Jezus o Żydach

Dodany 2010-12-06 15:29:07 przez Marek2213 • Wyświetleń: 2080 • Kategoria: Wiara i religie

Jezus Chrystus, jest osobą o wymiarze ponadmaterialnym, o wymiarze duchowym. Nie jest związany, ani nie można Go utożsamiać z żadną narodowością, nacją czy miejscem urodzenia.

Jezus o Żydach Nowy Testament sprzeczny jest z polityczną poprawnością zabraniającą wszelkiej krytyki pod adresem Żydów (nawet jeżeli tekst źródłowy dotyczy wydarzeń sprzed 2000 lat a nieliczni czytelnicy tego tekstu nie interpretują go w duchu wrogim Żydom). Współcześnie wielu postępowych teologów ”chrześcijańskich” postuluje ocenzurowanie Nowego Testamentu tak by nie zawierał treści politycznie nie poprawnych. Warto więc puki ogólnie dostępne są oryginalne teksty źródłowe zapoznać się z ich treścią (wszelka wiedza rozszerza horyzonty i wyzwala od zabobonów). Nie zważając na współczesna postępową teologie i polityczną poprawność na kartach Ewangelii Jezus nazywał ówcześnie żyjących wokół niego tych Żydów którzy odrzucili przymierze jakie Bóg z nimi zawarł (w przeciwieństwie do tych Żydów którzy w wierności przymierzu przyjęli Jezusa): - Plemieniem żmijowym. Również św. Jan Chrzciciel nazywa Żydów plemieniem żmijowym. - Plemieniem przewrotnym, wiarołomnym oraz niewiernym. - Obłudnikami którzy odrzucili Boże Prawo. - Obłudnikami którzy tylko werbalnie czczą Boga ale czynią przeciw Bogu. - Wężami które nie unikną piekła. - Dziećmi diabła. - Kłamcami. Jezus nauczając o dramacie Żydów którzy odrzucili przymierze z Bogiem na kartach Nowego Testamentu głosił że: - Setnik miał większą wiarę w Boga niż ktokolwiek w Izraelu. - Żydzi Boga nie znają. - Nienawidzą Jezusa bez powodu. - Jezus do nich przyszedł bo są grzesznikami „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników.” - Są pełni obłudy i nieprawości. - Będą mordować proroków, mędrców i uczonych, za co zostaną ukarani. - Mordują proroków posłanych przez Boga. - Trzeba wystrzegać się żydowskich herezji. - Trzeba wystrzegać się plugawej nauki Żydów. - Nie zachowują standardów postępowania które narzucają innym, a które to standardy nie są możliwe do zachowania. - Domagają się czci nienależnej sobie. - Przewrotne nauki Żydów uniemożliwiają zbawienie ludziom. - Odrzucają sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę.

