Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anatomisk Ordlista för Tema 4

Anatomisk Ordlista för Tema 4

Ratings: (0)|Views: 829 |Likes:
Published by api-3740688

More info:

Published by: api-3740688 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Daniel Ströberg
Ordlista Tema 4: Nervsystemet
Föreläsning 1
Kapitel 12
Sensorisk/afferentIngående impuls (CNS)Motorisk/efferentUtgående impuls (CNS)SomatosensoriskEnnervation av det yttre höljetVisceralsensoriskEnnervation av visceraBranchial? NeuronNervcellPerikaryonNeuronkroppDendritMottagarutskott hos neuronAxionSändarutskott hos neuron NervfiberSynonym för axion eller nervAxonal transportVesiceltransport inom axionAxonterminalerTusentals små knoppar i slutet av axionTransmittorsubstansKemisk signal mellan nervcelleSynapsZon för interneuronkommunikation NervimpulsNeuroelektrisk stöt. Följer synaps och löper genom flera neuroner.AktionspotentialOmkastning av polariteten i ett neuronscellmembranMultipolärt neuronNeuron med fler än två processeBipolärt neuronNeuron med två processePseudounipolärt neuronNeuron med en processMotorneuronLeder impulser från CNS till effektororganSensorneuronLeder impulser till CNS frånsensoreceptorer InterneuronLigger mellan motor- och sensorneuroner i CNS. Utgör 99,98 av alla neuroner ikroppen.GliacellStödjecell för neuroneAstrogliaStjärnformad gliacell med multipla processer. Den vanligaste gliacellen.OligodendrogliaHar få processer. Bildar myelinskidarunt flera neuroner.MikrogliaMakrofag.EpendymEtt enkelt lager epitelium vilket bekläder väggarna i hjärnans ventrikelsystemoch ryggmärgens centralkanal.SchwanncellStödjecell i PNS. Bildar myelinskidan.Myelinskida Skyddande fettrikt lager runt nervtrådar i hjärna, ryggmärg och nerver. Leder nervimpulser väl: desto tjockare, desto bättre ledningsförmåga.Myeliniserad nervfiber Axion omsluten av en myelinskidaOmyeliniserad nervfiberAxion omsluten av en Scwanncellscytoplasma istället för en myelinskida. NervusNerv (lat.)ReflexbågeEnkla kedjor av neuroner. Svarar för alla reflexrörelser.Monosynaptisk reflexSynaps direkt från sensorneuron tillmotorneuron.1
 
Daniel StröbergSträckreflexenMonosynaptisk reflex mellansensorneuron och motorneuronryggmärgen. Får quadriceps humeri attkontrahera.Polysynaptisk reflexReflex där nervimpulsen leds genom eneller flera interneuroner.GanglionNeuronknut.Grå substansAnsamling av perikaryons. Återfinns bl. a. i hjärnans cortex.Vit substansAnsamling av myeliniserade axioner.Kärna/nucleusCellkärnaCortexBark. Neurocortex: hjärnbark.Ledningsbana/tractusBeskrivning av interneuronernaskopplingsschema
Kapitel 13
TelencephalonEmbryonal hjärnenhet; ändhjärnan.Bildar cerebrum och ventriculus I & II.CerebrumStorhjärnanDiencephalonEmbryonal hjärnenhet; mellanhjärnan.Bildar diencephalon och ventriculus III. Notera termens dubbelbetydelse.MesencephalonEmbryonal hjärnenhet; mitthjärnan.Bildar mellanhjärnan och aqueductuscerebralis.MetencephalonEmbryonal hjärnenhet; bakhjärnan.Bildar pons, cerebellum samtventriculus IV.PonsBryggan, bana mellan cerebrum och cerebellum.CerebellumLillhjärnanMyelencephalonEmbryonal hjärnenhet. Bildar medullaoblongata och ventriculus IV.Medulla oblongataFörlängda märgenMedulla SpinalisRyggmärgenVentriculus I & IILateralventriklarna, återfinns i decerebrala hemisfärerna. Fyllda medcerebrospinalvätska.Ventriculus IIIÅterfinns i diencephalon. Fylld medcerebrospinalvätska.Ventriculus IVÅterfinns i hjärnstammen. Fylld medcerebrospinalvätska.Aqueductus cerebriTunn kanal vilken sambinder den tredjeoch fjärde och ventrikeln. Återfinns imitthjärnan.Canalis centralisCentralkanalen. Återfinns i substantiaintermedia centralis. Rest avneuralrörets lumen.Storhjärnshalva/hemisfärHemisphaerium cerebri. Höger ellevänster.Cortex cerebriStorhjärnsbarken. Tjocklek 1,5-4,5 mm.Består oftast av sex skikt.2
 
Daniel StröbergSulcus lateralisSidofåra som skiljer tinningloben från pann- och hjässloberna.Sulcus centralisCentralfåran. Fåra mellan gyrus pre-och postcentralis. Bakre pannlobsgräns.Lobus frontalisPannloben. Sträcker sig från polusfrontalis fram till sulcus centralis.Lobus parietalisHjässloben. Begränsas ventralt avsulcus centralis och dorsalt av sulcus parietooccipitalis.Lobus occipitalisNacklob. Ofullständigt avgränsad avsulcus occipitalis transversus, sulcus parietooccipitalis och incisura preoccipitalis.Lobus temporalisTinningloben. Upptill avgränsad avsulcus lateralis.Gyrus precentralis Pannlobens motoriska hjärnvindling, belägen ventralt om sulcus centralis.MotorcentrumÅterfinns i gyrus precentralis. Områdevarifrån motornerverna utgår. Nr 4.PyramidbanaTractus corticospinalis. Nervbana för motornerver vilken börjar i motorcentrumoch slutar i medulla oblongatas nedredel.Tractus corticospinalisPyramidbanan.Tractus corticonuclearisNervbana mellan cortex cerebri ochhjärnstammen.Gyrus postcentralisBakre centralvindling. Till största delensensoriskt område mellan sulcuscentralis och sulcus postcentralis.Centrum för sensibilitetBeläget i gyrus postcentralis.Utgångspunkt för sensoriska nervbanor.Homunculus”Liten Människa”. I dess form som en anatomisk term används homunculus för att beskriva de olika kroppsdelarnasfaktiska proportion sett till upptagandeav hjärnan. Homunculi karakteriserasav stora huvuden och enorma händer. 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Julius Sjostedt liked this
Julius Sjostedt liked this
Isa Wallenström liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->