- ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑ

- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
- ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
- ΔΗΜΗΤΡΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
- ΚΩΣΤΑΣ - ΛΑΓΑΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
0 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
0 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
0 ΜΟΡΑΛΗ ΙΔΙΟΤ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
0 ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΖΟΣ ΙΔ.ΥΠ.
0 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΙΔ.ΥΠ.
0 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
0 ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
1 ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ι/Υ 
 YDDY 
  
 YDDY 
  W 
  
D  - D D   
D  D   
D  ΜΑΘΗΤΗΣ
D  () Α
D   

D 
 Y D  
 
Y  
 
 

 
   
 

 D  
Y 
  
D 
 D 
  
 Y 
Y D 

Y 
D W D 
 
D V    
D  
 

Y 
 

 V 
D  
 

  
D 
 
 .Y. 
 

 


 
  
 
 
 
V 
 
 
 

 
 D Y [Y ] 
D D 
  

D  
 

 
Y D 
  
 
  
 
 
 


 J 
J

 

 D 
 Y 

  
Y D 

 D 

 D 

 D. Y

 D 
Y D.Y


 D 
 D. Y

 D D D 


 D 


 DY YY D. Y

   D  
D


 
 YV 

  
 
 


 Y  
 

D V   9 

D D   

D 
 D
DY 
D 
 
D   8

D  

 Y 
D 
 
D D 
D D.Y 
D 

  
 D 
 
 
 

 

 W 
 
    Y D  


 
 Y 

  

 V ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 

 D 
 
 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 D 
 Y  

 
 Y 
 
 

 
 
 
 

  
 

  

D 
W D Y  

V  
 

D  D 
 

Y   

     

 

  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Y   
Y D Y
 
DYY V 8 
 
ΓΙΟΤΑ  

Y 
Y
  
V ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 
  
 

D
 D 
  

 
D W 


 
 Y  

  
  
 

 Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 

 D    

 D D 
  

 Y   

 Y  D 
  

  
 

  D 

  .. 

  
  


 D V 
 

.

 D 

 

 

 
V 
V
 D 
V D  - 
 

V 
 D 

ΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
. D  
  
 
    
 J  J ΟΙΚΙΑΚΑ 
   
 V 
 D V
 Y 
 

 


 

 ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 
D   
     
  

 

   
ΡΥΤΙΜΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 
ΣΙΛΑΚΗ ΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 V  D.  
 D 
  
 D 

W
 
 J YD. Y  
Y ΔΗΜΗΤΡΑ 

   

 

 

 

  DV 
 V  
 

  

  
 
DY 
Y
 
D 
  
  

  
 

    
 
 

 
 - D  
V   
 - D  
V   
  V 
 

J  

D V 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ 

 
 

 
J 
 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
V   
Y D ΕΜΠΟΡΟΣ 

  
 


V Y
 
 ΝΠΔΔ 
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 D  D W 
  
 V   
D  ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΣΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 

D ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
D Y 

 


 D
 

 D 
 
D 

  
 
D 

 
  D 

J  ΟΙΚΙΑΚΑ 
 
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ 
 --- Δ/Υ 
  D 
  D 
  
D 
 
D 
 D   YD 
 D V 

 
 D  D   
   
D 
 
  ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 
  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠ 
 V ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠ 


  

 

 
 

 D 
 D. Y. 

V  
  
 

  

  W DV 

  
 
  
 
 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 
 
 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
D  Y  

 DY
 Y  

D   
 
  D 
  
 
 ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

 
 
  
 
Y Y Y
 Y 
 ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 
V ΟΙΚΙΑΚΑ 

D ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ 

D 
ΕΡΓΑΤΗΣ 

 
 D 
 

  
Y 
Y  


 D 
Y D  


 Y 
D 
ΙΔ.ΥΠΑΛ
D ΠΑΝΟΣ D 
 Y 
D   

D  D 
 D 
 Y 
D  
 

D  
 
D 
 
D   Y
D D D 
  
D V  
 
D   

D     D 

D   
  


D V  D.  
D V  D V  

D 
 - V ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
D V 
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
D V

D V 
 
 
 W
D V 
 
 
D D   
 

D    Y 


D   
D  D 

D 
 
....
D 
  ????????
DV 
 

D 
 
Y  Y 
D 

 


D Y 
 

D Y 
 

D D D D 
D 
   D  
D 
D  Y 

D 
Y  
 V 

D   Y 
D   D ]
D   D. Y 
D   

D  V D 
 
D 
D D 
 
D 
D   /
D 
 D 
D 
  
 
D 
 V  
D 
 V 

D.  
D 
 
 D 
 Y 
D 
 V  
 

D 
Y  Y
ΞΙΟΥΧΑ
D 
Y 
 
D 
Y VV  Θ

D 
 
D  

D 
 Y 

D 
 

1 D 
 

D 
 

1 
D 
 
  
D 
 D.  
D  
D  D YYY 

D YYY 
 
D J
Y D.  
D D   
 

D 
 
 D ,  
D D 
 ΑΝΕΡΓΟΣ
D W 8

DV 
 
 D  
D 
  

DY Y D 

D  D Y ΑΝΕΡΓΗ
D 

DY Y 
D
J –  ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 
 ΜΑΘΗΤΡΙΑ  

D   

  V D  
 
 D  

 D  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ  
  

D V 
 
D, V 

Y 
V  

D D 
 


 

DY 
 

DY  
 

 


D 

 
 V 
  
  D 
D  

 
  

 
 W  

 
 
 

 
D D 


 D 


 D  

Y DY 

 
 Y  D  

  
V  

V   
V  
 


 
V  DY 
V D  D 

V D    
V D D 
  
Y 
 
Y   
Y  Y
 
ΙΡΗΝΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΛΠΙΝΙΚΗ ΜΑΖΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
ΥΘΥΜΑΚΗΣ  ΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑ.
 D 

 
 Y 
  Y

  
 V 
 
  D 
 ΨΑΡΑΣ
F L  W 
 ΣΙΛΒΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
 D ΑΝΕΡΓΟΣ
   
 
 ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 
   

  
D  
W DV 

  


  D 
  
 
   

 D 
.  
   
 Y Y ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 
V  
 

 D D Y  

Y  

D D 
 

D  D 
 

D  


 

D
 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
   
J 
 

 
D 
D  
 D 
Y 

Y 
 
 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
V
D ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Y Y V 
Y Y V 
Y Y V 
 
  () Α 
   

 D 
 
 D 
 
 
 
 
V 
 
 
 
   


  
  
 D 
  
  
 J J 

V Y
 

 
 Y
 

  

Y  
 D   
 
 
 


 

  
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
YY  

 D 
 
 - 
 
 D 
  
  
 ΑΓΡΟΤΗΣ 
-  () Α 
D  

 D 
  
D 
W 

DY Y 
V  
 D 
 D 
 
 
 D.Y 
 D  

 
 
 

7 
  YD. Y  
 D  
 
  D 


 
 
 D 
 Y  
 
 D 
 
D
 

 D  D 
   
Y 
Y  D 
  D ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D  
Y 
Y 
D Y  
W D 
 D W
 Y 
W D V  D   

Y

D
 
 D 
 
   
 
  
  D 
 
 D  D 
 
  
 
 
 
 
  D 
 Y 
 D 
Y D 
 
  Y  
 


 Y
 
 

 D 
  
 
 Y
 
 ΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 

Y 
 

V D 
V 
  
 
 

  
 
 D V 

  D 

 
 
 .Y 
W
 Y
 
 D 
 JJ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
 D D 
ΑΝΕΡΓΟΣ 
V  
 

V D  
  
 
    
 D 
 
  

   / 
  / D 
 D D   D  
W ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Y 
 D.Y  
 YD  
 D 
   

V ΟΙΚΙΑΚΑ 
V

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

  
D 
  

 
D    
D ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 D   
 
ΑΝΕΡΓΗ 
Y 
 
  
 
Y 
Y V 

 

  
V 
 D Y 
 D  D Y  
 D D 
 Y  
 D  
 D V 
 
 D  D Y 
 
 
 D 
 Y 
 
 
 D  

 
 
 

 
   
 
 
 W 
Y   W 
 
 
D   
 
J Y 
   ΟΙΚΙΑΚΑ 
V  

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 D ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΑ 

  
 
 V  
  Y 

   
D    
 
V -ΚΑΨΗΜΑΛΗ YD ΟΙΚΙΑΚΑ
‘ ? ‘ £ • ¥ ‘ £ Y ¦ ™ ‘ ‘ • ? “ —
‘ “ © — £ ’ ‘ £ ™ › • ™ Y £ £ • ¦
› ‘ ? ? ™ ” Y ¥ £ Y ¦ ™ ‘ Y ™ ™ ‘ ‘
£ ‘ › ‘ ? ‘ — • › • — › • ‘ ? — ? ‘ ? — ¤ ? ™ ‘
£ ‘ › ‘ ? ‘ — £ © £ ¤ ‘ ¤ ™ Y £ ? — § ‘ ™ Y £
£ ? • • ¤ — ‘ “ “ • › ™ — £ ¤ ? ‘ ¤ ™ © ¤ ™ Y £ - • ? ?
³ ? ½ ½ ? … / — ƒ ³ µ ‰I I³I?I?Iƒ … € » » — » ? ƒ
I KOVIDI  
 D
V D V  D 

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
D 
  D 
 
  
 Y  
Y
 D  .Y 
 D  

 V   
 V     
 

 J. . ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 
  D 
 Y 
 V D 
 D   D 
 D 
 

 D  
 
  D 
  D ΦΟΙΤΗΤΗΣ
  V ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
 
 
 
? ‘ ¥ ? Y ¥ ” — £ § ? — £ ¤ Y £ ‘ • ? “ Y £
?  ³ ? ? … / ¬ ? — • … ³ ³ µ » ? ƒI€ ? … / ¬ ƒI„I I?I±
IOD NIDOU Y W 

D  ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 D Y 
 D 
 Y 
 D  
Y

 
 Y 

  
 
V  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - Ν. ΜΑΚΡΗ
V  D ΘΗΓΗΣ
 ‘ £ £ © ¤ ‘ — £ • ? ? ‘ Y ¥ — › ™ ” ™ Y ¤ — £
V D Y 
V DY Y D 
V V
 ΙΔ.ΥΠ

Y ? ? ? ½ ? ? ? … ‘ ? ? „ µ ? ½ — Y ? ? ? ? ¬
J 
J J 
J J
J  
D

J  
D 
  
J  
D 
 Y 
J W 
 Y
 W 


 
 ΙΔ. ΥΠ/ΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 D   
 
D  D 
 

  


   

 D  

  
 

  
D 

V 
  _
V 
 _
Y D D 
 

Y D  
 

Y DY Θ 

Y DY V  Y 

 
 D  
 
D  

 
DY  Y
J Y
 
  
D 
 Y 
  
 
  
 

 Y 

 J ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
 
 
 
 Y 

 
  
D 
 Y 
 
D  
 
  !
 
   

   
  

 Y 
 /Y D
Y
  
  
Y 
 
  

  
-
V D.Y 
    .Y.
 
  D


 D D 
 

 

  D.Y 
DY Y V 

 Y
J Y
 

 ..

 

 

 


 D 
 

 D. 


ΑΡΑΚΙΑ 
ΕΝ.ΔΩΜΑΤΙΑ

  D  D

  


D 
 


  - 
  
 

Y  
D ΓΙΑΤΡΟΣ 
   Y 
    
 V 

  
  
 D  
 
  
 

  
   ! 
  
 8 

  ΓΚΑΛΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 
 Y  

Y 
D W
 Y 
 

D.Y  
Y  Y
Ξ 
  

   Y 
 W Y
  
 
 8 D 
  
 
  8 
  
D  DY
 
D D  
 
 
   

 Y  
Y 
 
 
D   
  
Y V  
 D  
  
 
 W D   
 
 
  D 
 Y 

     

Y 
 V  

 
Y 
Y 
ΑΝΕΡΓΗ 
D 
V 

Y ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
 

 
 V
 
D 
 D 
 
 D 
 Y
 
 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
    

 
 Y 

  . 

V  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
Y D D 
 D Y  
Y DY  Y
Ξ 
 W 

D 
 
 D 
  

 D  
  ΙΔ ΥΠ 
V V  

   D 
  

V V 

D  - 
D 

D D 

   

D Y  
 
 

 D 
 D.  

 D  

  
 

   
D ΠΩΛΗΤΡΙΑ

D     

 D  Y 

 

 


 
  

V  

 
 
V D 
 

VV D 
 

W

  

ΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
V  V ------------------------------------------------- -
 Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
  Y 
 D W
 Y 
 D 
 
 

 
Y 
D 
 
   D 
 
 

 
D 
 

 D 
 D  


 DY   D 
  


   Y
 
 D D  
 D 
 Y 
  
 Y
/ 
 
D  D V

 ΟΙΚΙΑΚΑ
   

 


 

 
 D D D Y  


D   
D  
 

 
 D 
  
 ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 
 D 
 
V 


 
  
  

 Y
 
 DD 

 
 Y
 
  D 
.Y  
 Y D Y  

D

Y 
 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

 D  
 ΖΕΦΗ 
 
 D  D 


 
D 

  --------------= D 
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
  
  

D D 
D W
 Y  


-   


   


DY D  


  D D 

 
  

  
D VY  

    

VD   

 Y  

  D. Y  
  
 
 D 
 


 
D D 
.Y  
  
Y  Y Y 


 D W
  
D  D.  
  
 

 

 
Y  

 

 
D Y 

  D.Y 

   . 

 Y   

Y  
Y 

 
   

  

 
  

D 
. Y
W 

D  
  

 Y
 Y 

 

 
   

  
  
 
 

 
D   
V   W 
D  
 
 

 
  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
  D . . 
 

  

 
 

  

 

 
 D.  
 D  
 
  Y  

 

 


 W 
    

 D. Y. 
 
V . Y. 
 Y
 
Y   Y
 
Y  
D. Y. 
  
 

 

 D 
   

D 
  

 D 
 
  

 D 
 

  

 D 
. . 

 D 
Y
  

 
  
Y
  

 
  
 

 D 
 
 
 D. Y   

DW Ε ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 
V 
 
Y Y 
  Y
 Y 
Y 
  
Y Y 
 

D.Y 
Y 
Y 
 

 
Y
 
 
Y 
D  

 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
Y
  Y
 Y 
 
 
Y 
Y  Y 
 
YΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
ΥΤΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ 
  
. 
 
  VV   

  W
 . 
 
  D 

 Y 


 
  V ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
 D  
J J  
YD V 
 
 

 


ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
D   ........
V 

    
W 

  D W
  
Y  

Y D  D 


Y  
D D.Y 
ΑΚΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΚΙΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.ΥΠΑΛ.
ΟΤΤΟΥ-ΚΑΡΡΗ ΖΩΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΣΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
ΩΣΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛ. 
 D 
 
   
V 
 
 
 
- D  
 
  D V. D 
  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 
   
  
 
  
 V 
   D Y Y  Y 
 
 
 
 

 D.Y. 
  D. Y  

  W
 D 
  

  ?ΝΕΡΓΟΣ 
V  - V  ----   

 D  W D  
D 

 D W 

 D D.Y 
 D
D.Y 
   D D.  
 J W 
 
 V  D/ 

 
V ΙΔ.ΥΠΑΛ 
 W Y 


 
   
Y
 

 
D 

Y 

D  D 
D  D 
  D .Y  

   DY
W 

W  DY
W 
  
 8
 
V
  


V - ΧΑΡΑΜΗ V 
ΟΙΚΟΚΥΡΑ / ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
  

 
 
 D Y  
  
D  

 D 
 
D 
. . 
 

