIK SITI HAJAR BINTI MUDA B.Sc Hons Health Sciences (Nursing), USM
DNUR 1214 ASAS KEJURURAWATAN
OBJEKTIF
Di akhir sesi pembelajaran ini, para pelajar akandapat:
Mendefinisikanteori dan model.
Mengenalpasti kepentinganmodel dan teorikepada kejururawatan.
Menyatakanempat konsep utama yang menjaditeras kepada teori kejururawatan.
Menjelaskanteori-teori dan modelkejururawatanyang berkaitan.
Menyatakanperkaitan antara teori dan modelkejururawatandan 4 konsep utamakejururawatan.
DEFINISI
Model = juga disebut sebagai kerangkakonseptual= merupakan suatu set konsep yangboleh menerangkanidea-ideatentang individu, kumpulan,situasi, dan acara yang berkaitandengan sesuatu disiplin (contoh jururawat).
D
EFINISI
Teori = merupakan suatu set konsepyang digunakan bagimenerangkansuatu fenomena.Lebih daripada model, ia mampumenerangkanbagaimanakonsep-konsepatau idea-idea iniberkait antara satu sama lain.Melalui teori, kita bolehmeramal dan mengawal sesuatufenomena.
K
EPENTINGAN TEORI KEPADA KEJURURAWATAN
Perkembanganteori-teori dan model di dalambidang kejururawatanbanyak memberisumbangankepada:
Pendidikan kejururawatan
Penyelidikan kejururawatan
Praktis klinikal
Kesannya, banyak ilmu dan idea baru yangterhasil dan membantu membezakanfokuskerjaya kejururawatandaripada kerjaya yang lain.
PENDIDIKAN PENYELIDIKAN PRAKTIS
Fokus umumkepadaperkembangan danperangkaankurikulumMenyediakankerangka untukmembentuk idea-idea baruMenerangkan sertameramal dalammemberi perawatanPanduan dalammembentukkeputusanberkaitankurikulumMenjadi panduanmembentuk kaedahyang sistematikdalam mencaripersoalan kajianPanduan kepadapenaksiran,perancangan,intervensi danpenilaianMembantu dalampenemuan-penemuanpengetahuan danidea baruRasional semasapengambilan datadan buat keputusan.
 
7/20/20092
M
 AKSUD KONSEP
Konsepadalah asas sesebuah teori. Ia adalahidea-idea yang abstrak atau fenomenagambaranpemikiran atau sesuatu kenyataan
Konsepadalah perkataan yang membawagambaran pemikiran tentang kandungan danmakna sesuatu perkara.
Banyak konsep digunakan dalam kejururawatan.Contohnya, konsep mengenai kehidupanmanusia, kesihatan, perhubungan, pertolongandan komunikasi
4 konsep utama yang menjadi teras kepada teorikejururawatanialah:
Klien – yang menerima penjagaankejururawatan(termasuk individu, keluarga,komuniti)
Persekitaran– kawasan sekeliling pesakitsamada luaran atau dalaman
Kesihatan/penyakit– keadaan tahapkesihatan klien
Kejururawatan– sebuah disiplin yangmemberi perkhidmatan penjagaan bagimerawat individu yang sakit.
K
 AITAN ANTARA KONSEP DAN TEORIKEJURURAWATAN
T
EORI
-
TEORI DAN MODELKEJURURAWATAN
Teori Persekitaran Nightingale
Teori KejururawatanHenderson
Teori Umum KejururawatanOrem
Model Hubungan Interpersonal Peplau
T
EORI PERSEKITARANNIGHTINGALE
Diperkenalkanoleh Florence Nightingale padatahun 1860.
Mengaitkan kesihatan dengan 5 faktorpersekitaraniaitu:
Udara yang segar
Air yang bersih
Sistem saliran yang efisien
Kebersihan
Pencahayaan
Turut menekankanfaktor:
Haba dan suhu yang sesuai
Suasana yang tenang
Diet yang sihat dan seimbang
T
EORI PERSEKITARANNIGHTINGALE
(
SAMB
)
T
EORI KEJURURAWATANHENDERSON
Diperkenalkanoleh Virginia Henderson padatahun 1966.
Mengaitkan juga kesihatan dan kesejahteraandengan persekitaran.
Menekankanbahawa jururawat perlu prihatinkepada individu yang sakit dan sihat.
Tugas jururawat adalah membantu individuyang sihat dan sakit agar dapat berdikari untukmemenuhi14 keperluan asas iaitu:
 
7/20/20093
1)
Bernafas secara normal
2)
Makan dan minum secukupnya
3)
Eliminasi bahan kumuh
4)
Bergerak dan mengekalkan posisi mengikutkehendak
5)
Tidur dan rehat
6)
Menjaga kebersihan dan pakaian
7)
Mengekalkan suhu badan
8)
Menjaga keselamatan diri dan persekitaran
9)
Mengelakkan bahaya dan kecederaan
10)
Berkomunikasi serta meluahkan perasaan,ketakutan, dan pendapat.
11)
Kepercayaan kepada tuhan
12)
Bekerja mengikut kemampuan
13)
Bermain dan berrekreasi
14)
Belajar dan menemui sesuatu yang baru dalambidang kesihatan.
T
EORI UMUMKEJURURAWATAN OREM
Diperkenalkanoleh Dorothea E. Orem padatahun 1971.
Merangkumi 3 konsep utama:
Penjagaan kendiri
Kekuranganpenjagaan kendiri
Sistem kejururawatan
Bertujuanuntuk memberikanjagaan danmembantu klien mencapai penjagaan kendiri(self-care).
Penjagaankendiri
Merangkumi 4 perkara seperti berikut:
1)
Penjagaan kendiri – aktiviti individu yangdilakukan secara berdikari untuk mengekalkankesejahteraan.
2)
Agensi penjagaan kendiri – keupayaan individuuntuk melaksanakanpenjagaan kendiri.
3)
Keperluanpenjagaan kendiri – tindakan yangdilakukan untuk melaksanakanpenjagaankendiri
4)
Terapeutik – kesemua aktiviti penjagaan diriuntuk mengekalkankesejahteraan.
Kekuranganpenjagaan kendiri
Kesan daripada agensi penjagaan kendiritidak dapat memenuhituntutan penjagaankendiri.
Bukan hanya untuk kejururawatantetapi juga bagaimana orang lain boleh membantumemenuhikeperluan pesakit.
Sistemkejururawatan
Mempunyai 3 jenis sistem:
1)
“wholly compensatory” – contoh individuyang tidak boleh mengawal persekitarandan memproses informasi.
2)
“partly compensatory” – individu yangtidak mampu melakukan aktivitisepenuhnya.
3)
“supportive – educative compensatory” – individu yang perlu belajar dan pembantuuntuk melakukanaktiviti.
M
ODEL HUBUNGANINTERPERSONAL PEPLAU
Diperkenalkanoleh Hildegard E.Peplau padatahun 1952.
Bertujuanuntuk membentuk hubunganinteraksi di antara klien dan jururawat.
Menggunakanhubunganterapeutik antara jururawat dan klien agar proses penyembuhanakan efektif.

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sar Mia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Cik Oligo Koko liked this
Whyte Dove liked this
Pokcik Zamili Mohd liked this
Nur Syaffiqa Mohamad Ruzlan liked this
Siti Fatimah Ismail liked this
NiNa LieyNa liked this
Sivanes C'vanes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->