ZMENY OD AUGUSTA: Československá obchodná banka (ČSOB) S účinnosťou od 22.8.2012 banka mení sadzobník poplatkov.

Zmeny nie sú rozsiahle, dotkli sa nasledovných kategórií služieb: Balíky služieb - mesačný poplatok za balík služieb ČSOB EXTRA POHODA banka zvýšila na 9 € (predtým 8 €) Úvery - poplatok za spracovanie úveru, týkajúci sa produktov Hypotekárny úver, Spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou a Úver zabezpečený nehnuteľnosťou banka upravila na 0,80%, min. 150 €, max. 1.000 € (predtým 0,75% , min. 150 €, max. 1.000 €).

UniCredit Bank S účinnosťou od 15.8.2012 banka upravuje sadzobník poplatkov. Výber najdôležitejších zmien: Balíky služieb - Balík Champion - mesačný poplatok za vedenie balíka 5 € (predtým 4,40 €), - mesačný poplatok za vedenie účtu pre rodinného príslušníka 2,50 € (predtým 2,20 €). Banka zmenila program na uplatnenie zľavy z mesačného poplatku za vedenie Balíka Champion. Podľa nového systému klient môže získať zľavu vo výške 1 € z mesačného poplatku za každé splnené kritérium:  zrealizovaných 5 platieb (POS) debetnou kartou v kalendárnom mesiaci,  pripísanie minimálne 500 € za mesiac na účet (všetky bežné účty a balíky klienta),  suma vkladov a investícií v banke dosiahne sumu 5.000 €,  klient má v banke čerpaný úver ku koncu mesiaca (Hypoúver, Spotrebný úver, Kreditná karta, Povolené prečerpanie),  forma distribúcie výpisov z účtu je e-mailom. Majitelia Balíka Champion mohli doteraz získať 25% až 100% z mesačného poplatku za vedenie balíka pri kombinácii 4 kritérií (okrem kritéria distribúcia výpisov z účtu e-mailom, ktoré je nové). Tuzemské platby bezhotovostné Banka znížila poplatok za: - prijatú platbu na účet na 0,15 € (predtým 0,27 €)

-

bezhotovostnú debetnú platbu prostredníctvom Online a Mobil Bankingu na 0,10 € (predtým 0,12 €)

Hotovostné operácie realizované v pobočke banky Poplatky za hotovostné transakcie banka zvýšila nasledovne: - vklad v hotovosti 0,50 € (predtým 0,40 €), - výber v hotovosti 2 € (predtým 1,50 €) Debetné platobné karty Karta Maestro/Bratislavská mestská karta - ročný poplatok za kartu banka zvýšila na 7,50 € (predtým 6,70 €) Transakcie kartou: - poplatok za výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank Slovakia a z bankomatov bánk patriacich do UnicreditGroup v zahraničí je 0,30 € (predtým 0,20 €) - poplatok za výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a eurohotovosti z bankomatu v rámci krajín EHP 1,50 € (1,30 €) Informácia k produktom, ktoré banka v súčasnosti už nepredáva novým klientom Banka zvýšila poplatky za vedenie balíkov: - Silver Balík 6 € (5,49 €) - Smart Balík 3,50 (predtým 2,99 €)

VÚB S účinnosťou od 1.8.2012 banka mení sadzobník poplatkov. Výber najdôležitejších zmien: VÚB SENIOR Cena konta za mesiac 0,59 € (predtým 0,30 €) VKLADOVÉ ÚČTY A VKLADNÉ KNIŽKY V € A V CUDZÍCH MENÁCH Nový poplatok: Zrušenie vkladnej knižky 5 € PLATOBNÝ STYK Odoslané prevody tuzemské Štandardné platby – zadané elektronicky 0,19 € (predtým 0,15 €) Ostatné platby 0,19 € (predtým 0,15 €) Rýchla platba v rámci VÚB, a.s. – zadaná elektronicky 0,19 € (predtým 0,15 €) Odoslané prevody cezhraničné

