Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gábor Lenkei, Wat u niet mag weten over uw gezondheid, samenvatting & commentaren & links

Gábor Lenkei, Wat u niet mag weten over uw gezondheid, samenvatting & commentaren & links

Ratings:
(0)
|Views: 360|Likes:
Published by Rob Daneels
Dit boek beschrijft hoe de meeste -met name chronische- ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes... in feite simpelweg uit voedingstekorten voortkomen. Een voor mij overtuigend, ontluisterend betoog. We worden massaal misleid over de ware oorzaak van onze ziekten, en over hoe gemakkelijk het is die te vermijden.
Dit boek beschrijft hoe de meeste -met name chronische- ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes... in feite simpelweg uit voedingstekorten voortkomen. Een voor mij overtuigend, ontluisterend betoog. We worden massaal misleid over de ware oorzaak van onze ziekten, en over hoe gemakkelijk het is die te vermijden.

More info:

Published by: Rob Daneels on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

 
Gezondheid: Krijg de feiten
Dr. Gábor Lenkei ontdekte dat de inname van de juiste hoeveelheden vitaminen en mineralen hetaantal ziektegevallen drastisch vermindert.Maar zijn conclusies, die cruciaal zijn voor uw gezondheid, stuitten op grote weerstand bij degevestigde belangen in de 'zorg-industrie'.De farmaceutische en psychiatrische industrie doen er momenteel alles aan om Dr. Lenkei'sconclusies belachelijk te maken en te ontkennen. Om hun gevaarlijke schijnoplossingen op groteschaal te kunnen verkopen hebben ze onwetende mensen nodig.
Waarom leven we maar half zo lang als we zouden moeten?
Waarom worden alleen mensen in natuurgemeenschappen makkelijk honderd jaar?
Wie vormt onze opvattingen over gezondheid?
Wie houdt de meest belangwekkende wetenschappelijke ontdekkingen achter, en waarom?
Hoe kun je schatrijk worden met het verzinnen van een kinderziekte?
Wat zijn de voornaamste oorzaken van gewichtstoename?
Wie hield de behandeling voor kanker geheim?
Weet u hoe gemakkelijk het is om gezond te blijven?
De auteur aan het woord:
Als ik dit boek een roman had genoemd, zou ik misschien een populaireschrijver zijn geworden, die bekend stond om zijn ongebreidelde fantasieen die zelfs door de critici werd bewonderd.De paradox is dat ik de waarheid verteld heb.Ik ben op 1 maart 1961 in Miskolc, Hongarije geboren. Ik kreeg veel liefdeen steun van mijn ouders. Zij wonen nog steeds in Miskolc. Het enige watzij voor mij wensten was dat ik gezond en gelukkig zou worden.Ik deed met goed gevolg eindexamen aan de middelbare school in Miskolc.Maar mijn toelating tot de medische faculteit liep ik mis, omdat ik teveelandere dingen aan mijn hoofd had, zoals feesten en beesten met mijn vrienden. Ik werkte een jaarals zaalhulp op de afdeling Chirurgie in een ziekenhuis.Bij mijn tweede poging lukte het mij wel om toegelaten te worden, en zo werd ik student aan deMedische Universiteit van Debrecen in Hongarije. In 1986 behaalde ik summa cum laude mijngraad in de geneeskunde. Bij de afstudeerceremonie had ik het privilege om ten overstaan van mijnmedestudenten de Eed van Hippocrates te zweren.Ik heb zes jaar in de geneeskunde gewerkt. Twee jaar daarvan deed ik onderzoek, twee jaar werkteik als arts in een algemene kliniek en twee jaar in een gynaecologische kliniek. Daar kwam ik inaanraking met de kennis die mijn leven overhoop gooide. Ik besefte opeens dat ik verraden was,dat ik verblind geweest was door mijn opleiding die mij één kant van de zaak had onderwezen ende wereld van de alternatieve geneeskunde aan mijn blik onttrokken had. Ik kon dit inzicht nietverenigen met het voorzetten van mijn geneeskundige praktijk, en dus nam ik in 1992 ontslag.Op dat moment was de aids-gekte op zijn hoogtepunt. Als onderzoeker had ik enige tijd in demicrobiologie gewerkt: een medisch kennisgebied dat zich met bacteriën en virussen bezighoudt.
 
