You are on page 1of 3

p n

LP 12A6
: p n

KIM TRA - THI GIAN: 45

12K-20
14/12/2012

1 Cho mt on mch xoay chiu AB gm in tr thun R ni tip vi cun dy thun cm L.


Khi tn s dng in bng 100 Hz th in p hiu dng UR = 10 V, UAB = 20 V v cng
dng in hiu dng qua mch l I = 0,1 A. R v L c gi tr no sau y?
A. R = 200 ; L = 23/ H.6
B. R = 100 ; L = 3/ H.
C. R = 200 ; L = 3/ H.6
D. R = 100 ; L = 3/(2) H.
2 Mt vt thc hin hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s, c bin ln lt l 8
cm v 6 cm. Bin dao ng tng hp khng th nhn cc gi tr no sau y?
A. 10 cm.6
B. 17 cm.6
C. 2 cm.6
D. 14 cm.
3 Cho mch in gm cun dy thun cm c L = 4/10 H v t in C = 10-4/ F v in tr
thun 80 mc ni tip. Ni on mch vi ngun in p xoay chiu U = 100 V, f = 50 Hz.
Cng sut tiu th ca mch l
A. 31,6 W.6
B. 80 W.6
C. 30 W.6
D. 10,8 W.
4 Cho on mch RLC ni tip gm in tr thun R = 20 , ng dy thun cm c t cm L
= 4/5 H v t in c in dung C = 100/ F. t vo hai u mch in p xoay chiu u =
80cos(100t - /6) (V) th dng in qua mch c dng
A. i = 2cos(100t + /4) (A).6
B. i = 2cos(100t - /4) (A).
C. i = 22cos(100t + /12) (A).6
D. i = 22cos(100t + 5/12) (A).
5 Ti mt im, i lng o bng nng lng m sng m truyn qua mt n v din tch t
ti im , vung gc vi phng truyn sng trong mt n v thi gian l
A. cao ca m.6
B. mc cng m.6 C. to ca m.6
D. cng m.
6 Mt sng ngang c tn s 10 Hz truyn i trn mt nc qung ng 18 m trong 3 s. Hai
im nm trn cng phng truyn sng cch nhau 20 cm dao ng
A. lch pha /3.6
B. ngc pha.6
C. vung pha.6
D. lch pha 2/3.
7 Pht biu no sau y khng ng?
A. Bin sng l bin dao ng ca mt phn t ca mi trng c sng truyn qua.
B. Chu k sng chnh l chu k dao ng ca ngun sng.
C. Bc sng l qung ng sng truyn i c trong mt n v thi gian.
D. Tc truyn sng l tc lan truyn dao ng mi trng.
8 Mt con lc n c chu k 1,2 s trn Tri t. Tnh chu k ca con lc trn Mt Trng? Cho bit
gia tc trng trng ca Mt Trng nh hn ca Tri t 5,9 ln.
A. 7,08 s.6
B. 3,64 s.6
C. 0,2 s.6
D. 2,91 s.
9 Mt sng truyn trn si dy n hi rt di vi tn s 300 Hz, ngi ta thy khong cch
gia 6 im dao ng cng pha lin tip l 4 m. Vn tc truyn sng trn dy l
A. 200 m/s.6
B. 240 m/s.6
C. 375 m/s.6
D. 450 m/s.
10 Cho oan mch ni tip RLC gm R = 20 , L = 0,8/ H, C = 10-4/ F, mc vo in p xoay
chiu u c tn s 50 Hz. Khi
A. u tr pha hn i gc /4.6
B. u cng pha vi i.
C. u sm pha hn i gc /4.6
D. u sm pha hn i gc /2.

p n

11 Cho mch in RLC c R = 60 , L = 0,8 H, C thay i c. t vo hai u mch in mt


in p xoay chiu u = 120cos(100t + /2). Khi C = C0 th in p hiu dng gia hai u in
tr t gi tr cc i. Khi in p tc thi gia hai bn t c biu thc l
A. uC = 802cos(100t - /2) (V).6
B. uC = 160cos(100t - /2) (V).
C. uC = 160cos(100t) (V).6
D. uC = 802cos(100t + ) (V).
12 Mt si dy n hi, hai u c nh c sng dng. Khi tn s sng trn dy l 20 Hz th trn
dy c 3 bng sng, tc truyn sng trn dy khng i. Mun trn dy c 4 bng sng th
phi
A. tng tn s thnh 30 Hz.6
B. tng tn s thm 20/3 Hz.
C. gim tn s cn 20/3 Hz.6
D. gim tn s i 10 Hz.
13 Mt con lc l xo gm l xo gm l xo nh c cng k = 200 N/m, qu nng c khi lng m
= 200 g, dao ng trong 5 s th thc hin c bao nhiu dao ng ton phn? Cho 2 = 10.
A. 20.6
B. 25.6
C. 30.6
D. 10.
14 Mt ng so h hai u di 1,2 m, bn trong c hin tng sng dng. Bit sng m truyn
trong ng c tn s 500 Hz v tc 300 m/s. S bng sng c trong ng so l
A. 2.6
B. 3.6
C. 4.6
D. 5.
15 Mc cng ca mt m cch ngun 20 m l L = 20 dB. Hy tnh cng m ti mt ni
cch ngun 2 m. Cho cng m c bn l I0 = 10-12 W/m2.
A. 10-11 W/m2.6
B. 10-10 W/m2.6
C. 10-8 W/m2.6
D. 10-4 W/m2.
16 Mt mch in RLC ni tip, R l bin tr, in p hai u mch u = 102cos100t (V). Khi
iu chnh bin tr th thy c hai gi tr in tr l R1 = 9 , R2 = 16 th mch tiu th cng
mt cng sut. Gi tr cng sut l
A. 4 W.6
B. 0,8 W.6
C. 8 W.6
D. 0,42 W.
17 Cho mt on mch xoay chiu gm mt in tr R v mt hp X. t vo hai u mch mt
in p xoay chiu n nh vi tn s 50 Hz. t vo hp X mt t in C = 10-3/5 H th
cng dng in hiu dng qua mch l I. Thay t C bng mt cun thun cm L th gi tr
hiu dng I khng i. t cm L l
A. 1/2 H.6
B. 2/ H.6
C. 5/ H.6
D. 1/ H.
18 Mt on mch xoay chiu c hai trong ba phn t R, C hoc cun dy thun cm. in p hai
u mch v cng dng in qua mch c biu thc u = 1002cos100t (V), i =
2cos(100t - 0,25) (A). in tr hoc tr khng tng ng l
A. ZC = 100 ; ZL = 50 .6
B. R = 40 ; ZL = 30 .
C. R = 50 ; ZL = 50 .66
D. R = 50 ; ZC = 50 .
19 Mt cht im thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s l x1 =
5cos(20t + 5/6) v x2 = 53cos(20t - 2/3) (cm;s). Dao ng ca cht im ny c pha ban
u l
A. /6.6
B. .6
C. -5/6.6
D. -/3.
20 Mch in ni tip gm in tr thun R = 303 , ng dy thun cm c t cm L = 1/ H
v t in c in dung C. Khi t vo hai u mch in p xoay chiu u = U0cos120t (V) th
dng in qua mch chm pha /3 so vi in p hai u mch. in dung ca t in l
A. 10-2/108 F.6
B. 10-3/ F.6
C. 10-3/3 F.6
D. 10-4/36 F.

p n

21 Thc hin giao thoa sng trn mt mt cht lng vi 2 ngun kt hp A, B ging h nhau, c
tn s l 40 Hz v cch nhau 10 cm. Ngi ta thy im M cch A l 9 cm, cch B l 3,75 cm
ng yn v gia M vi ng trung trc ca AB c 3 gn sng cc i. Vn tc truyn sng
trn b mt cht lng l
A. 12 cm/s.6
B. 60 cm/s.6
C. 80 cm/s.6
D. 40 cm/s.
22 Trong cng khong thi gian mt m truyn trong khng kh, nc, thp i c qung ng
ln lt l s1, s2, s3. Khi
A. s1 > s2 > s3.6
B. s2 > s1 > s3.6
C. s2 < s3 < s1.6
D. s1 < s2 < s3.
23 Cho mch in RLC c R = 50 , L = 1 H, C thay i c. t vo hai u mch in mt
in p xoay chiu u = 200cos(100t + /2) (V), th cng sut trong mch t gi tr cc i
Pmax. Gi tr cng sut cc i v in dung C khi l bao nhiu?
A. Pmax = 400 W v C = 100 F.6
B. Pmax = 400 W v C = 10-3 F.
C. Pmax = 800 W v C = 10-4 F.6
D. Pmax = 80 W v C = 10 F.
24 Mt con lc l xo dao ng iu ho vi phng trnh x = Acos(t) c c nng l W. ng
nng ca vt ti thi im t l
A. W = Wcos2t.6
B. W = Wsin2t.6
C. W = Wcos2t.6
D. W = 1/2.Wsin2t.
25 Mt dy AB c u B t do. u A rung vi tn s f, tc truyn sng l v = 4 m/s. Vi chiu
di dy l 21 cm ta thy c sng dng m 1 u l nt v u kia l bng. Tn s f c th l
gi tr
A. 71,4 Hz.
B. 61,4 Hz.
C. 60 Hz.
D. 50 Hz.
26 Mt dy AB hai u c nh AB = 50cm, vn tc truyn sng trn dy 1 m/s, tn s rung trn
dy 100 Hz. im M cch A mt on 3,5cm l nt hay bng sng th my k t A
A. nt sng th 8.
B. bng sng th 8.
C. nt sng th 7.
D. bng sng th 7.
27 Mt si dy n hi cng ngang, hai u c nh. Trn dy c sng dng, tc truyn sng
khng i. Khi tn s sng trn dy l 42 Hz th trn dy c 4 im bng.Nu trn dy c 6
im bng th tn s sng trn dy l
A. 252 Hz.
B. 126 Hz.
C. 28 Hz.
D. 63 Hz.
28 Cho mch in khng phn nhnh gm in tr thun R = 60 , cun dy c in tr r = 20 ,
t cm L = 1,6/ H, t C = 10-4/ F. in p hai u mch l 1202cos(100t - 5/6) (V) th
cng sut trn dy v trn ton mch ln lt l
A. 28,8 W v 115,2 W.6 B. 28,8 W v 86,4 W.6 C. 86,4 W v 115,2 W.6 D. 57,6 W v 172,8 W.
29 Khi t in p xoay chiu u vo hai u mch th R = L = 1/C v mch tiu th cng sut
200 W. Nu thay t C thnh t C = 2C th cng sut tiu th trn mch l
A. 120 W.6
B. 160 W.6
C. 100 W.6
D. 50 W.
30 Cho on mch xoay chiu mc ni tip gm in tr c R = 100 , t in c in dung thay
i, cun dy c t cm 1/ H. in p hai u mch c biu thc u = 200cos(100t + /4)
(V). in p hiu dng hai u t t gi tr cc i th dung khng ca t phi c gi tr l
A. 100 .6
B. 200 .6
C. 50 .6
D. 400 .