Regulovaný prevod v € do EU a EHP a SEPA prevod – zadaný elektr. 0,19 € (predtým 0,15 €) Štandardný a zrýchlený prevod (okrem regulovaného prevodu a SEPA prevodu): do 1 700,00 € (elektronicky zadané) 9,00 € (predtým 6,60 €) v pobočke/cez Kontakt operátor 18,00 € (predtým 13,30 €) od 1 700,00 € do 17 000,00 € (elektronicky zadané) 20,00 € (predtým 19,90 €) v pobočke/cez Kontakt operátor 30,00 € (predtým 26,60 €) od 17 000,01 do 34 000,00 € (elektronicky zadané) 30,00 € (predtým 29,90 €) v pobočke/cez Kontakt operátor 40,00 € (predtým 36,60 €) nad 34 000,01 € (elektronicky zadané) 40,00 € (predtým 39,80 €) v pobočke/cez Kontakt operátor 50,00 € (predtým 46,50 €) SEPA inkaso Platba SEPA inkaso 0,19 € (predtým 0,15 €) Debetné platobné karty Znovuvydanie karty Neembosovane: Visa Inspire, Maestro Dobrý anjel, Maestro, VISA Electron 5 € (predtým bezplatne) Bratislavská mestská karta 5 € (predtým 3 €) Embosované: MasterCard, VISA, VISA EURO26, zlatá karta VISA 10 € (predtým bezplatne)

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA Bezhotovostné transakcie Zrušenie poplatku „Bezhotovostný vklad na účet – pripísanie prostriedkov na účet“ pre fyzické osoby v sume 0,15 EUR Vychádzame našim klientom v ústrety pri využívaní najbežnejších služieb, preto sme zrušili tento poplatok.

Zmena poplatku „Platobný príkaz zadaný cez EB“ iba pre fyzické osoby

Zmena poplatku za “Realizáciu trvalého príkazu/inkasa, Bezhotovostnú platbu kartou za tovary a služby” z 0,15 EUR na 0,20 EUR Poplatky za tieto transakcie nepokrývajú ani náklady na realizáciu transakcie. Aj napriek miernemu zvýšeniu o 5 centov stále zostáváme bankou s najlacnejším poplatkom za uvedené transakcie.

SMS notifikácia Služba SMS notifikácia poskytovaná k balíkom služieb pre mladých (Sporožíro EURO 26 a Vysokoškolák), už nebude poskytovaná zdarma, ale za mesačný poplatok 1 EUR Náklady na poplatky, ktoré platíme mobilným operátorom pre našu banku v poslednej dobe výrazne vzrástli. Zvyšuje sa aj počet SMS správ posielaných na mesačnej báze. Poplatok je však stále oveľa nižší, ako sú náklady banky na túto službu, ktorú klienti veľmi oceňujú. Hotovostné transakcie Zmena poplatku za Hotovostný vklad na účet pre fyzické osoby (FO z 0,45 EUR na 0,50 EUR) Zmena poplatku za Hotovostný výber z účtu pre fyzické osoby (FO z 1,90 EUR na 2,00 EUR,) Poplatok za hotovostnú transakciu vyplýva z vysokých nákladov na spracovanie hotovosti. Hotovostné operácie patria medzi najnákladnejšie operácie z platobného styku. Klientov Slovenskej sporiteľne sa snažíme motivovať, zďaleka nie len poplatkom, využívať bezhotovostný platobný styk, napr. uprednostniť platbu kartou pred hotovosťou.

Platobné karty Zmena poplatku za výber hotovosti v bankomate Slovenskej sporiteľne z 0,15 EUR na 0,20 EUR Navýšenie poplatku odráža rast nákladov súvisiacich so zvýšenými technickými nárokmi na prevádzku bankomatov. OTP Banka Slovensko, a. s. Položka Aktuálne platná cena v EUR Cena platná od 31.8.2012 v EUR

Cenové zmeny za depozitné produkty a za platobný styk pre retail platné od 31.8. 2012 Poplatok za platby cez elektronické bankovníctvo 0,15 0,00

(EB) pri otp READY konte Poplatok za platbu na základe inkasa pri otp READY konte Poplatok za platbu na základe trvalého príkazu pri otp READY konte Regulovaná platba v EUR na základe inkasa poplatok pri otp READY konte Regulovaná platba v EUR realizovaná cez EB poplatok pri otp READY konte Poplatku za výber v hotovosti pri otp KONTE 0,50 0,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,15

0,00

1,50

2,00

Poplatku za výber v hotovosti pri otp READY konte a otp SENIOR konte

1,50

1,70

Poplatok za rýchly vnútrobankový prevod

0,80

1,00

Poplatku za debetný prevod realizovaný v pobočke pri otp KONTE Poplatku za debetný prevod realizovaný pri otp READY konte a otp SENIOR konte Regulovaná platba v EUR zadaná na pobočke poplatok pri otp KONTE Platba v EUR zadaná na pobočke - poplatok pri otp SENIOR konte a otp READY konte

0,80

1,00

0,50

0,80

0,80

1,00

0,50

0,80

Cenové zmeny za retailové produkty Cenové zmeny za retailové úvery platné od 1.8. 2012 Aktuálne platná cena v EUR Poplatok za poskytnutie otp EASY úveru 0,75% z objemu úveru, min. 200 € Cena platná od 1.8 2012 v EUR 1% z objemu úveru, min. 200 €,

