Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Història2

Història2

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by rosamuncunill1786

More info:

Published by: rosamuncunill1786 on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2010

pdf

text

original

 
HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA IES Baix Penedès
ELS PRIMERS TEMPS DE LA FOTOGRAFIAMODERNA.
2.1. LES CONDICIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LAFOTOGRAFIA EN EL PERÍODE COMPRÉS ENTRE 1918 I 1945.
Les
condicions
per a la fotografia artística van resultar extraordinàriament
favorables
en els anys compresos entre les
dues guerres mundials.
Les grans revistes il·lustradesvaren començar a utilitzar sistemàticament la fotografia, i gràcies a això no tan solsmolts fotògrafs van tenir feina sinó que el públic també va tenir coneixement d’aquestmitjà.Al mateix temps van aparèixer en el mercat
nombroses publicacions
en què la
fotografia
no tan sols era utilitzada per il·lustrar el text, sinó que ocupava el
centred’atenció de l’obra.
En aquella època es van donar a conèixer les
particularitats del mitjà fotogràfic
.D’aquesta manera els fotògrafs no tan sols van ser conscients de com podia aplicar-se lainsuperable
fidelitat documental de la fotografia
per a la reproducció de la realitat,sinó que també, conscientment, van aprofitar 
la rapidesa
amb què una fotografia potestar elaborada com a producte acabat.El desenvolupament de la fotografia va suposar 
l’avantatge de la instantània en elsreportatges fotogràfics
. Entre les dues Guerres Mundials van aparèixer en el mercat
models de càmeres
que van iniciar el progrés tècnic.Un predecessor dels models amb objectius de gran lluminositat va ser 
l’Ermanoz
, per a plaques de format 4,5x6 cm., equipada amb l’objectiu
Ernostar
1:2/100 mm. (1924).També es va introduir la placa de petit format: la
Leica
 
de
 
Leitz
(Alemanya) quegràcies al seu pes reduït i una gran reserva de pel·lícula (36 exposicions) obria nouscamins a la fotografia creativa.Al 1923, les 31 primeres càmeres
Leica
encara van ser construïdes a mà. Dos anys méstard, es va iniciar la producció en sèrie del model
Leica
 
A
amb objectiu fix. Després esvan succeir 
altres millores
que van ampliar les possibilitats d’utilització d’aquests productes:
1930: Càmera
Leica C
, proveïda d’una nova
òptica estàndard de més granlluminositat,
i amb
objectius
int
e
rcanviables:
gran
 
angular
i
teleobjectiu
.Aquests elements la feien més manejable i fàcil d’utilitzar.
1932: La incorporació d’un
telèmetre
acoblat a la
Leica II
, augmentava la
precisió
.
s endavant, gairebé cada any, es van anar sumant algunes novetatsimportants:
augment dels temps d’obturació
o bé, una sèrie
d’objectiusintercanviables
.
1929: Aparèix la
càmera rèflex de doble objectiu
, la
Rolleiflex
de format mig6x6, que va canviar l’estil de treball dels fotògrafs, ja que combinava la precisiód’enfocament en el cristall esmerilat amb la ràpida posta a punt.
1
 
HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA IES Baix Penedès
1931: Surt al mercat una
Rolleiflex
 per al format menor 4x4 cm.
1933: Una càmera rèflex de doble objectiu, més senzilla i econòmica, la
Rolleicord.
L’interès que despertaven les càmeres rèflex de doble objectiu, va accelerar el perfeccionament de les càmeres rèflex d’un sol objectiu. La firma
Ihagee
, de Dresde, vadesenvolupar el model
Standard-Exakta
, per a carrets de pel·lícula de 4x6,5 cm.(1933) i, finalment, la famosa
Kine-Exakta
, presentada el 1936, va constituir unaautèntica sensació.La
càmera rèflex d’un sol objectiu
oferia, per a les pel·
lícules de petit format
, unsavantatges decisius gràcies a
l’enfocament exacte
de l’objectiu utilitzat en cada cas(sense els perills d’un portalatge entre la imatge del visor i la formada en la pel·lícula).El mateix concepte de la càmera rèflex d’objectiu únic va ser utilitzat simultàniament enalguns models de format mig 6x6 cm: la
Primarflex
de
Curt
 
Bentzin
i per la
Reflex
-
Korelle
van aconseguir un gran èxit.Segueixen augmentant les millores introduïdes en les
meres de gran format
.
Nikolaus
 