  
 
 
  
  YD 
  
D  D Y 
D 
D   

YYD  D W
 Y  
 
V ΔΑΣΚΑΛΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
- Y V 
  
 

Y D 
Y  
Y 
 

Y   
Y   
 D 
 Y  
 J 
 D 
 ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
  
    
 
 
D 
  
 
  
 
 
 
 

 D 
D W
  
 V 
 
 D 
 
 D 
  
 D D 

 D   

 D   

                               

D    
D  D 
  
D   
  
D   
 
D  
 Y  
 


 
ΡΗΝΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
  

  

W 
  D 
  
 
 
D  

 
   DJ 

V 


  
 
 V D 
  
   

  

 . ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 D V   

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
J D 

 D 
 

D D   
 


 D D   
  
D  

 
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
   

 


 

V  

 D 
 Y 

  

  
 

 

  
 

   
 
   D 
 Y  


 Y  
   

  
D 

  

D  D D 
  
YD 


 D  
 

W ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
  D  

  
 DY  D Y 
 

ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 

 D 
 Y 

   
 

   
 

 
 
 
  
 
 
V  
 V   
   D 
 


  D 
 
   
 
   

 
 
 Y  Y
 .. 
 Y  Y
 Y  

 
W 
 
 D W
 Y 
  
 
 
 D 
 Y  
V ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
 
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 
 
 Y 

  
 


 

 Y  DY  

 D ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 D   
V   
V D Ι.Υ. 
V V  D 
 
V  ΠΛΑΚΑΣ 
V  Y 
  
V  Y 
 

V D 
 D W
 Y 
  D 
 
Y 
Y V 
Y Y 
Y D 
J 

 
 Y 
V 


 D  
 
 
   8
 
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
  D.   

-   

  
J 

   
    

 Y
 
 D   
 D 
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
 D V 
 
  Δ 
 D  

 
   
  
   D 

  D.Y. 
 
  

   
  
 Y  
 D   
 
 
  

  

   D J 
 
   
 
  
 
 
 
 
Y 
 
 


 

  

  
 
 
 
  
D.  
  
  . 
 V   

 
 
D  V 
 
 . J 
  D 
  
D   

W 
 
  
  
 V   D 
 

 

J ΒΕΡΟΝΙΚΑ 
  

V
 
 
 

 
 D    

   
   

 
  
   8
 
 ΕΜΠΟΡΟΣ 
  

 
 D .. ,  

 D.Y  

   

 V  
 
 


.Y 
D   
 
Y  

    

   

 
 
D 
  

 
  
 D 

D
  
 

D Y 
D   

 V 
 
  

  Y  

 
D  
 
 
V D 
. Y . 

 
 

  8
 

 
D. Y  

 D   

 D Y Y 
 

 


  D D 
 Y  
Y
D  
Y 
Y  
Y Y Y
 
ΥΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΣ 
  
 Y V  

  W 
D 
  
 
   

 Y 
   

 
 

   
 

D    

 D V 
 
D 
  

D W 
 
D . W  8 

 
  


V  

 J 

D 
 
 
 

Y Y Y
 Y 

 
 ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
   

  D 
 D 
  
   
   
  
  

 . 
 


 D
  
   D.   
 

 ; 

  D 
  
Y
 Y D 
   

D D  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
 V -ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
W V 
  

Y D  
Y
 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΠΑΚΑΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΙΑΚΑ 
ΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
 D 
D Y

Y  
V
Y ΟΙΚΙΑΚΑ
  
 Y
  
 

  
   
 
 

 
V JD ΦΟΙΤΗΤΗΣ

 D 
 Y 

  
 
  D.Y 

  
  

   

 
 ------------------------------ 
 J 
Y 


  
 D 
 WY
 D 
V 
Y
 

D D  
   

 

   

 

V Y 
D


   ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 D  
 D  W  D 
 Y  
 D  Y  
 D  
 D  Y  
 D Y  
 D  Y  
 DY  

  
 
 
  

 D W 
  

 D.Y Y
  
 
  
 D 
 Y 
 Y  Y 
 
 
 D 
  
 V  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
 D 

  D 
 ΜΑΡΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
Y  17
  ,
Y 
  
 W
 

W D 
 Y 
ΒΕΡΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ 
 ΜΑΘΗΤΡΙΑ 
 V


Y V D  
 


  .  Y
 

  
 

D 


D 8 
  

 

 Y  Y 

  
D Y  
J V 

  () Α 
 D V D D Y  
 D  W
 
 D D 
 

W
 
 
 D 
 Y 
  
Y
 
    
 Y ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D DY  
  
D D 
 
DY 
 
 
 D D 
 ΕΡΓΑΤΗΣ 
.  ΑΝΕΡΓΗ 
D D 

  
 W
   
 D  
 
D 
 
 
 D  
 ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
  D  . 
 

 D 
 
 
Y V D 
 

Y
  DY
                              

 
D 


 
 
 

 
  

 
 
 V
 


 

 
 
 


Y  
Y  V
D 
  
V 
   
   

V  
Y DY  
Y Y...

  
 D
 

    
 

 

 Y 
 
 D   
 D 
 Y 
Y ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 
D 
  
 
D   
D V   
D 
  

W
 
DD V   D 
D 
 D 
 

Y  

D

 
 
D 
  D 
  
D 
 

D 
  
D 
Y  
D  D ΜΕΣΙΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
D   

D D D  
D D D 
D 
 
 
D  

 
D  
 
D  

 
D 

 Y 
Y 

D  
D 
 

 
D 
D 
 Y  
D 
V V 

D
 
  
D 
 

 
D  
D  D.Y 
D  


D  D Y 

DY  D 
 Y  
DYY
 D V
  
D  
 

 
 D D W
  
 
 D  
 V 
 

 D 
 Y  
  Y
J Y 
 
D 
 Y                                

 
  
D  
 D 

  
 
  

 D 
  
 D 
.Y 
 

 
 /Y 

 
 
 
Y  Y 

D V D Y  

D  
 

D  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

DW D  
 

Y  D 
 Y  
V   

D.Y 
V  D 
 
V   D 
 
Y D 
 D 

 
  
 ΟΔΗΓΟΣ 

 

 
D   


 
D 
 D 
 
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
  

 
  D 
Y  
    
    
  V   

  Y V  

 Y 

 
 Y V 
 
 
 Y 

 D 
. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 V   

 
 YY   
   

 
DY 
 D 
Y 
 
 ΙΟΝ ΕΡΓΑΤΗΣ 
 D D  
 J Y ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
  
ΑΝΕΡΓΟΣ 
 V 
V. ΟΙΚΙΑΚΑ 
 D    
 D 
 
D Y 
 D   
 D  
 
 D  
 
 D 
Y 
 

 
  

 D 
 D 
  

 

  D  

 
ΑΝΕΡΓΟΣ 

  
 

  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

  
 D 
  

 D D,  

 Y 
Y  
 D  

 D  
.  
 D 
 D 
  
V   
V D W
 
 
V D 
D Y
 
V D  
VV Y ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
 
Y D   
V D ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

 

 DY   
 
  
 
V  
 
 
 
DY   
 
 D.Y Y 

  
 

 

 D   

 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 

  8 
 

 

D 

D  

 

Y   

YY Y 


 Y  

 . J 
 
  
   


 
D
  
 
D 
  D 
 
 
 YY 
  
  
 V 
 
 
 D J 

 

Y 

Y  

 D 
 

 D D 
 Y  
 
 .Y  
  

 
 D 
 
 
 Y 

 D ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

  . 
 

  
  

 
   
 DY 

 Y 

 
 D 
 
 

 Y D 
 D 
Y   

 
ΠΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
 D 

   
D 
  V
 
 
 D  
D    
 
  Y 

Y 
Y ΟΙΚΙΑΚΑ 
YYY  
. 
 

 Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
V  


 Y  
-W 
W D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
-W 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 
-W 
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
D 

 . 
 
D 
  

 
D 

 

 

  
 
D   . 
 
 D 
 D  

  
  

 . YD  

 
 Y
 
  
 

 
 Y W
 . . 
  D.   

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ 
W
Y W
Y 
 
D 
  


D 
 . 
 
 D  Y 
 

 
 D.  
    

  

  

Y  
D 
D 
  
  
 
 
D 2D   
 
  
  
 
 
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
W 
  

V   
D  D 
 
 
  

  
 D 
 D 
.Y 
 
D 
 Y 
 
 
 

Y 
Y Y
 Y 

Y 
  
 D D 
  
 D  
 
  YD Y 
  
  
  
  
  . . 
   
D 

  

 
D 

 W 

 V 

 

 V 
Y 
 
  

 
 
V 
  

 
 D  W  

 D  
  D  

  Y
J Y 


 ΟΙΚΙΑΚΑ 

  Y
J Y 
 
D 
 
D-D  

D  

 
 
 D  
 
 D  VV Y 
  

 3  
 D  
 
 D 
 DW D V 
  
- D  
VV  

VV D   
 
VV D    
VV D ΣΤΑΘΗΣ   
VV D   

VV D  
 


 
Y 
Y
J Y 
D V  D.Y  

D Y 
 D  
 


 
  
V 

D  D  YD 
 

 D 
 ΓΕΟΡΙΟΣ Y - 

  D Y  
 D 
  
   

D  
 

 D 
  
 ΠΕΤΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 
  ΕΡΓΑΤΗΣ 
D 
 D Y 
D D 
  
D 

D  
D   D 
  
D 
D 
 
D  
 D 
  
D 
  D ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 
D D 
  
D   

 

 
D 
 
D Y  D 
 Y  
  
 Y.D 
   
 

 D  D  ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 D Ν 

  
 

 D.Y 
D D 

 D    

YD V  Y Y 
Y 
D 
 . 
  

 

 
D D 
 D  
 
D   


 
D   
  
D 
   
D    
Y 
Y Y  
Y 
 
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
  D 
V D 

  ,!!!!! 

   
    
  
 

  
 D  
  
 

 D   

 D   
 

 
 D 
 Y  
D 
 

  
D 
 
V V  ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 W 
D  

   
 
D 


  D   
 D  
 D 
 
YY    
 


D  D.  

 

 

 
D 
 


Y  
Y 
 

  8 


 V 
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 
 

V ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 

 
D D 

  
D  DY  

YY Y V 
 

YY Y Y
JY 

 
 D 

 V  J 

V D 
 ΨIKTIKO 
T VOU V V 

V V  Y 

V   

V  Y
 

Y Y
Y 

Y   

Y   

YY D 
 D 
 Y 

YY D  

YY Y  Y 

Y J  YD  

Y J J 


Y J Y YD  

Y J D 
.Y  

Y Y D 

Y 
Y. J 

Y V J . J  

   
 

 
 

D D 
  

D  
 
 
 

D   D    

D 
ΟΙΚΟΙΑΚΑ 

D Α 
 

  
 
 

 
D.  

  

Y   
Y
Y  


 D V 

  ΟΙΚΙΑΚΑ 


  

Y 
   

 
 

 

 
D .Y  

Y  D 
 

Y   
  Y 
 D ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
  ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
V 
  


Y   
Y 
  
Y D  D  
Y D  
 

 
Y D D 
 Y 

 V -  

 
V ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 V -  

 
V ΟΙΚΙΑΚΑ

 
D
 
 

 D D 
 ΓΕΩΡΓΟΣ

 D D 
 ΣΥΝΤΧΟΣ

 D  
 Y 
.

  ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 ΜΑΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ


  
  

   

 
  
 

  D 
D

  
Y 

  D ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

 V 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

 V DV

 V D DV

 V V 
DV 

 V V
 DV

 V V D
DV

D  

 
DY  

D ΛΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ 


 

 V   
 

 

 
 

D 

D
 

  

   

 VD YD 
 Y  

Y 

 Y 
 
 

Y Y 
 
 

  . J 

D D Y 

D D 
 
 

D 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

D D 
 


DW  D 

 D W  W 

 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

Y W 

D V 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

D  D. Y 

 Y  

D Y 

Y  
 

Λ Σ Σ Σ 

D DY 
ΕΡΓΑΤΗΣ 

D YY ΑΝΕΡΓΗ 

Y 
 . 

D  

 

D  ΟΙΚΙΑΚΑ 

D  

 
  

D
 

  

 

Y 
Y ΙΟΥΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ 

W
 W
 
..    
Y. 

 
 

 D   D 
  

W
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 


 D   


  
 
 


  D  Y  


Y   


 


Y Y 
 D
 


 
Y ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΗΛΟΣ 

  D Y 


 


 

 

. D 
 --------------= 
 
D D 
 Y 

V 
 
 

   DY 
.
 

 
DY  D  W
 Y
Y 

  D  

 D D 
  

 D 
 

 

 D D 
  

 D V D 
  

 D  

 

V Y W 

 
D   


 D
   

  D .Y 

D  
 Y 


 D W
  

 D 
 

 D V    


   D 

  D 

Y  D Y 

  


V D  

 
 


Y ΤΙΠΟΤΑ 

   

D V   

  D  

 D 


 

 D   8
 

 D  
 

 D   
D 

 D  
 V
 

 D   8
 

  

 D 
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 

 
 
 

    

 V   V 

Y   


 

YY  Y 

YY  Y  


 
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

  

 D 
 D 
  

  ΟΙΚΙΑΚΑ 

Y  
 DY
 

 
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

   

Y
  

 D  D 

 D 
 ΜΑΘΗΤΗΣ 

  
 
 

D  YD Y 

D  
 D 
 Y  

 .. 
 

 

 D 

 
  

  


 D    

ΙΡΜΠΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 D  

Y 
Y 
 

  
 

 

 . 
 

 
D 
  

V    

Y  Y 

   
 

 
 D.Y  

 

 

Y  

Y YY  


ΖΙΟΛΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟ ΕΝΟΙΚ.ΔΙΑΜΕΡ/ΤΑ [ΤΟΥΡΙΣΤ.]

ΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΣΑΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΣΙΜΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 Y 
V 
/
V DV V 

V  
 

V  V D.Y 
V   
V V  
V D 
V D   Y
 
V  V   
V 
 V  
V 
  


V 
   

V  
 D.  
V V   
V V V D 
 
V V   D.Y 

V V 
 
Y
V   
D  

 
Y
V  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
V  D  
V  V  


V  J D W
 Y 
V 
D   D W Y 

V  
V  

 
V   
 

V    D 
  
V  

V  


V  

V  

V D

  V 
   J 

V .  

V   

V V   
D

V 
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
V

 ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
V 

 -------V    D
V  W 


V    
 
V  
ΑΝΕΡΓΟΣ
V   
V   
V D 
 
V  

V 
D.  
VJ V ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
V  D 
 
VV ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
V  
  
V 

  Y
J Y

V   ΑΝΕΡΓΟΣ
V V 
V D 
 (  )
VY 
 
V 
V 

 D. Y 
V 

  
W D 
 D. Y 
W W  
W V 
Y
  Y
W
(ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ) ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
W 
Y 
W  D ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

 
 
 
 
   
 D 
 W
 
 
 
   

Y
 Y
J Y 

Y Y
J Y 

  

 W
 D 
  D  
 


 
  

 D 
  
 Y
 
  DW  
  
8 D 
 D Y Y 
 
 
   

V 

W 
D  

DY  
Y  


Y 
 Y 
 

 
D
W D  

 
D D 
 8 


 
D    

 
D 
  8 

 
D 8DW 8 


 
D D 
 8 


 
D  8 


 

8 D W 

D  ( .....) 


 
 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 

  

 
   
 
D   
D  Y   
D 
 
 

   
 
 
  
  

 
   
 
Y
 
Y  
  

 D.Y  
V 
J  
DV V 
 
D 

 
 
 
 

YY 

Y
 Y 

  

Y 
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
D   D 

 
 
 
 
 D 
  
 
Y 
  
 
D  
 
  
 
 

YD 
Y DY  
YD 
 
 
ΑΛΚΙΑ ΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟ/ΥΠΑΛΗΛΟΣ 
ΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΡΟΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΟΔΗΓΟ 
ΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
Y Y ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Y Y  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
 YY 
  


   D 
 
 
 YD Y 
 V   
  


  
 D   
D 

  
 
D 
 
 
  
 
  . 
 
 V  . 
 
V 
 D 
.Y  
  
 ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
  
 
 Y Y
 Y 
D  D 
 Y 
V 
. ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
V   
Y D D 
 
 
V V ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 
YY D D.Y 
 
 
Y 
  

 
  

 
  D.  


.  Y 

 
 . J 

 J . YD Y 
 
  D   
 D   
Y 
  
 Y

 
 

 
0 0 ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 

  D W
   
D  

   
 
 

D  D D/ 
 


 
YY D 

Α ΚΑΛΟΥΜΠΑΙΚΗ -

Α ΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΒΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ.
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ----ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΒΔΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΒΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ----ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΔΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΒΔΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΔΗΣ ΛΟΓΟΣ ΞΕΝΩΔΟΧΟΣ
ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ
ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Δ
ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΕΡΚΙΑΔΟΥ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΝΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΝΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΒΟΚΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΑΜ ΚΙΟΠΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΞΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΧΟΡΕΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ ΟΛΓΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΒΡΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΒΡΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΛΕΩΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΡΙΤΣΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΒΙΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΜΙΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΙΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΖΩΗ __
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ __
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ __
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ __
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ __
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΙΥ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΟΙΚ. ΒΟΗΘΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΜΟΥΣΙΝΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
ΑΒΡΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΕΛΙΔΑΒΕΤ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΒΡΑΜΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ __
ΑΒΡΑΦΕΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΒΡΟΣΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΒΡΟΣΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΟΣΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΒΤΖΗ ΑΓΓΕΛΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΒΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΗΘ.ΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΓΑΘΗ ΑΡΑΠΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΓΑΘΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΘΗ ΛΕΝΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΘΗ ΠΑΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΒΟΗΘ.ΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΓΑΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΑΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΑΚΑΝΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΑΛΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΓΑΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΑΓΑΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΑΠΗ ΗΛΙΑΔΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΓΑΠΗ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ ΟΙΚΟΙΑΚΑ
ΑΓΑΠΗ ΠΑΡΟΤΣΙΔΟΥ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΓΑΠΗ ΣΙΩΠΙΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΗ ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Υ.
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Υ.
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Υ.
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΠΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΕΝΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΑΠΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΙΣΑΡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΔ. ΥΠΑΛΙΛΟΣ
ΑΓΑΤΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΓΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΟΜΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΑΙΥ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΩΣΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΙΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ -ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ -ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ -ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΔΗΜ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ.Υ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΑ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ-ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ-ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΪΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ Η/Υ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΛΗ Ι. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΡΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΙΣΜΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΓΙΕΤΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΓΩ Δ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ __
ΑΓΓΕΛΗ ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ-ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗ-ΝΤΑΛΑΠΕΡΟ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤ ΚΟΣ ΥΠΑΛ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ....
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΕΒΕ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Υ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ Δ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΛΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΡΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ.ΥΠ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ Π.Α.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η.Υ.
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ \ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠ.

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΥΓΕΡΟΥ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΥΡΛΑ ΕΛΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΟΓΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΟΥΓΑΝΑΛΗ Α
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ-ΜΠΑΞΙΒΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΑΡΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΙΡΚΙΤΣΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ .
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΕΚΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ Δ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΓΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΡΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΦΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΙΜΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΗΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ / ΑΙΓΙΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ----ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Δ Υ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΝΟΣΥΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ----ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΛΕΝ Α
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΤΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΣΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΦΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΥΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ -

ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΗΝΙΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΩΣΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ / ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΓΟΥΣΗ ΓΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΡΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΑΝΙΔΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΙΑΣΣΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΑΓΙΑΣΣΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΙΑΣΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΓΙΑΣΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΟΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΙΟΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝ /ΧΟΣ
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΑΘΗΝΑ
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΙΣ ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΗ ΦΑΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΓΙΩΡΓΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
ΑΓΚΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΓΚΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΛΑΙΑ ΠΑΠΠΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΛΑΙΑ ΣΟΦΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΛΑΜΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΓΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΛΑΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΛΑΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΓΝΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΑΪΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μ.Ε.
ΑΓΝΗ ΜΠΙΜΠΗ Α
ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΝΩΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΟΡΗ ΑΓΑΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΟΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΟΡΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -------ΑΓΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΓΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΡΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΕΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΑΓΡΑΦΕΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΡΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΑΓΡΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΓΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΞ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΓΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΡΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΩΓΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΔΑΜ ΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Μ.Ε.
ΑΔΑΜ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΑΔΑΜ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΔΑΜ ΚΕΡΑΣΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜ ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΔΑΜ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Μ.Ε / ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΔΑΜ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΑΔΑΜΑΚΗ-ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΔΑΜ ΙΔ ΙΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΑΚΤΥΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΕΤΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΧΡΙΣΤ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Α
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΗ ΛΑΟΥΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΔΑΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΥ
ΑΔΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΗ ΛΙΑΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΡ. ΦΥΣΙΚΟΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΙΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΙΝΓΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΑΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ -ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ -------------------------------------------------ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΛΟΥΜΙΝΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΔΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΔΑΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΔΑΜΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΔΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΟΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΔΡΑΚΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΡΑΜΗ ΑΜΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΡΑΜΙΤΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΔΡΑΣΚΕΛΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΕΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΕΦΡΑ ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΖΑ ΖΩΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΖΑ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΖΑΡΙΑ ΝΤΑΙΖΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ-ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΖΑΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΖΙΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΖΙΝΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΖΝΑΟΥΡΑΣΒΙΛΙ ΤΕΜΟΥΡΗ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΖΟΛΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΗΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΙΡΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΗΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΗΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΙΜΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΗΒΑΛΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΗΔΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΗΔΩΝΗ ΑΓΑΘΗ ΑΗΔΩΝΗ ΑΝΝΑ ΑΗΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -------------------------------------------------ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΘΕΟΝΗ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 0ΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Α
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΧΩΡΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΖΩΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ.Π. Ε.Ρ.Τ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΙΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ -------ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ---ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΜΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ.Υ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ-ΞΑΝΘΙΠΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΩΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΕΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΓΓΕΛΗ ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΡΙΝ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΝΕΛΟΣ -------------------------------------------------ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΡΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΑΛΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΖΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ ΖΕΡΒΑΣ Δ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΕΖΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΕΤΗ Δ
ΒΑΚΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΟΛΛΕΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕ ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ Σ.Ξ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Υ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΙΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΦΟΙΝΙΚΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΥ Ι.Ε
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Δ.Υ
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΙΚΕΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Υ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ Δ
ΣΑΒΒΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΔΙΟΤΗΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΖΟΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ -----ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΟΤΗΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ Α
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΒΑ ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΠΔΔ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΗΜΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΘΗΜΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΒΑΡΔΑΛΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΑΓΛΑΡΤΖΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΖΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΪΔΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΩΛΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΟΣΙΒΑ ΑΘΗΝΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΣΑΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ ΛΕΠΕΣΗ ΣΑΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΚΙΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΠΡΙΦΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΣΑΙΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΟΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΪΒΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΙΒΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΙΒΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΪΒΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΪΒΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ
ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΙΒΑΛΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ----ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΒΑΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΓΗΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΓΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΓΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΪΔΙΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΔΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΪΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΔΩΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΗΝΑ ΠΡΟΥΝΤΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΛΑΜΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΩΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΔΕ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΡΒΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΟΥΔΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΣΧΟΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΓΙΑΦΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΠΑΔΑΚΗ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΘΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΖΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΓΑ - ΠΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΣΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΠΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΛΩΝΑ Δ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΡΑΚΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΑΝΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΙΣΒΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΓΑΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΕΝΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΧΩΡΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΒΙΑΤΣΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΡΥΦΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΝΑΖΑΚΗ ΦΙΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΙΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΪΝΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΪΝΤΕΡΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΪΝΤΕΡΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΕΟΚΟΡΟΣ
ΑΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΙΤΑ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΙΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΪΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΪΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΪΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΪΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΑΝΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ __
ΑΚΑΡΕΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΑΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΤΗΣ
ΑΚΟΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ,ΥΠΑΛΗΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΓΔΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΘΙΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΚΡΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΑΚΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΤΣΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΧΑΪΔΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΤΥΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΚΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΚΥΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛ[ΚΑΝ[ΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚ[ΝΗΤ[ΣΤΗΣ
ΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΑΙΣΚΑ ΦΑΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΑΪΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΑΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ

ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Ε/Α
ΑΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΑΛΑΝΕΛΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ ΑΓΡΟΤΙΔΑ
ΑΛΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΑΝΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΛΑΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΑΤΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΛΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΑΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΑΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΑΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΑΤΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΑΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΑΡΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΛΒΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΒΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΑΝΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ----ΑΛΒΙΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΒΙΖΟΣ ΝΕΣΤΟΡ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΒΙΖΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΒΙΖΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΓΕΡΗΣ ΑΛΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΔΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΔΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΔΙΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ----ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΛΕΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ----ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΓΚΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΠΑΝΔΩΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΛΑΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΑΤΣΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΓΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΚΑΒΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΟΓΡΗΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΩΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΔΕΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΗΟΜΑΙ Δ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΑΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΡΙΑΔΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΑΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΔΙΚΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΝΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΟΚΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΓΛΑΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΘΕΑΝΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΘΩΜΑΙΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΛΙΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΛΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΑΠΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΛΗΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΤΟΥΜΟΥΚΑΛΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΖΑΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΔ.ΥΠΑΛ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΕΛΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΩΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΗΣ ΓΗΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΙΛΛΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΤΑΤΟΥΛ ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΓΚΟΤΣΑ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΤΑΜΑΖΙ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΕΑ ΖΩΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΕΑ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΡΙΑ ΕΚΦ.ΕΡΤ
ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΔ.ΥΠ.
ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΟΙΔΑΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΕΔΕΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΟΡΦΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΙΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΙΔ.ΥΠ.
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΙΔ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΞ/ΚΟΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΩΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ Δ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΘΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΡΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΥΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΚΟΙΡΑ
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΔΡΟΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΛΕΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑ
ΑΛΕΠΗ ΑΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΠΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΕΡΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΣΤΑ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΤΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΑΛΕΤΣΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΕΡΓΗ

ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΗΣΑΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΗΣΡΟΜΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΑΔΑΣ ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΑΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΑΛΙΑΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΙΒΕΡΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΒΕΡΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ(Ε.Α)
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΓΑΘΗ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΤ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΚΗ ΠΑΪΚΑΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΤΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΠΕΡΑΤΕΡ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΙΣΑΒΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΧΑΝΙΑ
ΑΛΙΣΑΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΦΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΛΙΦΤΗΡΑ ΑΓΛΑΪΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΟΥΤΣΗΜΠΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΛΛΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ .
ΑΛΛΙΣΑΒΑΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ---ΑΛΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Υ.
ΑΛΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΑΡΙΩΤΟΥ ΠΟΠΗ ΑΛΜΠΑΝΑ ΣΩΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΒΑΛΕΝΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ-ΓΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Τ.Σ.Α.
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΗΔΕΡΑΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΜΠΕΡΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΘ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΛΟΙΖΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΟΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΟΙΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΟΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΟΤΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΑΛΟΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΟΥΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠ.
ΑΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΑΛΟΥΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΛΣΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΤΑΛΙΚΗ ΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΤΑΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΤΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΛΤΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ
ΑΛΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΛΤΑΝΗΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΛΤΑΝΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΛΤΖΕΡΙΝΗ ΠΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΤΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΛΤΙΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΧ ΡΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΑΜΕΑ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΥΦΑΝΤΗ -ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΦΑΝ ΙΩΣΗΦ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΦΟΝΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΦΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ
ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΜΑΛΑΜΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΤΟΔΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΒΙΑΤΣΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΙΝΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ __
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΛΙΖΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΝΔΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΑΡΓΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΜΑΡΛΑΡΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΦΕΠΩΛΗΣ
ΑΜΔΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΜΕΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΕΡ ΜΥΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΕΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΑΜΕΡΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΙΛΗΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΜΜΑΡΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΙΚΟΣ
ΑΜΟΙΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΜΟΙΡΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΟΙΡΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΜΟΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ Ι.Υ.
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΜΟΙΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΜΟΛΟΧΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΟΥΡΓΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΟΥΡΓΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΠΑΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΠΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΑΝΑΒΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΑΘΗΝΑ
ΑΜΠΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΙΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΥ
ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΑΝΕΡΓΗ! ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (8 ΧΡ. ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ)
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΠΑΤΗ ΥΠΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΠΑΤΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΠΕΛΑ ΖΩΖΕΦΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΠΟΛΙΑΣΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΟΛΙΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΠΟΛΙΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΜΠΟΛΙΑΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΜΠΟΛΙΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΜΠΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΑΜΠΡΑΜΣΤΟΥΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΜΠΡΑΜΣΤΟΥΚ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΜΠΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΜΥΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΜΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΦΙΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΜΩΛΟΧΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΜΩΛΟΧΙΤΟΥ ΘΕΑΝΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΙΩ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ.Ε.Ν
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ .
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΗ ΦΑΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΛΟΥ ΑΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ YΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΛΠ
ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΙΓΙΟ
ΞΕΝΟΦΩΝ Δ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟ/ΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΛΑΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ
ΑΝΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ Δ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΓΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΑΙ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΑΙΓΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΛΙΠΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΦΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -------------------------------------------------ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΝΑΓ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ε.Ν.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΙΤΣΑ ----ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΙΛΛΙΠΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΔΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δ
ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΪΠΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΪΠΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΜΟΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΜΠΑΡΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΜ ΜΟΝΑΧΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΖΑΜΠΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΙΑΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΙΠΙΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΡΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΡΜΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΡΑΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΛΙΤΗ ΟΙΚΟΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΚΑΛΗ Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΗΒΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΟΥΚΙΔΟΥ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΥΔΑ Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΠΕΡΟΥ Δ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΝΙΟ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΛΑ Α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΣΑΓΚΟΒΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΙΔΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΟΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΥΤΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΠΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΖΑΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΗΓΑΛΟΥ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΗΓΑΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΛΑΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΡΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΜΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΓΜΑΤΖΙΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΣΤΥΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΩΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΙΜΙΟΤΗ Δ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΜΗΤΕΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Δ.Υ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ----ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΡΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ----ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ Δ.Υ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤ/ΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΟΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΟΡΙΝΝΑ ΥΠΑΛ.ΟΤΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΒΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΝΤΟΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΜΠΙΡΑΚΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ .
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΕΤΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΔΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΣΕΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΣ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ
ΧΗΝΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΓΛΑΪΑ Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ \ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ -ΕΛΕΝΗ ----ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ \ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΙΣΑΑΚ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ -------ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΝΟΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.Φ.Α
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΘ.ΤΕΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠ. ΟΤΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘ.ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.
ΑΝΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΝΔΡΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΑΝΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ -ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ----ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΟΝΙΚΑ ...............
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΠΕΤΥ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΓΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ----ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ----ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΡΜΟΛΙΔΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΒΙΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΕΛΗΣ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΝΑ ----ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΔΑΒΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ Δ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ ΡΑΦΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΠΟΙΣΗΣ ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΣΑΓΓΩΦ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΗΡΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΔΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΔΟΥ ΙΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΝΔΡΕΪΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΔΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΙΣ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΙΣ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΣΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΕΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΗ ΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑ ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑ ΞΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΡΟΥΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΜΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ -----ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΣΟΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ ΑΝΣΥ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Ε.Α.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΣ ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑΡΑΣ ΑΡΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Υ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΜΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Ε.
ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΟΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΟΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΑΡΧ/ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΘΕΚΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΦΛΩΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΔ . ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗΣ ΤΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΙΩΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ)
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΙΛΙΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΨΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΝΕΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΝΕΤΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΝΕΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΒΑΓΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ----ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ -------------------------------------------------ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΦΩΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ -ΑΝΔΡΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΔΡΩΝΗ ΧΡΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΔΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΩΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΕΖΙΝΑ ΤΣΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΖΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΕΖΩ ΤΣΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΑΝΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ----ΑΝΕΜΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΕΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΕΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΕΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΕΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΕΣΤΗ Α ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ----ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΕΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΙΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΤΑ ΖΑΡΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡ.
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΕΥΛΑΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ, ΣΥΖΥΓΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
ΑΝΗΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΘΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΗ ΓΚΙΚΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΝΘΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΗ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝ
ΑΝΘΗ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΤ/ΞΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΗ ΤΣΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΗ ΤΣΙΜΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΘΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ -ΑΝΘΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΑΝΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Δ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΖΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΣΕΡΜΕΝΙΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΗ ΖΑΪΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ / ΚΩΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΥΔ. ΥΠΑΛΙΛΟΣ
ΑΝΘΡΑΚΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΘΥΜΙΔΗ ΛΟΥΚΙΑ Δ.Υ.
ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΠ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

ΑΝΙΤΑ ΓΙΟΥΠΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΙΤΟΝΙΑΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΚΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΙΔΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΚΡΙΘΑΡΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΟΝΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ Δ
ΑΝΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΑ ΓΑΛΙΤΗ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΓΑΛΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΓΙΟΥΓΑ ΑΝΝΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΚΗ .
ΑΝΝΑ ΓΛΗΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΔΟΥΚΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΡΙΧΟΥΤΗ ΜΕΣΙΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΝΝΕΛΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΜΠΙΣΑΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΝΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΣΑΚΙΔΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΣΙΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΣΤΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΙΑ
ΑΝΝΑ ΨΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΝΙΝΟΥ ΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΑΝΝΙΝΟΥ ΜΑΙΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΪΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΞΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΝΟΣΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΟΥΛΑ ΠΟΖΙΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΙΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΑΛΙΔΗ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΤΑΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΑΜΟΒΑ-ΛΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΑΡΗ ΦΛΟΥΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΑΡΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΕΚΕΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΕΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΤΕΚΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΕΜΑΙ ΛΙΝΤΙΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΕΡΕ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΙΚΟΚΟΙΡΑ
ΑΝΤΖΑ ΖΩΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΘΕΛ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΙΩΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΑΝΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΙΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α
ΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α
ΑΝΤΙΚΙΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΗΣΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΔΕΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΟΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΤΟΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΡΑΣ
ΑΝΤΟΝΑΚΟΘ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΗΡΕΙΣ
ΑΝΤΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΟΥΛΙΔΑΚΗ ΣΑΒΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΟΥΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΛΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ \ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΡΕΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΡΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ ΠΙΣΣΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΝΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΡΟΥΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ ΑΘΗΝΑ Β. ΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΥΠΑ ΝΑΝΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΑΝΤΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΣΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΜΕΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-ΑΛΒΑΡΕΖ ΜΑΡΚΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ-ΛΙΟΝΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ-ΧΡΥΣΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΗΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΑΛΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΕΟΚΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΣΜΑΡΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ-ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ3
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΙΜΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΙΔΩΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΒΡΗΣ Ι.Υ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΩΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΟΛΕΜ.ΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΩΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΚΙΟΛΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΟΥΤΣΟΥ Α
ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΕΝΔΡΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΙΜΤΣΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΡΗΤΟ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι.ΥΠΑΛ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Δ.Υ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ----ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.YΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΥΡΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ -------ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Π.Τ.Δ.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ----ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΠΟΜΠΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ----ΑΝΤΩΝΙΝΗ ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΟΥΖΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΙΓΕΡΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΟΠΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΙΔΟΥΧΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΖΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΥΑΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΠΙΛΟΤΟΣ Π.Α.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔ ΣΤΑΘΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΑΘΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΙΤΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΙΕΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Δ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΙΜΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ .
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΙΕΡ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΘΗΜΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΖΩΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΘΕΩΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΙΣΜΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ----ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΟ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ / ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Χ. ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ ----ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΝΟΣ Δ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΛΩΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΣΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ __
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ __
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ __
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Ν.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ - Ο.Τ.Ε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΦΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Δ.Υ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΝΕΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΝΤΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ --------ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ -ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ -ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΠΗΓΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ.
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΞΑΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΞΑΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΞΑΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΟΔΗΓΟΣ)
ΑΞΑΖΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΞΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
ΑΞΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΗΘΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
ΑΞΑΡΛΗ ΚΑΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΞΑΡΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΞΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΞΙΟΤΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΩΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΑΝΕΡΓΗ
ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΑΞΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΞΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΞΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΞΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΞΙΩΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Ο
ΑΞΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΑΠΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΑΛΑΚΗ ΜΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΠΑΛΛΑΚΗ ΜΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΝΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΠΕΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΕΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -----ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΕΡΓΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΕΡΓΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΕΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΕΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΙΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΠΟΣΤΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΑΜΠΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΘΩΜΑΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΥΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΥΒΟΝΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Π.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ι.Μ.ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ ΜΟΧΟΥ ΗΡΑΚΛ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΝΤΟΛΙΝΑΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥΔΗ ΚΟΜΩΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΟΥΜΠΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΤΙΑΚΑΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΛΑΒΟΥΖΗ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/Ν ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΣΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΠΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ W-D  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ/Ν.ΗΛΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΣΜΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ -----ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ ΒΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΟΔΗΜΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΤΑΜΟΣ Α
ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΟΤΡΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Y
Y ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ -ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Δ.Υ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΖΩΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ -------ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΙΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΠΟΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΟΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΟΧΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΡΟΙΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΠΡΟΙΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΠΡΟΙΚΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΠΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΡΑΒΑΝΙΔΟΥ ΛΟΥΙ΄ΖΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΑΝΤΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΙΛΟΥΔΗ YΘΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΑΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΣΙΤΗΣ
ΑΡΑΛΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΑΡΑΜΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Β.ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΩ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΠΕΡΣΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΜΠΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΑΜΠΙΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΝΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΜΠΟΤΣΙΕΒΑ ΤΣΔΕΤΑΝΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΡΑΠΑΚΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΠΑΛΗ ΠΑΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΟΣ
ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΔΕΝ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΡΑΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠ/ΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΠΟΣ ΟΠΛΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΑΦΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΟΠΟΪΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΜΠΑΛΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΣΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΗΕΜΙΣΤΟΚΛΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΜΗΛΙΤΣΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΟΔΗΓΟΣ- 
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΡΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΓΕΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΓΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΕΛΑ ΕΛΕΝΗ -ΑΡΓΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΑΡΓΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ --

ΑΡΓΕΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΗΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΙΑΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΓΙΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΓΙΑΔΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΓΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΟΥΖΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΟΥΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΣΙΔΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΓΥΡΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ----ΑΡΓΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΙΔ.ΥΠ.
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΑΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΟΣ ΕΥΘΗΜΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ - ΧΡΥΣΑΦΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ---ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΣΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΧ. ΔΕΗ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΄ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΓΑΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΦΛΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΤΡΙΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
ΑΡΓΥΡΟΥΣΗ ΟΛΓΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΡΩΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΖΑΓΗΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΒΑΡΛΙΓΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΤΕΖΑΡΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥΠΑΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΥΠΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΔΙΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΔΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΕΤΑΙΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ Δ
ΑΡΕΤΑΚΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΕΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΕΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΕΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΡΕΤΗ ΚΑΛΑΡΙΤΗ .
ΑΡΕΤΗ ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΕΤΗ ΚΟΝΟΒΕΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΜΑΜΟΥΡΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΕΤΗ ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΕΤΙΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΖΟΜΑΪΔΟΥ ΜΕΛΠΩ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΑΡΙΔΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΡΙΔΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΙΔΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΕΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ 
Y
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΚΑΝΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΚΙΤΣΑΙΟΥ ΝΙΚΗ Δ.Υ.
ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΚΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΚΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜ.
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ -----ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΝΙΚΗ ---ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΛΕΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΛΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΛΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΜΑΓΟΥ ΜΕΛΛΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ -ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ -ΑΡΜΕΝΗ ΑΝΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΡΜΕΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΕΗ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ-ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΜΟΥΤΗ ΚΑΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΜΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΜΟΥΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΜΟΥΤΣΗ ΒΑΪΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΡΜΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΜΟΥΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΡΜΠΙΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΡΜΥΛΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΜΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΜΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΑΡΜΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΥΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΜΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΑΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΤ
ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΝΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΝΗ ΤΡΟΥΜΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤ/ΞΟΥΧΟΣ
ΑΡΝΗΤΗΣ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠ.
ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΑΡΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗ ΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΡΡΩΝΙΑΔΗΣ ΑΚΗΣ -ΑΡΣΕΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ __
ΑΡΣΕΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΡΕ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΡΕΦΟΝ/ΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΣΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ .
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ Δ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Δ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΑΪΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΚΕΛΛΙΟΝ ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΣΕΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΣΕΝΟΥ ΜΑΙΡΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΑΡΤΕΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΤΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΤΕΜΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΤΕΜΗ ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΖΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΕΡΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΑΛΤΡΟΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΟΥΡΕ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΤΗΝΟΣ ΕΠΑΜΙΝΩΝΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΡΤΣΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΑΡΥΔΗ ΖΑΦΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΤΟΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΑΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΑΡΧΟΛΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΑΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ---------ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ---ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΑΝΝΑΜΠΕΛ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΖΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΩΝΗ ΧΡΙΣΑΪΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΟΤΗΣ
ΑΡΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΑΝΤ ΟΥΑΝΤΑΝΤ ΑΣΑΡΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΑΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΣΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΣΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΑΤΙΡΙΔΗ ΑΡΕΤΗ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΣΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΔΖΧ ΓΙΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΕΝΟΒΑ ΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΗΣΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΥΛΟ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ Α
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ----ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ \ ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΗ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΣΗΜΙΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΛΟΥΚΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΗΜΩΡΗ ΚΕΛΛΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΥΛΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΙΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΚΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΣΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΚΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΣΚΟΝΙΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣΚΟΝΙΤΟΥ ΚΑΛΥΨΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΛΑΤΙΑΣ
ΑΣΚΟΤΥΡΗ ΑΝΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΣΚΟΤΥΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΚΟΤΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ
ΑΣΚΟΤΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΑΣΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ VV 

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΣΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΠΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΣΚΙΤΖΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΖΑΓΚΟΥΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΛΑΒΟΥΖΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ Ι.Υ.
ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΣΠΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΗ ΠΑΝΩΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΓΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΣΑΝΤΟΧΡΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΣΑΡΙΩΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΣΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ
ΑΣΣΙΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΣΣΙΟΥΡΑ ΘΩΜΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΤΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΔ ΥΠ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΛΕΤΣΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΗΝΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΠΟΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΤΙΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΣΤΡΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΑΝΟΥΗΛ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΣΤΡΕΙΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ
ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝ/ΛΟΣ
ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΣΥΛΛΟΓΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΣΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΣΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΦΗ ΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΦΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΤΑΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΤΑΜΑΛΙ ΕΛΒΙΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΤΖΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΖΑΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΑΤΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΤΖΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΖΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΑΤΖΑΜΑΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΤΖΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΤΖΑΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΖΑΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΤΖΑΜΑΛΙΔΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΖΕΜΙΑΝ - ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΤΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΤΜΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΜΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ -ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΤΕΛ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ -ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ -ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΒΕΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΑΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΣ / ΚΑΛΛΙΜΝΟΣ
ΑΤΣΑ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΣΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΣΑΒΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΑΤΣΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΤΣΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΣΑΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔ.
ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΧΡΥΣ. ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΤΕ
ΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΤΣΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΤΣΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΤΣΑΦΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ -------ΑΤΣΙΔΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΤΣΙΚΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΤΣΚΑΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΦΛΩΡΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΥΓΕΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΑΥΓΕΙΤΑ ΜΑΡΙΑ Δ
ΑΥΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΥΓΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΞΑΝΘΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ ΞΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / ΔΟΜΟΚΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΗ-ΣΟΥΦΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ Α?ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ / ΣΠΑΤΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΡΙΦΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ -ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ Γ?ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΟΛΓΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΙΗΛΟΣ
ΑΥΓΟΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΑΥΓΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ----ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΑΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ---ΑΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΑΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΑΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -------ΑΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
ΑΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
ΑΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧ/ΛΟΣ
ΑΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΖΕΝΗ ΡΙΚΛΕΙΑ ΑΥΖΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΥΖΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΘΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΙΒΑΖΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΥΚΙΤΣΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΑΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΥΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ

ΑΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΥΛΑΚΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ ΜΑΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ Ε.Μ.Π.
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΝΗΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΡΑΜΕΑ ΦΙΛΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΣΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΣΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΥΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΑΥΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΑΥΤΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΕΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ .
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΦΘΟΝΙΑΔΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΠΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΦΡΑΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΗΤΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΟΓΙΟΒΙΤΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΤΡΟΜΠΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΟΓΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Δ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΛΕΥΡΙΤΗ .
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΦΧΙΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤΗΣ
ΑΧΑΜΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΧΑΜΝΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΧΕΙΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΧΕΛΩΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΑΧΙΛΑΔΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΡΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΑΝΤΙΟ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΑΡΙΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΧΙΟΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΧΙΡΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ -----ΑΧΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΤΙΣΤΗΣ
ΑΧΛΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΧΜΕΤ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΧΝΗ ΑΝΝΑ ΑΧΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΡΙΣΤΟΡΑ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΧΤΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΧΤΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΑΧΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΑΧΥΡΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΧΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΨΟΚΑΡΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΩΤΙΔΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Β ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Β ΚΑΡΑΜΙΤΣΟΥ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
Β ΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
Β. ΑΡΙΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
Β...... ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑ΄Ι΄ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΒΑ ΞΑΜΟΒΑ ΒΑΒΑΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΑΒΑΛΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΛΑΔΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΚΑΛΙΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΒΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΒΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ.Υ
ΒΑΓΓΑΛΗ ΑΝΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΓΑΛΗ ΑΝΘΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΓΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΓΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΕ ΟΛΓΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΗΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΜΑΡΑΚΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΓΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΓΛΗ ΒΑΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΓΛΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ.
ΒΑΓΔΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΓΔΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΓΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ
ΒΑΓΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΙΤΙΚΟΣ

ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΙΑΒΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΒΑΓΙΑΝΗ ΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΙΑΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΓΙΑΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΙΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΒΑΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΓΚΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΚΕΡ ΙΩΑΝΝΑ ----ΒΑΓΚΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ----ΒΑΓΚΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ----ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΓΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΓΛΕΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΕΒΕΡΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΚΟΣ

ΒΑΖΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΒΑΖΑΙΟΣ ΤΑΣΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΖΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΖΟΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΖΟΥΚΗ ΣΑΥΡΟΥΛΑ -ΑΝΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΖΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΖΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΗ ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΗΣ ΒΑΪΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΘΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΘΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΗ ΑΝΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΑΘΗΣ Σ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΒΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΔΗΜ. ΥΠ.
ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΘΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙ΄ΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙ΄ΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΒΑΙΑ ΛΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΒΑΚΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΪΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΒΑΪΝΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΒΑΪΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΐΝΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΒΑΪΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΪΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΪΝΔΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΤΕ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
ΒΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΡΑΜΗ ΕΥΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΤΣΑ ΡΟΥΤΗ ΑΠΟΚΛ.ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΒΑΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΒΑΪΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΪΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΑΐΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΚΑ ΜΕΡΙΤΑ ----ΒΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΑΚΗ ΟΛΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΛΗ ΒΙΟΛΕΤΑ-ΧΙΛΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ)
ΒΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΑΣ ΜΕΡΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ
ΒΑΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Η/Υ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ΜΥΡΟΔ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΚΟΥΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΣ
ΒΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΟΥΝΤΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΚΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΦΕΝΕΙΟ
ΒΑΚΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΚΡΑΚΟΥ ΑΝΘΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΡΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΚΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΚΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΚΡΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΔΑΝΑΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΛΑΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΣ
ΒΑΛΑΚΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΛΑΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ?ΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ?ΔΙΩΤΙΚΟΣ ?ΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΛΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΑΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΒΗ ΑΝΝΑ ΑΣΚ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΛΒΗ ΚΑΝΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΒΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΒΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΛΒΗΣ ΜΗΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΡΙΑ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΜΠΟΥΛΟΒΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΑΛΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΕΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΕΡΙΑΝ ΓΚΕΛΑΣΒΙΛΙ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α
ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΦΙΛΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΛΙΔΗΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΛΙΔΗΣ ΟΘΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΛΚΑΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΒΑΣΩ ΙΔ.ΥΠ.
ΒΑΛΛΑ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ
ΒΑΛΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΒΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ.
ΒΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΛΛΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΛΜΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΛΜΑ ΜΑΛΑΜΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΛΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ D. Y 
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΛΣΟ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΑΛΤΑ ΕΡΑΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΒΑΛΤΑΣ ΞΕΝΩΦΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΤΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΤΖΗ=ΝΙΑΚΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΑΛΤΗ ΚΟΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΒΑΛΤΗΣ ΧΑΡΑΛΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΤΣΩ ΣΟΦΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΘΕΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΤΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΙΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΓΙΑΣΕΜΙ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΛΗΤΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΣΑΒΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΜΒΑΛΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΑΛΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΑΝΘΙΠΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΜΠΙΡΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΙΔ.ΥΠ.
ΒΑΝΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΒΑΝΑΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΨΑΛΤΗΣ
ΒΑΝΛΟΜΜΕΝ ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΒΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΟΥΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΝΤΖΟΥ ΒΑΞΙΝΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΤΗ ΟΛΓΑ ΒΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΝΤΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΝΤΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΝΤΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΠΟΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΠΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΠΟΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΠΟΡΗΣ ΑΓΑΘΟΠΟΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΑΠΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΠΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Ε.
ΒΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΩΠΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΡΒΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΥΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΩΡΑΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΓΙΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
-ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΧΑΗΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΠΟΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΒΛΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΗΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΞΙ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΡ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΡΒΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΒΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΓΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΑΚΑ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ- ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΒΑΡΔΑΚΗ-ΤΣΙΜΠΙΜΠΑΚΗ ΠΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ
ΒΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΗΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΒΑΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΡΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΙΛΟΣ
ΒΑΡΔΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΔΡΑΒΛΙΚΟΣ
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΟΡΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΟΡΣΑΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΒΑΡΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΑΣ
ΒΑΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΑΝΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗ ΑΔΕΛΑΪΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΙΑΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΙΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΙΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΚΑΡΗ ΑΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΛΑ ΔΙΚΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΛΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΛΑΜΙΣ ΔΗΜΗΤΡΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΒΑΡΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΡΑΤΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΗΒΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΚ. ΕΣ.ΧΩΡΟΥ
ΒΑΡΝΑΒΑ ΗΒΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣ.ΧΩΡΟΥ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΒΑΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΧΝ.ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΡΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΡΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΟΥΧΑ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΟΥΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΟΥΧΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΑΪΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΙΟΥΣΤΙΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΘΑ ΑΓΡΟΤΗΣΣΑ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ Α
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ----ΒΑΡΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΡΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΧΡΥΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΤΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΤΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΡΥΘΥΜΕΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ν.Α.Τ. \ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΑΡΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΡΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΡΩΤΣΗ ΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΑΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΕΙΟΥ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΣΕΙΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΕΙΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΑΚΗ ΦΙΛΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΓΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ ΠΗΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΒΑΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΤΣΙΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Δ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ----ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / Ν.ΙΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΑΣΟΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΙΛΙΩ ΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ- ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ ΟΓΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑ Δ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε.Α
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΑΚΤΑΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ / ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Δ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΥΛΗ ΤΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚ-ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
ΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΓΙΟΥΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΛΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΖΩΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΣΥΡΜΩ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ -------ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.Υ
ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Ε.Α.
ΒΑΣΙΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ -ΦΙΛΙΠΠΑΣ -ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ -ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΑΛΙΤΗ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΖΕΡΒΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΕΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΡΑΒΑΡΗΣ-ΜΠΛΙΖΙΩΤΗ ΑΝΕΡΓΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΟΤ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ --ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΘ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΦΙΛΟΜΙΛΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΟΔΗΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΡ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΥΡΣΟΔΕΨΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΧΩΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ Ε.Ν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΑΡΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
-ΒΑΓΓΕΛΗΣ -ΒΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ -ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
-ΕΙΡΗΝΗ -ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Φ.Τ.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Δ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΖΩΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΗΛΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ -ΚΩΣΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΛΗΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΜΥΡΤΩ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΞΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΡΑΦΑΗΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΑΙΓΙΟ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤ/ΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ; ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΚΟΣ Ε.Ν
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΙΡΑΝΤΖΟΣ Δ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ __
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΙΖΟΣ Δ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Ε.Ν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΥΦΑΝΤΗ Δ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΤΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΥΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΟΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΓΗΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΛΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΠΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΒΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΕΤΟΥΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΙΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΠΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΑΖΙΩΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΜΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΣΣΑΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΣΤΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΡΔΕΠΗ Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΖΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΡΑΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΖΙΦΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΗΡΑΚΗ Δ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΟΥΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΧΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΜΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ-ΜΠΑΤΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΥΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΝΑΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΝΩΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΘΕΟΓΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΦΕΝΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ - ΓΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΜΜΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΦΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ - ΣΠΑΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚ/ΚΟΣ -ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΒΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Α.
ΒΑΣΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΛΑΜΑΤΖΗ ΣΑΛΩΜΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΜΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΜΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΟΣΚΟΣ
ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΒΑΣΣΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΙΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΑΣΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΣΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΧΗΛ Σ.Α.
ΒΑΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΑΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΣΤΛΕΙΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΣΩ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΙΔ.ΥΠ.
ΒΑΣΩ ΠΥΡΟΜΑΛΛΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΤΖΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΑΤΖΙΛΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΚΑΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΚΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΑΓΑΠΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΤΙΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΝΙΚΟΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΣΤΑ ΚΑΒΑΔΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΤΙΤΣΗ ΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΑΤΣΑΚΗ ΛΙΣΑΒΕΤ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΣΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑ?ΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΒΑ?ΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ?ΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΒΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΤΣΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΑΦΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Δ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΕΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΦΠΙΛΙΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑ ΔΙΜ.ΥΠ.
ΒΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΧΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΕΑΣΤΑΜΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΑΣΤΑΜΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΒΕΛΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΒΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΓΓΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΒΕΓΙΡΤΣΗ ΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΕΓΛΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΕΔΕ ΡΕΒΕΚΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΖΕΡΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΖΕΡΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΖΕΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΖΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΗ ΙΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΕΙΟΓΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΪΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒΕΚΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΚΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΙΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΕΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΚΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΚΡΗ . ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΚΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΚΡΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΒΕΚΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΚΡΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΚΡΗ ΜΑΡΘΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ -ΒΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ----ΒΕΚΡΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΒΕΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ __
ΒΕΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΣΙΜΩΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΚΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΒΕΚΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ----ΒΕΛΑΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΑΕΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΑΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΑΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΑΕΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΑΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΒΙΟΛΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΥΠ.
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΗΒΑΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΛΗΒΑΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ / ΤΗΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ----ΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΚΟ
ΒΕΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΒΕΛΙΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΕΛΙΣΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
ΒΕΛΛΑΖ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΛΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΒΕΛΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΟΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΒΕΛΟΥΔΕ ΑΓΛΑΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΕ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΕΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Δ
ΒΕΛΟΥΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

ΒΕΛΟΥΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΟΥΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΒΕΛΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΒΕΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΛΩΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΩΝΗ-ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΛΩΝΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΕΝΔΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΕΝΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΒΕΝΔΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΕΝΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΒΕΝΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΝΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΕΝΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΔ.ΥΠ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΛΙΑΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΙΚΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΕΠΙΣΚ. ΥΓΕΙΑΣ
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓ/ΑΣ

ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΠΟΘΗΤΗ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΛΓΑ ΞΕΝΑΓΟΣ
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΒΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΒΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΝΟΥ ΒΑΣΩ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΕΝΤΖΙΛΕΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΕΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΕΝΤΟΥΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΑ ΑΝΙΕΖΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΒΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΑΜΣΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ
ΒΕΡΑΜΣΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΟΠΩΡ. ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΕΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
ΒΕΡΒΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΡΒΕΛΑΚΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΒΕΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
ΒΕΡΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΒΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΕΥΘΥΙΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΜΑΚΗΣ ΨΙΛΙΚΑΤΖΗΣ
ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ
ΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΡΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΗ ?ΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΕΡΓΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΕΡΓΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΒΕΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ .
ΒΕΡΓΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΓΙΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ -ΒΕΡΓΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΗ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΗ ΧΡΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΕΡΓΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ -ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΕΥΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ -ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΒΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΕΒΕΝΙΩΤΗ ΑΡΧΟΝΤΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΕΚΤΕΝΙΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΕΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΖΑΝΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΙΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΕΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΙΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΙΚΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΙΤΖΗΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΕΡΙΤΖΗΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΡΙΤΖΗΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΡΙΤΖΗΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΕΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΝΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠ/ΛΟΣ
ΒΕΡΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠ/ΛΟΣ
ΒΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΟΥΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΕΡΟΥΧΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ \ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΒΕΡΟΥΧΗ-ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΡΑ ΜΑΡΘΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΕΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛ
ΒΕΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΤΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΕΡΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΤΖΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΤΖΙΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΣΗΦΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΕΡΤΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞ.
ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΔΑΡΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΡΥΚΟΚΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΡΥΚΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΕΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΕΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΒΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ----ΒΕΤΣΙΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ
ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤ/ΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΗΤΖΙΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΤΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΒΗΤΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΗΤΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΗΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΗΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΤΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΗΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΗΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ.ΗΠΑΛ
ΒΗΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΒΗΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΗΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΗΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΗΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΒΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕΡΓΟΣ
ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΑΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΓΟΣ
ΒΙΓΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΙΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
ΒΙΓΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΕΙΑΚΑ
ΒΙΔΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΔΑΚΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΑΓΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΙΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΔΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΗΧΕΙΡΙΜΑΤΙΑΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΕΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΙΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΙΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΕΝΝΑ ΖΩΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΕΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΙΕΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΧΙΟΠΩΛΗΣ
ΒΙΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΚΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΚΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΙΚΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΛΑΤΑΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΛΟΪΧΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΚΥ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΛΑΕΤΗ ΡΟΖΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΛΑΕΤΗ ΡΟΖΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ. Ε.Α.
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΙΛΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΒΙΛΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΛΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΙΝΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΝΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΒΙΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΙΝΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΛΕΣΒΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΒΙΟΛΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΥΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΙΣΩΝΟΣ-Ι.Μ.ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΒΙΟΛΑΡΗ ΦΡΟΣΩ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΙΟΛΕΤΑ Δ
ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤΡΑΚΩΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΟΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΙΡΒΟΥΤΣΟΥΚΗ ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΚΟ
ΒΙΤΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ

ΒΙΤΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΙΤΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΒΙΤΕΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΙΟΣ ΑΝΑΣΑΤΑΣΙΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΙΤΛΗ ΖΩΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΙΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π.Μ.
ΒΙΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΣΑΚΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΣΙΚΟΥΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΣΙΚΟΥΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΣΙΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑ9ΙΤΡΙΑ
ΒΙΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΙΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΤΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΤΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΚΑΤΣΕΛ ΜΑΡΙΑ Δ
ΒΛΑΒΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΔΕ
ΒΛΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΑΣ
ΒΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ
ΒΛΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ
ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΒΛΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ

ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΒΛΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΛΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΔΑΠ
ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗ - ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΛΑΣΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ
ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ -ΒΛΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΗΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΛΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΚΑΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠ.ΔΕΗ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ---------ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΤΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΣΤΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΤΕΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΤΗΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΘΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ
ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΑΝΕΡΓΗ)
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ/ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΚΟΣ ΕΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΘΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .............................
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Δ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.Υ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΔ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ----ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤ.ΝΑΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΕ
ΣΠΥΡΟΣ Ι.Υ.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΟΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΜΠΙ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΝΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ -ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΙΒΗ -ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΘΗΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΘΕΩΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΥΔΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΦΙΛΙΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ Χ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΘΕΡΜΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ - ΚΑΜΤΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΦΙΛΟΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΕΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΨΑΡΑΣ
ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΙΣΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΛΙΩΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΣ
ΒΛΟΓΙΑΝΙΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΟΓΙΑΝΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΛΥΣΙΔΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΛΥΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΒΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΟΓΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΓΔΑΝΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΔΑΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΔΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΤΑΧΑΝ ΑΥΡΑ -ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΤΑΧΑΝ ΑΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ \ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΙΟΒΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΓΚΑ ΛΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΒΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΒΟΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΖΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΖΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΟΖΙΚΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΖΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΒΟΖΙΝΗ ΑΝΝΕΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΟΗΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΙΒΟΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ ΣΟΛΩΝ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΙΒΟΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΙΒΟΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΪΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΒΟΙΔΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΪΔΗΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΟΪΔΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ.ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΣ
ΒΟΙΚΑΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΙΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΪΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΑΦΗΝΑ
ΒΟΚΟΡΟΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΒΟΛΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΑΝΑΚ Η ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΑΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΟΛΑΝΗ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΑΝΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Α?ΨΑΛΤΗΣ
ΒΟΛΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΑΘΗΝΑ
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΛΙΚΗ ΛΙΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΛΙΚΗ ΡΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΛΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΙΩΤΟΥ ΜΕΛΛΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΙΩΤΟΥ ΝΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΛΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΒΟΛΤΑΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΛΤΑΤΖΗ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΜΒΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ
ΒΟΝΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΝΤΑΣ ΟΔΥΣΕΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΡΒΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
ΒΟΡΔΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΡΔΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΡΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΡΔΩΝΗ ΜΑΡΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΡΟΔΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΡΕΑΔΟΥ-ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΡΕΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΡΙΝΑ ΕΒΕΛΙΝΑ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΒΟΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΟΡΛΟΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΡΡΕ ΑΓΑΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΟΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΡΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΡΡΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΣΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΣΝΑΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΤΑΥΡΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΣΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΟΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΟΤΖΑΚΗΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΒΟΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΟΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ / ΧΑΙΔΑΡΙ
ΒΟΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΟΤΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΤΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΘΗΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΒΟΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΒΟΥΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΒΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΒΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΒΟΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΒΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΓΑΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΓΑΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΓΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΚΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΚΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α.ΕΤ.
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΑ ΠΟΛΕΜ. ΝΑΥΤ.
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΡΤΚΟΣ Ε.Α.
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΥΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΔΑΛΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΥΔΑΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΠΗΓΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΖΑ ΕΛΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΕΡΑ
ΒΟΥΖΗ ΣΕΜΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΕ
ΒΟΥΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΙΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΟΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΖΥΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΥΗΔΑΣΚΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΚΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΚΑΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔ.ΥΠΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΚΑΝΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -ΒΟΥΚΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΑ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΟΥΛΑΛΑ ΒΕΤΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΙΡΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΑΘΑΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΔΟΥΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΕΛΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΝ. Α.
ΒΟΥΛΚΟΓΛΟΥ ΧΠΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΘΕΩΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΜΥΡΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΥΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΝΑΙΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔΡΑΒΛΙΚΟΣ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΚΤΩΡ ΟΠΑΠ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΕΥΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μ.Ε - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ---ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΣΚΟΘΕΤΗΣ(DJ)
ΒΟΥΡΓΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΡΔΑΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ/ΛΟΣ
ΒΟΥΡΔΑΧΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΡΔΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΔΑΧΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΔΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΔΑΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΕΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΥΡΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΛΗΔΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΟΥΡΘΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΘΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΙΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΚΑ ΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΚΟΥΔΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΛΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΒΟΥΡΛΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΟΥΡΛΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΥΡΝΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΠΔΔ
ΒΟΥΡΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΟΥΡΝΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΒΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΟΥΡΟΥΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΡΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ
ΒΟΥΡΤΣΗ ΛΙΤΣΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΒΟΥΣΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΣΒΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΣΒΟΥΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 ΤΑΞΙ
ΒΟΥΣΚΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΒΟΥΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΤΕΝΙΩΤΟΥ ΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΟΥΤΖΟΥΛΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΙΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΒΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΟΥΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΥΤΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΒΟΥΤΣΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΣΑΛΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΔ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΟΥΤΣΕ ΕΡΜΙΟΝΗ ΒΟΥΤΣΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΙΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Ν. ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦ/ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΞΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΞΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΟΡΣΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓ.
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠ.
ΒΟΥΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΟΥΧΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΑΓΓΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΒΡΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΡΑΔΗ ΜΙΛΤΑ ΙΑΤΡΟΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΡΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ / ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΡΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΑΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΡΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΑΚΡΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΟΓΑ
ΒΡΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΒΡΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΒΡΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΒΡΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ)
ΒΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΣΤΑΜΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΑΣΤΑΜΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΑΣΤΑΜΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΡΑΣΤΑΜΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΡΑΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΡΑΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ
ΒΡΑΧΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Y
ΒΡΑΧΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΡΑΧΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΒΡΑΧΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΧΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΒΡΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΟΣ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΡΑΧΩΡΙΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΒΡΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΒΡΕΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΡΕΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΕΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ-ΜΠΑΡΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ-ΜΠΑΡΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΙΜΩΝ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΕΤΤΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΡΗΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΙΘΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΟΝΤΑΜΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΟΝΤΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΟΝΤΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΒΡΟΝΤΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΒΡΟΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΛΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΟΥΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΟΥΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΟΥΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΒΡΟΥΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Α
ΒΡΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΡΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΡΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΒΡΟΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΗΛΟΣ ΔΕΚΟ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΟΥΤΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Η/Υ
ΒΡΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΥΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΒΡΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΡΥΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΒΡΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΡΥΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΡΥΩΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΡΥΩΝΗ ΖΩΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤ/ΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ __
ΒΡΥΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΒΥΖΑΝΙΑΡΑ ΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΖΩΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΥΖΑΝΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΒΥΖΗΙΝΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΒΥΘΟΥΚΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΙΣΜΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΠΗΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΔΑΜ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΛΛΙΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΝΤΕΜΑΝ ΣΑΜΠΙΝΕ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
ΒΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΥΡΩΝ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΥΣΑΝΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΥΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΒΥΣΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧ. ΔΕΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΒΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΒΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΤ
ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΩΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΩΒΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΩΒΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΒΩΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΩΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΩΣΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΩΤΥΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΩΤΥΡΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΩΤΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Γ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟ
Γ ΙΑΣΛΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Γ. ΝΑΝΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Γ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ.Υ.
ΓΑΒΑΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΓΑΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΡΟΣΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΖΑΦΕΙΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΒΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΑΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΗ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΚΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΑΚΑ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ
ΓΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟΛ. ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΑΒΓΑΔΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΓΑΒΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΑ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΑ ΠΗΜΕΛΟΠΗ ΓΑΒΡΑΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ
ΓΑΒΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΒΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΕΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΕΟΚΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΒΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΒΑΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΛΙΖΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΣΥΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΦΗΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΟΥΖΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΙΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΑ -ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΟΜΝΙΤΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΒΡΙΛΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΥΠΠΑΛΗΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΟΛΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΑΒΡΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΕΡΑ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΠΗΓΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΛΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΑΒΡΙΞΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΓΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΓΑΝΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΖΕΛ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΖΕΤΑ ΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΖΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΖΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΖΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΖΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΓΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΜΕΙΔΟΠΩΛΗΣ
ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΓΑΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ
ΓΑΙΔΑΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΑΪΤΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΓΑΙΤΑΝΔΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΔΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΙΤΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΙΤΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΙΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΙΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ .
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΔΑΜ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΪΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΧΑΡΑΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΙΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΓΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΑΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤ.ΟΓΑ
ΓΑΚΟΥΔΗ ΦΛΩΡΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΤΕΓΟΣ
ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΙΔΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΒΑΪΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΛΕΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΓΑΛΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΑΡΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ)
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜ.- ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ,
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΟ ΑΒΕΕ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΛΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΑΡΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΛΑΡΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΑΛΑΡΙΝΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΡΙΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΛΑΤΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΑΛΑΤΕΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΡΗΣ -------------------------------------------------ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -------------------------------------------------ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΓΚΙΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΕΒΕ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΦΑΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΔΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΥ
ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΛΕΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΕΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ \ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Δ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΛΙΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ
ΓΑΛΙΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΑΛΙΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΙΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΖΗ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΙΖΗ-ΧΡΙΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΛΑΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΛΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΛΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΛΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΑΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΛΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ / ΟΙΝΟΦΥΤΑ
ΓΑΛΤΣΙΔΗ ΕΛΙΝΑ ΓΑΛΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΑΛΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΜΠΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΡΑΦΗΝΑ
ΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΝΙΤΗ ΘΕΑΝΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΝΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΑΝΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΝΤΑΔΑΚΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Δ.Υ.
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ
ΓΑΝΩΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΩΤΕΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΩΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΩΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΑΝΩΤΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΝΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΝΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΑΦΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΓΑΡΑΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΡΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΑ ΝΤΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΓΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΓΑΝΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΓΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΓΑΝΟΥΜΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΔΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΡΔΕΡΗ ΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Δ.Υ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΡΕΒΑΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΕΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΑΡΕΦΟΥ ΠΑΓΩΝΑ- ΑΡΤΕΜΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΡΕΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΙΔΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΡΙΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΙΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΚΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΚΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΡΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ __
ΓΑΡΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΜΠΗ ΕΛΕΝΗ Α
ΓΑΡΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΜΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ __
ΓΑΡΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΠΑΓΚΕΛΤΗ
ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΡΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΟΥΣΔΟΥΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Υ.
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΑΡΟΥΦΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΥΠΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΛΕΜΠΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΤΑΛΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΗΠΙΩΝ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΝΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΗΡΑΚΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΗ ΡΕΒΕΚΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΓΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΤΗ ΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΣ

ΓΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΑΤΟΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΤΟΜΑΤΗ ΘΕΩΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΤΟΝΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΓΑΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΑΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΑΤΣΙΑ ΚΟΡΝΙΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΤΣΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΑΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΔΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΓΕΒΕΖΕ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΕΓΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΓΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΡΓΟΣ
ΓΕΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ---ΓΕΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΔΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΙΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΓΕΪΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΚΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΥΠΑΛ.
ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΚΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΛΑΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΛΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΗΣ ΘΡΑΣΙΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΜΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΜΕΝΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ YΛ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
ΓΕΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΝΕΣΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΝΕΤΖΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΕΤΖΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΕΤΖΕΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΗΤΣΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΗΤΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΓΕΝΗΤΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΙΑΤΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΝΙΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΝΙΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΕΝΝΑΤΑ ΦΑΝΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΑ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΥ ΖΑΧΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΝΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΕΟΛΦΩΜΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΣΜΑΡΔΑΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΓΕΟΡΓΙΤΣΙ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΟΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΙΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΓΟΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ ΚΛΕΙΩ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ ΧΙΟΝΙΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΡΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΕΡΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΕΡΑΜΑΝΗ ΑΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΚΕΜΕΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΕΙ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΑΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ Δ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ __
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΕΠΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΜΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ)
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΒΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ -ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ --ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ
 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΛΑΙΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΛΗΜΟΥ ΑΓΑΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΜΗΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΙΕΥΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞ. ΙΚΑ

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΣΕ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΡΟΥΔΑ ΔΑΝΑΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ν Ψ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΨΟΠΟΙΟΣ
ΓΕΡΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΤΙΜΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΤΙΜΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΤΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΤΙΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΤΙΜΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΕΤΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΕΤΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΧΟΥΡΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΓΕΩΓΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΓΕΩΓΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ __
ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΖΑΦΕΙΡΩ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΜΙΧΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ \ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΙ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜ/ΚΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΡ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΑΓΛΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΜΕΛΠΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΗ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μ.Ε.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΜΑΙΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ __
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.Υ.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ D V 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ---ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΔΙΟΤΗΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΡΟΥ ΧΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΜΑΓΡΑΛΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΪΝΑΛΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΡΜΟΛΙΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΤΖΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΦΑΝΤΟΓΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΙΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΣΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΒΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΙΔ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΕΝΤΖΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΙΣΣΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ - ΤΣΑΦΑΡΙΔΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΤΣΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΤΣΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ- ΟΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ) ΑΡΧΙΜ.ΣΥΜΕΩΝ Ι. Μ. ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΓΑΤΖΕΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ.Δ.Ε.Η
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
( 
D
  D )
ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΥΠΑΛΛ.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΒΒΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΡΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΑΠΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ.Υ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΥΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
ΑΥΓΙΤΣΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο.Τ.Α.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ν. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΑΖΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Ο
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΕΒΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΝΠΔΔ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Φ. ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΑΕΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΣΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ Δ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Δ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΣΑΡΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΙΘΑΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΛΙΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΒΕΛΕΣΙΑΝΗ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΤΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΥΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΤΛΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΤΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΣΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΙΧΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΤΑ ΙΔ. ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΜΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΡΑΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΨΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΚΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΟΣΟΒ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΔΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΥΤΑΒΑΚΗΣ Α
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ Α
ΟΡΦΑΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΠΑΛΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
ΠΕΝΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΕΥΖΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΛΑΔΕΛΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΟΛΛΑΛΗΣ Δ
ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΙΑΠΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΣΧΙΖΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Δ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΡΥΦΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ .
ΤΣΟΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΦΡΥΛΙΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ Δ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΨΥΧΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
ΑΡΙΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ 
ΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΗΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ----ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ -ΑΓΛΑΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΛΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΒΑΣΙΛΗΣ .
ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΤΗΤΡΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΦΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ-ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΔΤΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ \ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΦΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΖΩΗ ---ΘΑΝΑΣΗΣ -ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ \ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΙΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ .
ΚΑΝΕΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ -ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΜΑΡΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΗΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ __
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΖΑ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ .
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΛΙΣ/ΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΒΟΝΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Δ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ/Υ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧ/ΚΟΣ ΑΥ/ΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ -ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΑΛΟΥΔΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ. Ε.Α.
ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΡΡΙΕΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΙΔ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΙΠΑΛΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΑΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛ.(ΣΥΝΤ/ΧΟΣ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΝΘΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΩΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΩΡΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΗΣΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΒΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ε.Γ.Σ
ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΓΙΑΒΡΑΜΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΒΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΒΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΤΝΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΒΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΒΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΒΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΒΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΓΙΑ ΑΛΙΚΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΓΙΑΝΟΥ ΣΑΡΡΑ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΓΙΑΝΟΥ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΙΑΓΙΑΤΣΟΥ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΓΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΓΛΟΓΛΟΥ ΥΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΓΟΥΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΓΙΑΖΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΖΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΖΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΖΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΖΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΖΗΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΚΟΣ
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΙΤΑΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΡΤ
ΓΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΓΙΑΚΕΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΚΗ ΒΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΙΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΚΙΜΤΣΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΙΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ - ΚΑΛΛΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ Ο?ΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΜΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΙΑΚΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΑΓΚΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΑΜΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΑΜΙΔΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΑΜΟΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΛΑΜΟΥΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΛΕΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΛΕΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΛΙΑΥΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΟΜΟΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΚΤΩΡΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΓΙΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΜΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΜΑΛΗ ΜΕΡΣΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΜΟΥΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΡΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ?ΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΜΠΙΛΗ ΜΑΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΛΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΑΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΑΡΑΚΟΥ ΕΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΑ ΑΓΑΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΓΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΙΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΙΚΟΥΡΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΙΝΑ ΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΙΣΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΥΛΒΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΓΛΑΙΤΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ---ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ---ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΥΠ.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ.Υ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ----ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΑΧΑΡΝΑΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΚΡΙΤΣΙΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤ.ΤΕΒΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Α
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΔ. ΥΠ.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ Δ
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ \ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ -ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΤΟΚ/ΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ / ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΟΠ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ?ΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ / ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΚΤΩΡ Ε.Κ.Π.Α
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ -------------ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ / ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε,Ν
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΙΣΩΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  


ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Ν.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΚΛΗΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΤΥΧΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ-ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙ
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠ.
ΓΙΑΝΝΕΡΗ ΟΛΓΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΗΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΒΕΡΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ

ΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η/Υ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΣΑΣ -ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ -ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΧΤΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ \ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΔΩΡΙΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΦΟΥ ΧΡΥΣΑ ΜΕΣΙΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΕΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΑΓΡΙΝΙΟ
ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΩΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΝΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Τ.Ε.Α.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-Π ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΔΡΟΣΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ / ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΖΩΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΛΟΥΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΞΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΝΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΧΙΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΤΣΤΗΡΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ,ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΣΙΦΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ-ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΩΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΔΕΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΟΛΗ: ΔΑΦΝΗ - ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΚΑ ΝΙΚΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΖΩΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΝΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΟΥΛΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΟΣ ΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΙΑΝΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΓΙΑΞΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΟΥΠΗ ΑΛΚΕΤΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΓΙΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΠΑΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΙΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΠΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΡΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΡΜΑΤΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΡΜΟΛΕΝΚΟ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΡΟΥΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΡΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΡΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΣΕΜΗ ΤΟΥΡΚΟΜΑΝΩΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΣΕΝΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
ΓΙΑΣΣΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΙΑΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΤΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΙΑ
ΓΙΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΙΑΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΤΣΗ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΙΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΓΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ/ΧΗΣ Ε.Α.
ΓΙΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΑΤΣΟΥ ?ΝΤΙΓΟΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΓΙΑΦΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑΧΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΦΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΙΑΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ
ΓΙΑΧΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΙΓΑΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΓΙΝΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΔΑ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΔΑΡΗ ΟΛΓΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΔΑΡΗ ΟΛΓΑ ΝΟΣΙΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΙΔΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΔΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΔΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΙΕΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΙΕΜΙΤΣΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΕΝΤΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΕΣΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΩΡΑΣ
ΓΙΟΒΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ -ΓΙΟΒΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΒ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΓΙΟΒΑΝΟΒΣΚΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΓΙΟΒΑΝΟΥ YΡΥΔΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΙΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΑΚΑ
ΓΙΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΚΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΟΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΛΤΣΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΝΣΕΝ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΝΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΡΓΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΡΕΤΑ ΑΝΤΡΕ ΓΙΟΡΤΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ - ΙΩΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΠΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΟΥΒΑΝΕΛΛΗ ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΓΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΙΟΥΓΑ ΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.Κ.Α.
ΓΙΟΥΖΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΟΥΛΑ ΣΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΟΥΜΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΟΥΜΕΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΥΝΤΕΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΥΝΤΙΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Ι.Υ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΙΟΥΠΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΤΕΛΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΛΗ ΕΛΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΓΙΟΥΣΕΦ ΑΜΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΟΥΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΠ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΡΒΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΓΙΣΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΒΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΙΑ
ΓΙΩΡΓΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΧΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΚΑΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΛΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ
ΓΙΩΡΓΟΥΔΗ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΓΙΩΡΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΣΑΣ ΤΟΛΗΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΙΑ
ΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΜΠ
ΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΩΤΑ ΝΩΤΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΕΤΑ ΓΙΩΤΗ ΑΝΝΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ.Ε. ΠΕ 17.04
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΑΛ-ΛΟΣ ΟΣΕ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΙΩΤΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΙΩΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΙΩΤΣΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ
ΓΚΑΒΑ ΜΑΡΘΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΓΚΑΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΒΑΛΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΒΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΓΚΑΒΑΝΟΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟΚΟΡΟΣ
ΓΚΑΒΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΒΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΩΛ.ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΓΚΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ ΓΚΑΓΚΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΟΙΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑΛΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΛΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΑΓΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ \ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΓΚΑΤΣΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΑΓΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΑΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΓΚΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΑΓΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΑΔΙΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΚΑΖΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΖΕΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΪΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΚΑΙΤΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ __
ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΓΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΚΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΛΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΝΠΙΔ
ΓΚΑΛΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΟΟΣ
ΓΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΛΜΠΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΛΣΤΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΜΗΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .
ΓΚΑΜΠΙΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΚΑΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΜΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΜΧΒΕΤΕΛΑΣΒΙΛΙ ΙΒΑΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΚΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΚΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΕ ΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΓΚΑΝΤΖΙΟΥ ΤΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ __
ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΚΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΑΒΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΛ. ΕΥΔΑΠ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ-ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΕΟΝΩΡΑ Τ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΚΑΡΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΡΓΚΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΙΤΗΣ
ΓΚΑΡΙΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΑΡΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΚΑΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΜΜΟΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΜΠΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΡΝΕΤΑ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΡΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΑΡΝΤΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΟΥ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΣΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΡΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΚΑΤΕΒ ΙΣΚΡΕΝ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΑΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΤΖΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Α. Ν.ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΓΚΑΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΑΤΖΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΗ
ΓΚΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΚΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΓΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΕΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΑΓΑΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο
ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΕΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΣΑΒΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΚΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΚΟΣΗ ΜΑΛΑΜΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΛΗ ΘΕΟΤΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΛΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΛΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΜΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΙΚΙΑΚΑ

ΓΚΕΜΙΤΖΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΚΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΚΕΝΩΣΗ ΠΑΓΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΝΩΣΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΚΕΝΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΝΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΚΕΡΓΚΕΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΡΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Ν.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΕΡΙΜΕΖΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΓΝΩΣΤΟ
ΓΚΕΡΛΟΒΑΣ ΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΕΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΕΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΓΚΕΡΤΖΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΘΑ ΝΤΑΝΤΑ
ΓΚΕΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΚΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΚΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΡΓΟΣ
ΓΚΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΑΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΙΑΤΗ ΩΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΓΚΙΑΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΓΚΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ
ΓΚΙΑΤΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΤΑΞΙΝΤΖΗΣ
ΓΚΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΚΙΑΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΑΦΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΗΣ
ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΙΓΚΙΑΣΒΙΛΙ ΔΑΥΙΔ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΚΙΓΚΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΔΙΚΑ ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΚΑΣ
ΓΚΙΖΑ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΙΖΑ-ΦΛΕΣΣΑ ΗΡΩ (ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΖΕΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΚΙΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΙΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΚΙΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΖΩΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ
ΓΚΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α
ΓΚΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Α
ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Δ.Υ.
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΗΦΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΚΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΥΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΛΗΚΙΤΣΚΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΛΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΝΑΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΙΠΑΛΙΛΟΣ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΝΟΥ ΝΟΥΜΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΣΤΕΡΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΙΟΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ -------------------------------------------------ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΟΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΚΙΟΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΛΙΑΝΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΚΑ ΜΙΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΜΠΛΕΡΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΚΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΛΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΙΟΛΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΙΟΛΝΤΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΙΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΝΤΣΗ ΔΑΝΑΗ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΓΚΙΟΡΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΓΚΙΟΡΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΡΣΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΟΥΒΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΒΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞ/ΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΚΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΥΜΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΥΜΠΕΛΚΙΑΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΟΥΝΤΕΝΙΑΝ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΟΥΡΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΓΚΙΟΥΡΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΟΥΡΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΠΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΠΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΠΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΠΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΡΓΚΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΡΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΙΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΕΡΓΗ

ΓΚΙΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΙΡΤΖΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ -----ΓΚΙΡΤΟΒΗΤΗ ΦΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΙΡΤΟΒΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΙΡΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΙΣΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΙΦΖΟΥ ΦΩΤΗΣ Δ
ΓΚΙΩΚΑ ΜΙΡΕΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΩΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΩΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΑΡΧΙΜ.ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Ι.Μ.ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΓΑΤΖΕΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΙΩΝΤΣΗ ΔΑΝΑΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΙΩΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΛΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΓΚΛΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΛΑΒΑ ΗΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΑΒΑΤΟΥ ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΑΒΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΘΟΠΟΛΗΣ
ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΕΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ \ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΛΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΛΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΛΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΙΣΤΗ ΑΘΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΛΙΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΛΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΒΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΒΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΒΤΖΙΑ ΑΓΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΒΤΖΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΒΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΒΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΒΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΚΟΓΓΟΥΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ε,Δ.Ε
ΓΚΟΓΚΑΛΑΝΤΖΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ----ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΟΓΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ
ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ
ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤ. ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΩΚΟΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΧΑΡΝΑΙ

ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΥΑ - ΠΑΠΟΥΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΖΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΖΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΙΒΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΟΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΓΚΟΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Υ.
ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ.ΥΠΑΛ.
ΓΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΟΛΚΑΣ ΠΑΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΛΤΖΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΛΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Δ
ΓΚΟΛΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΛΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΦΗ ΤΕΡΨΥΧΩΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ
ΓΚΟΛΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ---------------ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΥΠ.
ΓΚΟΛΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΛΦΩ ΤΣΑΜΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ , ΣΟΠΡΑΝΟ
ΓΚΟΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΝΤΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΚΟΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΙΑΚΑ
ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ \ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΟΡΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΡΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΡΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΡΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΓΚΟΡΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΡΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΡΜΠΟΒΣΚΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ.
ΓΚΟΡΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΡΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΙΑ
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΚΟΡΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ \ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΣΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΣΤΗ ΣΤΑΡΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΓΓΕΛ ΟΙΚΙΑΚΑ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΪΑ ΑΝΕΡΓΗ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΚΟΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΙΚΑΣ ΜΕΝΙΟΣ ΓΚΟΤΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΓΚΟΤΣΕΒΑ ΣΥΛΒΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΓΚΟΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΟΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΒΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΓΚΟΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ
ΓΚΟΥΒΑ ΣΟΦΙΑ Δ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΒΕΛΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΚΟΥΒΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΠΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑ Π. ΦΩΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΖΓΚΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΖΟΥΝΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ.
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΣΙΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΚΟΥΛΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΓΚΟΥΛΙΑΣ - ΜΑΝΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΗΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΛΟΥΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ 
ΓΚΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑΪ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΚΟΥΜΨΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΘΩΜΑΪ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΗ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΑ ΝΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΥΡΒΕΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΚΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΚΟΥΡΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ
ΓΚΟΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΜΑΣ ΣΥΛΒΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΘΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΟΜΙΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΥΡΟΥΜΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΙΟΡΔΑΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΣΗ ΚΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓ. ΧΑΛΒ.
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡ
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΕΒΑΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΓΚΟΥΤΕΒΑΙΝΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ - ΔΡΟΓΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΤΗ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΚΟΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΟΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΚΟΨΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛ.
ΓΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
ΓΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΑΜΟΖΙ ΝΙΚΟ ΑΝΕΡΓΟΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΚΡΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ -ΓΚΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΡΑΝΑΣ ΜΑΡΙΑ -ΓΚΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΚΡΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΡΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΕΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ
ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΕΜΠΕΝΚΟΒΑ ΑΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΡΕΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΕΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΞΚΟΣ Π.Α. (ΕΑ)
ΓΚΡΙΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΙΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΙΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΙΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΙΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΙΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΙΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΚΡΙΛΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΚΡΙΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΚΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΙΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΡΙΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΙΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΙΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΚΥΡΑΣΤΩ -ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΚΡΟΖΑΒΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΚΡΟΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΡΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΟΥΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΟΥΝΤΝΙΓΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠ.ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΚΡΟΥΣΤΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΚΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΛΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΛΑΝΤΖΗ ΘΕΩΦΑΝΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΛΑΧΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΛΑΧΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΛΑΧΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΛΑΧΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΓΛΑΧΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΛΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΕΖΟΥ ΑΛΕΞΙΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΙΑΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΛΙΑΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΙΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΛΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΙΟΥΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΙΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟ? ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -----ΓΛΟΥΦΤΙΟΣ ΤΑΣΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΓΛΥΚΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΙΧΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΚΙΔΟΥ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΚΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΛΥΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΓΛΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΓΛΥΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΥΝΑΤΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΚΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΓΛΥΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΛΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΛΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΛΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΓΛΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΛΥΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΛΥΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΛΥΝΟΥ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΛΥΦΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΥΠ.
ΓΝΑΦΑΚΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΝΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΝΕΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΒΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΓΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΒΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΓΟΓΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΓΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΓΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΓΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΟΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ __
ΓΟΙΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΛΕΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΛΙΔΗ ?ΝΤΩΝΙΑ -ΓΟΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΛΠΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΛΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΛΠΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΜΑΝΙΟΥΚ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΙΟΣ ΜΑΘΙΤΗΣ ΛΙΚΟΙΟΥ
ΓΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΤΗΣ ΛΙΚΟΙΟΥ
ΓΟΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ.ΥΠΑΛ/ΟΣ
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ
ΓΟΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΝΑΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΟΝΑΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΟΣ,ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΓΟΝΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΝΟΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ----ΓΟΝΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΟΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΟΡΓΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΡΧΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΟΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΟΥΒΑΛΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.Υ
ΓΟΥΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΓΟΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΒΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΒΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΝΙΚΩΣ ΜΟΤΟ
ΓΟΥΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΔΕΝΤΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΓΟΥΔΕΝΤΖΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΔΕΝΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΟΥΔΕΝΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΔΕΝΤΗΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΔΕΝΤΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΔΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΔΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΔΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΟΥΖΟΥΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ
ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΥΖΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΟΥΖΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΟΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ -ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΖΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΛΙΤΣΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΒΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΑ ΝΟΡΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΣΥΝΟΔΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΑ ΤΑΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΖΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ.ΥΠ.
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΣΤΙΑΤΩΡ
ΓΟΥΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΙΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΟΥΛΙΑ ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
ΓΟΥΛΪΕΛΜΟΣ ΓΟΥΪΛΙΑΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΛΙΜΗ ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΓΟΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΟΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΛΟΥΛΗ ΑΓΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΛΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΟΥΛΟΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΓΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΙΜΟΣΗΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΜΕΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΟΥΜΕΝΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΧΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ -ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Υ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ - ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΓΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ
ΓΟΥΡΓΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠ/ΛΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΖΗ ΟΛΓΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ε.ΘΕ.Λ.
ΓΟΥΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΛΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΓΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΛΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΟΥΡΛΩΜΑΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΛΩΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΡΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΡΝΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΓΟΥΡΝΗ ΖΩΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΡΝΙΑ ΕΛ -ΓΟΥΡΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Ε.Α.
ΓΟΥΡΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΟΥΡΤΖΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΤΖΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΡΤΖΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΣΕΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΣΤΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΟΥΤΗ ΚΑΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΩΤΗΤΩΝ
ΓΟΥΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΥΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΓΟΥΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧ΄ΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΟΥΤΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΟΦΟΙΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΟΦΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΟΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΓΡΑΒΑ ΔΕΣΠΩ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛ
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΥ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΑΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ ΥΔΙΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΚΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΚΙΑΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΓΡΑΜΑΤΟ ΤΣΑΚΑΛΙΝΑ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΕΦΗΛΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΑΓΛΑΡΤΖΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΜΟΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΕΛΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΠΙΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΛΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑ ΓΚΟΛΦΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΚΟΔΟΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΗΣΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΝΕΚΤΑΡ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΩΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΟΔΙΣΤΑ
ΓΡΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΡΑΜΨΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΑΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣΑ
ΓΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΤΣΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΠΑΝΤΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΡΑΤΣΑ ΞΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΓΡΑΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΟΛΓΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΡΑΤΣΑΝΙΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΤΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΣΙΜΩΝΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΨΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ Δ
ΓΡΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΨΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΑΨΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΓΡΕΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΓΡΕΑΣΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΕΒΕΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟΙΧΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΓΡΑΦΕΑΣ
ΓΡΕΒΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΓΡΕΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΡΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΠΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ -------------------------------------------------ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ----ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΕΛ .ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΣΑΒΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΚΟΣ Π.Α.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Δ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΝΟΜΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΟΦΟΤΗ ΤΕΙ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ __
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΦΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ __
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΕΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ- ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΠΗΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΡΤ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ/ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΙΠΟΤΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΜΗΤΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΗΜΦΑΤΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΑΝΘΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΔΑΜΙΑΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΙΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΡΙΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΞΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΙΒΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΓΡΙΒΑ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΜΩΤΡΙΑ
ΓΡΙΒΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ 95 ΧΡΟΝΩΝ
ΓΡΙΒΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΓΑ
ΓΡΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΡΙΒΑΚΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΒΑ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ \ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΦ
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΩΛΙΤΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΓΡΙΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΕΥΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΨΑΡΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΡΙΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΒΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΙΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΓΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΙΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΡΙΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΙΜΠΙΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΡΙΜΠΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΓΡΙΜΠΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ -ΓΡΙΝΕΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ
ΓΡΙΣΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΣΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΙΤΖΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΙΤΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΓΡΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΟΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -

ΓΡΟΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΟΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΓΡΟΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Γ.Ν.Ν.ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΡΟΥΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΟΥΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΟΥΣΠΑ ΕΡΙΦΥΛΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΓΡΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΗ
ΓΡΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΓΡΥΛΛΗ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΥΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΥΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΡΥΜΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΡΥΜΠΙΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΥΖΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΥΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ \ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΓΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΑΡΑΣ
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΥΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΡΕΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΓΥΡΕΜΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΥΦΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓ/ΑΣ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΩΓΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΩΓΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΓΩΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΩΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΓΩΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΩΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΩΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΩ ΝΟΙΚΟΚΟΙΡΑ
ΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΓΩΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΓΩΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΩΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΩΓΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΩΓΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
ΓΩΓΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΓΩΝΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΩΝΙΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΩΡΑΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Δ Φ ΙΔ. ΥΠ
Δ. ΒΑΣΙΛΗΣ Ι.Υ
Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΔΑΒΑΡΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΒΕΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΔΑΒΕΤΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΒΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΒΙΔΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΙΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΒΙΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΙΛΑ--ΝΤΑΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΔΑΒΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΔΑΒΙΛΛΑ ΜΕΤΑΞΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΒΙΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΙΤΙΔΟΥ ΖΩΗ __

ΔΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΛΥΡΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΔΑΒΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΑΒΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Ι.Υ
ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΒΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΒΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΓΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΙΛΛΟΝΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΓΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΔΑΓΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΚΑΛΑΚΟΥ ΖΩΗ Α
ΔΑΓΚΑΛΑΚΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΚΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΚΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ / Ν. ΜΑΚΡΗ
ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΚΛΗ ΚΟΡΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΚΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΙΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΛΑΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΡΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΓΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ
ΔΑΓΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΑΓΡΕ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΕ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
ΔΑΓΡΕ ΕΛΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΕ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΕ ΝΑΤΑΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΕ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΓΡΕ ΝΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΕ-ΜΠΑΚΟΛΗ ΒΛΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΛΛΙΚΩΝ
ΔΑΓΡΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΓΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΔΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΔΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΙΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΔΑΚΙΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ-ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΔΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΚΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΠΟΛΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΑΚΡΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΔΑΚΡΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΔΑΚΤΟΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΔΙΣΤΡΑ
ΔΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΑΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΚΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΚΟΥ ΠΗΓΗ ----ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΩΑΝΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛ. ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΔΑΛΑΜΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΑΛΑΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΛΑΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΑΠΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΑΛΑΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Ε.Α.
ΔΑΛΑΡΟΥΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΑΛΑΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΑΛΑΤΣΗ ΝΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΗΡΗΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΝ
ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΑΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΛΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΠΤΕΡΑΧΟΣ
ΔΑΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤ\ΧΟΣ
ΔΑΛΙΩΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΛΚΕΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ --

ΔΑΛΚΕΡΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ----ΔΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΑΛΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΔΑΛΜΗ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΜΑΚΟΥΔΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΜΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
ΔΑΜΑΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΑΡΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΑΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
ΔΑΜΒΕΡΓΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΗΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΗΓΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΒΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ Σ. ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ Δ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΡΟΖΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΑΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΙΡΗ ΑΡΕΤΗ -ΔΑΜΙΡΗ ΓΚΟΛΦΩ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΔΑΜΙΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΑΜΙΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -ΔΑΜΟΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΔΑΜΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΔΑΜΟΥΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΔΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝ/ΧΟΣ
ΔΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΠΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΔΑΜΠΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΑΜΠΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΝΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΑΗ ΠΟΪΡΑΛΙΔΗ Δ
ΔΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΝΑΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΑΝΔΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ Π.Ν.
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΔΟΥΜΗ ΧΡΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ΜΟΔΙΣΤΡΑ / ΑΘΗΝΑ
ΔΑΝΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΡΤΕΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΔΑΝΕΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΚΑΛΛΙΩΠΗ ΦΗΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΚΗΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΚΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.ΥΠΑ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΛΟΙΖΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΤΡΙΦΩΝ ΙΔ.ΥΠΑ.
ΔΑΝΕΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΔΑΝΕΖΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΙΔ.ΥΠΑ.
ΔΑΝΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΑΝΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΕΛΙΑΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΑ ΦΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΛΕΑΝΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΣΓΟΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ,ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΧΑΝΗ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ-ΛΙΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛ.ΕΠΑΛΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΑΟΥΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΟΥΛΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΟΥΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΔΑΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΠΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΠΟΝΤΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ?ΧΟΣ ΟΓΑ
ΔΑΡΑ ΣΤΑΣΙΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΑ ΦΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΡΔΑΛΗ ΑΓΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΑ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ -ΔΑΡΔΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΡΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΔΑΡΕΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΔΑΡΕΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΡΕΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΡΤΕΜΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΦΛΩΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Ε.
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΤΙΣΤΗΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΑΡΖΕΤΑ ΑΡΤΕΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΡΙΒΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΙΒΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΑΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΑΡΙΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΛΑ-ΖΑΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ----ΔΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΔΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΡΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΔΑΡΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΤ
ΔΑΡΜΗ ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΑΛΑΚΗ ΟΛΓΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΙΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΙΡΑ ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΞΕΝΑΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΡΓΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛ. ΕΠ/ΤΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΖΩΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΩΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΙΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΗ ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΑΣΟΛΑ ΕΛΕΝΗ -

ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΑΪΔΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΣΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΤΣΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΔΑΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΔΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΥΕΔΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΥΙΔ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΥΪΔ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚ/ΩΝ
ΔΑΥΪΔ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΔΑΥΐΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΥΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΥΛΗ ΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΦΑΡΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΦΕΡΕΡΑ-ΛΟΥΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΔΟΜΙΚΟΣ
ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΑΦΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΦΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΔΑΦΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Γ.Α.
ΔΑΦΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΦΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΔΑΦΝΑΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΑΦΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΑΦΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΖΑΙΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΜΑΚΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΑΦΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΙΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΦΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΦΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΔΑΦΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΑΦΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΔΑΦΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΑΦΝΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΑΦΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΑΦΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΑΧΤΥΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΕΒΕΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΒΕΤΖΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΔΕΒΟΥΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΔΕΒΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΔΕΓΑΙΤΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