Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fotografta isik ve kompozisyon

fotografta isik ve kompozisyon

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 3,159|Likes:
MEB Işık ve Kompozisyon
MEB Işık ve Kompozisyon

More info:

Published by: Editor: Bora ERESICI on Jul 10, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
FOTO
Ğ
RAF VE GRAF
İ
KFOTO
Ğ
RAFTA I
Ş
IK VE KOMPOZ
İ
SYON
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler mollere internet üzerindenula
şı
labilir.
Bas
ı
lm
ış
moller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................2Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................41. FOTO
Ğ
RAFTA I
Ş
IK...........................................................................................................41.1. I
şı
k.................................................................................................................................41.1.1. I
şı
k Olu
ş
umu..........................................................................................................51.1.2. Renkler...................................................................................................................51.1.3. Görünür I
şı
k...........................................................................................................51.1.4. Alg
ı
lama ................................................................................................................61.2. Foto
ğ
rafta I
şı
k...............................................................................................................61.3. I
şığı
n Özellikleri ve I
şı
k Kaynaklar
ı
.............................................................................81.3.1. I
şığı
n Özellikleri....................................................................................................81.3.2. I
şı
k Kaynaklar
ı
....................................................................................................10UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................14ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................15Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................172. FOTO
Ğ
RAFTA KOMPOZ
İ
SYON ...................................................................................172.1. Tan
ı
m
ı
.........................................................................................................................172.2. Foto
ğ
rafta Kompozisyon Ö
ğ
eleri................................................................................192.2.1. Belirginlik............................................................................................................192.2.2. Sadelik.................................................................................................................202.2.3. Ritm.....................................................................................................................212.2.4. Uyum...................................................................................................................212.2.5. Kontrast ...............................................................................................................222.2.6. I
şı
k.......................................................................................................................232.2.7. Perspektif.............................................................................................................242.2.8. Keskinlik..............................................................................................................252.2.9. Doku....................................................................................................................252.2.10. H
ı
z ve Hareket
İ
zlenimi.....................................................................................262.2.11. Bütünlük ............................................................................................................272.2.12. Denge.................................................................................................................272.2.13. Orant
ı
.................................................................................................................282.2.14. Yer Çekimi ........................................................................................................292.3. Konuyu
İ
fade Edebilme..............................................................................................292.3.1. Görsel
İ
fade.........................................................................................................292.3.2. Alg
ı
lama ..............................................................................................................30UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................32ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................33Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................343. FOTO
Ğ
RAF KOMPOZ
İ
SYONUNDA KULLANILAN KONUMLAR ..........................343.1. “S” Konumu................................................................................................................343.2. Daire Konumu.............................................................................................................353.3. Üçgen Konumu...........................................................................................................353.4. Kare Konumu..............................................................................................................363.5. Ölçeklendirme.............................................................................................................363.6. Alt
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ataraxia57 liked this
Gökben Ayata liked this
Uğur Uçar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->