P. 1
Zong Managment Project

Zong Managment Project

Ratings: (0)|Views: 2,280|Likes:
Published by Aamir Raza
University of Sargodha
University of Sargodha

More info:

Published by: Aamir Raza on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

 
 
Oj|qfl{e|ofj
EBEE
 
Ecojh Bfaodk ou |ck yfqdl)u dhqiku| |kdkefb fwkqh|fq* Chpoji h e{u|fbkq ahuk f` fpkq 577 boddofj e{u|fbkqu$ o|u jk|yfqn qf{|ku 977 boddofj |ks| bkuuhiku kpkqlh hjl chjldku 1;7 boddofj ehddu kpkq cf{q*Ecojh Bfaodk ou wkqchwu |ck fjd ekdd{dhq jk|yfqn |ch| wqfpolku {joj|kqq{w|kl$qkdohadk efpkqhik |cqf{ic |{jjkdu$ fj coicyhu$ ojuolk un ueqhwwkq kdkph|fqu huykdd fj |fw f` Bf{j| Kpkqku|*Fjk f` |ck {jox{k `kh|{qku f` Ecojh Bfaodk ukqpoeoji ksekddkjek ou |f e{u|fbouko|u wqfl{e|u$ ukqpoeku hjl |hqo``u |f u{o| |ck ojlopol{hd jkklu f` o|u c{ik u{aueqoakqahuk* \ckqk hqk c{jlqklu f` whbkj||hqo`` fw|ofju |f ecffuk `qfb heefqloji |ffjk)u {uhik wh||kqj$ a{lik|hq dobo|h|ofju hjl jh|{qk f` {uk*Ecojh Bfaodk)u `oqu| fpkqukhu u{auolohq$ Ecojh Bfaodk Whnou|hj chu |ck doekjuk |ff``kq hjl fwkqh|k pfoek$ lh|h hjl hdd phd{k hllkl ukqpoeku oj |ck kj|oqk ef{j|q*Fjk f` |ck `hu|ku| iqfyoji ekdd{dhq bhqnk|u oj |ck yfqdl$ Whnou|hj ou h nk qkiofj|ch| ou donkd |f f``kq kswhjuofj fwwfq|{jo|oku hu ykdd |ck echjek |f bhnk hlo``kqkjek oj |ck dopku f` h iqfyoji edokj|kdk |ch| ou lkbhjloji hjl {jlkqu|hjluhjl hwwqkeoh|ku ak||kq x{hdo| hjl ukqpoek u|hjlhqlu*
 
 
Efbwhj Wqf`odkEBWHN 
Ecojh Bfaodk Whnou|hj #EBWhn/ ou h 877+ u{auolohq f` Ecojh Bfaodk* \ck wofjkkqojifpkqukhu uk| {w f` Ecojh Bfaodk ehbk |cqf{ic hex{ouo|ofj f` h doekjuk `qfb Boddoefb |ffwkqh|k h IUB jk|yfqn oj Whnou|hj*Uf `hq EBWhn chu ojpku|kl bfqk |chj [U, 977 boddofj oj |ck |kdkefb uke|fq oj Whnou|hjhjl hj hllo|ofjhd [U, 377 boddofj yodd ak ojpku|kl |odd |ck kjl f` khq 1773*Yo|c hbao|of{u wdhju |f eh|kq |f |ck `hu|ku| iqfyoji Whnou|hjo bhqnk| hjl |f yoj fpkq |ckkpkq lkbhjloji Whnou|hjo e{u|fbkq$ o| yodd ak f``kqoji {jwqkeklkj|kl efpkqhik$ pfoekhjl lh|h ukqpoeku hu ykdd hu h yolk qhjik f` |hqo`` fw|ofju |f ecffuk `qfb*EBWhn)u klik efbku `qfb |ck kswkqokjek hjl kswkq|ouk f` q{jjoji |ck yfqdl)u dhqiku||kdkefb ukqpoek hjl |ck efbbo|bkj| |ck bhnk |f uk||oji x{hdo| hjl e{u|fbkq qkdh|ofjuu|hjlhqlu*EBWhn ou ikhqkl |f f``kq jkh|d whenhikl PHU wqfl{e|u |ch| yodd akjk`o| |ck ojlopol{hdu$efqwfqh|ku hu ykdd hu ubhdd a{uojkuuku* Dkl a h |khb f` wqf`kuuofjhdu `qfb |ck `okdl f` ekdd{dhq efbb{joeh|ofj$ EBWhn ou lk|kqbojkl |f bhnk o|u bhqn oj |ck Whnou|hjo bhqnk|hjl |f echjik |ck yh wkfwdk efbb{joeh|k*
 
 
]FJI
 
]FJI ou |ck `oqu| Oj|kqjh|ofjhd aqhjl f` Ecojh Bfaodk akoji dh{jeckloj Whnou|hj* O| ou bkhj| |f kbwfykq hjl doakqh|k |ck wkfwdk f` Whnou|hjoj kpkq jffn hjl efqjkq f` |ck ef{j|q* O| yodd akefbk h whq| f` |ckoqckhq|u$ |ckoq bojlu hjl aqoji haf{| h echjik oj |ckoq dopku |ch| kpkqfjk lkuoqkl a{| `ky |cf{ic| yf{dl ak wfuuoadk*\ck efqk kuukjek f` ]FJI ou |f hddfy wkfwdk |f efbb{joeh|k h| yodd*Yo|cf{| yfqqoji haf{| |hqo``u$ jk|yfqn efpkqhik$ ehwheo| ouu{ku fqefjiku|ofj* ]FJI yodd ak u{wwfq|kl a iqf{jl aqkhnojiefbb{joeh|ofju$ |qkjl uk||oji e{u|fbkq ukqpoek hjl hj {jbh|ecklwqfl{e| f``kqoji ycoec yodd qklk`ojk q{dku f` |ck ihbk hjl ku|hadouc]FJI hu h ukqof{u efj|kjlkq `fq |ck j{bakq fjk uwf|*]FJI yf{dl f``kq o|u e{u|fbkqu yo|c kj|kq|hojoji & ojjfph|opk phd{khllkl ukqpoeku hjl yodd kbwfykq |ckb a iopoji h yolk phqok| f` wqfl{e|u$ ukqpoeku & efj|kj| |f ecffuk `qfb*\ck hqk wqopodkikl |f ak |ck wofjkkqoji ef{j|q oj|qfl{eoji |couaqhjl yo|c f|ckqu |f `fddfy* Hjl Ifl yoddoji$ |fik|ckq |ck yodd hdufbhnk ]FJI h u{eekuu u|fq `fq f|ckqu |f |q hjl qkwdoeh|k

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
farnandes12345 liked this
AnumKhalid liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Billal Grewall liked this
Äädï Shëïkh liked this
Haxan Ashraf liked this
Iram Imran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->