You are on page 1of 48

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

MC LC
MC LC.......................................................................................................................................1 CHNG I: C S L THUYT.................................................................................................2 1. Khi nim chin lc kinh doanh quc t:..............................................................................2 2. Chin lc kinh doanh trn th trng quc t:......................................................................2 2.1 Chin lc cnh tranh.......................................................................................................2 2.1.1 Chin lc chi ph thp..................................................................................................2 2.1.2 Chin lc khc bit ha...............................................................................................5 2.1.3 Chin lc trng tm.....................................................................................................7 2.2 Chin lc kinh doanh cp cng ty..................................................................................9 2.2.1 Chin lc quc t ( International Stragegy) ................................................................9 2.2.2 Chin lc a ni a ( Multidomestic Strategy).........................................................10 2.2.3 Chin lc ton cu ( Global Strategy).......................................................................11 2.2.4 Chin lc xuyn quc gia ( Transnational Strategy).................................................12 2.3 Chin lc kinh doanh quc t theo hng pht trin hot ng...................................13 2.3.1 Chin lc pht trin tp trung....................................................................................13 2.3.2 Chin lc pht trin hi nhp dc..............................................................................15 2.3.3 Chin lc a dng ha...............................................................................................16 CHNG II: NI DUNG, C IM V IU KIN CHN LA CHIN LC KINH DOANH QUC T CA VIETTEL............................................................................................18 1. Gii thiu v tp on vin thng qun i Viettel:..............................................................18 1.1 Gii thiu chung v Viettel.............................................................................................18 1.2 Chng ng pht trin...................................................................................................20 1.3 Trit l kinh doanh..........................................................................................................21 1.4 Tnh hnh kinh doanh......................................................................................................21 1.5 Mc tiu ca tp on Viettel.........................................................................................25 2. Chin lc kinh doanh quc t..............................................................................................25 2.1 iu kin chn la chin lc kinh doanh quc t.........................................................25 2.2Ni dung v c im ca chin lc kinh doanh quc t ca Viettel............................31 2.3 Phng thc thm nhp th trng quc t....................................................................35 2.3.1 S hin din quc t.....................................................................................................35 2.2.2 Phng thc thm nhp th trng quc t..................................................................45 3.Chin lc kinh doanh:...........................................................................................................46 3.1 Chin lc cnh tranh.....................................................................................................46 3.1.1 Chin lc chi ph thp................................................................................................46 3.1.2 Chin lc khc bit ha.............................................................................................47 3.2 Chin lc pht trin: Chin lc pht trin tp trung...................................................48

Trang 1

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

CHNG I: C S L THUYT
1. Khi nim chin lc kinh doanh quc t: Trc ht cn hiu khi nim chin lc l g? Chin lc l phng hng v quy m ca mt t chc trong di hn, chin lc s mang li li th cho t chc thng qua vic sp xp ti u cc ngun lc trong mt mi trng cnh tranh nhm p ng nhu cu th trng v k vng ca cc nh gp vn. Chin lc kinh doanh l chin lc lin quan nhiu hn ti vic lm th no mt doanh nghip c th cnh tranh thnh cng trn mt th trng c th. N lin quan n cc quyt nh chin lc v la chn sn phm, p n nhu cu khch hng, gim li th cnh tranh so vi cc i th, khai thc v to ra c cc c hi mi . Chin lc kinh doanh quc t l tp hp cc mc tiu, chnh sch v k hoch hot ng ca doanh nghip nhm m bo s pht trin quc t ca doanh nghip 2. Chin lc kinh doanh trn th trng quc t: 2.1 Chin lc cnh tranh Chin lc cnh tranh l chin lc da trn cc ngun li th cnh tranh thnh cng. Mi doanh nghip u c th to dng cho mnh mt li th cnh tranh, nu n thc hin cc bc i hp l cho php ginh c v tr hng u trong vic hp dn khch hng so vi cc i th cnh tranh, mc tiu khch hng cm nhn c gi tr vt tri so vi nhng g m i th cung cp. Mc d c rt nhiu chin lc cnh tranh khc nhau, song mt cch khi qut c ba cch tip cn c bn to dng li th cnh tranh l : chin lc chi ph thp; chin lc khc bit ha; chin lc trng tm 2.1.1 Chin lc chi ph thp L chin lc m theo doanh nghip u tin mi n lc ca mnh hng ti mt mc tiu hng u gim thiu gi thnh.

Trang 2

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

t c v th v chi ph thp doanh nghip tp trung vo cng ngh v qun l gim chi ph thng qua pht trin cc k nng ch to linh hot v p dng k thut qun tr vt liu hiu qu. Do , cc chc nng qun tr vt liu v ch to l trung tm ch ca mt cng ty ang theo ui chin lc chi ph thp; cc chc nng khc cn nh hng kh nng to s khc bit ca n p ng yu cu ca qun tr vt liu v ch to. Doanh nghip khng tp trung vo khc bit ha sn phm bi to s khc bit thng rt tn km, nu cng ty b cc ngun lc ca mnh lm ra sn phm c o th chi ph c th s tng ln. Doanh nghip thng gi sao cho mc khc bit khng qu thp so vi doanh nghip to s khc bit vi vic cng ty b ngun lc ca mnh pht trin sn phm, song mc li h li c th c c li th chi ph thp. Doanh nghip chi ph thp khng c gng tr i tin phong trong lnh vc nghin cu, a ra tnh nng mi, sn phm mi. H ch cho n khi cc khch hng c mong mun mt c tnh hay dch v, ri mi cung cp c tnh hay dch v . Nhm khch hng m doanh nghip phc v thng l nhm khch hng trung bnh. L do s dng phng n ny bi v vic pht trin mt tuyn sn phm p ng nhu cu ca cc phn on th trung khc nhau l mt cch lm tn km. D khch hng c th khng han ton tha mn v sn phm, nhng iu quan trng l cng ty thng i hi mc gi thp hn so vi cc i th ang c hp dn khch hng bng cc sn phm c o, cht lng cao, v cng ty vn c l khi gi c vn cn hp dn phn on th trng ny. u im S dng chin lc chi ph thp doanh nghip c kh nng cnh tranh vi cc i th trong ngnh ln. Cc i th cnh tranh rt s canh tranh v gi bi h c it li th hn hn v chi ph. Thay v cnh trang gi, cc i th trng n trnh bng mt s cng c to s khc bit. Tuy nhin, ngay c khi cc i th cnh tranh trn c s gi, doanh

Trang 3

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

nghip ang theo ui chin lc chi ph thp vn c th thu c mc li nhun ti thiu sau khi cc i th cnh tranh ca n b thit hi ng k qua cnh tranh. Doanh nghip c kh nng thng lng vi nh cung cp mnh. Vi li nhun cao tng i so vi i th cnh tranh, doanh nghip c kh nng d dng hp th c s tng gi t pha nh cung cp. Khi ngnh phi i mt vi s tng chi ph t nh cung cp, ch c doanh nghip mi c kh nng tr cao hn m vn phi duy tr mc sinh li nhun, cui cng danh ngip c sc mnh c th thc p cc nh cung cp gim gi. Hn na, doanh nghip p dng chin lc chi ph thp thng c mt th phn ln, h s thc hin mua sm khi lng tng i ln qua lm tng nng lc thng lng vi cc nh cung cp. C th tng nng lc thng lng vi khch hng. Nhng khch hang c quyn lc mnh c th thc p doanh ngip gim gi, nhng d sao gi cng khng th gim xung n mc m ngi cnh tranh c hiu qu k tip c th thu uc li nhun thp. Mc d, nhng ngi mua quyn lc c th p gi doanh nghip gim xung mc ny, nhng h s khng lm nh th. Bi v nu gi vn h n mc cho i th cnh tranh khng t c li nhun bnh qun, khi h ri khi th trng, li cho doanh nghip v th mnh hn. By gi, khch hng s mt i quyn nng ca h, gi li tng v trong ngnh ch cn li doanh nghip, khng c i th cnh tranh Sn phm ca doanh nghip cnh tranh tt vi sn phm thay th. Khi phi i mt vi kh nng thay th sn phm, doanh nghip c tnh linh hot cao hn i th. Nu c sn phm thay th bt u i vo th trng, doanh nghip s gim gi ca mnh cnh tranh vi nhng sn phm ny v duy tr th phn. Li th chi ph thp gip doanh nghip to lp mt ro cn thm nhp th trng v cc cng ty khc khng th thm nhp v thch ng vi gi m doanh nghip ra. Do doanh nghip tng i an ton chng no m duy tr li th chi ph v gi c vn l iu then cht i vi mt s lng ln ngi mua.

Nhc im

Trang 4

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Cng ngh t mc chi ph thp l tn km, ri ro. Cng ty mi c th p dng cc cng ngh mi vi chi ph thp hn to cho h mt li th cnh tranh chi ph so vi cc cng ngh m doanh nghip dng tr nn lc hu. Sn phm d dng b bt chc. Chi ph u t khng nhiu, sn phm c s khc bit khng ln, do vy kh nng nhng i th cnh tranh bt chc mt cch d dng cc phng thc ca doanh nghip l mt mi de do vi chin lc chi ph thp. Khi doanh nghip chuyn tm vo gim chi ph sn xut, h c th khng ch n th hiu v nhu cu ca khch hng. H c th lm nhng quyt nh gim chi ph nhng li tc ng trm trng lm gim cht lng sn phm . 2.1.2 Chin lc khc bit ha L chin lc m theo doanh nghip tm cch to ra li th cnh tranh da trn tnh c th ca sn phm cung cp, c th trng tha nhn v nh gi cao. Mc tiu ca chin lc c tha mn nhu cu khch hng theo cch thc m cc i th cnh tranh khng th lm vi nh s i hi mc gi tng thm v ginh c li nhun trn mc trung bnh ngnh. S dng chin lc doanh nghip tp trung vo vic khc bit ha, tm cch to ra cc sn phm m c khch hng nhn thy l c o v mt vi c tnh quan trng. S khc bit ha v sn phm c th t c bng ba cch: cht lng, s ci tin v p ng khch hng. Cng t s tng t vi cc i th cng ty cng c bo v trc s cnh tranh v cng m rng s hp dn th trng cho cng ty. Chnh nh to s khc bit ha, doanh nghip c quyn nh gi sn phm ca mnh mc cao bi h to s tho mn nhu cu khch hng theo cch thc m cc i th cnh tranh khng th lm c. Doanh nghip s c th i hi mc gi tng thm, thu nhp to ra bng cch yu cu mt mc gi tng thm cho php doanh nghip lm tt hn cc i th cnh tranh ca n v ginh c li nhun trn mc trung bnh ngnh. Khch hng cng sn lng tr cho iu bi h tin vo cht lng c khc bit ha ca sn phm.

