Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
FLUOROQUINOLONE ANTIMICROBIALS IN ANIMAL HEALTH

FLUOROQUINOLONE ANTIMICROBIALS IN ANIMAL HEALTH

Ratings: (0)|Views: 1,564|Likes:
Published by Sunil

More info:

Published by: Sunil on Apr 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2012

 
D@ZOQOSZIBO@OBJCBUIHIKQOAIC@[ IB CBIHC@ NJC@UN
 
Unj szibo`obj{ cqj c dchi`y od  aqoce({wjkuqzh cbuiackujqic`{" Unj wcqjbu od unj lqozw i{bc`iei~ik ckie", diq{u ibuqoezkje ib uo k`ibikc` wqckuikj ib 394;" Iu nce `ihiuje k`ibikc`cww`ikcuiob ezj uo iu{ wooq oqc` ca{oqwuiob, wooq uo`jqcbkj, cbe uo~ikiuy, bcqqo| {wjkuqzhod cbuiackujqic` ckuitiuy cbe qcwie ejtj`owhjbu od qj{i{ucbkj" .\c`fjq QE cbe Eo|`iblWH, 1774)
 
[jtjqc` ounjq `cujq cwwqotje szibo`obj{ `ifj o~o`ibik ckie, wiwjhieik ckie, wiqohieik ckiecbe d`zhjszibj j~niaiuje ibkqjc{je cbuiackujqic` ckuitiuy, u |iun `ihiuje ca{oqwuiob cbeei{uqiazuiob" Unj ceeiuiob od aoun c d`zoqibj ho`jkz`j cu unj 4
un
wo{iuiob od unj ac{ikszibo`obj {uqzkuzqj cbe c wiwjqc}ibj {za{uiuzuiob cu unj <
un
wo{iuiob jbncbkje unjcbuiackujqic` ckuitiuy, oqc` ca{oqwuiob cbe ui{{zj ei{uqiazuiob od unj{j kohwozbe{" Unjszibo`obj bzk`jz{ wo{{j{{ibl unj d`zoqibj ho`jkz`j lctj unj lqozw unj bchjD`zoqoszibo`obj{ .DS{), uo |nikn unj hcmoqiuy od szibo`obj{ ib k`ibikc` z{j wqj{jbu`y aj`obl uo"Unj DS{, c`{o fbo|b c{ 5(szibo`obj{, wyqieibj ajuc kcqao~y`ik ckie{ oq szibo`objkcqao~y`ik ckie{ cqj c `cqlj cbe j~wcbeibl lqozw od {ybunjuik cbuihikqoaic` cljbu{ uncucqj qcwie`y ackujqikiec` clcib{u c |iej tcqijuy od k`ibikc``y ihwoqucbu wcunoljbikoqlcbi{h{6 cqj |j`` uo`jqcuje ay cbihc`{ cbe kcb aj cehibi{ujqje ay c tcqijuy od qozuj{".Wcwikn HL cbe Qitijqj MJ, 1773)
 
Unj hjhajq{ od uni{ lqozw uncu cqj kzqqjbu`y `caj`je doq z{j ib cbihc`{ nctj unj {chjszibo`obj {uqzkuzqj, jckn |iun hoeidikcuiob{ uncu ckkozbu doq wncqhckofibjuik tcqicuiob{ib unj hjeikcuiob{ |iun bou hzkn {ilbidikcbu kncblj ib unj cbuiackujqic` {wjkuqzh od ckuitiuy".
[wqjbl H
ju c`
, 399:)"
[ibkj unj unj diq{u cwwqotje d`zoqoszibo`obj ibnzhcb{ .boqd`o~ckib, do``o|je ay kiwqod`o~ckib) cbe cbihc`{ .jbqod`o~ckib), {jtjqc`ounjq DS{ nctj ajjb ejtj`owje cbe kzqqjbu`y ajibl z{je ib k`ibik{, unozln DS{ cwwqotjedoq z{j ib cbihc`{ cqj `ihiuje"
 
