Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhammed Muvaffak Selimeh-Zbirka Prica

Muhammed Muvaffak Selimeh-Zbirka Prica

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by ZEID

More info:

Published by: ZEID on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2011

pdf

text

original

 
ZBIRKA PRI^A
Muhammed Muvaffak Selimeh Muhammed Munir el - Dunbaz Muhjjiddin Selimeh 
Sarajevo 2001 - 1422. G.H.
 
Naslov originala 
MED@MUATUL - KISAS
Naslov prijevoda 
ZBIRKA PRI^A
Autori 
Muhammed Muvaffak Selimeh, Muhammed Munir el - DunbazMuhjjiddin Selimeh
Prijevod 
D`emil Abud
[erijatski recenzenti 
Muhamed Mehanovi}
Likovno - tehni~ki urednik 
Ned`ad Kazi}
,
.atih .arhat 
Lektor i korektor 
Nermina .erizbegovi}, Omer Resulovi}
Ilustrator 
Sabah Alma{ta 
DT
Kavazovi} D&T, Sarajevo
[tampa 
OKO - Sarajevo
Tira`: 
30 000KNJIGA BROJ 4
^etvrto izdanje 
BESPLATNI PRIMJERAK
Izdava~Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`av
Visoki saudijski komitet 
za pomo} BiH i 
Kulturni centar Kralj .ahd 
u Sarajevu 
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA DVA HRAMAKRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, SarajevoUDK 821.411.21 - 32 (082)SELIMAH, Muhammad MuwaffaqZbirka pri~a / Muhammed Muafak Selimeh, Muhammed Munir el D`unbaz, Muhijiddin Selimeh;(s arapaskog preveo D`emil Abud; ilustrator Sabah Alma{ta). - 4. izd. - Sarajevo: Visoki saudijskikomitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 240 str.: ilustr.; 20 cm. - (Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 4)Prijevod djela: Med`muatul kisas.ISBN 9958 - 880 - 03 - 21. al - Gunbaz, Muhammad Munir 2. Salimah, MuhyiddinCOBISS - ID 453894
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
PREDGOVOR
Hvala Allahu Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala AllahuKoji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio:
 
I doista, ovo je  pravi put moj, pa se njega dr`ite idruge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova. (El - Enam, 153) 
 
Uzvi{eni Allah tako|er veli:
 
Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? (Ez - Zumer, 9).
 
Uzvi{eni tako|er veli:
Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo. (Et - Tegabun, 8) 
Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:
Reci: Meni je,doista, jasno ko je Gospodar moj (El - Enam, 57) 
,
na{eg VjerovjesnikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve selleme.Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona
 
nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanjavjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost smutnje
 
 je sve
 
manje, a neznanje sve slabije.U tradiciji se pominje: Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka je kaovrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde. Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji inajdostojniji da bude primjen onaj
i
badet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm {erijatom.A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu:
D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju. (Ez - Zarijat, 56) 
Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visostipredsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guverneraprovinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnihmuslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti,u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, teuspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->