Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7-Stappenplan Wereldcontrole (1)

7-Stappenplan Wereldcontrole (1)

Ratings: (0)|Views: 61 |Likes:
Published by Hubert Luns
Ex-Illuminati Doc Marquis: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' (DEEL I). 'Joods-Zionistische complottheoriën zijn absolute onzin' Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Illuminati is het wereldwijd laten wapperen van de socialistische rode vlag, zodat een één-wereldregering kan worden ingevoerd. Na Rusland, China en Europa is nu Amerika aan de beurt. In een ruim 3 uur durende lezing heeft de in Vrijmetselaarskringen groot geworden Doc Marquis nauwgezet laten zien dat het inmiddels…
Ex-Illuminati Doc Marquis: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid' (DEEL I). 'Joods-Zionistische complottheoriën zijn absolute onzin' Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Illuminati is het wereldwijd laten wapperen van de socialistische rode vlag, zodat een één-wereldregering kan worden ingevoerd. Na Rusland, China en Europa is nu Amerika aan de beurt. In een ruim 3 uur durende lezing heeft de in Vrijmetselaarskringen groot geworden Doc Marquis nauwgezet laten zien dat het inmiddels…

More info:

Published by: Hubert Luns on Jun 14, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
Ex-Illuminati Doc Marquis: '7-stappenplantotale wereldcontrole bijna voltooid'
'Joods-Zionistische complottheoriën zijn absolute onzin' 
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Illuminati is het wereldwijd laten wapperen van de socialistische rode vlag, zodat eenéén-wereldregering kan worden ingevoerd. Na Rusland, China enEuropa is nu Amerika aan de beurt.
 In een ruim 3 uur durende lezing heeft de in Vrijmetselaarskringengroot geworden Doc Marquis nauwgezet laten zien dat het inmiddels273 jaar oude 7-stappenplan van de Illuminati om totale controleover de hele wereld te krijgen zijn voltooiing nadert. Tevens veegthij als oud-ingewijde de vloer aan met de in alternatieve- enmoslimkringen geaccepteerde theorie dat het boekje 'De Protocollenvan de Geleerde Oudsten van Zion' zou aantonen dat er een Joods-Zionistisch complot is om de wereld te veroveren. 'Absolute onzin,'aldus Marquis. 'De Protocollen zijn iets heel anders, namelijk eengecodeerd Vrijmetselaars/Illuminati plan voor de totstandkomingvan de Nieuwe Wereld Orde.'
'In 1995 publiceerde Readers Digest voor de zoveelste keer eenverhaal over de Protocollen en beweerden ze dat dit het bewijszou zijn voor zo'n Joods-Zionistisch complot. Wel, zowelReaders Digest als hun lezers die dit geloven hebben geen flauw benul waar ze het over hebben,' zegt Marquis. 'Het boekje werdin 1922 in het Engels vertaald. Als je echter niet weet hoe je eenin code geschreven Vrijmetselaarsboek moet lezen, dan kun je
 
nooit weten wat er mee bedoeld wordt.' Marquis laat vervolgenshet boekje aan zijn toehoorders zien, en zegt dat deze volgenszijn vrienden het enige nog bestaande exemplaar uit 1922 (1eeditie) is.'Dit is een echt gecodeerd Illuminati geschrift,' aldus Marquis,die eerder een boek over het onderwerp schreef. Vervolgenstoont Marquis aan de hand van dit document en zijn ervaringenin Illuminati kringen aan dat het in de Protocollenaangekondigde 7-stappenplan om de hele wereld te controleren, bijna voltooid is. Dit 7-stappenplan werd al in 1737 door AdamWeishaupt, de vader van de Illuminati, opgesteld
(* In de eerstehelft van zijn lezing laat Marquis onder andere zien hoe de Illuminati infiltreerden in de Vrijmetselaars en deze beweging overnam. Aangezien dit eerder uitgebreid ter sprake is gekomenin de recente drie Zeitgeist/Aquarius artikelen -zie links onder- slaan we dit hier over): 
1. Het opheffen van onafhankelijke overheden2. Het afschaffen van alle private bezittingen3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)5. Het vernietigen van alle religies6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde Deze 7 stappen zullen bij vrijwel niemand enige verbazingwekken. Waarom niet? Omdat iedereen deze stappen zalherkennen, wat impliciet al een bewijs op zich is dat deVrijmetselaars/Illuminati al heel ver zijn met het doorvoeren vanhun plannen, die door Marquis stap voor stap beknopt behandeldworden.
1. Het opheffen van alle onafhankelijke overheden
'Politieke vrijheid is een idee, geen feit,' citeert Marquis uit deProtocollen. Dit idee bestaat uit de illusie dat eenmeerpartijensysteem 'vrijheid van keuze' betekent. Of de partijennu rechts- of linksom werken maakt niet uit, want 'ze zijn allenin onze macht' aldus de Illuminati.
 
Van achter de schermen worden zowel de huidige politiekemachthebbers als de wetten en zelfs de grondwetten van delanden gecorrumpeerd en tegen elkaar uitgespeeld, zodat alleende Vrijmetselaars/Illuminati uiteindelijk alle touwtjes in handenzullen hebben. Via bestaande politieke partijen enoverheidsinstellingen zullen tegenstrijdige regels en wettenworden ingevoerd die de maatschappij steeds meer in onbalanszullen doen raken, waardoor de positie van de huidigegevestigde orde zal verzwakken, en de weg vrij gemaakt wordtvoor een nieuwe grondwet, die gehandhaafd zal worden door nieuwe machthebbers - de Illuminati. Marquis geeft als voorbeeld de 'executive orders' die de president van Amerika inmiddels mag uitvaardigen, geheel buiten de Grondwet om
(een ander goed voorbeeld: deongekozen commissarissen van de EU, de werkelijkemachthebbers in Europa)
. Deze 'uitvoerende bevelen' komenrechtstreeks voort uit de koker van de Illuminati, en zijn bedoeldom de grondwettelijke burgerrechten langzaam maar zeker  buitenspel te zetten. Eén van de belangrijkste systemen die de Illuminati gebruikenom de maatschappijen onder controle te krijgen is wat inAmerika het 'liberalisme' wordt genoemd en in Europa het'socialisme'. 'Toen we in de landen het gif van het liberalisme (/socialisme) introduceerden, onderging het hele politieke complexeen verandering. Deze landen zijn nu besmet met een dodelijkeziekte, met bloedvergiftiging. Nu hoeven we alleen nog maar heteinde van hun doodsstrijd af te wachten.' 'De mensen zullen tegen die tijd -door onze aansporingen- zomoe zijn geworden van de zinloze veranderingen van regeringen-waarmee wij de structuren van de landen hebben ondermijnd-,dat ze bereid zullen zijn om ieder lijden onder onze heerschappijte accepteren, in plaats van het risico te lopen wéér al diemoeilijkheden en ellende (onder hun oude overheden) te moetendoormaken... Door het voortdurend preken van het liberalisme (/socialisme houden we teelikertid onze eien mensen

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->