[ibkj unj ejtj`owhjbu od bj|jq szibo`obj{ cbe unjiq qj`jc{j ib unj hie(39>7{, unjqjnc{ ajjb j~ujb{itj k`ibikc` z{j od unj{j cljbu{ ib aoun nzhcb cbe tjujqibcqy hjeikibj"Szibo`obj{ nctj ajjb cwwqotje cbe z{je j~ujb{itj`y doq uqjcuhjbu od c aqoce qcblj od k`ibikc` ibdjkuiob{, ibk`zeibl ljbiuozqibcqy, lc{uqoibuj{uibc`, cbe qj{wiqcuoqy c{ |j`` c{ibdjkuiob{ od aobj, moibu{, cbe {fib" Ib unj kobuj~u od ibkqjc{ibl qj{i{ucbkj od lqch(bjlcuitj ackujqic uo ounjq k`c{{j{ od cbuihikqoaic`{, unj{j cljbu{ nctj wqotieje tc`zca`jc`ujqbcuitj unjqcwij{" Unj j~uqc `caj` z{j od unj{j cljbu{ ib dooe(wqoezkibl cbihc`{ wqj{jbu{ c qi{f uo unj wza`ik njc`un c{ iu koz`e ibkqjc{j unj `jtj` od eqzl qj{i{ucbu }oobouik wcunoljb{ cu unj uihj od {`czlnujq, |nikn hcy qj{z`u ib uqcb{djq od wcunoljb{ qj{i{ucbu uoDS{ dqoh cbihc`{ uo nzhcb ajibl{"
K`c{{idikcuiob
D`zoqoszibo`obj{ .DS{) cqj k`c{{idije ib uo unqjj ljbjqcuiob{ ac{je wqihcqi`y obunjiq {wjkuqzh od ckuitiuy, qj`cuje uo unj aio`olikc` ckuitiuy" Unj jcq`ijq ljbjqcuiob DS{j~niaiuje looe ckuitiuy clcib{u |iej qcblj od cjqoaik lqch(bjlcuitj ackujqic, `j{{ckuitiuy clcib{u lqch wo{iuitj ackujqic, j{wjkic``y jbujqokokki cbe cbcjqoaik ackujqic, c{kohwcqje uo unj bj|jq DS{ |nikn cqj ckuitj clcib{u {uqiku cbcjqoaj{ c`{o"Unj{wjkuqzh od ckuitiuy od unj o`ejq szibo`obj{ |c{ j{{jbuic``y clcib{u j
bujqoackujqickjc
j,|njqjc{ unj bj|jq d`zoqoszibo`obj{ nctj c |iejq {wjkuqzh ibk`zeibl ckuitiuy clcib{uhcby lqch bjlcuitj cbe lqch wo{iuitj acki``i cbe kokki, {ohj ibuqckj``z`cq oqlcbi{h{.
 Qikfjuu{ic
{ww" cbe
Hykoackujqizh
{ww") cbe
Hykow`c{hc
{ww" .Kchacz
ju c`"
, 399;6Lczuijq(Aozkncqeob
ju c`"
, 17716 Ncbbcb
ju c`"
, 399<6 Qo`cib
ju c`"
, 17716 \c`fjq,1777)" Uniqe ljbjqcuiob szibo`obj{ {zkn c{ ho~id`o~ckib nctj jbncbkje ckuitiuy clcib{ulqch wo{iuitj ackujqic qj`cuitj uo diq{u cbe {jkobe ljbjqcuiob kohwozbe{ cbe looeckuitiuy clcib{u cbcjqoaj{ .Nc|fjy, 177;)" Wqceod`o~ckib ejtj`owje j~k`z{itj`y doq z{jib tjujqibcqy hjeikibj, i{ c {jkobe ljbjqcuiob DS, j~niaiuibl jbncbkje {wjkuqzh od ckuitiuy clcib{u lqch wo{iuitj cbe cbcjqoaik oqlcbi{h{ uncb unj {jkobe ljbjqcuiobkohwozbe{ {zkn c{ jbqod`o~ckib cbe hcqaod`o~ckib" .Wcwikn HL cbe Qitijqj MJ, 1773)
 
Ljbjqcuiob[wjkuqzh ockuitiuy
Kncqckujqj{uikdjcuzqj{J~chw`j{
Lqch&tjLqch(tjCbcjqoaj{
Diq{u.Szibo`obj{) __&__Cbuiackujqic` ckuitiuyqj{uqikuje uojbujqoackujqickjcj" Bcqqo| {wjkuqzh od ckuitiuy,niln`y uo~ikcbe qcwie jhjqljbkj od qj{i{ucbkjbc`iei~ik ckie, d`zhjszibj,o~c`ibik ckiekibo~ckib, wiwjhieik ckie,qo{o~ckib[jkobe.DS{)&&&/ (J~ujbeje cbuiackujqic`{wjkuqzh clcib{uhykow`c{hc cbekn`chyeic",jbqod`o~ckib, kiwqod`o~ckibjbo~ckib d`jqo~ckib  `ohjd`o~ckib bceid`o~ckib  boqd`o~ckib od`o~ckib   wjd`o~ckib qzd`o~ckib  chid`o~ckib ecbod`o~ckibhcqaod`o~ckib {cqcd`o~ckiboqaid`o~ckib iacd`o~ckib wqceod`o~ckibeid`o~ckib Uniqe.DS{)& && & &Ibkqjc{je cbuiackujqic`{wjkuqzhclcib{u lqch wo{iuitj kokkicbe {uqikucbcjqoaj{
 
b
,
jkibod`o~ckibk`ibc
uqotc
 
DS{ kzqqjbu`y cwwqotje doq z{j ib cbihc`{
 
.\NO,399>)=Unj DS{ cwwqotje doq z{j ib tjujqibcqy hjeikibj ib eiddjqjbu {wjkij{ od cbihc`{ ibk`zej{jbqod`o~ckib, .kcuu`j,{|ibj,woz`uqy, eol,kcu),ecbod`o~ckib.kcuu`j,{|ibj,woz`uqy),boqd`o~ckib,od`o~ckib,{cqcd`o~ckib.woz`uqy),chid`o~ckib,kiwqod`o~ckib.{|ibj,woz`uqy),oqaid`o~ckib,hcqaod`o~ckib.kcuu

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mameaw Naka liked this
Vasya Petrikin liked this
Vasya Petrikin liked this
ishanjaish liked this
ishanjaish liked this
ishanjaish liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->