Trang 5

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Doanh nghip s dng chin lc khc bit ha cn tp trung vo vic phn on th trng ca n thnh nhiu phn khc khc nhau. Doanh nghip cung cp tng sn phm cho mi phn on v sau pht trin tr thnh doanh nghip rng ri. Vic pht trin kh nng khc bit ha to ra li th khc bit chi ph thng rt tn km. Tuy nhin, s tp trung vo chc nng nht nh khng c ngha l vic kim sot chi ph l khng quan trng vi ngi khc bit ha. Doanh nghip to khc bit phi kim sot tt c cc chi ph pht hin yu t no khng thc s tc ng ti li th khc bit ha ca n, ch c nh vy mi c th lm cho gi ca sn phm khng vt qu nhng g m cc khch hng sn lng tr. u im S trung thnh ca khch hng vi nhn hiu sn phm ca doanh nghip gip doanh nghip c kh nng cnh tranh vi cc i th trong ngnh ln. N bo v doanh v mi mt v bo m cho cng ty chng li cc i th cnh tranh. Cng ty to khc bit c kh nng thng lng vi nh cung cp l mnh, h s khng cm thy kh khn vi nh cung cp quyn lc bi v chin lc ca h hng ti vic i hi mc gi cao hn ch khng phi hng v chi ph sn xut. Nh vy ngi to khc bit c th chu ng c vic tng phn no gi u vo . Nhng ngi to khc bit c kh nng thng lng i vi khch hng cng mnh, h dng nh khng cm thy c vn vi ngi mua, bi h cung cp cho ngi mua mt sn phm c o. Ch c n mi c th cung cp sn phm v vy n cn c lng trung thnh nhn hiu. Nhng ngi to khc bit c th chuyn s tng gi v pha khch hng, bi v khch hng sn lng tr mc gi tng thm. S khc bit v trung thnh ca khch hng cng to nn mt ro cn vi cc cng ty khc c thm nhp ngnh. Cc cng ty mi b buc phi pht trin kh nng khc bit ha c th cnh tranh v lm vic th rt tt km.

Trang 6

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

S e do ca cc sn phm thay th t bi n tu thuc kh nng p ng vi nhu cu ca khch hng m cc sn phm ca i th cnh tranh to ra so vi cc sn phm ca doanh nghip v ph v lng trung thnh nhn hiu ca khch hng.

Nhc im Cc vn chnh vi mt chin lc to khc bit l phi tp trung vo kh nng

di hn ca cng ty duy tr tnh khc bit, c o ca sn phm c th nhn thy c trong mt ca khch hng. Cc u th ca ngi i tin phong cng ch ko di n khi cht lng sn phm ca tt c cc i th cnh tranh nng ln v s trung thnh nhn hiu gim xung. Cc i th cnh tranh vn ng nhanh bt chc v sao chp mt cch thnh cng nhng ngi to khc bit, khi h kh c th duy tr mc gi tng thm. Khi s khc bit xut pht t thit k hay nhng c tnh vt l ca sn phm, nhng ngi to khc bit c ri ro ln hn v d b bt chc hn. Khi s khc bit bt ngun t cht lng ca s phc v hay tin cy hoc t mt ngun v hnh no nh l s bo m ,uy tn cng ty s c bo m nhiu hn. 2.1.3 Chin lc trng tm L chin lc theo doanh nghip tm cch trnh s i u trc tip vi cc i th kim sot mt th trng nht nh S khc bit ch yu vi hai chin lc trn l n hng trc tip vo phc v nhu cu ca nhm hay phn on khch hng hn ch. Sau khi chn mt phn on th trng, c th tip to s khc bit theo hng chi ph thp hoc khc bit ha. Doanh nghip tp trung dng nh pht trin mt cch thnh cng v cht lng sn phm bi v nhng hiu bit su sc ca h v mt nhm nh khch hng hay vng. Hn na, s tp trung vo mt phm vi nh ca cc sn phm i khi cho php pht trin s ci tin nhanh hn mt nh khc bit rng ri c th lm.

Trang 7

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Nhng doanh nghip tp trung khng c gng phc v tt c cc th trng m ch tp trung phc v phn khc mc tiu, bi v lm nh vy s trnh c i u trc tip vi cc nh khc bit rng ri. Thay v iu , h thng hng vo to dng th phn trn ch mt phn on c th c th xc nh v phng din a l, loi khch hng, hay bi phn on ca tuyn sn phm. u im Kh nng cung cp sn phm hoc dch v c o, c bit m cc i th cnh tranh khc khng th lm c. Tuy nhin, doanh nghip vn phi t bo v trc cc i th sao cho c th lin tc cung cp cc sn phm hay dch v cn i th ca n th khng th lm nh vy. Kh nng ny cng gip cho ngi theo chin lc tp trung c quyn lc vi ngi mua, bi v h khng th nhn nhng th nh vy t bt k ai khc. Doanh nghip l ngi hiu r phn khc m mnh phc v nht, lun tp trung t hiu qu, cht lng, s ci tin nhm p ng ti a nhu cu khch hng.

Nhc im Vi nhng nh cung cp c sc mnh, doanh nghip vo th bt li, bi v khi

lng mua ca n rt nh, lc sc mnh thuc v nh cung cp. Mc d vy, trong chng mc nht nh nhng ngi mua trung thnh ca cng ty s sn lng chp nhn s dch chuyn chi ph tng thm u vo sang gi, bt li ny v th khng phi iu g ng k. Doanh nghip ch sn xut khi lng nh nn chi ph sn xut ca n thng cao hn chi ph sn xut ca cc doanh nghip c chi ph thp. Chi ph cao hn c th lm gim hn kh nng sinh li khi doanh nghip buc phi u t mnh vo vic pht trin mt kh nng khc bit ha cnh tranh vi cc cng ty khc bit. Cc khe h tp trung c th t ngt mt do s thay i cng ngh hay s thay i s thch ca khch hng. Khng ging nh cc doanh nghip khc bit rng ri, cng ty

Trang 8

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

khng th dch chuuyn mt cch d dng ti cc khe h mi chnh bi s tp trung cc ngun lc v nng lc cnh tranh ca n vo mt hay vi khe h. 2.2 Chin lc kinh doanh cp cng ty 2.2.1 Chin lc quc t ( International Stragegy) Cng ty p dng chin lc quc t c gng to gi tr bng cch chuyn k nng c gi tr v sn phm sang th trng nc ngoi ni m i th cnh tranh thiu k nng v nhng sn phm . Hu ht cng ty quc t to gi tr bng cch chuyn sn phm ngh pht trin nh sang th trng mi. H tp trung chc nng pht trin sn phm nh (R&D). Tuy nhin, h cng c xu hng thnh lp chc nng ch to v marketing trong mi quc gia ch yu m h kinh doanh. Trong khi thc hin bin i sn phm theo a phng v chin lc marketing b gii hn. ng thi vn phng chnh duy tr kim sot cht ch chin lc Marketing v sn phm hu ht cc cng ty quc t. S dng chin lc quc t hp l l khi cng ty c mt kh nng c bit m cc i th cnh tranh bn x th trng nc ngoi khng c, v nu cng ty i din vi sc p tng i nh t cc a phng v sc p gim chi ph nh. u im Chin lc truyn thng c ngha nu mt cng ty c gi tr m cc i th nc ngoi thiu . Nu cng ty i mt vi p lc yu i vi yu cu ca a phng v gim chi ph chin lc quc t rt c gi tr.

Nhc im Cng ty p dng chin lc ny thiu p ng yu cu a phng v khng c

kh nng nhn ra kinh t a phng

Trang 9

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Theo s hnh thnh mt c s tng t, cng ty p dng chin lc quc t chu chi ph hot ng cao. iu ny lm cho chin lc khng thch hp trong ngnh cng nghip m p lc chi ph cao. 2.2.2 Chin lc a ni a ( Multidomestic Strategy) L chin lc iu chnh sn phm v chin lc marketing mi th trng quc gia cho ph hp vi s thch v iu kin ca mi a phng. thc hin chin lc a ni a, cc cng ty thng thnh lp cc c s c lp ln cc quc gia khc nhau. Mt chin lc a ni a s c ngha nht khi m c nhiu sc p v s p ng ni a v t sc p v vic ct gim chi ph. Cu trc chi ph cao kt hp vi s gia tng gp 3 ln thit b sn xut lm cho chin lc ny khng thch hp trong cc ngnh cng nghip m sc p v chi ph l khc nghit. Mt s kt hp yu km khc vi chin lc ny l mt vi cng ty a ni a pht trin trong s phn quyn ca cc lin bang m trong mi quc gia c mt chc nng ph tr trong mt lnh th t tr ln. Khi s thay i v mi trng gia cc quc gia cng ln, chin lc a ni a ca cng ty l mt tp hp cc chin lc cnh tranh tng quc gia c th. Cc chin lc a ni a thng thch hp vi cc cng ty trong cc ngnh m s thch ca ngi tiu dng l khng ging nhau cc quc gia, chng hn nh cc sn phm thc phm v mt s phng tin thng tin. Kt qu l, h thng tht bi trong vic t c li ch ca ng cong kinh nghim v tnh kinh t ca a im. V th, nhiu cng ty a quc gia c c cu chi ph cao thng c xu hng thc hin khng tt tc dng n by ca kh nng vt tri trong cng ty. u im Doanh nghip c kh nng p ng c yu cu a phng. Chin lc ny cho php cc cng ty nghin cu k s thch ca ngi tiu dng th trng cc quc gia khc nhau, p ng nhanh chng v c hiu qu cc s thch mi ca ngi tiu dng. Kt qu m cc cng ty mong i khi a ra nhng sn phm mi l ngi tiu dng s nhn

Trang 10

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

bit c gi tr cao hn so vi sn phm ca i th cnh tranh, cho php cng ty theo chin lc a ni a c nh gi cao hn v ginh c th phn ln hn.