Aids is een virusziekte. Toen ik mijn kennis van de reguliere geneeskunde naast de informatielegde die ik uit alternatieve geneeskunde had gehaald, begreep ik opeens wat er aan de hand was:sommige mensen profiteren van de aids-hysterie. Ik wist dat behandeling mogelijk was en dat hetallemaal lang zo erg niet was als men deed voorkomen. Ik sloeg de handen ineen met een collega,ook een voormalig arts, en we begonnen met het behandelen van drie patiënten met hoge dosesvitamines en andere natuurlijke methoden. Later begrepen wij dat de doses nog niet hoog genoegwaren geweest.De patiënten begonnen op te knappen. We werden wildenthousiast en wilden de hele wereld latenweten dat er hulp mogelijk was en dat zij alleen maar hoefden te komen kijken naar wat we bereikthadden. We organiseerden een persconferentie en kondigden aan dat aids wel degelijk tebehandelen was en dat de zaken niet zo vreselijk waren als sommigen het graag zouden willen zien.We waren weinig ervaren en hadden ons niet voorbereid en zonder een duidelijk vooropgezettestrategie, glipte de regie ons uit de handen. We kregen een slechte pers en onze patiënten liepenweg uit angst voor de negatieve media.Dat was een harde les. Als ik terugkijk ben ik trots dat ik voet bij stuk gehouden heb en dat ik mijnstem heb laten horen. Mijn geweten is rein. Ik heb gesproken in plaats van mijn mond te houden.Sindsdien heeft de wetenschap aangetoond dat ik gelijk had. Het staat buiten kijf dat de activiteitvan alle virussen deels of geheel kan worden geblokkeerd met behulp van natuurlijkebehandelmethoden, zoals de inname van vitamine C.Al in 1990 was in Amerika een onderzoek verschenen waarin aangetoond werd dat hoge dosesvitamine C de vermenigvuldiging van het aids-virus kan remmen. (Bron: Proceedings of theNational Academy of Science). Er is hieraan natuurlijk nooit enige ruchtbaarheid gegeven, wantdat zou lijnrecht tegen de belangen van de farmaceutische lobby en de onruststokers zijn ingegaan.Helaas wist ik indertijd niets van dit onderzoek. Maar ondertussen heeft de wetenschap het keer opkeer bewezen. Eén van de redenen dat ik faalde was omdat ik niet zo'n overweldigend sterketegenwerking had verwacht. Dat was mijn voornaamste fout, en dat is volledig mijn eigen schuld.Nu probeer ik het ten tweede male. Het onderwerp is breder, maar ik ben beter voorbereid. Dewetenschap heeft nieuwe ontdekkingen gedaan, er zijn belangwekkende artikelen in JAMAverschenen, en de wereld is veranderd. Er is nooit een beter moment geweest voor verandering dannu. Er zijn meer mensen die deze verandering willen.Ik moest dit boek schrijven. Ik kon het niet langer uitstellen. De kennis die ik heb moet gedeeldworden.Ik ben gebonden door de Eed van Hippocrates.Ik ben gebonden door De Erecode.Ik zal nooit opgeven.Dr. Gábor Lenkei
Arts Gabor Lenkei: gezond blijven en 100 jaar worden, dat kan
 
Deze recensie gaat over een boek dat mij onlangs onder ogen kwam, genaamd"Censuur" met als ondertitel "Wat u niet mag weten over uw gezondheid", geschrevendoor de Hongaarse arts Gabor Lenkei. De aanleiding er voor was onder meer dat hijerachter gekomen was dat virusziekten, zoals aids, heel goed met behulp van natuurlijkebehandelmethoden, zoals de inname van vitamine C, geheel of gedeeltelijk kunnenworden aangepakt. Bij het naar buiten brengen van zijn bevindingen werd Lenkeidermate tegengewerkt dat hij uiteindelijk zijn ideeën met dit boek naar buiten bracht enzelfs een eigen vitaminelijn ontwikkelde.
Gebreksziektes
De levensduur van mensen is veel korter dan deze zou kunnen zijn. Nu is dat 60 tot 80 jaar. Een aanvaardbare leeftijd zou 100 moeten zijn. Men zou zijn hele leven gezondmoeten zijn en een natuurlijke dood moeten sterven. Ziektes zijn geen aanvaardbarenatuurverschijnselen.Een gezondheidsprobleem of ziekte heeft altijd één van de volgende oorzaken: deaanwezigheid van iets of het gebrek aan iets. De ziektes waaraan de meeste mensenlijden zijn gebreksziektes. Lichamelijk gezien worden ze veroorzaakt door een gebrekaan levensbelangrijke voedingsstoffen, namelijk vitamines, mineralen ensporenelementen. Zo bleek vroeger al dat scheurbuik werd veroorzaakt door een tekortaan vitamine C. Schade aan slagaders ontstaat door vitaminegebrek, maar ook andereziektes, zoals hoge bloeddruk, hartfalen, ongelijkmatige hartslag en diabetes-gerelateerde problemen, worden in belangrijke mate veroorzaakt door langdurig tekortaan vitamines, mineralen, enzovoort. Ook kanker, dementie en staar worden veel eerderveroorzaakt door de afwezigheid van bepaalde stoffen in onze voeding dan door deaanwezigheid ergens van, aldus Lenkei.Artsen worden niet onderwezen over het feit dat de meeste ziektes veroorzaakt wordendoor tekorten. Gebrek als oorzaak van een ziekte wordt daarom door hen niet inoverweging genomen. Niemand heeft hen daar iets over onderwezen.
Voeding en gezondheid
Sommige groepen in de samenleving profiteren van zieke mensen, stelt Gabor Lenkei.Volgens hem is de farmaceutische handel misschien wel de meest lucratieve industrieter wereld, althans de op één na meest lucratieve na de wapenindustrie.Goede voedingvan grootbelangvoor degezondheid.In 2003 was de schatting dat de jaarlijkse kosten van de geneesmiddelenwereldwijd rond de 400 miljard dollar bedroegen. De winstpercentages vanmedicijnen zijn gigantisch.Na hart- en vaatziekten, kanker en aandoeningen van de bloedsomloop in dehersenen is sterfte door bijverschijnselen van geneesmiddelen de vierdedoodsoorzaak. Daarbij zijn uitsluitend de door het ziekenhuispersoneel herkendeen gerapporteerde gevallen geteld. Het werkelijke aantal is onbekend.De basisfuncties van het menselijk lichaam zijn: het bouwt zichzelf op, hetonderhoudt zichzelf, het repareert zichzelf, het hernieuwt zichzelf, het genereertzijn eigen energie. Daarvoor heeft het lichaam nodig: bouwstoffen, mineralen en

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->