Karpf 
, que al 1928 s’havia fet càrrec de l’empresa
Linhof 
, va enriquir lacàmera amb una part posterior orientable; amb això, crea el punt de partida per a lautilització polifacètica d’aquestes meres en el camp de la fotografia tècnica, publicitària i arquitectònica.Possiblement encara fossin més importants els
progressos tècnics obtinguts en elcamp dels materials fotogràfics
, ja que
l’augment
de la seva
sensibilitat
va aproximar els fotògrafs a l’ideal de poder retratar tot el que era visible.Al 1929, la sensibilitat del millor material fotogràfic existent era de 21-23º Sheiner,equivalent a 11-13 DIN actuals. En els materials de sensibilitat mitja s’indicava,generalment, 16-17º Sheiner.D’altre banda, les pe
lícules
anaven
desplaçant
cada cop més les
plaques
(per manejables com material d’impressió).Un descobriment sensacional va ser l’intent realitzat al 1936, per Dr 
. RobertKoslowsky
, de la firma
Agfa
, quan va incrementar la sensibilitat a la llum de la capamitjançant un aliatge d’or. Amb això es va aconseguir la sensibilitat de les pel·lículesestàndards d’avui en dia, uns 21 DIN.
2.2. L’ACCENTUACIÓ DE LA NITIDESA D’IMATGE I EL <<NOUREALISME>>
Un cop acabada la
Primera Guerra Mundial
, cada vegada més la fotografia artísticava perdre la seva força d’atracció. Es seguia
discutint
si el resultat final s’havia de presentar com un
positivat noble
o bé com una
ampliació sobre el paper de bromurde plata ofert per a la instria
. A partir d’aqes buscarà conscientment
l’accentuació de la nitidesa fotogràfica
. Finalment, aquest procés va desembocar enuna concepció que va rebre el nom de
<<nou realisme>>.
2
 
HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA IES Baix Penedès
Aquesta denominació va ser utilitzada en relació a un corrent estilístic de la pintura.Independentment d’aquest corrent, i uns anys abans, la fotografia va trobar un accéssemblant a la realitat. Al 1916,
Paul Strand
, treballava segons l’esperit d’aquestatendència, i més endavant, el 1922, les obres ja existents
d’Albert
 
Patzsch
i
EdwardWeston
van ser <<adoptades>> per aquesta tendència.Els fotògrafs que es van dedicar al
<<nou realisme>>
es van centrar, sobretot, en la
nitidesa de la realitat
, de manera que van ser capaços d’accentuar la interessantdiversitat del fet quotidià, que la rapidesa de vida moderna ja no era capaç de percebre.
Albert
 
Renger
-
Patzsch
, havia iniciat les seves activitats fotogràfiques segons l’esperitde la fotografia artística impressionista, fins que, a poc a poc, es converteix en defensor del realisme. Aquest canvi va estar basat en la comprensió que també en la
fotografias’havia de complir una de les lleis més antigues de l’art: la de conservar la unitatde la tècnica i els mitjans
. Les possibilitats i els límits de la fotografia es troben dins del’ampli aspectre de totes les gradacions entre llums i ombres, línies, superfícies planes iespais. Per a la configuració viva i formal d’aquestes gradacions el
fotògraf 
 
disposa
dela
llum
 
natural
i
artificial
,
d’òptica
, de
material d’impressió
i
còpia
, de
substànciesquímiques
, dels seus
ulls
i del seu
gust
 
fotogràfic
. Tots aquests mitjans posen a la sevadisposició -dins dels límits marcats per la tècnica- un
nombre infinit de possibilitatsde configuració.
Partint d’aquest punt de vista,
Renger
-
Patzsch
va rebutjar la majoria dels mitjansd’expressió de la fotografia artística i va criticar el perfeccionament realitzat mitjançantels procediments d’impressió noble. Al 1928, publica el llibre
<<Die Welt ist schön>>
(El món és bonic), que va actuar com a
manifest
del renascut
realisme
: <<deixem la pintura en mans dels pintors i intentem, amb els mitjans de la fotografia, crear unesimatges capaces d’existir per si mateixes... sense préstecs de la pintura>>. L’interèsd’aquest llibre es basava a exposar l’essència de les coses quotidianes.Per a
Renger-Patzsch
el repertori de motius era bastant ampli: fotografiava utensilisquotidians, elements de la natura –plantes i animals des d’una desacostumada proximitat-, edificis moderns, d’arquitectura històrica, i instal·lacions fabrils. Cap afinals dels anys vint i principis del trenta, l’interès pel tema fabril va ser molt intens. Enaquells temps era una temàtica en consonància amb l’increment que va tenir enl’economia de la gran indústria.Aquest interès per a la representació fotogràfica de la tècnica moderna es va articular,de manera molt expressiva, en el llibre il·lustrat
<<Technische Schönheit>>
(Bellesatècnica), en que van participar 
Albert
 
Renger
-
Patzsch
,
E
.
G. Hoppé
i
W. Roertz
. En laintroducció de
Hans
 
Günther
podem llegir: <<En cada època, la fantasia dels artistess’alimenta d’unes altres fons; en
aquest període la inspiració procedeix del món deltreball i de la producció.
L’activitat creadora d’un tècnic té bastant en comú amb l’art,i no dubta a agafar el concepte
<<d’art d’enginyers>>.
En la fotografia veia més un
mitjà de documentació per a la reproducció de la <<bellesa tècnica>>
que un mitjà per a l’expressió artística; triava els exemples fotogràfics de tal manera que confirmavenla seva tesi que la fotografia reflectia amb especial fidelitat l’esperit de la problemàticacontemporània. I al mateix temps documentava la idea d’aquells temps: <<el que és útiltambé és bonic>>.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->