Nhc im Doanh nghip s dng chin lc ny khng khai thc li ch kinh t a phng

ca qui m trong vic pht trin, sn xut hay marketing sn phm c. Thng thng mt chin lc a ni a lm tng chi ph cho cc cng ty quc t v buc cc cng ty ny phi nh gi bn cao hn thu hi nhng chi ph . Do , chin lc a ni a thng khng thch hp vi cc ngnh m cng c cnh tranh bng gi c. Khi quyt nh thc hin chin lc ny, nh hng ch yu ca cc cng ty l p ng cc iu kin mi trng ca tng quc gia th trng, v vy sn phm ca doanh nghip thiu p ng nhu cu a phng. 2.2.3 Chin lc ton cu ( Global Strategy) L chin lc tung ra cc sn phm ging nhau v s dng cng mt chin lc marketing tt c cc th trng quc gia. Cc cng ty theo ui chin lc ton cu s tp trung vic gia tng li nhun bng vic ct gim chi ph t c li ch kinh t ca ng cong kinh nghim. H theo ui chin lc h thp chi ph. Sn xut, marketing v cc hot ng R&D ca cng ty theo ui chin lc ton cu s tp trung vo mt vi a im thun li. Cc cng ty ton cu s khng hng n vic p ng cc yu cu ca tng b phn khch hng trong vic cung cp sn phm v chin lc marketing bi v chi ph cho vic c bit ha sn phm cao. Thay v vy, cc cng ty ton cu hng n vic a ra th trng cc sn phm tiu chun ha trn ton cu. V vy h c th thu hoch c ti a li ch t quy m. H cng ng thi hng n vic s dng cc li th v chi ph h tr cho vic cng kch gi trn th trng th gii. u im

Trang 11

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

S dng chin lc ton cu gip doanh nghip tit kim chi ph do sn phm c tiu chun ha v s dng cng mt chin lc marketing. Chin lc ny c thc hin thng nht t quc gia ny sang quc gia khc. V vy, cng ty c th tp trung cc th mnh v cc ngun lc bo m t c li th cnh tranh qua chi ph thp hoc sn phm khc bit, vt qua cc i th cnh tranh trong nc v cc i th a quc gia, chy ua dn u th trng ton cu. Nhng chi ph tit kim c cho php cng ty bn sn phm vi gi thp hn cc i th cnh tranh hoc so vi trc y, gip cho cng ty m rng c th phn trn on th trng ca mnh. iu ny s gip cng ty c iu kin phi hp cc kh nng v cc ngun lc tim tang ca a phng to c li th cnh tranh mnh hn so vi cc i th khp th gii.

Nhc im Chin lc ton cu l lm cho cng ty khng ch n s khc bit quan trng

trong s thch ca ngi mua gia cc th trng khc nhau v cng khng c kh nng nhn ra kinh t a phng Mt chin lc ton cu khng cho php cng ty thay i sn phm ca n, tr phi thay i trn b mt nh mu sc, ng gi, loi sn dng sn b mt v cc c im nh khc. iu ny c th to ra c hi cho i th cnh tranh nhy vo p ng nhu cu ang b b trng ca ngi tiu dng v to ra mt th trng mi. Chin lc ny khng thch hp nhng ni i hi s thch nghi a phng cao. Doanh nghip s khng c kh nng nhn ra kinh t a phng 2.2.4 Chin lc xuyn quc gia ( Transnational Strategy) L chin lc kt hp gia chin lc a quc gia v chin lc ton cu. Chin lc xuyn quc gia p dng khi mt cng ty i mt vi sc p gim chi ph v sc p p ng yu cu a phng cao. Mt cng ty p dng chin lc chuyn i c gng t mc tiu chi ph thp v li th khc nhau. p lc cho p ng yu cu

Trang 12

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

a phng v gim chi ph l nhng mu thun trong cng ty. Tuy nhin, p ng yu cu a phng s nng ph ng thi yu cu gim ph s kh c th t c. u im Mi trng ngy nay iu kin cnh tranh qu mnh trn th trng ton cu, cng ty phi khm ph kinh t chi ph da trn kinh nghim v kinh t vng, h phi chuyn cnh tranh ht nhn trong cng ty, v h phi lm tp trung tt c p ng yucu a phng. H nu rng x nghip kinh doanh hin i, cnh tranh ht nhn khng ch c nc nh. H c th pht trin bt c hot ng no ca cng ty. V vy, h duy tr dng chy ca k nng lao ng, v sn phm ngh khng ch trong mt cch thc, t cng ty nc chnh quc sang cng ty con nc ngoi, nh trng hp ca cng ty p dng chin lc quc t. Hn na dng chy ny cng s t cng ty con n chnh quc v t cng ty con ny sang cng ty con nc ngoi khc- qu trnh ny c xem l hc tp ton cu. Bin i sn phm ngh v Marketing thch ng vi yu cu a phng, p ng nhu c nhu cu ca ngi dn cao nht.

Nhc im Doanh nghip kh khn trong vic va phi tm gii php p ng nhu cu a

phng, va phi tm cch gim bt chi ph. 2.3 Chin lc kinh doanh quc t theo hng pht trin hot ng 2.3.1 Chin lc pht trin tp trung L chin lc nhm tng doanh s v li nhun bng cch t trng tm vo nhng sn phm v/ hoc th trng hin ti. Vi chin lc pht trin tp trung, trong qu trnh xy dng chin lc, nh kinh doanh s da trn cc yu t hin ti nh ngnh sn xut, trnh sn xut cng nh quy trnh cng ngh hin ti m thay i yu t sn phm hay th trng. T , cng ty c 3 phng thc thc hin chin lc ny:

Trang 13

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Chin lc xm nhp th trng : L chin lc tng trng cho sn phm hin

ang sn xut tiu th ti th trng c ch yu nh cc l lc hot ng marketing . Vi chin lc ny doanh nghip c th tng th phn bng cc gii php chin lc nh tng sc mua ca khch hng , li ko khch hng ca i th cnh tranh hay mua li mt hay nhiu i th cnh tranh.

Pht trin th trng : L chin lc pht trin th trng l chin lc tm cch

bn cc sn phm hin tai trn th trng mi. Theo chin lc ny, khi quy m nhu cu ca th trng hin ti b thu hp, cng ty cn n lc tm kim th trng mi bn cc sn phm hin ang sn xut vi cc gii php nh Tm kim th trng trn cc a bn mi bao gm vng lnh th, quc gia khc ,tm kim khch hng mc tiu mi hay tm ra cc gi tr s dng mi sn phm.

Pht trin sn phm: L chin lc pht trin sn phm l chin lc pht trin

sn phm mi tiu th cc th trng hin ti ca cng ty. u im Trnh c nhng phc tp v qun l m cc doanh nghip a dng ho thng gp. Mc a dng ho cng t cng d xc nh mc tiu v hng i cho cng ty.Cng ty c th tp trung ngun lc ca mnh vo hot ng s trng, khai thc cc im mnh ni bt to s c o, khc bit cho sn phm, dch v m i th cnh tranh trn th trng xc nh. Cng ty c iu kin nm bt, theo di nhng din bin v mi trng kinh doanh, th trng, nh a ra nhng quyt nh nhanh chng, kp thi. Yu t ny c bit l quan trng khi cng ty kinh doanh trong mi trng cnh tranh cao, cng ngh thay i nhanh chng.Khi kinh doanh trong mt ngnh, cng ty hiu r c nhu cu cng nh s thay i th hiu ca khch hng ci tin hoc a ra sn phm mi ph hp hn.

Nhc im

Trang 14

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Gii hn v lnh vc kinh doanh i khi khng m bo li th cnh tranh trong di hn. Trong nhng iu kin nht nh, cn phi pht trin theo hng hi nhp dc nhm to ra gi tr v li th cnh tranh. Cng ty c th gp kh khn trong vic ti a ho li nhun nu tc tng trng ca ngnh thp. Cng ty c th gp ri ro trong qu trnh pht trin v sc hp dn ca ngnh suy gim theo thi gian. Chin lc tp trung vo mt ngnh c th to nn nhiu cng nhc trong t chc, bi h s th ng, khng c kh nng thay i v thch ng khi th trng ca h bt u gim st.Cng ty c th b l c hi s dng nhng tnh nng ni bt ca mnh vo ngnh ngh khc. 2.3.2 Chin lc pht trin hi nhp dc Chin lc pht trin hi nhp dc l vic cng ty t m nhim lun c khu cung cp nguyn liu hoc khu phn phi sn phm. Chin lc ny thch hp cho t chc trong ngnh sn sut mnh nhng e ngi chin lc tng trng tp trung v th trng bo ho. N thch hp cho c hi c sn, ph hp di hn, mc tiu ca doanh nghip. Cho php khai thc y tim nng ca doanh nghip. Chin lc phi hp dc c 3 cch phn loi theo tin trnh phn phi, mc phn phi hay cn c vo phm vi phi. Tuy nhin 2 chin lc thng c da trn mc phn phi l hi nhp dc thun chiu (doanh nghip ginh ly quyn kim sot u ra) v chin lc hi nhp dc ngc chiu ( doanh nghip ginh ly quyn kim sot u vo). u im Doanh nghip s thnh cng khi doanh nghip kim sot c ngun cung. i khi kim c nh cung cp rt kh v h khng bit hoc khng quan tm n sn phm ca mnh l g .

Trang 15

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Khi doanh nghip ginh ly quyn kim sot u vo, doanh nghip khng nhng to c hi bn sn phm m cn l ni trng by sn phm mi tm kim khch hng tng lai. D p dng chin lc no th doanh nghip u c th kim sot hoc qun tr cht lng tt hn.

Nhc im Chi ph nhiu hn khi doanh nghip phi t m nhim c khu nguyn liu hoc

phn phi sn phm. Doanh nghip cng gp bt li khi c nhng thay i nhanh chng trong k thut cng ngh hay nhu cu khng khng n nh ca ngi dng 2.3.3 Chin lc a dng ha L chin lc doanh nghip u t vo nhiu ngnh, lnh vc khc nhau khi doanh nghip c u th cnh tranh trong cc hot ng kinh doanh hin ti. Nguyn nhn dn n chin lc a dng ho l khi sn phm truyn thng ca doanh nghip b m c th do nhu cu th trng gim hoc do cnh tranh tng th doanh nghip phi c hng a dng ho cc hot ng hoc th trng mi, tm cch phn tn tt nhng ri ro v cn thit v li nhun v thu nhp gia cc hot ng khc Chin lc a dng ha c hai hnh thc :

a dng ha lin kt : L tham gia vo mt hot ng mi ni kt hot ng hin

hu ca cng ty v mt s khu nh: sn xut, marketing, qun tr vt t hoc k thut cng ngh. Hot ng kinh doanh mi c nhiu im chung vi hot ng kinh doanh c, l u t vo mt ngnh cng nghip khc nhng lin quan, theo mt cch no , vi cc hot ng hin ti ca t chc.

a dng ha khng lin kt : L tham gia vo mt hot ng mi khng c s

kt ni no r rng vi bt c hot ng hin hu no.

Trang 16

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

u im Doanh nghip tn dng c c hi pht trin trn th trng mi sang quc gia

khc t kt qu hot ng ngoi giao ca chnh ph quc gia. Tng kh nng cnh trnh bng vic a dng ho sn phm. Nhng ngnh mi, nhng n v kinh doanh mi c th gip doanh nghip tit kim chi ph chung, tn dng mng li bn hng hin c.