Gorszą się Chrystusem ukrzyżowanym.To rasiści. Święty Paweł nauczał na kartach Nowego Testamentu że ówcześnie żyjący Żydzi którzy odrzuciwszy Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem: .Kreują się na sprawiedliwych pomimo że są całkowicie zdemoralizowani. . .. . .Nie dziękowali Jezusowi za uzdrowienia tak jak czynili to nie Żydzi.Wraz z Judaszem spiskowali przeciw Jezusowi.Trzeba zwalczać ich baśnie. .Zastraszyli ludzi by milczeli o Jezusie. . .Jezus nie jest Żydem synem Dawida ale bytem wyższym który Dawid nazywa swoim Panem. .Demoralizują.Zaparli się Jezusa. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. bezrozumne serca i są głupi. i nas także prześladowali.Mordowali proroków i są z tego dumni. Święty Jan nauczał że współcześni mu Żydzi odrzucając Jezusa odrzucili też Boga Ojca. . . Ewangeliści i Apostołowie w Nowym Testamencie głosili że współcześnie żyjący pośród nich Żydzi którzy poprzez odrzucenie Jezusa odrzucili przymierze z Bogiem: .Chcieli pojmać Jezusa i dlatego nakazali by informować ich o miejscu Jego pobytu.Zwolennicy judaizacji Kościoła to psy i okaleczeńcy których należy się wystrzegać.Odrzucili Boga nie przyjmując Chrztu Janowego.Szukali fałszywego świadectwa by zabić Jezusa.Postanowili zabić Łazarza bo był on żywym dowodem na prawdziwość nauki Jezusa.. . . . zwodzą i sieją nienawiść. . .Znieważaj Jezusa.Oczerniali Jezusa twierdząc że jest opętany. . dlatego trzeba im zamknąć usta. .Z przyczyny Żydów poganie bluźnią imieniu Boga. .Zabraniają przemawiać do pogan celem zbawienia ich. .Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków.” .Chcieli ująć Jezusa bo przeciw nim nauczał. . . .Sprawiali cierpienie Jezusowi.Są ślepi na Boga bo mają nikczemne myśli.Chcieli Jezusa zabić.Niewielka ilość Żydów zostanie zbawiona.Odrzucili naukę Jezusa i pomimo znaków nie uwierzyli w niego. Mesjasza i Jego uczniów. .Prześladowali prawdę mówiących o Jezusie. .Są przeklęci bo poznali od Boga prawdę ale uniemożliwiają jej poznanie gojom.. . .Zabili Jezusa.Nie są dziećmi Boga. . . chlubiącymi się swoją praworządnością gdy łamią prawo bez ustanie.Dziedziczą po swoich przodkach krew zamordowanych przez Żydów proroków. .Są hipokrytami. .

Chcieli zabić Apostołów .Prześladowali i zabijali proroków .Podburzali i źle usposobili przeciw Chrześcijanom. Iunis Annaus Gallio.Prześladowali Jezusa.Zabili świętego Szczepana.Oczerniali Jezusa przed Piłatem.Tłumnie i głośno domagali się od Piłata zabicia Jezusa.Postanowili zabić Szawła bo się nawrócił.Zabraniali Apostołom głosić ewangelie . Wraz z podburzonymi przez siebie szumowinami prześladowali Świętego Pawła. . .Podobały się im prześladowania Chrześcijan. . .Pojmali Jezusa.Szydzili z ukrzyżowanego Jezusa.Porywali i więzili Chrześcijan.Złorzeczyli ukrzyżowanemu Jezusowi. .Sprzeciwiają się Duchowi Świętemu . . . Święty Paweł był więziony przez Porcjusza Festusa by okazać życzliwość Żydom Podburzyli tłum i rzucili się na Świętego Pawła. Nawoływali do zabicia Świętego Pawła. .Domagali się by Piłat więził Jezusa. Ślubowali post dopóki Świętego Pawła nie zabiją. Na przełomie 49 i 50 roku w dziewięćdziesiątym roku panowania Klaudiusz Rzymianie wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów.Chcieli zabić Jezusa. Nowy Testament przynosi też opis stosunku Greków i Rzymian do Żydów. . Usiłowali zabić Świętego Pawła.Święty Szczepan głosił że: .Odrzucili Boskie Prawo . .Zdradzili i zabili Jezusa .Torturowali i poniżali Jezusa.Prześladowali Apostołów. starszy brat filozofa .Więzili Apostołów . Rzymianie uchronili Świętego Pawła przed linczem ze strony Żydów. . .Wzniecali anty Chrześcijańskie rozruchy. Uknuli spisek przeciw Świętemu Pawłowi . .Żydowskie przechrzty pieniądze wspólnoty Chrześcijan różnej narodowości którymi zarządzali przekazywali na pomoc innym tylko żydowskim przechrztom ze szkodom dla Chrześcijan nie żydowskiego pochodzenia.Odrzucili Słowo Boże i uznali się nie godnymi życia wiecznego . .Kłamią że Jezus nie jest Mesjaszem .Przekupili strażników by kłamali że Jezus nie zmartwychwstał..Bluźnią i sprzeciwiają się Ewangelii . . .Postanowili znieważyć i ukamienować Chrześcijan.Wzięli całkowitą odpowiedzialność na siebie i swoich potomków za zabicie Jezusa. . .

Jan Bodakowski Nowy Testament.Żydzi . prokonsul Achai. wypędził z sądu Żydów którzy występowali przeciw Chrześcijanom.Seneki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful