Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
126Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Thuat Vien Thong

Ky Thuat Vien Thong

Ratings:
(0)
|Views: 7,439|Likes:
Published by api-3852638

More info:

Published by: api-3852638 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
T VI
N THÔNG
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2007
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
K
THU
T VI
N THÔNG
 
Biên so
n : TS. NGUY
N TI
N BAN
 
Ch
ươ 
ng 1. C
ơ 
s
ở 
thu
t truy
n d
n
3
CH
ƯƠ 
NG 1:
 
C
Ơ 
S
Ở 
THU
T TRUY
N D
N
1.1.
 
thu
t
đ
i
u ch
ế
và ghép kênh
1.1.1.
 
Các ph
ươ 
ng pháp mã hóa và
đ 
ề 
u ch
ế 
 
Mã hóa
Trong các h
th
ng truy
n d
n s
thông tin
đượ 
c chuy
n
đổ
i thành m
t chu
i các t
h
ợ 
 pxung, sau
đ
ó truy
n trên
đườ 
ng truy
n. Khi
đ
ó, thông tin t
ươ 
ng t
(nh
ư
ti
ế
ng nói c
a con ng
ườ 
i) ph
i
đượ 
c chuy
n
đổ
i vào d
ng s
nh
ờ 
các b
bi
ế
n
đổ
i A/D.
Độ
chính xác c
a chuy
n
đổ
i A/Dquy
ế
t
đị
nh ch
t l
ượ 
ng l
 ĩ 
nh h
i c
a thuê bao. T
h
ợ 
 p s
ph
i
đủ
chi ti
ế
t sao cho ti
ế
ng nói (ho
cvideo) t
ươ 
ng t
có th
 
đượ 
c tái t
o mà không có méo và nhi
u lo
n
ở 
thi
ế
t b
thu. Hi
n nay, mongmu
n c
a chúng ta là gi
m kh
i l
ượ 
ng thông tin s
 
để
s
d
ng t
t h
ơ 
n dung l
ượ 
ng m
ng.Các b
mã hoá
đượ 
c phân làm 2 lo
i chính: mã hoá d
ng sóng và mã hoá tho
i (vocoder). Ngoài ra, còn có các b
mã hoá lai t
h
ợ 
 p
đặ
c tính c
a 2 lo
i trên. Hình 1.1 minh ho
s
khácnhau v
ch
t l
ượ 
ng tho
i và các yêu c
u t
c
độ
bit
đố
i v
ớ 
i các lo
i mã hóa khác nhau.
Hình 1.1: Các ph
ươ 
ng pháp mã hoá và m
i quan h
ch
t l
ượ 
ng tho
i/t
c
độ
bit
Mã hoá d
ng sóng có ngh
 ĩ 
a là các thay
đổ
i biên
độ
c
a tín hi
u t
ươ 
ng t
(
đườ 
ng tho
i)
đượ 
c mô t
b
ng m
t s
c
a giá tr 
 
đượ 
c
đ
o. Sau
đ
ó các giá tr 
này
đượ 
c mã hoá xung và g
i t
ớ 
i
đầ
u thu. D
ng
đ
i
u t
ươ 
ng t
nh
ư
tín hi
u
đượ 
c tái t
o trong thi
ế
t b
thu nh
ờ 
các giá tr 
nh
n
đượ 
c.Ph
ươ 
ng pháp này cho phép nh
n
đượ 
c m
c ch
t l
ượ 
ng tho
i r 
t cao, vì
đườ 
ng tín hi
u nh
n
đượ 
clà b
n sao nh
ư
th
t c
a
đườ 
ng tín hi
u bên phát.
1
 
64
 
82
 
4
 
1632
ChÊt l
− 
îng tho¹i
 
TuyÖt vêi
 
Tèt
 
Kh¸ tèt
 
KÐm
 
C¸c bé m· ho¸ tho¹iC¸c bé m· ho¸ l¹iC¸c bé m· ho¸ d¹ng sãng
 
Bit Rate(Kbit/s)

Activity (126)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Phú Nguyễn liked this
Thanh Tùng liked this
Van Huan liked this
Thanh Le liked this
Luat Vu liked this
Tiêu Tư liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->