Nhc im a dng ho c th to gi tr cho mt cng ty, song iu ny cng khng th

trnh khi cc chi ph qun l. S lng cc n v kinh doanh trong cng ty cng ln cng yu cu s phi hp cc gia chng v cng tng chi ph qun l, kh nng gi tr to ra bi a dng ho khng theo kp cc chi ph pht sinh bi chin lc ny.

Trang 17

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

CHNG II: NI DUNG, C IM V IU KIN CHN LA CHIN LC KINH DOANH QUC T CA VIETTEL
1. Gii thiu v tp on vin thng qun i Viettel: 1.1 Gii thiu chung v Viettel Tr s giao dch: S 1, Giang Vn Minh, Kim M, Ba nh, H Ni. in thoi: 04. 62556789 Fax: 04. 62996789

Email: gopy@viettel.com.vn Website: www.viettel.com.vn Tn c quan sng lp: B Quc phng

Tp on Vin thng Qun i c thnh lp theo quyt nh 2097/2009/QTT ca Th tng Chnh ph k ngy 14/12/2009. L doanh nghip kinh t quc phng 100% vn nh nc vi s vn iu l 50.000 t ng v l mt doanh nghip qun i kinh doanh trong lnh vc bu chnh vin thng v cng ngh thng tin. Vi mt slogan "Hy ni theo cch ca bn", Viettel lun n lc thu hiu khch hng , lng nghe khch hng.

Hot ng kinh doanh:

Hot ng kinh doanh chnh: Hot ng vin thng c dy, vin thng khng dy, vin thng v tinh, vin thng khc. Sn xut, cung cp cc sn phm vin thng qun s, phng tin k thut nghip v, chuyn dng phc v quc phng, an ninh. Sn xut sa cha trang thit b k thut phc v uc phng, an ninh. Lp trnh, t vn v qun tr h thng my vi tnh; hot ng dch v cng ngh thng tin v dch v khc lin quan n my vi tnh. Xut bn phn mm, x l d liu, cho thu v cc hot ng lin quan. Cng thng tin; hot ng thng tn, dch v thng tin khc, hot ng dch v lin quan n cc cuc gi. Xy

Trang 18

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

dng cng trnh cng ch, hot ng kin trc v t vn k thut c lin quan. Hot ng thit k chuyn dng; lp t h thn in, h thng xy dng khc. Sn xut, sa cha my vi tinhd v thit b ngoi vi, thit b lin lc. Nghin cu v pht trin thc nghim khoa hc t nhin v k thut. Sn xut linh kin in t, thit b truyn thng, sn phm in t dn dng, dy cp, si cp quang hc; sn xut dy, cp in v in t khc, cc loi thit b dy dn in khc. Hot ng kinh doanh c lin quan: Bu chnh; chuyn pht; kho bi v lu tr hng ha; vn ti hng ha bng ng b. Bn bun my mc, thit b v ph tng my; bn l thit b cng ngh thng tin lin lc trong cc ca hng chuyn doanh. Kinh doanh bt ng sn; xy dng nh cc loi, cng trnh k thut dn dng; hot ng xy dng chuyn dng. Hot ng dch v ti chnh; i l chi tr ngoi t. Sn xut thit b in; sa cha, bo dng v lp t my mc v thit b. Hot ng truyn hnh v cung cp chng trnh truyn hnh thu bao. Hot ng i nh, sn xut ni dung chng trnh truyn hnh, ghi m v xut bn m nhc; xut bn sch, n phm nh k. Qung co v nghin cu th trng. Xy dng v pht trin thng hiu (cho cc doanh nghip khc); bn l theo yu cu t hng qua bu in hoc iternet (bao gm: thng mi in t). Sn xut bt giy, giy v sn phm t giy. In n (bao gm c sn xut th thng minh: Sn xut cc loi th dch v cho ngnh bu chnh vin thng v cc ngnh dch v thng mi...); dch v lin quan n in. Cung cp dch v chng thc ch k in t. o to ngn hn, di hn cho ngi lao ng trong Tp on. Xut, nhp khu y thc cho cc n v trong nc. Dch v lu tr. Hot ng kinh doanh khc: i l, iu hnh, dch v h tr lin quan n qung b v t chc tour du lch; dch v n ung; sn xut ung khng cn, nc khong. Bn bun, bn l trong cc ca hng chuyn doanh, kinh doanh tng hp. Hot ng th thao. Bn bun, bn l, sa

Trang 19

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

cha t, m t, xe my v xe c ng c khc. Bn bun thc phm, ung, dng gia nh. 1.2 Chng ng pht trin Nm 1989: Thnh lp cng ty in t thit b thng tin, tin thn ca Tng Cng ty Vin thng Qun i (Viettel) c thnh lp. Nm 1995: i tn thnh Cng ty in t Vin thng Qun i (tn giao dch l Viettel), chnh thc c cng nhn l nh cung cp vin thng th hai ti Vit Nam, c cp y cc giy php hot ng. Nm 1999: Hon thnh ng trc cp quang Bc Nam vi dung lng 2.5Gbps c cng ngh cao nht Vit Nam vi vic p dng thnh cng sng kin thu pht trn mt si quang. Nm 2000: L doanh nghip u tin Vit Nam cung cp dch v thoi s dng cng ngh IP (VoIP) trn ton quc Nm 2001: Cung cp dch v VoIP quc t. Nm 2002: Cung cp dch v truy nhp Internet. Nm 2003: Cung cp dch v in thoi c nh (PSTN).Cng v tinh quc t. Nm 2004: Cung cp dch v in thoi di ng. Cng cp quang quc t. Nm 2005: Thnh lp Tng Cng ty Vin thng qun i. Cung cp dch v mng ring o. Nm 2006: u t sang Lo v Cambodia. Nm 2007: Doanh thu 1 t USD. 12 triu thu bao. Hi t 3 dch v c nh di ng Internet Nm 2008: Doanh thu 2 t USD. Nm trong 100 thng hiu vin thng ln nht th gii. S 1 Cambodia v h tng Vin thng. Nm 2010: Doanh thu 4 t USD. Viettel tr thnh tp on.

Trang 20

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Nm 2011: Lt vo top 20 nh mng ln nht th gii 1.3 Trit l kinh doanh Tin phong, t ph trong lnh vc ng dng cng ngh hin i, sng to a ra cc gii php nhm to ra sn phm, dch v mi, cht lng cao, vi gi cc ph hp p ng nhu cu v quyn c la chn ca khch hng.

Lun quan tm, lng nghe khch hng nh nhng c th ring bit cng h to ra cc sn phm, dch v ngy cng hon ho.

em nhng g tt nht ca Viettel ra nc ngoi. Viettel sinh ra t kh khn vi tinh thn ca ngi lnh nn khng ngi i vo vng c a t thp. V kh khn nn Viettel m khng c ng v phi thc ngh cch nn s trng thnh hn. Viettel c trit l vn ha l vo ch cht tm ng sng, y l nhn thc quan trng ca Viettel. 1.4 Tnh hnh kinh doanh Trong nhng nm gn y nh cch lm n mnh bo ca mnh m Viettel c

bc pht trin nhy vt. Doanh thu v li nhun ca Viettel vn lun duy tr c mc cao d nn kinh t vn b nh hng ca khng hong kinh t th gii t nm 2008.

Trang 21

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Viettel mc d l doanh nghip pht trin sau cc nh mng nh Vinaphone, Mobifone nhng trong chng ng pht trin ca mnh, cng ty c nhng pht trin nhy vt, s lng th phn tng theo cp s nhn khng ch th trng trong nc m pht trin c th trng nc ngoi.

Trang 22

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Kinh ph u t cho vin thng ca Viettel giai on 2000-2010 S thu bao di ng trong nc nm 2008

Trang 23

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Th phn th trng di ng Vit Nam n ht thng 12/2010

Trang 24

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

1.5 Mc tiu ca tp on Viettel Theo nh hng pht trin n nm 2015, Viettel khng ch mun khng nh v th ch o quc gia v vin thng v cng ngh thng tin, m cn c kht vng tr thnh tp on a quc gia, nm trong tp 30 nh cung cp dch v vin thng ln nht th gii. Doanh thu n nm 2015 l khong 200.000-250.000 t ng. Tc tng trng bnh qun t 15-17%/nm. Chin lc kinh doanh ca tp on trong 5 nm ti hng vo 3 lnh vc chnh l: Vin thng (th trng c trong v ngoi nc) chim 70%; sn xut thit b in t, vin thng v u t bt ng sn. 2. Chin lc kinh doanh quc t 2.1 iu kin chn la chin lc kinh doanh quc t Hin nay, Viettel trin khai kinh doanh ti cc nc nh Cambodia, Lo, Mozambique, Peru v Haiti. Khi u bng vic khai trng hai mng di ng ti Cambodia (mng MetFone thng 2.2009 ) v Lo (mng Unitel,thng 10.2009).

Trang 25

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Gn y, Viettel ang trong qu trnh thng tho vi chnh ph mt s nc m rng hot ng kinh doanh trong mi trng quc t. Ti cc th trng Viettel v ang u t, Peru l nc c s dn ln nht vi gn 30 triu dn (ng th 42 th gii). Tip l Mozambique 23 triu dn (xp th 51 th gii), Cambodia, Haitti v Lo. Trong s , Peru c c cu dn s vng gn ging vi Vit Nam, dn s trong tui lao ng cao gn gp i nhm dn s trong tui ph thuc. Theo thng k, t l dn s ca Peru di tui lao ng l 28,5%, trong tui lao ng 65,1%, ngoi lao ng l 6,4% v tui trung bnh l 26,2 tui. Mozambique l nc c dn s tr nht vi con s tng ng l 45,9%, 51,1%, 3% v 16,8 tui. c im v dn s ti nhng quc gia ny l c hi Viettel pht trin thnh cng nhiu dch v vin thng. Trong qu 1/2011, doanh thu ca Viettel t th trng nc ngoi tng 200% so vi cng k qu 1/2010. Nm 2010, doanh thu vin thng t th trng nc ngoi Cambodia v Lo ca Viettel l trn 220 triu USD,trong Cambodia t 161 triu USD (tng 2,8 ln so vi nm 2009) v Lo gn 61 triu USD (tng 4,5 ln). Vic la chn th trng quc gia mc tiu ca Viettel l nhm vo nhng th trng kh, nhng th trng cc nc ang pht trin, thm ch l bt n v chnh tr v kh khn v t nhin. iu khng nh rng Viettel tham gia th trng nc ngoi vi tham vng tr thnh s 1 ca cc th trng . lm c iu ny, Viettel p dng chin lc i dng xanh ngha l h ang t to ra mt ngnh kinh doanh, mt th trng mi, mt i dng cc dch v mi mt vng t cn cha c ai khai ph. Hin ti, cng ty ang u t nc ngoi ti cc nc Lo, Cambodia, Haiti, Peru, Mozambique, trong sut qu trnh thm nhp ny, cng ty i mt vi cc sc p c bn sau khi thm nhp th trng ca cc nc. V sc p Chi Ph

Trang 26

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ti Lo:

Cng ty Star Telecom l cng ty lin doanh gia Viettel v lo hin l cng ty u t h tng mng li k thut vin thng ln nht: - S trm pht sng (BTS): Tnh n thng 10/2009 Unitel c 900 BTS, chim ti 35% tng s trm BTS ca c nc v k hoch n ht thng 12 nm 2009 l 1200 trm BTS. Vi dung lng hin ti l 1,4 triu thu bao v n nm 2010 s l 2,000 trm BTS v 3 triu thu bao. - Mng truyn dn cp quang: trin khai 8000 km cp quang ti trn 80% tng s cc huyn. c bit, n ht nm 2009 Unitel s trin khai ti 100% s huyn trn c nc v hon thnh xong mng ng trc cp quang quc gia t Tnh Phongsaly n Tnh Chmpasac vi hn 10.000 km cp quang v c cng ngh hin i nht (DWDM) t tc 400Gbs cao gp 40 ln so vi hin ti. - Dch v 3G: Ht nm 2009 ph sng ti tt c cc tnh, thnh ph trn c nc vi s trm pht sng 3G l 200 trm, dung lng 250.000 thu bao, cung cp cc dch v kt ni Internet khng dy tc cao cho c my in thoi di ng v my tnh. D kin nm 2010 s trm pht sng 3G s l 500 trm v c dung lng khong 600.000 thu bao.

Trang 27

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Bn cnh k lc v mc u t h tng k thut, Star Telecom cn thng thu ti Lo nh cam kt ti tr min ph s dng dch v Internet cho trng hc ( 1295 trng t khi trung hc c s tr ln) tr gi 3 triu USD v h tr cho sinh vin 12.000kip/thng vo ti khon, h tr cho cc qun nhn trong Qun i 20.000kip/thng vo ti khon khi s dng dch v di ng ca Unitel. 2.1.1.2 Ti Cambodia: Ti Cambodia, Viettel u t mt mng truyn dn, y l yu t quan trng bc nht, l h tng ca mt ngnh vin thng. Hin mng truyn dn ca Viettel ti Cambodia xp hng th nht, c nh gi l tt nht v ngay t u, cng ty u t mt mng cp quang len li v khp cc tnh thnh, cc huyn ca Cambodia. Trn t nc Cambodia, Viettel u t h tng vi hn 1000 trm BTS tng ng hn 40% tng s trm pht sng ca c nc, cp quang ging n 1493 x vi chiu di 11.000 km. Ht nm 2009, con s cp quang l 19.000 km. Trong khi , cc doanh nghip vin thng khc ch s dng truyn dn bng Viba. 2.1.1.3 Ti Haiti: Chnh thc u t ti Haiti t thng 9/2010, sau ng 1 nm, NATCOM lp t v pht sng gn 1.000 trm BTS 2G v 3G nhiu hn 30% so vi mng di ng ln nht Haiti trin khai trong 6 nm. 3.000km cp quang c xy dng mi ph n cp huyn v gp 20 ln s cp quang m Haiti c trc thng 9/2011. Hin ti, Natcom l nh cung cp c h tng mng li ln nht Haiti v l cng ty duy nht cung cp y dch v vin thng Haiti. 2.1.1.4 Ti Mozambique: Chnh ph Mozambique va cp giy php cung cp dch v vin thng di ng cho Movitel. Movitel nh bi hai nh thu khc l Uni-Telecom, mt lin doanh gia Unitel SA ca Angola v Energy Capital SA ca Mozambique v TMM, cng ty ca hng vin thng B o Nha (Portugal Telecom).

Trang 28

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Cuc u gi a ra cc iu kin l cc cng ty tham gia phi c t nht 2 triu khch hng ti nhng quc gia m h hot ng kinh doanh v phi chng minh doanh thu t trn 50 triu USD/nm. Movitel chi 2 triu USD u gi giy php di ng th ba Mozambique. Cuc u gi giy php di ng th 3 Mozambique c ti 22 cng ty tham gia. Vi giy php ny, trong vng 12 thng, Movitel phi bt u cung cp dch v. Trong 5 nm ti, Movitel s u t 400 triu USD pht trin kinh doanh ng thi m bo ph sng n 85% dn s ca Mozambique. Sau 9 thng tin hnh kho st v trin khai xy dng h tng, n nay Movitel trin khai xy dng hn 5000 km cp quang, ph ti 100% th ph cc tnh, hn tng s cp quang ca c quc gia ny c t trc ti nay. D kin Movitel s trin khai 12.000 km trong nm nay. Sau 9 trm BTS u tin pht sng, Movitel s lin tip pht sng cc trm BTS 11/11 tnh thnh ph trn ton quc v d kin n cui nm 2011, tng s s l gn 1000 trm pht sng c 2G v 3G- tng ng vi tng s trm c ca tt c cc nh cung cp khc. 2.1.1.5 Ti Peru Viettel d nh u t khong 27 triu USD xy dng mng di ng mi ti Peru. Cuc u thu giy php di ng th 4 Peru c s tham gia ca 4 nh mng, gm Viettel, Americatel (cng ty con thuc tp on Entelca Chile), Hits Telecom (cng ty ca Kuwait) v Winner Systems, lin doanh ca Nga. Viettel thng thu nh cam kt phc v min ph cho 4.025 t chc gio dc Peru trong vng 4 nm, nhiu gp hn 2 ln so vi cam kt ca hai i th tham gia u thu giy php di ng ny. Cc iu kin khc ca giy php m Viettel s phi p ng l c ti thiu 15.000 kt ni trong nm u tin v 338.000 kt ni trong nm th 3 cng nh ph sng 5 tnh ngoi khu vc th Lima v Callao trong vng hai nm. 2.1.2 Sc p v a phng:

Trang 29

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Viettel lun la chn cc nc c nn kinh t ang pht trin, cc nc c nn vn ho, chnh tr kh bt n, do vy, khi thc hin chin lc s gp phi sc p t a phng ti cc nc l rt ln v khc nhau. V Mi trng vn ha, vn ha ca cc nc ny rt a dng, v phc v tt mi nhu cu ca ngi dn, i hi cng ty phi c qu trnh nghin cu, tm hiu v i sng vn ha ca ngi dn cc nc c th a ra cc chnh sch v chin lc ph hp. V mi trng chnh tr lun bt n v xung t ca cc nn vn ha trong nc nn i hi cng ty phi lun ch ng v xy dng cc chnh sch hp l nhm i ph vi s bin ng ny. V mi trng kinh t x hi, i a s cc nc ny c nn kinh t ang pht trin nn c s h tng cn km, i hi cng ty phi u t rt nhiu v p ng c cc i hi a dng, cng nh cc nhu cu cho vic tr thnh v tr s 1 l rt ln v tn km. Bn cnh , cc cng ty trong nc c s bo h ca nn kinh t nc nh, nn tnh cnh tranh cng khc lit hn, ng thi doanh nghip cng gp nhiu kh khn trong cc chnh sch rng buc, v buc k kt cc chnh sch hp ng ti tr, gnh n v lin kt vi cng ty nc s ti khng c php thnh lp cng ty 100% vn cng ty, tr Campuchia v Peru. Bn cnh cc sc p a phng chung nh vy th cng ty cng gp phi cc sc p v a phng ti cc nc khc nhau nh sau: Ti Lo, thi quen khng lm vic ngoi gi v ngh ton b cc ngy cui tun ca nhn vin bn x khin cho Viettel gp nhiu kh khn trong vic m bo vic phc v khch hng 24/7 nh cc cng ty vin thng cn phi lm. Trong giao tip v lm vic, nhn vin ngi Lo thch c ni chuyn nh nhng, ch khng quen vi tc phong qun i, chp hnh mnh lnh. Ti Lo, Haitti v Mozambique th chnh ph nc s ti a ra cc chnh sch bo tr bt buc i vi cng ty khi thm nhp th trng cc nc ny bng cc cam kt

Trang 30

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

nhn n, cc cam kt v chnh sch pht trin cnh tranh, v vn ha ca ngi n cc nc ny v trnh nhn thc cn km nn kh nng chp nhn v thay i theo ci mi th rt kh khn v mt thi gian cho qu trnh ny. Kt lun: Qua nhng phn tch trn, d dng thy c rng, vi nn ti chnh vng vng c minh chng qua mc u t mnh ti cc quc gia m mnh thm nhp v chin lc chi ph thp, Viettel khng phi i din vi sc p gim chi ph. Ngc li, do s khc bit v vn ha, chnh tr, kinh t cng vi sc p ca vic bo h nn kinh t trong nc ti cc quc gia s ti, Viettel gp phi sc p rt ln trong vic p ng a phng. Vy, i ph vi iu kin nh vy, Viettel la chn chin lc a ni a trong kinh doanh quc t ca mnh. 2.2Ni dung v c im ca chin lc kinh doanh quc t ca Viettel Cng nh tt c cc cng ty theo ui chin lc a quc gia, Viettel hng vo vic p ng cao nht cc yu cu ca a phng. V vy, khi cc cng ty a quc gia thng thch nghi ha mt cch rng ri ca sn phm v chin lc tip th ca h ph hp vi iu kin ca mi quc gia khc nhau. H cng c xu hng thit lp mt tp hp hon chnh cc hot ng to gi tr bao gm: sn xut, tip th, R&D trong mi th trng ni h ang tin hnh hot ng kinh doanh. Cng khng nm ngoi trng hp , Viettel phi tin hnh xy dng h thng h tng c s ti mi quc gia m mnh t chn n, cng nh xy dng mt h thng tng i t vn h tr a phng p ng nhu cu khch hng ti mi quc gia. V vic tip th, ti mi th trng Viettel u dng nhng thng hiu ring c t tn theo mt nt vn ha ca quc gia s ti nhm ph hp vi vn ha a phng v c cc khch hng s ti chp nhn, vic ny cng nhm trnh nhng ri ro do khc bit ngn ng. Nh ti Lo, Viettel s dng thng hiu Unitel:

Trang 31

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Trit l thng hiu Unitel: em mi ngi dn Lo n gn hn vi cuc sng giu

p. nh v thng hiu Unitel: Kt ni lm giu cuc sng ngi dn Lo. Tn Unitel: T Uni trong ting Anh c hiu l Unity (on kt). Theo , Unitel c hiu l biu tng ca tnh on kt gia hai dn tc, cng l biu tng ca sc mnh on kt gia ton th cn b cng nhn vin ca Cng ty. T Uni cng c th c hiu theo ngha Universal (ton cu), cho thy khng ch c vng v mng li vn tm quc t m cn tinh thn hp tc quc t ca Unitel. c bit, Unitel c cch pht m tng t nh t Ru n ( y) trong ting Lo. y, bn c th ni chuyn. y bn c th chia s vi chng ti. Unitel ging nh mt ngi bn thn thit, gn gi vi ngi dn Lo lng nghe, p ng mi nhu cu nh nht ca khch hng. Ngoi ra ci tn Unitel cn l mt li khng nh You and I tell (Bn v ti cng ni). N ging nh li cam kt Unitel lun lun lng nghe, chia s v lm hi lng khch hng. Khu hiu: Chn khu hiu Brighter (Hy si vit th st sy), Unitel ha hn em li cuc sng ti p, hnh phc cho ngi Lo c v ngha vt cht ln tinh thn. y l l do Unitel chn nh v thng hiu kt ni lm giu thm cuc sng. l kt ni gia cuc sng vi cng ngh thng tin, kt ni con ngi vi con ngi, kt ni truyn thng v hin i, kt ni gia cc th h. Kt ni l phng tin m bo cho cuc sng ca chng ta thm phong ph tt p c v ngha vt cht v tinh thn. l mc ch mang ngha nhn sinh cao p nht m Unitel mong mun vn ti.

Trang 32

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Logo: Hnh logo bao gm hai mnh ghp vo nhau l cch iu ca hai ch U v N, tng trng cho ch m u ca Unitel. 2 ming ghp t vo nhau tng trng cho 2 quc gia Vit Nam v Lo, v phn giao nhau chnh l Unitel. V mu sc, Unitel chn gam mu nng - mu vng v xen ln nhau, th hin s m p, thn thin. Ring ch Unitel c t mu en, th hin s cao qu v tnh bn vng, trng tn. Ti Cambodia, Viettel li s dng thng hiu Metfone vi logo c mu sc n gin nhng gn gi. Khu hiu ca Metfone l closer, thc hin ng nh khu hiu ca mnh, bng vic kt ni v pht trin mng di dng n tt c cc tnh thnh v nhng vng qu ho lnh, Metfone thc s em mi ngi n gn nhau hn.

Trang 33

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ti Haiti, Viettel li s dng thng hiu Natcom vi logo mu sc kh sng, biu th cho s pht trin mnh m v iu ny t bit c ngha khi Viettel gi ng li ha quay li pht trin dch v vin thng ti y sau thm ha ng t, v s pht trin ca Viettel ti y cng rt mnh m.

Ti Mozambique, Viettel s dng mu cam lm mu ch o cho thit k thng hiu ca mnh.

Trang 34

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ngoi ra, pht trin dch v ca mnh, cng tc R&D cng c pht trin ti mi quc gia m Viettel kinh doanh nhm p ng ti a nhu cu ca khch hng ti mi nc cch thch hp nht. 2.3 Phng thc thm nhp th trng quc t 2.3.1 S hin din quc t Tp on Vin thng Qun i (Viettel) l ci tn tiu biu nht trong nm 2010 trong chuyn u t ra nc ngoi ca doanh nghip Vit Nam khi u t n nhiu nc trn th gii xy dng h tng, pht trin mng li vin thng. Vi kinh nghim bnh dn ha dch v vin thng c thc hin thnh cng ti Vit Nam, n nay Viettel chnh thc u t ti 5 quc gia l Lo, Cambodia, Haiti, Peru v Mozambique. Vi phng thc trin khai mng li i trc, kinh doanh theo sau v trit l 4 Any (vin thng l mi lc, mi ni, gi r v dnh cho mi ngi), c hai quc gia chnh thc cung cp dch v Cambodia (Metfone) v Lo (Unitel), Viettel u l nh cung cp dch v n sau cng nhng ngay t khi khai trng l nh cung cp c h tng ln nht v ch sau 2 nm chnh thc kinh doanh u vn ln s 1 v th phn thu bao. Mt c im chung nht hu ht cc nc m Viettel u t n l: c nn kinh t chm pht trin, mc thu nhp bnh qun vo dng thp ca th gii; l nhng quc gia c a hnh khng thun li, nhiu i ni; nhiu thin tai, hn hn hoc bt n v chnh tr. Ti sao li u t nhng quc gia c c im "hc ba" nh trn? - L do n gin, v nhng ni d th khng cn na. Trong lnh vc vin thng, cc cng ty i trc u t c hn 20 chc nm nn cn li ch l nhng ni kh v nhiu ri ro. Tuy nhin, d l nhng t nc c chnh tr khng n nh, ni chin, thin tai, nhng dch v vin thng th vn l thit yu, n nh l cm l go, v th t nc no cng cn, cn mi ni mi lc. Hn na, vin thng cng l h tng c s, lin quan ti nhiu lnh vc khc nh gio dc o to, xy dng, kinh t Chnh v th m Viettel khng ngn ngi khi u t vo nhng th trng trn. Ch vi 5 quc gia Cambodia, Lo, Haitti, Mozambique v Peru m Viettel ang u t, Viettel c thm mt th

Trang 35

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

trng vi trn 83 triu dn - xp x vi dn s ca Vit Nam hin nay. y l nhng li th Viettel mua c thit b vin thng, thit b u cui vi gi r, cng nh nghin cu, sn xut cc thit b vin thng. Ti cc th trng Viettel v ang u t, Peru l nc c s dn ln nht vi gn 30 triu dn (ng th 42 th gii). Tip l Mozambique 23 triu dn (xp th 51 th gii), Cambodia, Haitti v Lo. Trong s , Peru c c cu dn s gn ging vi Vit Nam - dn s trong tui lao ng cao gn gp i nhm dn s trong tui ph thuc. Theo thng k, t l dn s ca Peru di tui lao ng l 28,5%, trong tui lao ng 65,1%, ngoi lao ng l 6,4% v tui trung bnh l 26,2. Mozambique l nc c dn s tr nht vi con s tng ng l 45,9%, 51,1%, 3% v 16,8 tui. c im v dn s ti nhng quc gia ny l c hi Viettel pht trin thnh cng nhiu dch v vin thng. 2.3.1.1 Ti Lo: Lo l th trng u tin Viettel vn ti thng qua vic u t lin doanh vi Lao Asia Telecom thnh lp cng ty Star Telecom kinh doanh ti Lo vi thng hiu Unitel. Chnh thc i vo hot ng t thng 4/2008, sau hn 3 nm i vo hot ng Unitel hin l nh khai thc vin thng hng u ti Lo. Th trng Lo hin c tt c 5 mng vin thng. Dn s ca Lo ch khong 6 triu ngi, phn b kh tha tht nn cc mng vin thng ch yu tp trung cc thnh ph ln. Lao Asia Telecom l cng ty vin thng thuc qun i Lo. Trc khi lin doanh vi Viettel, Lao Asia Telecom pht trin tng i kh khn do s cnh tranh gay gt trn th trng. S lin doanh vi Tng cng ty vin thng qun i (Viettel) t cui nm 2007 mang li sc sng mi cho mng vin thng ny vi nhiu gi cc rt hp dn. Cho n trc ngy ra mt thng hiu mi l Unitel, mng vin thng ca Star Telecom c khong 300.000 thu bao ng k, trong c 150.000 khch hng thng xuyn, 888 trm thu pht sng BTS, 8000 km cp quang Nh vy, Star Telecom c mng li ln nht ti th trng Lo.

Trang 36

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

a. H tng mng li k thut ln nht: - S trm pht sng (BTS): Tnh n thng 10/2009 Unitel c 900 BTS, chim ti 35% tng s trm BTS ca c nc v k hoch n ht thng 12 nm 2009 l 1200 trm BTS. Vi dung lng hin ti l 1,4 triu thu bao v n nm 2010 s l 2,000 trm BTS v 3 triu thu bao. - Mng truyn dn cp quang: trin khai 8000 km cp quang ti trn 80% tng s cc huyn. c bit, n ht nm 2009 Unitel s trin khai ti 100% s huyn trn c nc v hon thnh xong mng ng trc cp quang quc gia t Tnh Phongsaly n Tnh Chmpasac vi hn 10.000 km cp quang v c cng ngh hin i nht (DWDM) t tc 400Gbs cao gp 40 ln so vi hin ti. y s l nn tng quan trng cho vic ph cp cc dch v Vin thng v Internet bng rng ti tt c cc vng min trn t nc Lo v cn m bo kt ni c 6 cng ra quc t. - Dch v 3G: Ht nm 2009 ph sng ti tt c cc tnh, thnh ph trn c nc vi s trm pht sng 3G l 200 trm, dung lng 250.000 thu bao, cung cp cc dch v kt ni Internet khng dy tc cao cho c my in thoi di ng v my tnh. D kin nm 2010 s trm pht sng 3G s l 500 trm v c dung lng khong 600.000 thu bao. b. Kinh doanh lun gn lin vi cc chnh sch h tr x hi: Vi khu hiu Mang li cuc sng ti p hn, Unitel v s lun quan tm n cc hot ng x hi h tr cho mi tng lp nhn dn, hc sinh v c bit l cc khu vc nng thn, vng su, vng xa c hi c s dng cc dch v vin thng, gim dn khong cch so vi cc nc trong khu vc v trn th gii. y l mt phn trong cam kt ca Unitel vi chnh ph Lo trong vic ph cp dch v vin thng v cng ngh thng tin ti ngi dn. + Unitel ti tr min ph s dng dch v Internet cho trng hc ( 1295 trng t khi trung hc c s tr ln) tr gi 3 triu USD, theo mi gio vin v hc sinh trn ton quc, c bit l vng su vng xa c th tip cn internet thng xuyn v n nh nht,.

Trang 37

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

+ Unitel s h tr cho sinh vin 12.000kip/thng vo ti khon, nhm chia s nhng kh khn vi sinh vin trong sut qu trnh hc tp v c chnh sch h tr cho cc qun nhn trong Qun i 20.000kip/thng vo ti khon khi s dng dch v di ng ca Unitel. c. Chnh sch kinh doanh: Chnh sch sn phm: + Dch v in thoi di ng (1 gi cc tr sau v 4 gi cc tr trc) + Dch v in thoi c nh c dy (PSTN) v khng dy (Fix Wireless) + Dch v Internet bng rng c dy v khng dy + Dch v thu knh ring trong nc v quc t Chnh sch tnh cc: + p dng tnh cc block 1+1 giy cho cc cuc goi trong nc cho tt c thu bao tr trc v tr sau. + p dng mt mc gi trn ton quc (khng phn ni tnh, lin tnh) cho tt c cc thu bao di ng tr trc v tr sau. + p dng gi cc cho khch hng roaming quc t 3 nc Lo, Vit nam, Cambodia l mt gi v bng gi gi quc t t trong nc. H thng knh phn phi: Unitel c mng li knh phn phi rng khp trn ton quc thng qua h thng 25 ca hng, 150 i l, 5000 im bn. D kin cui nm 2010 Unitel c 80 ca hng, 300 i l v 7500 im bn. d. Thng hiu Unitel: Trit l thng hiu Unitel: em mi ngi dn Lo n gn hn vi cuc sng giu nh v thng hiu Unitel: Kt ni lm giu cuc sng ngi dn Lo. 2.3.1.2 Ti Cambodia Ngy 19/2/2009 ti Khch sn InterContinental Phnom Penh, Viettel Cambodia Pte. (VTC) t chc l khai trng mng Metfone. Cng ngy ti 23 tnh thnh ph khc p

Trang 38

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

cc Chi nhnh ca VTC cng t chc khai trng ti cc a phng. Hin ti, mng Metfone gi vng v tr mng dn u vi h tng mng li rng quy m ln nht. Ch sau hn mt nm k t khi khai trng, Metfone lp t pht sng hn 4.000 trm v 15.000 km cp quang, cung cp dch v vin thng n cho hn 3,7 triu thu bao cc loi trn ton quc. Tc pht trin ny tng ng vi Viettel Vit Nam sau hn hai nm trin khai kinh doanh. c chnh thc cp php trin khai t thng 6/2007, ch sau hn 1 nm mng VTC xy dng c mt mng Metfone hon chnh vi nhng u im ni bt sau: Mng li rng khp ton quc, dung lng ln: Vi hn 1000 trm BTS tng

ng hn 40% tng s trm pht sng ca c nc, ph sng ton quc v mt mng truyn dn cp quang ln nht Cambodia vi chiu di trn 5,000 km ph khp cc quc l, cc tnh, thnh, trung tm huyn, vn ra c vng bin gii, vng su vng xa v hi o. Gi cc thp vi nhiu la chn ph hp vi mi nhu cu, c bit l khch hng c

thu nhp thp: Metfone ang mang n cho ngi dn Cambodia nhiu s la chn thng qua cc gi cc a dng vi mnh gi thp v dch v gi tr gia tng phong ph. Hin nay, Metfone l mng c gi cc tt nht, gip ngi dn Cambodia tit kim ti 25% chi ph nh cch tnh cc theo tng giy cho tt c cc hng gi, k c lin mng v quc t. iu c bit, Metfone l mng u tin v duy nht ti Cambodia c chnh sch nghe cng c nhn tin. Thc cht y chnh l chnh sch chia s li nhun ca doanh nghip vi khch hng, th hin trit l kinh doanh gn lin vi trch nhim x hi ca Metfone. H thng chm sc khch hng tt nht: Hin nay vi trn 50 v sp ti l 100 ca

hng ti tt c cc tnh, thnh ph cng vi trung tm gii p khch hng (Call Center) ln nht Cambodia, mang li s thun li cho khch hng s dng cc dch v ca Metfone.

Trang 39

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

n nay, ch sau 3 thng cung cp th nghim, Metfone c c 500.000 khch hng s dng dch v. 2.3.1.3 Ti Haiti: Haiti l quc gia ln th 3 ti vng bin Ca-ri-b, c dn s khong 9,8 triu ngi, din tch 27.751 km2 vi a hnh ch yu l i ni. Hai phn ba dn s Haiti sng da vao nng nghip, trang trai nho va thng xuyn chiu tham hoa t nhin gy ra. Theo s liu qu Qu Tin t Quc t (IMF), GDP bnh qun u ngi nm 2008 t 570 la M (IMF), 80% dn s Haiti sng di mc ngho v 54% sng di mc cc ngho. Ngy 7/1/2010, Viettel chin thng khi tham gia gi thu Hin i ha mng vin thng ca Teleco v nhn c 5 giy php xy dng v khai thc cc dch v vin thng ti Haiti thng qua lin doanh vi Ngn hng Trung ng Haiti (BRH) hnh thnh cng ty Natcom. Trong , Viettel s hu 60% vn v BRH s hu 40%. Ngy 7/9/2011, Viettel chnh thc khai trng cung cp cc dch v vin thng ti th trng Haiti. Ngay khi ra mt, cng ty NATCOM (lin doanh gia Viettel v Ngn hng TW Haiti (BRH) s hu mng li ln nht, hin i nht. Trc khi c NATCOM, t l ngi s dng in thoi c nh ca Haiti mi ch c 1,7% - thp nht trong khu vc chu M Latin v vng bin Carribe. T l s dng in thoi di ng l 35% vi khong 3.250.000 thu bao. Trong , hn 2 triu thu bao l ca nh cung cp Digicel, s cn li thuc v nh cung cp Comcel. Chnh thc u t ti Haiti t thng 9/2010, sau ng 1 nm, NATCOM lp t v pht sng gn 1.000 trm BTS 2G v 3G nhiu hn 30% so vi mng di ng ln nht Haiti trin khai trong 6 nm. 3.000km cp quang c xy dng mi ph n cp huyn v gp 20 ln s cp quang m Haiti c trc thng 9/2011. + Natcom l nh cung cp c h tng mng li ln nht Haiti. + Cng ty duy nht cung cp y dch v vin thng Haiti.

Trang 40

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

+ Th trng xa nht v kh khn nht c Viettel trin khai trong thi gian ngn nht. NATCOM l cng ty duy nht cung cp y dch v vin thng. Natcom cng l cng ty duy nht cung cp cng ngh 3G. y cng l nh mng s hu cng kt ni Internet quc t duy nht ca Haiti qua tuyn cp quang bin 10Gbps ti Bahamas kt ni i M. Vi knh phn phi ph xung tn thn, x, Natcom nhanh chng c 250.000 thu bao di ng sau 1 thng cung cp th nghim trc ngy khai trng. S xut hin ca Natcom trc tip thc y gim mt bng gi ti 20% so vi trc y. Ngay trong l khai trng dch v, Viettel cng cng b trin khai chng trnh a Internet min ph ti tt c cc trng hc v tr thnh cng ty duy nht ti Haiti c chnh sch ny. Haiti l th trng nc ngoi th 3 ca Viettel v cng l th trng kh khn nht (xa v a l; khc bit v vn ha; b nh hng bi trn ng t ln nht trong lch s hin i). B li, th trng 9,8 triu dn ny cng rt tim nng bi mt in thoi mi ch t 35%, Internet mi ch c s dng rt t vi cht lng v tc thp... Trc khi Natcom khai trng, ngi dn Haiti ang phi tr mc cc lin mng khong 10 cent/pht gp 1,5 ln so vi Vit Nam. Cn dng Internet, mi thu bao phi tr bnh qun 23 USD/thng, tc gp hn 10 ln Vit Nam. 2.3.1.4 Ti Mozambique Ngy 5/11/2010, Viettel c tuyn b chin thng trong cuc u thu giy php cung cp thng tin di ng th 3 ti Mozambique vi cam kt ph sng n 80% dn s. Trc , Mozambique c 2 nh cung cp dch v di ng l Mcel (lin doanh gia Mozambique v c) v Vodacom (thuc s hu ca Tp on Vodafone). Ht qu 1/2011, Mozambique c khong gn 7,7 triu thu bao in thoi di ng (tng ng khong 30% dn s).

Trang 41

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ngy 6/10/2011, Cng ty Movitel - lin doanh gia Cng ty C phn u t quc t Viettel ( nm 70% c phn) v i tc Mozambique l SPI&Invespar chnh thc pht sng dch v di ng 9 trm BTS u tin ti Mozambique. Sau 9 thng tin hnh kho st v trin khai xy dng h tng, n nay Movitel trin khai xy dng hn 5000 km cp quang, ph ti 100% th ph cc tnh, hn tng s cp quang ca c quc gia ny c t trc ti nay. D kin Movitel s trin khai 12.000 km trong nm nay. Sau 9 trm BTS u tin pht sng, Movitel s lin tip pht sng cc trm BTS 11/11 tnh thnh ph trn ton quc v d kin n cui nm 2011, tng s s l gn 1000 trm pht sng c 2G v 3G- tng ng vi tng s trm c ca tt c cc nh cung cp khc. Hin ti, Movitel c 570 nhn vin, trong c 138 k s, chuyn gia ngi Vit Nam. Mozambique l mt quc gia ng Nam chu Phi, gip vi n Dng, Tanzania, Swaziland v Nam Phi. C din tch hn 800 ngn km2 (gp hn 2,4 ln Vit Nam), dn s hn 21,4 triu ngi (bng dn s Vit Nam). Tip tc duy tr trit l h tng i trc, kinh doanh theo sau, ngay ti thi im khai trng, sau hn 1 nm, cng ty MOVITEL (thng hiu ca Viettel ti Mozambique) s hu mng li ln nht, c vng ph rng v su nht ti Mozambique vi 1.800 trm pht sng (2G&3G) ph 100% qun, huyn v ng quc l, ng gp hn 50% h tng mng di ng ca ton Mozambique. Viettel cng dng nn mt h tng vin thng bn vng cho quc gia Chu Phi ny vi 12.600 km cp quang, ng gp 70% h tng cp quang ca ton Mozambique. l mt iu thn k. Movitel gp phn a Mozambique tr thnh mt trong nhng quc gia pht trin nhanh nht v h tng vin thng v tr thnh 1 trong 3 quc gia c h tng cp quang ln nht khu vc sau Nam Phi v Nigeria, ngi Jaquenly Michael, B trng Giao thng Vin thng Mozambique cho bit ti bui l khai trng. Bn cnh vic lp k lc v h tng vin thng, Movitel cng xy dng h thng knh phn phi ln nht vi 50 ca hng v 25.000 im bn, i l n tng huyn, trung bnh, mi x s c 1-2 nhn vin ca Movitel ph trch bn hng n tn tay ngi dng.

Trang 42

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ti cc quc gia m Viettel u t, Chnh ph s ti u nh gi cao n lc to cng n vic lm cho hng vn lao ng l ngi dn nng thn ngho thng qua vic x hi ha bn hng; trc tip ng gp 1%-2% vo tng GDP v ng gp 50%-80% tng h tng vin thng ca quc gia ; gp phn a mt h tng ti cc quc gia ny tng ln gp 3-3.5 ln so vi mc trung bnh ca th gii; chi ph s dng dch v vin thng c gim xung mc ph hp vi thu nhp ca ngi dn (chim 4%-5%), a vin thng ti 95% dn s, k c cc vng nng thn, vng su v xa. 2.3.1.5 Ti Peru Ngy 28/4/2011, Tp on Vin thng Qun i (Viettel) chnh thc thnh lp Cng ty VIETTEL PERU S.A.C c tr s ti th Lima, nc Cng ha Peru. So vi cc th trng m Viettel u t (Cambodia, Lo, Haitti v Mozambique), th Peru l quc gia ang pht trin vi dn s kh ng, vo khong 30 triu ngi. Ngy 27/1/2011, trong cuc u thu giy php vin thng, Viettel vt qua nhiu i th nh Wynner Systems, cng ty con Peru ca Mera Networks (Nga); Americatel thuc Entel (Chile) v Hits Telecom Holding Company (Brazil) do c nhng mc tiu cng ch c th v tr thnh nh cung cp dch v vin thng th t ti quc gia ny. Cc mc tiu c Viettel a ra gm cung cp Internet min ph ti 4.025 trng hc trong vng mi nm (yu cu ca Peru ti thiu l 1.350 trng). Ngoi ra, Viettel cng d kin u t khong 400 triu USD trong vng mi nm xy dng h tng mng li v t chc kinh doanh vin thng ti Peru. Hin Peru c ba nh mng cung cp dch v vin thng l Claro, thuc s hu ca America Movil SAB (Mexico); MoviStar thuc Telefonica (Ty Ban Nha) v Nextel, cng ty con ca NII Holdings Inc. (M). Ch 3 thng sau khi u gi thnh cng giy php cung cp dch v vin thng th 4 ti Peru, Viettel chnh thc thnh lp cng ty thnh vin ti quc gia ny v hon thnh vic kho st ban u chun b trin khai mng li ti Peru.

Trang 43

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ngy 28/4/2011, Tp on Vin thng Qun i (Viettel) chnh thc thnh lp Cng ty VIETTEL PERU S.A.C c tr s ti th Lima, nc Cng ha Peru. Ngay sau khi thnh lp, chnh ph Peru k kt hp ng nhng quyn, cp php s dng tn s 1900Mhz cho VIETTEL PERU S.A.C vo ngy 5/5/2011. Theo , cng ty ny c cp php kinh doanh a dch v vin thng trn ton lnh th Peru, bao gm: dch v di ng, dch v internet, dch v cho thu knh, cng quc t v dch v c nh khng dy. n nay, cng ty hon tt vic kho st gn 1.500 v tr chun b trin khai mng li. 2.3.1.6 ng Timor Ngy 24/06/2012, Ti bo co v ti c cu Viettel n nm 2015, tp on ny cho bit, s tip tc m rng hot ng ra ton cu. Trong , trin khai kinh doanh c hiu qu ti Lo, Campuchia, Haiti, Mozambique, chnh thc khai trng kinh doanh ti Peru vo nm 2013 v m rng tip ti Tanzania, ng Timor y ban Chng khon Nh nc cng cng b ngh quyt ca Cng ty C phn u t quc t Viettel (Viettel Global) v vic thnh lp chi nhnh ti Tanzania v chi nhnh ny s trin khai cc hot ng cn thit lin quan ti vic xc tin u t, trin khai xy dng h tng mng vin thng ti Tanzania. Vi thng tin ti bo co ti c cu trn, rt c th, ng Timor s l im n tip theo ca Viettel. Tng l tnh th 27 ca Indonesia, nm 2002, ng Timor (hay Cng ha Dn ch ng Timor) tr thnh quc gia c lp. y l mt t nc nh b vi din tch 15.410 km, dn s khong 1 triu ngi, vi hn 10 dn tc c vn ho v ngn ng ring. ng Timor l mt trong nhng nc c GDP trn u ngi thp nht th gii (bnh qun khong 800 USD). ng Timor cng tng t nh cc quc gia m Viettel , ang u t v ang trin khai dch v, u l nhng nc c a hnh, iu kin t nhin khng thc s thun

Trang 44

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

li v l nhng nc c nn kinh t km pht trin, thu nhp bnh qun trn u ngi rt thp. Tuy nhin, theo Viettel, thi im hin ti, ch vi 5 quc gia Campuchia, Lo, Haiti, Mozambique v Peru m Viettel ang u t, tp on c thm mt th trng vi khong 85 triu dn, to doanh thu gn 10.000 t ng. y l nhng li th Viettel mua c thit b vin thng, thit b u cui vi gi r, cng nh nghin cu, sn xut cc thit b vin thng, bo co ca tp on ny nhn mnh. 2.2.2 Phng thc thm nhp th trng quc t

Qua nhng tm hiu v qu trnh thm nhp vo cc th trng khc nhau, Viettel s dng phng thc thm nhp thng qua u t qua 2 hnh thc chnh: Chi nhnh s hu ton b v lin doanh.

Trang 45

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Ti th trng u tin m Viettel u tin m Viettel vn n l Lo, Viettel hnh thnh cng ty Star Telecom lin doanh vi Lao Asia Telecom. Tng t nh vy, ti Haiti, Viettel lin doanh vi ngn hng trung ng Haiti hnh thnh cng ty Natcom v ti Mozambique, Viettel lin doanh vi SPI&Invespar thnh lp cng ty Movitel. Trong cc cng ty lin doanh ny, Viettel u nm gi phn ln vn. Da vo vic thnh lp cc cng ty lin doanh ny, Viettel gim c ng k cc ri ro khi thm nhp nhng th trng mi. Cc cng ty lin doanh vi cc i tc s ti gip Viettel hc hi v thch ng nhanh vi mi trng kinh doanh trc khi tr thnh lp cng ty s hu ton b. c bit, khi thm nhp cc th trng ny do yu cu ca nc s ti v cc chnh sch i hi chia s quyn s hu cng ty vi cc cng ty trong nchoc a ra nhng khuyn khch cho vic pht trin lin doanh nhm h tr pht trin cc cng ty ni a. Ti th trng Cambodia v Peru, chnh sch ca cc Chnh ph s ti khng yu cu i hi phi phn chia quyn s hu cng ty vi cc cng ty trong nc v hn ch c nhng tranh chp khng ng c sau ny, Viettel thnh lp chi nhnh s hu ton b ca mnh. Ngoi ra, hnh thc thm nhp ny c nhiu u im nh vic cc nh qun l d dng kim sot hon ton i vi cc hot ng hng ngy trn th trng mc tiu, ng thi trc tip tip xc vi cc cng ngh cao, cc quy trnh v cc ti sn v hnh khc trong chi nhnh. 3.Chin lc kinh doanh: 3.1 Chin lc cnh tranh 3.1.1 Chin lc chi ph thp Ti cc th trng m Viettel thm nhp, Viettel khng phi l nh cung cp dch v vin thng u tin, chnh v vy, tng mc cnh tranh, tn ti v pht trin ti nhng th trng ny, Viettel phi c chin lc ph hp. c bit, do cc th trng m Viettel tham gia u l nhng nc ang pht trin nn Viettel s dng chin lc chi ph thp gia tng cnh tranh. Cc gi ca cc i th cnh tranh ca Viettel cao nht

Trang 46

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

l 3 cent/pht v thp nht l 1 cent/pht. M Viettel cn phi cnh tranh vi cc nh mng khc nn s phi cung cp dch v vi gi t 1-2 cent/pht. Vi Viettel, kt qu nghin cu k cng v kinh nghim chim ti 80% gi thnh. Nu ch p dng Vit Nam ton b chi ph ny s khng c san s. Th nhng, nu mang nhng nghin cu v kinh nghim ny ra nhiu th trng khc th gi thnh c gim i rt nhiu v s c gi thnh tt. Viettel mang nhng kinh nghim c c ti th trng Viet Nam sang nc ngoi. Hin ti, gi ca Viettel r hn ca cc nh cung cp dch v khc t 20- 25%. Ti Cambodia, Gi cc thp vi nhiu la chn ph hp vi mi nhu cu, c bit l khch hng c thu nhp thp: Metfone ang mang n cho ngi dn Cambodia nhiu s la chn thng qua cc gi cc a dng vi mnh gi thp v dch v gi tr gia tng phong ph. Hin nay, Metfone l mng c gi cc tt nht, gip ngi dn Cambodia tit kim ti 25% chi ph nh cch tnh cc theo tng giy cho tt c cc hng gi, k c lin mng v quc t. iu c bit, Metfone l mng u tin v duy nht ti Cambodia c chnh sch nghe cng c nhn tin. Thc cht y chnh l chnh sch chia s li nhun ca doanh nghip vi khch hng, th hin trit l kinh doanh gn lin vi trch nhim x hi ca Metfone. Ti Haitti, Vi knh phn phi ph xung tn thn, x, Natcom nhanh chng c 250.000 thu bao di ng sau 1 thng cung cp th nghim trc ngy khai trng. S xut hin ca Natcom trc tip thc y gim mt bng gi ti 20% so vi trc y. Trc khi Natcom khai trng, ngi dn Haiti ang phi tr mc cc lin mng khong 10 cent/pht gp 1,5 ln so vi Vit Nam. Cn dng Internet, mi thu bao phi tr bnh qun 23 USD/thng, tc gp hn 10 ln Vit Nam. 3.1.2 Chin lc khc bit ha S dng trit l h tng i trc, kinh doanh theo sau, Viettel u t c s h tng vin thng ln vo bc nht cng vi nhng cng ngh hin i m bo cht lng cao nht cho dch v vin thng ca mnh. y l s khc bit ln ca dch v

Trang 47

BI TP NHM 9

GVHD: PGS.TS NGUYN TH NH LIM

Viettel so vi cc nh mng khc ti nhng ni ma Viettel u t. Ti Haiti, Natcom thng hiu ca Viettel l nh cung cp c h tng mng li ln nht v cng l cng ty duy nht cung cp y dch v vin thng ti y. 3.2 Chin lc pht trin: Chin lc pht trin tp trung Ti Vit Nam, nm 2008, tng doanh thi ca Viettel t mc 33.000 t ng, trong doanh thu dch v di ng l 22.643 t ng, chim t l 68,61%. Nh vy, trn thc t n thi im ny, th mnh nht ca Viettel chnh l lnh vc di ng. Viettel dng th mnh ny lm con thuyn ra bin ln, bt u t cc th trng mi m v cn km pht trin, c may thnh cng s ln hn. Viettel vi th mnh v ti chnh v kinh nghim pht trin th trng vin thng t th trng trong nc u t t, pht trin c s h tng mng ti Lo, Campuchia, Haiti, Mozambique v Peru. Tp trung pht trin vo cc tuyn cp quang v mng li cc trm BTS ph sng ti khp cc huyn, th x. Lm c s pht trin cc dch v vin thng bng rng trong tng lai, chim u th so vi cc i th khc.

Trang 48