Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

Utakmica koja još uvek traje
Åinjenice koje idu u prilog UFOlozima
Logika radi za skeptike
Zamke u koje UFOlozi najåešñe padaju
Postupak analize fotografija NLO-a
Hajde da se našalimo
Rozvel - najveña NLO misterija
Probijanje zida ñutanja ili poåetak obmane?
Otkud se pojavio film?
Šta je Projekat Mogul?
Epilog
Oblast koja ne postoji
Æivi prenos sa Marsa
Šta ima novo u gradu?
Dokaz meren milionitim delovima milimetra
Mit o dolasku stranaca
Šta dalje?
Perpetuum mobile
Rešenja sa mnogo prednosti i samo jednom manom
1. Besplatna energija iz åesme
2. Podvodni ringišpil: US patent 3918827 od 11.11.1978
3. Šta je ovo, a uz to i ne radi: US patent 5146798 od 15.09.1992
4. Što više, to bolje: US patent 4698516 od 06.10.1987
5. Motor buduñnosti: US patent 4151431 od 24.04.1979
Perpetuum mobile u ekonomiji
Lanac razapet izmeðu šupljeg i praznog
Opasnosti geometrijske progresije
Ðavo mora da doœe po svoje
Kockarske zablude
7 od 39? Ništa lakše!
Igra protiv osvedoåenog prevaranta
Da li je mobilni telefon tihi ubica?
Nije svako zraåenje opasno
Vodovi za napajanje elektriånom energijom
Televizor i kompjuterski monitor
Mobilni telefon
Zakljuåak
Ko koristi 10% mozga?
Pun Mesec i lunarni efekat
Stoti majmun
Još neke zablude
Da li su alfa talasi generator kreativnosti?
Je li moguñe hodati po vatri?
Moæe li muva da leti?
Da li je Mocart genijalni terapeut?
Šta se dokazuje patentom?
Da li je bermudski trougao ukleto mesto?
Ima li zombi dušu?
Kakva je veza izmeðu crne maåke i nesreñe?
ALTERNATIVNA MEDICINA
Zašto lekari ne æele saradnju?
Razlika izmeðu nauånog i šarlatanskog postupka
Funkcija stvara organ
Åudesni placebo
Kako prepoznati alternativni pristup?
“Pare i æivot” umesto “Pare ili æivot”
Da li ajkule oboljevaju od raka?
Pljaåkaši zdravlja
Fraze koje pobeðuju
Neke od grana alternativne medicine
Bioenergija
“Car je go”
Kirilijanova fotografija
Homeopatija
Akupunktura
Dijagnostiåke obmane
Hipnoza
Urinoterapija
Aromaterapija
Magnetoterapija
Terapija kristalima
Alternativna psihoterapija
ASTROLOGIJA
Astronomija i astrologija
Tipovi astrologije
Kad dobijemo dušu, dobili smo i sudbinu
Svemir iz æablje perspektive
Precesija
Tropska i sideralna astrologija
Šta je to “Novo doba”?
Šta bi o astrologiji rekla nauka
Dobra vest se širi svemirom
Blizanci nam otkrivaju tajne
Vreme i mesto roœenja
Sportski šampioni i efekat Marsa
Astrologija u ñeliji smrti
Prognoze u osvit rata
Prosto pitanje: kako?
Biblijska proroåanstva
Neproroåanstva
Neispunjena proroåanstva
Ko je govorio kroz proroke?
Smak sveta
Nostradamusova proroåanstva
Kremansko proroåanstvo
Autorska sloboda ili ignorisanje åinjenica
Miloš Tarabiñ
Mitar Tarabiñ
Efekat “Dikson”
Nije teško postati prorok
Jesu li maœioniåari åudotvorci?
Crna i bela magija
Mistiåka logika
Simpatetiåka magija
Uri Geler
Sai Baba
1. Svemoñ i sveznanje
2. Sposobnost vaskrsenja
3. Telepatsko znanje
4. Materijalizacija
5. Spontano izvedena åuda
6. Neobjašnjiva izleåenja
7. Ispunjenje proroåanstva
Da li se åuda dešavaju?
Vidovnjaci
Šlag na torti: kako uloviti detalje
Barnumov (ili Forerov) efekat
Postanite i vi vidovnjak
Rašljari
Nauka sa najviše teorija
Da li rašljarstvo “radi”?
Interpretacija rezultata
Rašlje za 21. vek
Ideomotorni efekat
Zašto ne bismo pokušali sami?
Ouija tabla
Kako zaraditi milion dolara
PARAPSIHOLOGIJA
Paranauka u svetu i kod nas
Oseñam da me neko posmatra
Šta bi bilo kad bi bilo?
Telekineza i psihokineza
Snovi
Šetnja izvan tela
Šta kaæu kritiåari parapsihologije
Ko je ko
Pseudonauka
Veština kritiåkog razmišljanja
1. Oborivost
2. Logika
3. Sveobuhvatnost
4. Poštenje
5. Ponovljivost
6. Dovoljnost
Mehanizmi verovanja
Ignorisanje matematike
Ignorisanje psihologije
Naivnost
Zatvorenost uma
Liåno iskustvo
Pomeranje prioriteta
Informaciono zagaœenje
Lakovernost
Okamova oštrica
Ko je pojeo trešnje?
Malo matematike
Od pogrešne procene do verovanja
Gausova kriva
Kako lagati uz pomoñ statistike
Kvantna mehanika
Talas, åestica ili i jedno i drugo?
Ajnštajnova propala ideja
Maåka je, hvala na pitanju, æiva i zdrava... i mrtva
Teorija “Mnogo svetova”
Koji je odgovor na sve ove paradokse?
Dva fronta traganja za istinom
Umesto epiloga
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Voja-Antoni-Da-li-postoje-stvari-koje-ne-postoje

Voja-Antoni-Da-li-postoje-stvari-koje-ne-postoje

Ratings: (0)|Views: 490|Likes:
Published by himera149

More info:

Published by: himera149 on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 218 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 226 to 290 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 298 to 310 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 318 to 319 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 327 to 363 are not shown in this preview.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dsfsbm liked this
Nasja Ladon liked this
subadaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->