Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xac Suat Thong Ke

Xac Suat Thong Ke

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 7,312|Likes:
Published by api-3700036

More info:

Published by: api-3700036 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
SÁCH H
ƯỚ 
NG D
N H
C T
P
XÁC SU
Ấ 
T TH
NG KÊ
 
(Dùng cho sinh viên ngành CNTT và
Đ
TVT h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
SÁCH H
ƯỚ 
NG D
N H
C T
P
XÁC SU
Ấ 
T TH
NG KÊ
Biên so
n : Ts. LONG
 
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
Lý thuy
ế
t xác su
t th
ng kê là m
t b
ph
n c
a toán h
c, nghiên c
u các hi
n t
ượ 
ng ng
unhiên và
ng d
ng chúng vào th
c t
ế
. Ta có th
hi
u hi
n t
ượ 
ng ng
u nhiên là hi
n t
ượ 
ng khôngth
nói tr 
ướ 
c nó x
y ra hay không x
y ra khi th
c hi
n m
t l
n quan sát. Tuy nhiên, n
ế
u ti
ế
n hànhquan sát khá nhi
u l
n m
t hi
n t
ượ 
ng ng
u nhiên trong các phép th
nh
ư
nhau, ta có th
rút ra
đượ 
c nh
ng k 
ế
t lu
n khoa h
c v
hi
n t
ượ 
ng này.Lý thuy
ế
t xác su
t c
ũ
ng là c
ơ 
s
ở 
 
để
nghiên c
u Th
ng kê – môn h
c nghiên c
u các các ph
ươ 
ng pháp thu th
 p thông tin ch
n m
u, x
lý thông tin, nh
m rút ra các k 
ế
t lu
n ho
c quy
ế
t
đị
nh c
n thi
ế
t. Ngày nay, v
ớ 
i s
h
tr 
ợ 
tích c
c c
a máy tính
đ
i
n t
và công ngh
thông tin, lýthuy
ế
t xác su
t th
ng kê ngày càng
đượ 
c
ng d
ng r 
ng rãi và hi
u qu
trong m
i l
 ĩ 
nh v
c khoah
c t
nhiên và xã h
i. Chính vì v
y lý thuy
ế
t xác su
t th
ng kê
đượ 
c gi
ng d
y cho h
u h
ế
t cácnhóm ngành
ở 
 
đạ
i h
c.Có nhi
u sách giáo khoa và tài li
u chuyên kh
o vi
ế
t v
lý thuy
ế
t xác su
t th
ng kê. Tuynhiên, v
ớ 
i ph
ươ 
ng th
c
đ
ào t
o t
xa có nh
ng
đặ
c thù riêng,
đ
òi h
i h
c viên ph
i làm vi
c
độ
cl
 p nhi
u h
ơ 
n, vì v
y c
n ph
i có tài li
u h
ướ 
ng d
n h
c t
 p c
a t
ng môn h
c thích h
ợ 
 p cho
đố
it
ượ 
ng này. T
 p tài li
u “H
ướ 
ng d
n h
c môn toán xác su
t th
ng kê” này
đượ 
c biên so
n c
ũ
ngnh
m m
c
đ
ích trên.T
 p tài li
u này
đượ 
c biên so
n cho h
 
đạ
i h
c chuyên ngành
Đ
i
n t
-Vi
n thông theo
đề
 c
ươ 
ng chi ti
ế
t ch
ươ 
ng trình qui
đị
nh c
a H
c vi
n Công ngh
B
ư
u Chính Vi
n Thông. N
i dungc
a cu
n sách bám sát các giáo trình c
a các tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c kh
i
thu
t và theo kinh nghi
mgi
ng d
y nhi
u n
ă
m c
a tác gi
. Chính vì th
ế
, giáo trình này c
ũ
ng có th
dùng làm tài li
u h
ct
 p, tài li
u tham kh
o cho sinh viên c
a các tr 
ườ 
ng, các ngành
đạ
i h
c và cao
đẳ
ng kh
i k 
thu
t.Giáo trình g
m 6 ch
ươ 
ng t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i 4
đơ 
n v
h
c trình (60 ti
ế
t):
Ch
ươ 
ng I:
Các khái ni
m c
ơ 
b
n v
xác su
t.
Ch
ươ 
ng II:
Bi
ế
n ng
u nhiên và các
đặ
c tr 
ư
ng c
a chúng.
Ch
ươ 
ng III:
Véc t
ơ 
ng
u nhiên và các
đặ
c tr 
ư
ng c
a chúng.
Ch
ươ 
ng IV:
Lu
t s
l
ớ 
n và
đị
nh lý gi
ớ 
i h
n.
Ch
ươ 
ng V:
.Th
ng kê toán h
c
Ch
ươ 
ng VI:
Quá trình ng
u nhiên và chu
i Markov.
 
Đ
i
u ki
n tiên quy
ế
t môn h
c này là hai môn toán cao c
 p
đạ
i s
và gi
i tích trong ch
ươ 
ngtrình toán
đạ
i c
ươ 
ng. Tuy nhiên vì s
h
n ch
ế
c
a ch
ươ 
ng trình toán dành cho hình th
c
đ
ào t
o t
 xa, do
đ
ó nhi
u
ế
t qu
đị
nh lý ch
 
đượ 
c phát bi
u và minh h
a ch
không có
đ
i
u ki
n
để
 ch
ng minh chi ti
ế
t.Giáo trình
đượ 
c trình bày theo cách thích h
ợ 
 p
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i t
h
c,
đặ
c bi
t ph
c v
 
đắ
c l
ccho công tác
đ
ào t
o t
xa. Tr 
ướ 
c khi nghiên c
u các n
i dung chi ti
ế
t, ng
ườ 
i
đọ
c nên xem ph
ngi
ớ 
i thi
u c
a m
i ch
ươ 
ng
để
th
y
đượ 
c m
c
đ
ích ý ngh
 ĩ 
a, yêu c
u chính c
a ch
ươ 
ng
đ
ó. Trong

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hung92cb liked this
hanlee890 liked this
Linh Nguyen liked this
quyet1011 liked this
Smile Shady liked this
qbich37 liked this
vipkutepro liked this
Thuy Tracy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->