Poplatok za zmenu predmetu zabezpečenia Poplatok za ostatne zmeny

133 40

150 65

Cenové zmeny za retailové úvery platné od 31.8. 2012 Aktuálne platná cena v EUR Poplatok za vedenie úverového účtu – platí pre spotrebné úvery Poplatok za vedenie úverového účtu – platí pre úvery na bývanie 2,40 Cena platná od 31.8 2012 v EUR 2,50

3,40

3,50

UniCredit Bank od 1.7.2012 Balíky služieb Do balíkov služieb Senior Balík a B-Smart účet banka doplnila Notifikácie transakcií debetnými kartami Tuzemské platby Bezhotovostná platba debetná - platobný príkaz na úhradu na pobočke 1 € / predtým 0,80 € Termínované vklady Spotrebné úvery Poplatok za správu úverového účtu 2,20 € / predtým 2 € Hypotekárne úvery Free hypo, Hypoúver Invest, Hypoúver Klasik, Hypoúver pre mladých Poplatok za správu úverového účtu 3,50 € / predtým 3,30 €

ČSOB od 1.7.2012 Hotovostné platobné operácie Hotovostný výber – ČSOB SR 2 € / predtým1,70 € Bezhotovostné transakcie realizované debetnými kartami

Platba debetnými platobnými kartami za tovar a služby v zahraničí mimo SEPA krajín 0,15 € / predtým 0,20 € Výber z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v EUR 1,50 € (predtým 1,25 €) Ostatné služby k platobným kartám: Nový poplatok: Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat iných bánk v SR 0,30 €

Tatra banka od 30.6.2012 Hotovostné operácie uskutočnené v pobočkách banky vklad hotovosti na vybrané účty právnických osôb 1,50 €/predtým 1,33 € výber hotovosti 2,50 €/predtým 2 €

Bezhotovostné operácie Tuzemský prevod spracovanie prijatej platby 0,15 €/predtým 0,13 € spracovanie platobného príkazu doručeného: - prostredníctvom Internet bankingu, Internet bankingu pre iPhone a Android a Mobilbankingu 0,15 € predtým - prostredníctvom Internet bankingu a Mobil bankingu 0,13 € - realizácia trvalého platobného príkazu na úhradu, inkasa 0,15 €/predtým 0,13 € Osobitne regulovaný prevod spracovanie prijatej platby 0,15 €/predtým 0,13 € spracovanie platobného príkazu doručeného: - prostredníctvom Internet bankingu 0,15 €/predtým 0,13 € SEPA inkaso - realizácia SEPA inkasa 0,15 €/predtým 0,13 € Debetné platobné karty Karty Visa Electron/ MasterCard Výber hotovosti:

- z bankomatu Tatra banky v SR 0,75 €/predtým 0,50 € - z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí 1,75 €/predtým 1,50 € - poplatok za spracovanie platby kartou (POS) 0,15 €/predtým 0,13 € Prima banka od 1.7.2012 Depozitné produkty – ostatné poplatky Upomienka pri nepovolenom prečerpaní účtu 15,00 €/predtým 5 € Výzva pri nepovolenom prečerpaní účtu 30,00 €/predtým 15 € Povolené prečerpanie na osobnom účte Poplatok za poskytnutie/prehodnotenie 1,50 % min. 7,00 €/predtým 1,50 %, min 6,65 € Termínované vklady a vkladové účty Hotovostný výber z vkladového účtu 1,70 EUR predtým 1. výber v mesiaci 0 € 2. a každý ďalší výber 1,70 € Hotovostný vklad na vkladový účet 1. vklad v mesiaci 0,00 EUR 2. a každý ďalší vklad 0,50 EUR Predtým Vklady 0 €

Platobné služby bezhotovostné Zmena Trvalého príkazu - elektronicky 020 €/0 € / predtým 0,17 € Zrušenie Trvalého príkazu - elektronicky 020 €/0 € / predtým 0,17 € - v pobočke2 € / predtým 1,70 € Služby elektronického bankovníctva Využívanie služieb elektronického bankovníctva 1,00 EUR / mesačne predtým e-Banka (internet banking) 0,35 €/mesačne

Doklady totožnosti, doklady k účelu úveru, k príjmu a znalecký posudok. Dokladovanie príjmu zo závislej činnosti (s možnosťou overenia v Sociálnej poisťovni) nie je potrebné, ak sa z hypotéky refinancuje iný úver, ktorý klient už splácal minimálne 6 mesiacov bez omeškania.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful