Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arts&Auto November 2011

Arts&Auto November 2011

Ratings: (0)|Views: 552 |Likes:
Wijncolumn van mijn hand op pagina 54.
Wijncolumn van mijn hand op pagina 54.

More info:

Published by: Liquor & Wine - taste is a self portrait on Nov 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
MAANDELIJKS MAGAZINE VAN V
 V
 AA JAARGANG 77 NOVEMBER 2011WWW.ARTSENAUTO.NL
11
0ud-SP-fractieleider Agnes Kant terug inmedische wetenschapNieuwe regels makenafsluiten hypotheekeen stuk lastiger VvAA trendonderzoek: wakker liggen vanmedische fouten Verliefd op deonweerstaanbaresfeer in Suriname
 wonen & werken in de Bourgogne
 
Partner gezocht
 
advertentie
 
11 - 2011
3
Inhoud
Redactie
18
18 Interview 
Agnes Kant is terug van weggeweest.Ze werkt nu bij het Nederlands Bij-werkingen Centrum Lareb. “Heerlijk,wij werken geheel onafhankelijk.”
22 Partner gezocht
Door het zware opleidingstraject en dehoge werkdruk stellen vooral artsen hetaangaan van een relatie uit. Aan hulpvan datingsites en bureaus geen gebrek,maar daar kleven ook nadelen aan.
28 Medische missers
Het derde VvAA trendonderzoek stondin het teken van medische fouten in hetalgemeen en de beleving van profes-sionals rond dat thema in het bijzonder.Een verslag in cijfers.
30 Hypotheken op de schop
Oproer onder huizenkopers. De nieuweGedragscode Financiering betekentslecht nieuws voor de huizenkoper.Maar ook huizenbezitters ontkomen nietaan veranderingen.
60 Suriname
Voor driekwart bedekt met ongereptAmazonewoud, de geschiedenis voorhet oprapen, en bewoners die altijdin zijn voor een praatje. In het Neder-lands. Redenen genoeg om Surinamete bezoeken.
302260
I
n tijden van breed in de media uitgemetenmedische fouten, lekenbeoordelingen opinternet en zwarte lijsten, zou de argelozezorgconsument zomaar kunnen denken datmedisch professionals het niet zo nauw nemenmet hun verantwoordelijkheid. Niets is echterminder waar. Zelf wisten we dat al natuurlijk,maar het blijkt nu ook uit onderzoek dat VvAAonlangs deed onder de leden (zie pagina 28).Professionals liggen wel degelijk wakker vanhun fouten, sterker nog; ze liggen zelfs wakkervan fouten die ze (nog) niet hebben gemaakt.Medisch beroepsbeoefenaren, die aan be-roepscodes gebonden zijn en veelal een belof-te tot geheimhouding hebben afgelegd, kunnenzich in de openbare ruimte niet of nauwelijksverdedigen. En juist die openbare ruimte wordtdoor gefrustreerde, angstige of gedupeerde pa-tiënten gebruikt om beroepsbeoefenaren ‘aante vallen’. Soms volledig terecht, maar vaakook volstrekt gespeend van elke deskundigenuance. En de beroepsbeoefenaar kan daar-tegen weinig doen. Deze heeft immers beloofdalles wat hem in de beroepsuitoefening ter oreis gekomen, geheim te houden.Maar beroepsbeoefenaren zijn niet alleengebonden aan de geheimhoudingsplicht. Zehebben ook in verschillende varianten beloofd‘aan de patiënt geen schade te doen’. Eenbelofte die niet altijd waar te maken is. Omdatmedisch professionals verdacht veel op ge-wone mensen lijken en daarom dus foutenmaken. Alle goede bedoelingen, deskundigheiden integriteit ten spijt.Toen ik nog als psychiatrisch verpleegkun-dige werkte, heb ik eens een inschattingsfoutgemaakt met ernstige gevolgen. Het ging omeen situatie waarin een aan mijn zorg toever-trouwde patiënt ontsnapte aan mijn toezicht,waarna hij een suïcidepoging ondernam. Hijoverleefde die, maar hield er een dwarslaesieaan over. Patiënt voor het leven getekend, fami-lie woedend en kliniekin rep en roer. Ik kan uvertellen dat ik daarvanwakker heb gelegen.Meer dan één nacht.
Marjan Enzlin,hoofdredacteur m.enzlin@artsenauto.nl030 247 40 23
 Wakker liggen
28
De redactie komt voor een serie artikelen over de gevolgen vanmedische fouten voor de professional graag in contact met lezersdie daarover – desgewenst anoniem – met ons willen praten. U kunt ons bereiken via bovenstaande gegevens.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->