FodorErzsébet

A cukor ésafehérjékvastaghálőt képeznek, amelyekvalősággal megfoitják a szerveket ésa mirigyeket

GOMBAFERTOZESEK GYOGYITASA
,f,

,,

Hogyon gyógyulhatki a kézkiirom, o lóbkorarn,

o bó rijn, * u u en terj edó ;: :;:i:,::;:;:;;téb

Fodor Erzsébet

GOMBAFERTOZE SBK GYOGYITASA
Hogyan győgyulhat ki a kézkcir m, a lábk rtjm, a börtin Iévóésa belsó szervezetébenterjedó gombafertózésból

A borítőn: Srilyos ére|meszesedésben szenvedobeteg vérképe mikroszkőp alatt A vcircjs vérsejtek teljesencisszetapadnak a gontba nrérgétó|.

Ajánlő'
Tiszteltolvaső! A világ változik és vele egyrittmi is' Fokozatosan,egyre tágulÓ tudatta| sziiletnek.Amikor ez a kcinyv a világot, j éstij fe|ismerések szemlé|jrik az akkori legjobbtudásombirtokábanajánlottamtncjknek megol. írődott, mely mÓclIektizdéséhez, a carrdidagombaf'ertozcittség dási lehetoségeket jÓnak va. Abban a helyzetben tartom. szerencsés ma is nagyon szercket a CaliVita Intemationalcég gyok, hogy idokcjzbenmegismerkedhettem készítményeit. Ktilcjnoserr megfogott alapanyagrgyőgyhatásrí természetes Folyékony stabilizált oxigén koncentrátum. e|nevezésíi az oXYMAX k raszerŰren elfogyasztmegfeleló mennyiséget Tiszta vízbecsepegtetve, gombák, így a candida fertozcittség és a baktériurnok va, kiválő |ehetoség juttat,méregtelenít. jő hatásamelRengeteg ellen is. optimális életeróhcjz á|tal okozott depressziő |ekiizdéa candidagomba |ettjelentosensegíthet melyek a fogyasztők visszajelzései sébenis. További CaliVita termékek, lekiizdésében' a fertózcittség alapjánjelentosensegíthetnek hatékonybaktérium-,parazita- és A PARAPROTEX nevíi készítmény Az AC-Zymes nevíikapszu|ángombatilo hatásával segíta tisztu|ásban. ként 2 millifud lactobaci|Iusacidophilust tarta|maző.és a Mea| Time segítségével az emésztés nevíi papaya enzim tar1almrikészítmények szolgálhadák győgyu|ásunkat. a győgyés a DIETA betartásáva| E győgyncivénykivonatok szedéséve| u|áse|érheto. Ez a testgyÓgyítása!! De a |élek, is ktizben végeznikel|! Hogy hogyan? a sze|lem győgyítását az érze|meidet, az em|ékeÁll meg. Nézz szembe ésérezdaz érzéseidet, idet, a gyÓgyulás sejt SZinten tcjrténik. . magányunkkal,ki|átástalanságunkkal' a féle|meinkkel, ,,Szembenézni depressziÓnkkal.'' kétségbeesésiinkke|, szorongásainkka|' Belso utazássalezt meg tudod sziintetni.Segítek,ha kéred. Koszcjnom,hogy figyelembe veszik aján|ő soraimat,ésnyitottakmarad. nak egyre jabb és rijabb megoldások befogadására. Természetese|l, továbbrais, szívesen személyes tanácsaimma|. segítek -05 Telefon : 06-20-379 42

rsBN 963440034s

A szetzö a kovetkezó telefonszámonelérhetó: 06_20/379_0542

E| szó
Kedvesolvasó!

-Hogyan

ki magama ésmivel győgyítottam gombafertózéseiból?

Ezt ct kc)nyvetazoknak az, embereknek ajdnlom, akiknek a Idb éskézktjrmén,vagy más testrészén gomba van, esetleg belsó gombafertózéssel kÍiszkcidilc, szervezetében és eddig nenl tudott belóle kiglőgyulni.

Azza]kezdtjdottaproblémám,lrogyállandÓanfáradtvoltam,és dolgokra. A nye|vernenVastanem tudtam idönként koncerrtrálrri gonfehérlepedékvolt,amitsemmivelnemtudtamelttintetni.A gyotort puffadás ésszékrekedés látásom romlani kezdett.Id<jnként rnyékénviszketésjelentkezett.Gyakori bármitettem.Avégbélk vizelésiingeremvolt.Eróteljeshtivelyifolyássalktiszkodtem.Aldolgoztam és landő tompa alhasi g rcseim voltak. Rengeteget ttinetekkelnem nagyon foglalkoztam' Az ezekkel a figyelmezteto rajtam, hogy jártányi állandő fáradtság annyira elhata|masodott volna. eröm nem volt' állandÓan feki.idniszerettem hogy találkoztamegy jő ismeronem volt véletlen, Természetesen smmel,akiazegészségestáp|áLkozássalésagornbafertozéssel El kellett foglalkozott.i a májamnál |átta alegnagyobbproblémát. mennemorvoshoznögyógyászatiproblémáva|.Azorvosmegállamilyetl, mert pította'hogy fertózésemvan, azt netn mondta rneg Kaptam gymond ezt bárhol elkaphattam.,,JÓl megnyugtatott.'' gyÓgyszert;aproblémaegykisidoretiirretrrrentessévált'deirjra Újauu jelentkezett. A győgyszerrelcsak ttineti kezeléstkaptaln.

Nem egyszerti, de nagyon nagy aliarattal és hittel ki lelxet belóle győgyulni.

Foclor Erzsébet szerzó

A diétaalatt leghatásosabban tnklybza). aki abban az idöszakban kezdett a gombafertózéssel foglalkozni. miíkodési szív. o nagyon sokat segített nekem.szeder. lép.ribizli. epe problémák egészségtigyi problémák. okozza mi ndenproblémámat Keresni kezdtem azokat a konyveket.deezekboliskevés. és majdnem minden nap ezt ettem.grapefruit).jelentkeztek:gyomorfájás.uborkával.NagyonszeA sárgabarackcukrot tarés ettem bel<íle. kezdenem. olajjal paprikával. amiértnagyon hálás vagyok. I Csak teljes órlésiibtna|isztetlehet használni. A cukor. z ldségekkel. hogy milyen ételeket Ieírom. részletesen Gytimolcsokkztilcsakasavanyrigyi. illetve a htivelyesekrosttartalma I A diétaideje alatt az étrendbölki kellett iktatnom mindenféle édességet. egyediila laktobacilussal tejterméket l Mindenféle magamhoz(Danonejoghurt 0. a gabonák (bűza. Rengeteg zo|dség (A konyv végén tettem el. éshogyankészítettern). ti|osvolt enni.betegség határán állok.ha nem. hogy mindenfélefertozést<jsszeszedek. A problémák elótt is már egészségesebben táp|á|koztam.á|landÓan visszatéróhorghurutgycitor1. és gombafertózésemyan. máj.Folyadéknak vizet vagy Pi vizet ittam(Pi vizet iszom ma is)' szinte leborotváljáka a gabona részecskéi A nyers ztildségfélék.Ezek. zab. t A fehérlisztból késztilt pékárukat. nélktilikenyeretettem ha tudtam szerezni. Íozs.hasnyálmirigyésvastagbél fájdalmakjelentkeztek.5 I. A savbázis egyensrilyomfe|bomlott (erre késóbb visszatérek). koles. igen gombákata bélfalről. be|eértve amézetls.de az édesség meghatározÓvolt számomra' E| ke|lettvo|na mennem orvoshoz. retem a sárgabarackot az édesség talmaz. éshogy az immunrendszerem annyirale van gyengtilve. vese. bár még nem Vagyok cukorbeteg. a gombák eróteljesendolgozni kezdtek. akl É|eszto és oliva kenyeret kopogős szÍtazrapirítottam. kor b zatciretes fijzelékkelettenr. .zldségekkelelkészítvenagyoníz|etesek'ésebbola ásványszénsavmentes gomba nem tud táplálkozni. mivel éltetiöket. amelyek a gombával foglalkoznak' Van egy doktornó barátom. vehettem késziilttermékeket svájci sajt). Tu|ajdonképpen ezután kezdcídottaz igazi egészséges táplálkozás.hogy nagyongyorsanváltoztassaktáplálkozási szokásaimon. Szerencsémvo|t' mert a nyár elején ke|lett a diétát Ezeket salátának készíál|t a rendelkezésemre. de inkább a természetgyőgyász barátomat választottam'aki elmondta. ez (Candidas). DIÉTA nagybettivel.imolcsvo|tazengedélyezett (alma.

ami az osrendsegít.amarant.ribizli. kolesliszt. hogy nem fáradok. diő. Nálam a sok nyers éspárolt z ldségekre A bázis egyensrilyhelyre álljon.amelyek nagyon hatásosakvoltak a gombák ellen (Acidophilus. kelbimbÓ. nyers kukorica. pisztácia. zcildpaprika.Candcell 6 a bélgyulladás Gyiimcilcsfélék koztil : inkább a savanykásakat: alma.hajdina sztiltpitét.tcinkolyb . A diéta alattfontosaCvitaminszedése. és a gombák ne szaporodjanak. kínai kel. retek. hogy a savvolt sziikség.mandula. akozér- Pontosan mit is ettem a diétaalatt: Friss zcjldségek kciztil: sárgarépa. fodros kel. Meal True enzimpÓtlÓ.ha nyersenfogyasztjuklehtiti a belsó szerveket' Majdnem egy hőnap után éreztemazt. kcikény.Vag-Y.lepényeket. padlizsán. zab. ővatosankell bánni. ebbol kételjes órlésub'íza\iszt. Diőfélékkoztil: szezámmag.brokkoli.karfiol. zel|er. ellen hasznosgyőgynovény gít. grapefruit . A diétaalatt győgynovényeket tartalmazÓ kapszulákat szedtem. lila hagyma.bttza. fokhagyma.barnarizs. megsziintetésében szer ésa nemi szervek gombás fertozésének kivonat).magas' ami fontos a bélmtíkodés szempontjábÓl. fokozatosanjobban látok. spárga. de mérsékel Dvicza tésztákat.petrezselyem.valamintaGrahamVagy ten. kozÍil: Lisztes ételek liszt. |enmag. szeder.palacsintát. t kmag. rozs.zab\iszt. kesudiÓ. Gabonafélék kciztil: kciles.káposztafélék (savanyítva tilos!!!). Télencsak párolva lehet nyers zoldségekkel fogyasztani.hajdina.napraforgőmag. fejes saláta. ami a vizeletelvezet<í gomba rijratermelésében se.za. zetemjő.

Candida fertozottnóvel létesített c. Volt-e mérges pattanása. csokkenó szexuális érdeklódéstól. zsíroshajtÓl. ertíteljes c. erós testszagtÓl? l0 Szenved-ea||ergiátől? ? srilyosizomfájda|maktÓ| Szenved-e Szenved-es lyos nogyógyászatiproblémáktÓl: a szeméremajkakon a.vagy hrigycs<í gyu|ladásban? Volt-e a lábujjak kozotti gombás kipállása vagy gyuru_ férge? Kívánta-e nagyonaz édességet? (kenyeret. lt .fertcjz és ben sz. székrekedéstol.hogy elszaporodhassanak.nógyÓgy ászati. visszatérópanaszok: hasi puffadás.C andida .disznÓlrrís) tás miatt fellépóbetegség kapcsolatveszélye b. alhasi gcircs<iktól e. memóriazavarokat? Szenved-e gyomorfájástő|. menstruáciÓsproblémáktÓl f. székrekedés hasmenés jelen vannak és alig Az ósgombák mindenkinek a szewezetében várjiák. alkoholt. viszketés htivelyfblyástÓl b. ketttíslátása? FehérIepedékes-e a nyelve? Érez-etermészetellenes fáradtságot. krÓnikus prosztatagyu|ladás . hogy szedett-ehosszri ideig antibiotikumot (tobb hőnapon keresztti|). fe|edékenységet.e látási problémái.enve dnek? Em|ékezzen vissza. puffadástől. hasmenéstcjl? S zenved-e nehézlégzésto|.teiet) Szenved-emost a kr)vetkezóktól? Viszket-e a feje' a Szeme. makacs trilsrilytÓl. alvásproblémátó|? Szenved-e bórkititéstcíl. S zenvedett-eprosztata-. hormonálisprob|émáktÓl g. amit tobb hőnapon keresztÍiI gyógyszertelkezeltek. szexuális vágy megszÍinése vagy d.az orra?Vannak. Férfiakná| (tipikus á|lati hr-. problémák: l 0. megbomlik a Ha a szetvezetben belsó egyensrily(savas-lrigosarány)betegségek alakulnak ki. vizelésiingertól d.rsfo gyasza.

éleszto-vagy penés zgombává a|akulnak. tobbekkcizcitt B-vitamin hiányt. moknak: |. hogy mennyire. akik Candida é|esztogombafertózésben szenvednek. az immunrendszergyengtilése 3. Mindannyian átanak aflőtának.illetve a méhnyálk A másik Clostridium difÍicile nevíi kÓrokozó baktériumvégzetes sajeló a belek belstj falán. Ezek a baktériumok gyulladást idézhet nem reagálnak. ahárty teriileten. a StophylococcusaLlres. het állítania gombafertózést párhuzamosan. A bél fertózéseibennagy szerepiik szívizomban. csak abbanktilonbcjznek. Azoknál az embereknél. nos a győgyszereklegnagyobbtészére amelyekkelmeg leMa már vannakolyan gyÓgynovénykivonatok. Ezeket a tisztításokat tizencitnap alatt folyamatosanel lehet végezde kozben el kelI kezdeni ni speciális győgyntivénykivonatokkal. hogy tonkreteszi az egészséges flőrát ésez táp|á|kozási problémákat okoz. Ezek a bélbenlakoznak. Fertozés ánál. amelyekethasználunk (antibiotikumok) Az antibiotikumok hosszabb ideig valÓ szedéseoda vezet.aminek amérgezohatásamégjobban 12 13 . olyan antibiotikum nincs. amely serkentené a bélflÓra mtíkodését. senaz étrendváltoztatássa| Természete a szervezet kitisztítása.hrigyriti keletkezheta nyomukban a vérben.Y dEYkotóhártya gyul l adást is hívják ciket. formájában. A boron keléséstályog fe1erósodik. az ósgombák mérgezö gombává. másnévenEnteroccusnak van. Azok a gyógyszerek.Ugyanis a B-vitamint az egészséges bélflÓra termeli.. megjelenika gombával egyidóbenegy másik baktérium. StreptococcusFaecalis.vagyis méAz elsó nagyon fontos lépés kell. regteleníteni (a legeslegfontosabb) Béltisztítás Májméregtelenítés Vértisztítás Nyirokrendszertisztítás Hrigyrittisztítás Parazitatisztítás. Az orrban találhatő leginkább.ésazonnalelindul szaporodásuk a testbármelyrészében. Némelyik antibiotikum osztinzi a Candida Albicasus elszaporodását (Aureomycin). A stressz-szinttink.Ha a jőindu|atribaktériumok (laktobacilusbifido) gyengtilnek. okoz tobbek kozott. Az á|talunkelfogyasztott éIelmiszerek 2. másik feladata a savszint megfelelŐ egyensrilyban tartása'Megsériil a bélnyálkahártya és az é|esztógombák és más mérgezo anyagokkiszivárogn ak a vérátamba ésott allergiátésmérgezési reakciÓt váltanak ki. ésmás baktériumoktovábbterjedését.

Semmi olyan é|elmiszert nem lehet fogyasztani. mert a vérnek.'' lőgus). beleértvea mézet. Robert Young vérkutatőmikrobioszi) az érfalakat. zsemle. Az édes gytim<ilcs<ik fogyasztása ti|os (banán.A fehér|isztból késziilt termékeketki kell iktatni az étrendbol (kenyér. ha ecetettartalmaznak. mert méreg gomba gombával erjesztett cukor (termel a szervezetbena elégalkoholt). .) t4 l5 .barnarizsliszt' fo gyasztása j avasolt. alatt? Mit lehet fogyasztani a gombadiéta (a konyv zoldségleveseket késztilt ételeket.a stiteményeket.Tilosamustár. Tilos az é|esztóvelkészi.ecet stb. A magas cukrot a szeÍvezet(ésa gombák) savvá bonda ésez ncivelia savas kcirnyezetet. ami a gombát élteti. ha azt írják rá. Graham liszt. A győgyszerek miatt a máj tobbek ktiztitt ertísenkárosodik. mert a szedése. ami hasznos baktériumokat tarta|maz(Acidofilus. Z<ildségekból receptek). t nkol yl i szt.kifli stb. Tilos a koffein. tcink ra. Kecsketejet. bifido) ésfel is van a dobozon tiintetve. k lesliszt. tej stb. végén l ydaTelj es órlésii biualiszt használ ata. Tilos az alkohol. szo|o. Tilos a gombás diéta alatt a gyógyszerek melgombák mégjobban elszaporodnak. Amit nem lehet enni a gombaÍertózés alatt: Az édesség. sa|átaszőszokhasználata. -t rÓt.az étrendvá|toztatást. hogy rá legyen írva a dobozra. lékhatása dolgok (káposzta.. Tilosahrisételekfogyasztásaagombásdiétaalatt. Ti|os a savanyított Azecetegygombaerjedésimellékterméke.A tejtermékekben sok gomba van' megnyálkásítja (ragadőssáte(Dr. kevés.mazso|a.) használata.Azá||atok hírsanagyon savas' föleg a hitgysav arányamiatt. Tilos a tejtermékek fogyasztása(vaj. zabliszt.). de mértékke|. hogy milyen hasznos baktériumokat tarta|maz. sajt. az tidítóket stb. Ma már bioboltokban lehet kapni. Jelen|eg a Bakonyi joghurt. hogy élóflÓrás anyagok ta|álhatők benne (de mi|yen?).i|t termékekfogyasztása. Grah am vagy Duric a tészták Élesztó nélkiili kenyér fogyasztása.Fontos.|ekvárok stb. a ketchup.). -sajtot lehet fogyasztani. narancs' dinnye.

cukkinit. petrezselymet. Bifido) szedése a gombacliéta alattésutána is. A szi|írrd éte| megvonása.' //l. amely a b jt léSból származlk. ribiz|i.jeruzsá|emi articsőkábőléspitypangbőlkészítenek. akkor alapoBioz ldségeket san mossukmeg a zoIdségeket.barnarizs. lrogy a zoldség sztjvetei ésa tápanyagok átszivároghassanak a lébe. rozs. szezámmag. paszternákot. 2 | forrásvízbe tegyen20 dkg finomra vagda|tcék|át. hagymát. a folyadékbevitelea lényega bcijt a|att. por formájábankaphatőbioboltokban. amelyet . tcik. emésztést l. Zr)ldségbóIkésztilteró leves használjunk. lenmag. bojtt't 6. Ne sÓzza az erólevest.) csodálatos vá|tozáskovetkezik be a szervezettinkben. A b. mag. őri ási erejti j avulásra számítlratunk.htl nem. a maradék ztildségeket ne használja fe|. tcinkcilybriza) és diÓfélék (diő. A b jt a|att igyon igyon legalább kettcíés fél csészényit mindennap. A kciszvény győgyításának a diétájában ugyan ezek a lehetóségek vannak.galombÓ | végzett bcijthárom napnál nem lehet t bb. Tapasztalttermészetgyogyász segítségét ke|l kérni.ha tcjbbnapos. zab.áfonya.citrom.b za.hetes a bÓjt. //1.beleértve az immunrendszer megeróscidését i s' A bdjt lést osszetévesztik a koplalással. A gombákatnem szaporítja a f|uctooligosaccharid. arnarant.cékla|eve|et V. Savanyrigytimcilcscik fogyasztása engedélyezett (alma. l Ha 24 vagy 48 Órára fe'ft'iggesztjtik az evést(de a folyadékor nem.vegetáriánusnak. grapefruit. Iennie. Az ebédnek kcinny'tínek kel1 E|ijzi| nap:Zo|dségleves ha lehet. répát.napraforgőmag.mert azok puffasztantrk. Az eroleves lrigos. szeder).|2 hónapon keresztti A b jtre valrifelkésztilés lenmagokka|. Kiválő édesítószer. Ha négyhetenként tartunk 3 napos ésa méregtelenítést.'jt lésalatt fogyasztottAcidofilus. manduIa) fogyasztása. ha lehet.* t6 Gabona (kcires-hajdina. Ne használjonkáposztátv./il /il'. Htítsele éssztirje le a folyadékot. Fontosa vitaminokésa hasznos baktériLrmok (Acidofilus.bcíségesen ta|álhatőkbenne természetesásványok.onszor. A zoldségeket ot percig lassritrízonpárolja. Bifido (hasznos baktériumok) segítik az lt 17 . semlegesít bármifélesavat.

A mellkas térfogata okoz. sz.a nyelven ésaz ínyenfehérlepedéket (pl. Puffadíts: Tiinetek egyenként egyik jele a has puffadása. Erról a ttinetrtíl : robl émák Kellemetl en btírp kéA bé|gombák a szájban. illetve pa|ackozottszénsavmentes ásványvizet igyon napkozben2-3 őrás szÍinetekkel. fáj.szinte szétfesztil. cék|a fogyasztása az ideális).atás ésa gyÓgyncivény krira a gombásdiéta aIatt.ion: é s vé Vi sz.ket tájorr a bór viszket és után a végbél A gombás betegnekszéke|és az orvos elótt nem igen szeretnekbeszélni. felhígított répalevet v. p anasz. hogy ezekböI az ételekbólmelyiket bírj a fogyasztani' A háromnapos bojt után fokozatosan |ehetvisszaálInia régiétrendre. korm<ik. ami Acidofilust és Bifidot tarta|maz.A bór felszínén is bárhol megtelepednek okoznak. borsmentát(édesítés nélktil) vagy egy csésze ztildséglevest' vagy egy csészeforrásvizet.é N ehé z.vagy más hasznosbaktériumot. A bcijtután is ke||az étrendváItozÍ.Ié csokken' A puffadás felnyomja a rekeszizmot.K vetkezó napfelkelés után Igyon kamillateát v. lábszár)' A fejbóron állandÓ viszketést l8 I9 . Gomba megerA bélgombafertozés és erjedéskozben gázt termel.ésujjpeznek.ok : s. cék|alevet. A bojt. A napi fo|yadékbevitel ne legyen tcibbmint 4 liter (a répa. A bÓjt utolsÓ napján a kovetkezó ételekegyikétfogyassza: Megftíztittk rtéból vagy almábÓl késztiltptiré Répaptiré ésegy kis turmixoltzcildség|eves Joghurt. Ettol a has jeszti a szénhidrátokat felpuffad. Mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia.ív ez.: láb. a |égzés ésa tuz megtisztitja az érzelmitestet ésmeggyÓgy ítj a a fizikai testet. ésnehéz|égzést ésezéttszívpanaszokat qbé ltá.

t ls b): A gombák cukorral és egyéb szénhidrátokkaltáplálkoznak. Enté sz't é si z. hogymennyialkoholtfogyaszt.rlv arok : A bélgombáka természetes bélflőrákhoz tartoző baktériumokat elpusztítják.Éhséeérz'et.akimájproblémátá||apítmeg. ésha a gombátnem tudjákkiirtani. A bél ellenállása cscikkena sombákkal 20 zl .Az Lz éIesztögombák kertil. Egyes bárhol elszaporodhatnak. A gombák a bélból a szewezetben szerveinkbensirlyos problémákatidéznekelo.A ésmás szervekre is. Ha nem kapják meg . ésa betegekt lS lyosak lesznek.eledeltiket''.Ezétt van aZ.Abeteghiábatiltakozik.hogyegy cseppet sem. szorulást. ésszinte elájul az éhségtí||. meg. a ttinetek akkor is alkohol okozta májkárosodásra utalnak. majd onnan a hÓlyagba' Minden második ntínek htivelygombáalhasi tomsodásavan. szaporodÓ bélgombák átterjednek az emésztórendszemben. A gombás betegektril sokat esznek. a ttinetek elm lnak. akkor kcivetelik azt. szetbő|a hrigyutakra. vagyis a gombafertózésból ki lehet gyÓgyulni' Az orvoshozhiába megy el. így nem jut elegendó tápanyaga szervezet számára. A gomba ellenes diétaalatt fogyÓkrira éséhezés nélkti|le is fogynak.rosodás: a bélbenis alkoholt állítanake|o a cukorbóL.vagy állandő hasmenést okozva ezze|. ilyenkor aZ orvos cukorbetegségre gyanakszik. ami etttílfiiggetlenti| mégtáp|á|ékot igényela cukorhiányra. Máiká. Nóknél a szervkozelségek miatt a gombásodáSgyofsan átterjeda bélbola htivelybe. rosszullétet okoz.A gombásoknakki kell elégítenitik a folyamatoscukorigénytiket. amikor a gombás beteg nagy májkátrosítő elmegyorvoshoz. A gombák által termelt alkoholnak igen alkohol avéráramba hatása van. ami éhségérzetet vált ki. A gombák a bélbejutő szénhidrátokegy részét fe|haszná|ják..Kérdeziabeteget. A bélgombásbetegeknél a vércukorszintingadozása cukorbetegséghez hasonlő ttineteket produkál. A beteg vércukor szintje leesik. mertcsak tiinetikezelést kap. hogy pa gorcsokkeljár' Mindenki saját magán tapasztalhatja ha az édességet elfelejti egy idóre. A gombák nem emésztenek fel mindent. ami ertíshtivelyi folyással ésviszketéssel. sok betegnél székletprob|émát. A cukorhiány remegést. ésígy hatalmaskalőriamenynyiséget halmoznakfel.

A érintetttertiletenjődtartalmir fert<ítlenítést nálni.4. . zé gyó gyitására.kiokozhatnak. het sztintetni. bélbentalálhatő E. Az antibiotikumok használatával a ttinetek visszaesés várhatÓ. A baktériumok tapadnakrá ahóIyag falára. azt a Azokná| a ncíknél. cjsszetapaclt vcir s vérsejtek ldthat k. A cukormentesáfonyaléfogyasztása javasolt.Ez a prob|éma . alkohol) Cscjkkentenikell a a szénhidrátok(cukor. i. A makacs fertözéseknél a laktobacilus és a bifido (hasznos li P baktériumok)fogyasztása és plusz étrendváltoztatás győgyulást eredményez. 22 23 . vagy idtínként szatartania vizeletet. A vérsejtek asszei. Coli baktérium okozza.to.] Mellrákban szenvedó beteg vérképe. A felvételenktirokoző nlucor és a'spergillus gombák (fehérfottok)meilettiik peirg . fehérkenyér. akiknél ciszta jelenik meg a szervezetében.isa vérellátdsi lavarokat oko:. Ezek a baktériumok találhatők a hrigyutakbanis ezek a fertozésforrásai is.megelcí séreé s ri tkábban keriilne sor gombafertozés míitétre.o. Ha egyszer ilyen daganatos mtítétnél daganatokat talán jobban figyelnéneka mutatnák a gombafonalak átszovését. A nem ttinnek el. . illetve a krira befejezésével győgyszerekhasználatávalaz élesztögombák mégjobban elszapomeg lenyomasztó.paá.a kell haszbevitelét. 7/' . A ciszta megsztintetésére a tözegáfonyalé fogyasztása igen hasznos. A nóknél nem tudják viszgyakanjelentkezik vizelésiinger. az étrendváltoztatással rodnak.-. A ezá|ta|kevésbé sok víz fogyasztásaemellett kiÖb|ítia baktériumokat a szervezetból.'.

muoor racemosus ósgomba átalakulásának kovetkezményeként alakulhat ki.IlyenkorahelyifertózésgÓcokkezelése A gyÓgyszerek képesekugyan a bélnem jár tartős eredménnyel' kihajtani. tbc. szerepetjátszanakazevol sasoránbebizonyította.s így az egészszervezetben azok avéráramba rodnak.ileti betegségek.és keringésirendellenesség.Pl:HHamseukutatá. járő anyagcserezavar ben és a sejtekbenkrőnikus trilsavasodással 25 .Tozegáfonyalét vagy italpor kapszulát bioboltban lehet kapni' Naponta kétszer kétteáskanálnyiport v. tapasztaltgombakutatő szerint minden krÓnikus betegségben szenved<í ember gombafertózott.stb. de ennek során csatomában tenyészö gombák egy észét elszapois bejutnak.hanemaspergillus jelenlévó ósgombájábÓl is kialakulhatnak. gyomorhurut. A mai 24 gombákcsakakkorképesekvészesenelszaporodni.ekcéma. is gombafertózés á|Ihat.Ezek mellétovábbi kőrképektársulhátnak.mint asztma. ''tt!mik''a gyerekeketédességgel' colával. Bodo Krjhler. fiinetekenyhítésére abban.Vajonmimástisvehetnénekagyerekekcsak a gombafertözések fe\tárásáyal. agyvérzés. az a prob|éma. Dr. A gyerekek 80Yo-agomba-fertőzott. kiolthadák a szexuális étvágyat. A vércukorbetegség vérellátásizavarok. nigerneka szewezetben Haezmegttirténik. Szexuális problémdk: A gombák olyan hormonokat és hormonszeríianyagokattermelnek. ami a szi|ők. állandÓan jelenlévó ósgombák rendkívtil fontos A szervezettinkben ciőfolyamatában. reuma. A feketeáfonya kivonata is hasonlő hatástfeit ki. ezért alakuIki a tompa fáradtságérzet éskoncentráciős zavarok. A legttibb orvos nem számol annak lehetóségével. egyes rákfajták és izi.illetve meddóséget okozhat. de ezek nek? Sajnos nem a is kiiszk dnek az orvosok.hogy a a természetgyógyászokkal Az orvosok egyetértenek Tompa fiiradtsáe é rz'e t: A gombák fo|yamatosanmegterhe|ik az immunrendszerÍ. napi három kapszulát bevenni. hogy az o|yan eltéró kőrképekmtigtitt.tobbfélebetegségléphetfel:ti'ido. ktiszvény. iztileti gyulladások.hogyatuberkolÓzistokozőbaktériumok nemcsakakiilvilágbÓljuthatnakaszewezetbe. hogy ma már minden második csecsem<í gombafertcízéssel sztiletik. bronhitisz. allergiák. A gombás fertozés impotenciát. A C-vitamin bevitele is nagyonfontos.haimmunrendszertinklegyengiil.írgymond |egrosszabbszámukra.. ame|yekmegzavarjákaz ember hormonháztartását.vagynyirok A tuberkolÓzis. sziv. s legtobbsz r kénytelen gyógyításávill szorítkozni.

Ez lcincisen a sok fehérje.a biztosításais tartozik. káposzta. megfulladnak. hanem a vér és egyébsejtjei amérgekés salakanyagok fogyasztása' Ezekhezjárul a kés<j esti éstril bóséges tápláIkozás. és nem fordítunk kelló figyelmet arra. A szovetekmegkemétarkő. borső. finom liszt ésa denaturált termékek tárolása. karfiol.' a kotószÖvetbenfelhalmoződott salakanyagokra ésa sav-bdziseT)'ens b' zavarrira utalnak van. jcihet létre. fokhagyma.hogy milyen stádiumbanVan nála a samegál|apíthatjasaját vetben' abor alatt elhelyezkedo és a testet Ehhez hasunkon. z6 27 . ha a szervezetben ttilsrilybanvannak a l gos kémhatásri anyagok. mint a savasből! A |eglrigosabb zcjldségfélék: uborka. Ennek kialakulását a helytele n táplá]kozásokozza. a vérpH értéke eltolődik.. Hatására az aspergillus ésmucor gombák óssejtjeiból kÓr- A kovér.amelyek osszecsípéÖssze.hurkák. Ez viszont csak akkor Iehetséges. megbom|ika savbázis egyens ly. Az áI|atieredetrí fehérjék lebontása során mérg ezo savakésanyagkonnyiiszerrel nyednek és zsírlerakÓdás figyelhetó meg. hogy a test természetes okolőgiai egyensrilyáthelyreállítsuk.Fontos szabáIy. séth zó fájdalomkíséri.zcildbab. cukkini.fejessa|áta. amit gombák Minden győgyszernekvalamilyen mellékhatása elleni védekezéstil használunk.Ha kcivér az éjszakafolyamán szorítsuk igyekszik testtinkfeldolgozni és kitiríteni. amelyek az gynevezetta|apszomagán. spenőt.derekunkonvagy combehálózo kotŐszrivetlakanyagokfelgyiilemlése' állományban raktározódnakel. kti- okoző baktériumokés más mikroorganizmusok fejlódnek ki' Az alapsz<ivetsejtjei t ltelítódnek salakanyagokkal és szép lassan Ha szervezettinkhosszabb ideig nem jut lrigos kémhatásri élelmiszerekhez. Még egészséges táplálkozás esetén bunkon hiivelykujjunk ésmutatÓujjunk kozé csípjtinkbcirt. hagyma. cukor. Mindenki sere végtermékek keletkeznek. éskissé is bizonyos feleslegek gyilnek itt tissze. amozgásszegényéletmődésa kcirnye zeti ártalmak.hogy a lrigos kémhatásri élelmiszerekbŐl négyszer annyitkell fogyasztanunk. babok. amit hurkák keletkeznek. zel|er. akkor gond van.mert feladataikkozénem csupán azértveszélyes.derékéscomb tájékánjelennekmeg. Lerakődásai a kozott zaj|ó tápanyagcsere stressz.

. Az angina pectoris valődi oka ezen a tel en lát hatő.tel1. mikro szkop ikus fe lv é A megtámadottvorTs vérsejtekból p átci ka form áj baktér iumfej l ód i k ki' a vér besííriÍsÓdik. Ésa kcirforog tovább'tovább'tovább.cill képességét tosítő ósgom bcik erósen kiirosodtak. széltitésnél Hctsonlő a l. gombák trilszaporodása hamarosanmegismétl dik' ha folytatÓdik a gombák elleni győgyszeres hadakozás.) Az élesztcí.7g7 bizA szervezetellen.. észs (A le lul ) kop ikus fe Ivéte 28 29 . (Felíil) k ntikrtl sz. réne g es entb er vé é E g. is.(A test már maga is megfekezi az éleszt<ígombákat.

iIetén. A hetedik. be|eértve folyamatát. Az otodika pajzsmirigyen helyezkedik el a nyakban. A negyedikenergiakozpont a csecsemcímirigyen helyezkedik el a mellkasban. Ezek a hormonok szabáIyozzák az osszes az <iregedés testifunkciÓt. :. A hatodika tobozmirigyen he|yezkedik e| a hátsőagynál.:: A hétenergiakcizpont a has tertiletén.. ésa mirigy hormontermelésének mirigyén serkentésébenmríkodnekkozre. hétbelsó elválasztási pont mindegyikea test endokrin rendszerének helyezkedikel. :' ' Az elsó legalsÓenergiakozpont a nemi mirigyekben helyezkedik el.. . A hétkoza szemnekláthatatlanok. a szívteri. l: |.Energiaktizpontok (csakrák)' energiap ályák gomb afertőzésésmás (merÍdiánok)míÍktidése baktériumokesetén van..a legfelsóbb energiakozpont az agya\api mirigyen helyezkedikel az eltilso agya|apnáI. A második energiak<izpont a hasnyálmirigyen helyezkedikel ' i . Ezek az eroselektromosmezok hétenergiak<izpontja A testnek de mégisteljesen va|Óságosak..: ''"i:-i i .iletén. A harmadika mellékvesén he|yezkedik el a napfonat teri. 3l . .

de az elhelyezkedédián létezik. ami meggáto|jaezze| az é|etenergia a a szervezetegyens lyát. leállj on az tiregedési folyamat éshosszrié|etet érjtink meg.Azifjú'ságforrásában'' c. mennyl szertink és szervrendszertink minden egyes szerv tokéletesen másikhoz áramlik. Az egyik étkezéstik csak gyiimolcsokb<íl. gynevezettmeridián pályákon ésnyirokerekhez befolyásolja és szabá|yozza va|aaz életertí kering a testben. Az if1Ú. A lámák konnyÍi ételeket fogyasztanak. 3000 évvelezeltíttfedezték fel és azőta egyre csak t kéletesedik és népszeríisridik. amiket érdemeselvégezniminden nap.ság. hasonlő pályákon. osszesen26 meridián alkotja biztosítja a szerami harmonikus míikodéséve| energiarendszerét.A idegekhez a vérerekhez.hogy ésfájdalom akkor i. a másik csak z<jldségekbtíl.. hogy az energiakozpontok jra mtiktidjenek. az energiakozpontokből egy vagy tcjbbelkezd lelassu|ni. A kétspeciálismeridián a kormányzó ésa befogadőmeridián.Az é|et- másba. ha az energiakzpontok forgását ismétnormalizáljuk. a meridiánokban naponta huszonnégyA kínaiak szerint az éIetero mindcjsszeegyetlenmeriszer kering kcjrbe.taezen energiacsatornákvalamelyikében szabad |ás)keletkezlk.Peter Kelder . lehetóvé téve.hogy van hat egyszerugyakorlat. energiaáram|ásatartjaegyensrilybanazuniverzumotésatestet. de ezek párosak. meridiánokban blokád (dugufel a fejét. csak egyfé|e ételtesznek kis mennyiségben étkezésenként. A hosszŰr életelérését segítómÓdszereketa tibeti lámák idótlen idök Óta gyakorolják a Himalája egyik kolostorában.|.egészségés életer<í visszaállításának legegyszeriibb mődja. a kovetkezó csak sima kenyérbcíl áll. Ahhoz. Minden élet és anyag az energia kÍil<jnbozó szinhi mozgásaibÓl jon létre.Bizonyos értelemben testet. vagyis a test mindkét oldalán aa JJ 32 . elindul az oregedési folyamat. 12 fö meridián van. konyvében elmondja. ésfelboríd a test |2pár éskétspeciális meridián.Az egészséges testbenezeknek az energiakcizpontoknak mindegyike nagy sebességgel forog.amely k rbejáryaaz egész meg' A stik ésfunkciőjuk alapján t bb meridiánt ktil nbÖzte-ttink kapcsolődnak egymeridiánok az emberi t rzs mély rétegeiben áramlását A meridián rendszerta kínaiak kb. Ha az egészség megromlik a gombafertozés vagy más baktériumok miatt. Ez Egyik szervtol a mtikodését.hogy az éIetenergia felfelé áramoljona belsó elválasztásri rendszereken keresztt'il. vegetáriánusok.akkor az életenergia áramlása leblokkolődik. vezet egészségét. hogy a chi akadálytalanul áramoljon a mtiktidj n arÍavan sztikség.iti A betegség (energiapályákban). hogy a chi (életenergia) kínaiakfelismerték.

ame|yikáthalad fontosabbszerveken: Ahatfö meridiárraz.végighaladnak. Vagyis a fó meridiánok száma 24. Ezen kívtil minden meridiánnak Van egy társ-meridiánja és SZerVeis. szonybanáll. hrigyhőlyag vese meridián érvéget kislábujj hátának kiilsó élén a talpon kezdódik Szív Vékonybél Szívburok Hármas melegítci HtÍgyhÓIvag Vese Epehőlyag Máj 6 fó meridián a karban találhatÓ és nem halad át létfontosság szerveken: Ttido Vastagbél Keringés. Szív 34 htivelykujj mutatÓujj kozépscí ujj gytínisujj Kisujjon találhatÓ. szívburok Hármas melegít<í Vékonybé|. Kivéte|tképeza kormányzó ésa befogadÓ meridián. Mindegyikhez tartozik egy szerv' amelyikról a nevétis kapta. amelyekkel kolcsoncisvi. maJ lép.hasnyálmirigy gyomor epehő|yag hátuljánkezdódik nagylábujj indul nagylábujj hegyétcíl végzödik második lábujj hegyén negyedik lábujj hátuljánaka kislábujj érvéget felöli részérr A I2 fó meridián: T dó Vastagbél Gyomor Lép/Hasnyálmirig1. 35 .

Ez mind fiszéleszemcsésnek gyelmeztetó j el. szerkezetehomokszerÍi|esz. esetleg a k<irom elkezd bÍízleni. A ttidómeridiánba energiablokkot. Íztiteti vagy merev htivelykujj.éslábujjra egyaránt). Yáilfájás Tiidómeridián Merev alkar B<irbetegségek Csuklőfájás gyulladiís. nem belsóleg is fontos' Ha ott van ktilsóleg' akkor ott van a belsó szervezetbenis. vagyis |égzésiproblémákat olyan ttinetekkísérik. A ttidömeridián a kulcscsontnál ered és a htivelykujj hátának a végzodik. A hiivelykujjon lévtjgombát nem elégcsak ki'ilsóleg kezelni.egyéb asztma.a k r m színeés szerkezetemegváltozik. Nevezetesen a htivelykujj hátán a ti'idtírneridián végzodlk.Tiidómeridián a kéz. szemrilcscik Gombás fertózés a htivelykujj k<irmén. ha.kcihcigés.és lábujj (minden második A gombafertözott emberekné|' figyeember gombafertöztitt) kortim problémák mindegyikénél lembe kell venni a meridiánokat(energiapá|yát).Ha akéz htivelykujjángombamutatÓujj feléesó részén fertozésvan (ez vonatkozik a ttjbbi kéz. krÓnikus hiirghurut.mint okoz a gomba.A korcim tíinik. A ttidó energiazavarát mellkasi problémák. ujj gyulladasa 36 31 . érdemes mihamar abb kezeltetni magunkat. A kcjrom színe krétafehérre vagy sárgára vá|tozik. baréndá|t kormtjk.

akkor hígítani Íztiletigyulladás a mutatÓujjakban.|azza|kezelni'Haabókell a kivonatot olajjal.fájÓ on íztiletíi Vállfáj ás. rtjn is van gomba.Vastagbélmeridián meridián Vastagbél indul' áthalad hátul a A vastagbélmeridián a mutatÓujj hegyétöl kétoldalán érvéget.kelés. az oÍr szervezetjőlétét.ujjgyulladás 39 38 .átalakításaésaszéklet kitirítése.barázdá|t ktjrmok. ésaz egészszervezetben egészrendszert.puffadás. gomba. Pl. szeretnekmegtelepedniésrenA gombák legjobbana vastagbélbe székrekedés. nyálkat<imló Teniszkonvok talkellecsetelni. seb a szájon Yérz6.Haaszékletnemtiriilkirendszeresen. fejfájás. : hasfájás. eldugult orr. hasmenés.megmérgezbetiaz az egyensrily megbomlik. beszííktilt gyulladás váll. a grapefruitmag Ha a mutatőujj k rménott van a kivonatHerpesz. gombás fertózésa kcirmrikÖn. felfrivődás. vállon ésaz arcon.furunkulusok.Akormttményenke].Feladata a A vastagbélbefolyáso|ja az egész megemészthetetlentápanyagoktovábbítása. geteg problémátokoznak.

helytelentáplálkozás miatt felbomlik a savbázis szaporodnakagombák. letben a folyadék pedig továbbengedt visszaszívja.Haa egyens ly és el.Azonkívtil.meridián Vékonybél ered.avékonybé|meridiánbanenergiablokk. továbbítja hogy a bé|tartalmat A és a szilárd halmazállapot anyagokarányát.ott érinti meridián Vékonybél Kotósztivet gyulladás a lapockában Fájdaloma vállban Teniszkonyok Avékonybélrneridiánatáplálékfeldolgozásáértfelelos. h o g y f t i l z ű g á s . s t i k e tmerev s é g . szabályozzaa szék. T b b e k k o z o t t i l y e n p r o b l é m á k a t o k o z .duzzadtnyirokcsomők a torokban. felfirt kiilso részén meridiárr a kisujj hegyének A vékonybél az a váll mogotta nyak mentén az a|karhátső oldalán. 40 41 .más részét folyadék egy részét kitirítésre.ion létre. gombásfertózéses. arcig. a vastagbé|be.kisujj. idegfájdalo barázdá|tkorm<ik.végighalad a SZemktilso sarját'majd beéra fulbe. m az arcban. szemcilcsok. ujjgyulladás Íztiletigyulladásosés Avékonybélhatássalvanavastagbélmíikodésére.

1. rl 42 43 iiill I . tÍinetek kísérhetik. kiilonos vi selkedés. vagyis ha a sziv jÓl míikodik. gombasktirmok. szemÖlcstik. mint álmatlanság. Szívmeridián A szívmeridiírn ésa vékonybé| meridiánpárt alkotnak. gyíiríisu.ja a véráramot. Ha a szív ercís. a vér is akadálytalanul kering.barázdá|t. A szív meridiánbana gombafertozés energiablokkot hoz létre a szív kibillen egyensLi|yábÓl. ésbelekeriilta vérkeringésbe.hisztéria. feledékenysé*e. ujjgyulladas fé| rebeszél és. olyan és Fájdalom. a szervezet egészséges ésaz érzelmek A szív gyengesége azonbanmaga után vonja a tcibbimeridián zavarát. gyengeség a kar belsó zsibbadás oldalán Gyenge csuklÓ Merevség ésfájdalom a kisujjban.. A szív irányít. duzzadtmirigyek pozitívak. Szívmeridián A szívmeridián a hÓnaljbÓl indul ki és a kisujj hátsÓ.l felcilioldalán érvéget. A szívfeltigyeli éskapcsolatbahozza a vérta vékonybé|lel. rémálrnok. Fájdaloma hőnaljban.

szemolcscik. energiapálya) A keringés(szívburokmeridián) egy |eszállÓ csatorna. Duzzadt. Keringés Keringés Ha a kozépso ujj kormén megjelenik a gornbafertozés.(szívburokmeridián . fájdalmashÓnalj ésegyéb Ekcéma a bórbetegségek konyokhajlatban (gomba) A vérbenés a sejtekbenkrőnikus t lsavasodással és salakanyagjárő anyagcsere j n létre. tobbek kozcjtt érelmeszesedést és agyvérzést okozhat' IzÍileti gyulladások. lerakÓdással ZavaÍ A vérsejtek osszetapadása vérel|átási zavarokat. ujjgyulladás. gombásktizépsóujj. barázdáIt k<irmok FonÓ tenyér Alas t szindrÓma l 44 .A mellbimbÓ mellcílindul' végigmegy a karon ésa krlzépso ujj hátának a gytírtís ujj feléescí részén érvé. akkor a gombabekertilt a vérkeringésbe. get.amely a mellkastÓl akézig terjed.

gombás fertózésa negyedik ujjakon. A kínaiakazt tartják.a ktizépstí melegítóa hastiregge|.llli lli llllilrrlllllill ron. dig a medencei. ma okozÓja |ehet a gomba.ésa test htjmérsékletét is szabáIyozza'A hármas melegító az emberitest három részével áll kapcsolatban. . Megszíinik a szervek és a testh<jmérséklet problé. A melltiregben. éSa Szemkiilsó sarkánál érvéget. szemtilcscik.hogy rninde1 Szervet. pl. rengeteg hastiregben ésmedencében zása. ujjgyulladás Fájdalom és a merevség kar ésa csuklÓ mentén rilll lr I tril--G 46 itl illlli --u tiliillillE_ 4't .: ktiszvény.A felsó melegítoa melltireggel. fájdalom ekcéma. van kapcsolatban. az a|só melegítope- így Frilproblémak. Íztiletigyulladiís. felftlt a kn. Fájdaloma vállban A gyÍinísujjon megjelenó gomba energiablokkotidézeló a hármas szabályomelegítóben. ri rl lrl A szívburokpartner-meridiánja.ireggel Hármas melegítómeridián Hármas melegítómeridián Fájdalom a szem m<igott ésa kiilsó sarkában A hármas melegít<í meridián a gyírÍisujjhátulján ered.

a vesékbetl' A noknéltobbek kcjzcjtt a peteVezetékben.il I l Vesemeridián -----_- Vesemeridián A vesemeridián a talpon kezdódik ésfelfut a láb hátuljátr.A gombaferttjzés nagyoll gyorsanelte11ed a belscjszeruekbetr.vagy kislábujjongombásodás képzodik.rgy folyik. A vesékfeladataa testbena vízmennyiség szabályozása. hogy a káros.kia|akttl a magasvérnyomás. a fejlcídést ésaz éretté válást. Ha a vérnernr-. a h gyvezetékben. melyekke|a szeÍvezet képtelen megbirkőzni. Viszértágulás Viszérgyulladás a lábszár belsó felén Fájdalom a sípcsontban Dagadt belsó boka Egö fájdalmastalp. ekcémásésgombás fertózésa talpon l l 4 illi li 48 li . ésf. ivarszervektalpon. Pangás a tiidóben Tumorok a mellben Napfonat. meddóség lene. Ekcéma gombás fertözés méreganyagok. a férfiaknál zi prosztatíiban okoz problémákat (|ásdábra). m&gezo anyagok osszegy'tíljenek és vizelet forrrrájá. A folyadék nélktilcizhetetlen az é|ethez. hipertőnia.szívésrekeszizom probléma HrigyhÓlyaggyengeség A vesékszabáIyozzáka sziilést. óriási menrryiségri vér folyik át a veséken. A folyadék árarrrlásateszi lelretové.Ha a aIágyéki részben. a vesemericliitnban ben. nrajcl 1 térdflolottátfordul a comb eliilso részére és egyenesen megy lcl egészen a szegycsontig. ban kirirtiljenek a szervezetbcjl. ahogykel. a htivelyben. hogy megtisztuljon.elha|rnozőcinak l energiablokk keletkezik.

Fájdalom ésme.kitirítia vesékáltal kiVálasztott folyadékot. szem) gyenge vagy látás (vÖros Hajhullás A veseésa hrigyhÓ|yag meridiánnak kapcsolata aztjelenti. érvéget Hrigyhőlyag meridián a homlokot (beleértve r. a gerincrevség oszlop mentén fájGyengeség. dalom a derékban Aranyér.I I H gyhő|yagmeridián A h gyhÓlyag rneridián a szem belstj sarkábÓl indul ki.kelések a fenéken Ülci idegzsába. átrrregyq fejtetón.majd folytatÓdika láb hátuljánésa kislábujj hátánakktiJsó élén (lásd ábra). A hrigyhÓlyagtárolja. |yozásában. hajlottkislábujj' gombás fertözés a kislábujjakon tir il l 50 51 . viszértágulás Feszesség. fájdalom' gorcsok a lábszárban Gyenge láb' gyengeboka.eifáiás get re kii )' rossz ai orrme||é Ls. a rendszcr t<ibbi része megmérgezodik.avize|etet.hogy a h gylrÓlyag meridián létfontosságri a vesékmukodésének szabÍr. gyakorivizelési ingerésa hÓlyag nem Í'irtil ki rendesen. p|: hőlyaggyulladás. A kislábujjon megjeleno gomba a hrigylrÓlyag vezetékéberr prob|émákat okoz.Ha a hrigyho|yagrrem miikcidik. ésmííkodésképtelerrrré válik.

majd a szegycsont egyenesen alsÓ részén fe|megykozvetleni'il a mellbimbő alá (lásd ábra). fehér1éket képez. és szabályozzaa vércukorszintet. Májmeridián A máj az anya1csere kozpontja' Epéttermel. ktiszvény.sípcsont fájdalom ésviszérgyulladás idalom a térdktlzépsorészén Problémák pl: az oregujjal.nasnyalmlngy problémák (bal oldalon) zavarok Emésztési Ekcéma. Táro|ja a g|ikogént. Anagylábujjon rnegjelenogomba mérgea visszaalakítja máj energiavonalánhalad.gombás fertózések Fájdalom a combon.pl: herpesz. benóttk<jrom.Májmeridián (energiapálya) A májmeridián a nagylábujj hátulján kezdodik.méregtelenít. aztán a lábon át felfut a nemi szervekig. viszértágulá Ekcémavagy pikkelyscimcir a meridián mentén. gombásfertózés. ivarszervi probléma. glukózzá. és a májnál a kovetkez<í problémákat okozza (lásd ábra): Májproblémák (obb oldalon) gyomor.férfiaknál. impotencia. tyrikszem 52 53 .

A méregbril hozott dcintések azt jelentik. hogy ha aZ em. mint egy satu. bert stressz éri. íly mődon nagyon fontos Szerepet játszik a fejfájás és nyaki merevség megsztintetésében. fájdalom a szem mogott Epehőlyagmeridián Az epehÓlyag meridián a szem ktilstj sarka rnellol indul. Térdpanaszokoldalső részen Tytikszem ésgombás fertózés a negyediklábujj 54 55 .vagy sok benne a fesztiltsé g. Ez az energiapálya egyike Asztma Fájdalom a vállban alegnagyobbtertiletetbefutő energiapályának. . ugyanis a karok kivételével majdnemazegésztestet befutja. hogy az epehő|yagtÍllsok energiával rendelkezik. Ftilproblémák Merev nyak Az epehőlyag tárolja aZ epét.ésa negyediklábujj hátuljánaka kislábujj feloli részén éL véget.A vállbÓl továbbjutle a testésa láb oldalán. gy mrikodik. LáEyéktáji flíjdalom Reumatikus fajdalom a csípöben Brírproblémák a meridián mentén. viszértágulás.EpehőIyagmeridián (energiapálya) fájdalom Migrénes aha|án Gyenge szem. A dcjntésképte|enség a az epehó|yaggyengeségének jele.gombás fertözés Az epehÓlyag feltigyeli a dontéséshatározat hozatalt. olyan ktilcintjscikk-cakk alakban járja be a fejet. áthalada halántékon éslemegy avá||ba.

Gyomormeridián A gyomorrneridiána SZem a|att kezdodik.inetei is. epehÓlyag a jobb oldalon. ás dalom' viszértágul i ípcsontfáj Ty kszem. sérv bélgorcs.k' MandulagYuttaoas' Szorosanosszefiigg. rendellenesség gyomor' hasnyálmirigy és lJpbántatmaka bal oldalon Vese. A gyomor ésa lépmÍikodése to. befeléfordulő mellbimbÓ Rekeszizomsérv. problémák Pajzsmirigy Tiidó és h rgri problémák FáiÓ mell.máj. akkor az azonnal tiikrcizodik a tobbi szen ti. Torokfájás.A gyomor rneg. majd elindul le a testbe'ésa második lábujj hegyérr végzodik(lás6 ábra).melyek a miatt). meddóség. nem tudja lrasznosítani. tumorok a mellben. anyaj. gombás ktjrtim' deformálÓdottlábujjak 56 51 .gy. eheti'ink mííkodésében Az energiahiárry(gonrbat-ertozés bármit. Ha a gyonrorbangornbafertozés jelentkeznek.e. gombás fertözés Fáidalom a combon pikkelysomor' ekcéma. Foltok Gyomormeridián g orrmelléktire iljáL::l Gyenge I Bórfoltok. erotlenség gyomor nem jÓ miikodésére utalnak. emésztia táplálékot és a benne nyert tiszta energiatáp|álékot vábbídaa |éphez. FáiÓ térd.allergiá Emésztésizavar ok. mind-mind olyan ttinetek. felmegy a haláritékig. PetefészekelzárÓdás. mellbimbÓ. leveftség. székrekedés. a tobbi szerv nem tudna mrikodni. mellékveseproblémák. Ha a szerv kibillen az egyensitlybÓl. Ha a gyornornem emésztimeg a táplálékot.

'. felfut a lábon. pikkelysomor Térdfájás(belsö oldalon) Lép. k töszoveti daganatok a méhben.hasnyálmiri gy meridián játszik a irányítja. Kínaiak szerint a lép korrnányozzatl vél. gombás fertcízés Lágyéki fájdalom.kelésekésduzzanatok.t: hozzájárula vérképzéshez ésgondoskodikrő|a. tovább.minek k vetkeztében elgyengtilnek ésaz ajkak f'ehérek ésszárazak lesznek. haladfelfe|é. á1l meridiánnal hasnyálmirigy kapcsolatban tykok merevség. benótt kcirom 59 . majd a vá||nálérvéget. ekcéma Sípcsontproblémák' I lilllllll 58 Az tiregujjktilsö élea lép. hasnyálmirigy meridián az oregujj hegyétcíl indul. nyirokcsomÓk a hÓnaljban Hasfájás Ciszták. Ha a táp|áIék átalakí. szívfájdalmakat (anginapectoris)okoz. a has oldalsÓ részén.A vérgázoka belektol a |épvérpáIyájába Iépnek. tása nem torténik meg.az izmok nem jutnak életenergiához éstápanyaghoz. A beteglépkihat a szívre. A lép a szá'||ítást és átalakítást A lép szerepet táplá|ék életenergiává ésvérré alakításában. FáiÓ mell' tumorok a gombás fenózés méube. tesz egy kitérot a medencében. viszértágulás. Gombás fertózés. sérv FájÓ comb. hogy megfclelo erekbeáramolion' A nagylábujjon megjelenógomba a test mindkétoldalán párlruzavorralán lévo szervekbett mosan futÓ rneridiánok (energiapálya) Óriási problémákat okoz (lásd ábra). ésmegbetegítlk azt.tl l I il Lép. Ekcéma.gombás fertózés MenstruáciÓs problémák. hasnyá|mirigy meridián A lép.

trr >! N Y ll: N X .a Pq t.

órtjlt szerecsendiÓ. loen készítjtik el a tonkolyt (málé). hagyjuk. nrint amennyivalÓjában. éto|aj. f táplálék. akiknél A t nkoly b(lzát szeretném ajánlati azoknak a betegeknek. leírom.kávé. ttinkolykenyeret: készíteni pa|acsinta. tlregebbneknéz ki. A gabonák mind azt tarÍ. amire az embeLi szervezetnekszi'iksége van.arről most teljesenle kell mondania. retett.Diétaután fokozatosanvissza lehetáll. amíg n gombáből ki nem győgyul. Igen. grízleves. Ide tartozika bitza. magátÓl le. rák. ztildségekke| fokozatosaneltiinik a nem kívánjaaz édességet.ha krira. létrejona harmÓnia. fel ntjtik vízze|. mégrágni sem kell. mint a rizst. gabonaporralés petrezselyemme|fuszerezztik. sÓval.s: SÓs vízben főzott. mert szervezetébcíl gomba.koles. Tijnkiilv eríz. Ugyanrigy fogyasztjuk. táplálkozlk. ni a megszokottrégirendre. addig. hogy milyen ételeket készítettem. Naponta elfogyasztottgríz|evesa |egjobb tjblítószera vesének. Egészséges betegeknek pedig mint ember számára korítésként. Sok gombásnakaz a prob|émája. vagyis puhára fozve. tapaszta|nifogja. hogy már bonákkal. rágni. rnint pl. megduzzasztott tonktjlymag. kalács.petrezselyemzcild. Aki hosszabbideig ga.Ahogy a k<inyv elején ígértem. hogy amit eddig sze. csriszik és megemésztódik.tonkolybriza. gyasztása. Ha megfele.hogy a gríz megdagadjon. Trink lltriz. A gomba diétaalatt nagyon fontos a gabonák és z ldségekfo.rozs. táplálék'de egyébmás betegségek kapnak a betegek. a gombafertozés okozott. rtzs.Leszerííen fogyasztjuk.és ameddig olajon megpirítjuka v<irrishagymát. 62 63 . Akinek veséi nem jÓl mtikodnek. szerecsenhideg a víz be|eszórunk4 evökanál t<inkolygrízt diÓval.A tonkoly mindenki számára ideális győgyításábanis segít. hajdina.4 evökanál tonk<ilygríz gabonapor.Emésztési problémára kitrinó. alapdiéta.leves: (dara)'sÓ' v r<ishagyma' napraforgÓ LLviz.A ttinkolytól életertjre betbe|ö|e málé. kevergetés azegészet Ezt a levest a vese és hrigyuti problémákkalkiiszkodtíknekajánlom. szertinkegyenletesen képesmegemészteni.zab.hogy a Biblia a magok fogyasztását tanácsolja. A gabona ételekfogyasztásávala Neni vészervezetmegtisztul a méreganyagoktÓl ésmegertísodik. olyan srilyos betegséget hogy nincs erejtikfelkelni ésnem bírnakenni.zoldséget emésztorend. FelfŐzztik mellet. letlen.a|mazzák. A fótt gabonát.

tetejét reszelt almával osszefozve.' 64 65 . Ez a leves nagyon egyszeru. T nk lv kenvér: 50 dkg tonkoly liszt. egye szorgalmasanezt a levest. ésegyébhozzáva\őkat. sÓ.Aki egészséges A ttink<ilymagot megpirítjuk. tjrcilt szerecsendiÓ' petrezse. vagy dara.orolt szemekból akar maradni.Pár percig gyakori kevergetés mellet fozzik. A tonkoly évszázadokon át a svábok nemzeti eledele volt. Le. fa2 ilhidegvízbe stirií kavargatás mellett felfozzik. 8-10 őrán kereszttilkeleszttjr lt koménymag. vagy mandulával. 10 percig állni héjat. majd vegytik le a trízrolés pár percighagyjrrk dagadni. kb' Il4l langyos víz. lyem. Manapság ta|án azértnehézegészségesnek maradni. beleszÓrunk 4 evókanál tonkoly darát.majd megszÓrjuk apróra vágott diőval. Egy edénybe belerakjuk a lisztet' Vájjunk bele egy mélyedést. nagyonfinom kávéttudunk frjzni torokosen. majd adjuk hozzá a maradék vlzet. érzékeket é|es Ttinki)lvkávé: Elószor keverjtik ossze csomÓmentesen a lisztet egy kis vízze|.qkedveltebbfogásuka tonkolymálé. Trjnk Iy m lé. mert aZ egyszeni dolgokatmár nem szeredtik. Gyerekeknekreggelire nagyon finom jÓ kedvet és Ilyenreggeli után kcinnyenmegy a tanulás' A tonk ly biztosít.így lehet bel<íle fózni néhányevtíkanáltonkolymagot. azonban egy kicsit dugít.majd megtíroljtik.T nk ly krémleves: I I viz' 4 evökaná| tonkolyliszt.kis sÓt. hagyjuk. 1 pripozott teáskanál sÓ' élesztŐ helyettferment(gombánaktilos az élesztcí).finom.bazsalikom. rnajdtegyiikbele a fermentet ésa sőt. Igen egyszerrí étel.

stitésnél érdemesezt a tejet használni (gombának tilos joghurt. petrezselyemzold. 66 61 .gyÓgynovény. só.) késztiIt kivévea laktobacilussal mindentejtermék.majd hozzíA sárgarépát hajdinát a firszerekkelegyiitt ésfelengedjiik adjuka petrezselymet' alatt i5 percig csendesenfozzuk' A túzrollevéve 10 vizze|. biokciIest lehetkapni. a petrezselymetolajon megpároljuk. ígyfinom krémet ttinkolykávéhozzáadásával' szíthettink belríletejeskávét. 3 db sárgarépa' 3 kanál olaj.| | víz' Aprőra vágjuk a diőt Vagy mandu|át. nlandulatej: l0 dkg diÓ vagy mandula.l dl Danonejoghurt. orolt koménymag. forrő olajban megpirítjuk. kapunk. felengedji.10percigpihentetjtik. Fózésnél.il stiqtik. l 4 személyre: 150 gr kciles. az orolt koménymagot. 1 cs. majd vízzel nrajd a tej síiníjét osszeke. ev<ikanál napraforgÓétolaj. lereszeljtik.rozzsa|. cs. 2 nagyobbsárgarépa. l csomag leves zoldség. Ugyanígyezt e| lehet készíteni Z IcIsépes krjles: vagy bioboltban vegyenek.a: 2 4 személyre: l50 gr Szemesb za. kolesse]l. ktilonosen ízesítve kanáljoghurttal Haidina kása: Diő. igmegfozzik. petrezselye ménymag.ikvizze|.és15percigfozzllk.Atetejérerakhatunkmégpetrezselyemzoldetés joghurtot.Egy finom. utána alaposan osszegyirrjukaz tjrolt koménymaggal egytitt 23Oo-on 60-70 percenkereszti. Ha lehetséges. A karfiolt Hozzáadjuk a kolest. osszeturmixoljuk. orolt bors.Kéverhetjtik reszeltalmával (savanyri). ttink llye|' kevesebb mennyiségben' Pdrolt b z. sÓ. 2 evokaná|olaj.ésféa sárgarépát. 4 szemé|ye: ko. Fed<í percigpihentetjtik.Teasztirrjnátszrírjiik. sÓ. orolt bors vagy <írolt m. a sot.zabba].jtik.b(lzáva].l db kozepeskarfiol. 150 gr (egészszemes)hajdina.

készrefozztik' Graham. A kelkáposztát fozni' bele. orolt bors. petrezse| citromhéj uk a sárgarépát. sÓ' 2 gerezd fokhagyma. orolt koménymag.Az egészet felengedjiikvizze|.borsot' kciménymagot. Z ldbabfcizelék: 4 szemé|yre: 600 g zcildbab.sÓ.sőt. zsázsát. a sÓt. 2x3 kaná| olaj. Joghurttal ízesítjtik. bors. reszeltcitromhéj.hideg vízbefe|tessztik csíkokra tessztika fokhagymát.A bilzát a szíiróben megmossuk és éjszakárakb.majd a tuzrol levéve30 percig pihentetjtik'{ leves zoldségeket aprő kockára vágjuk. vagy teljesor|ésu lisztetstíríqrik. orolt koménymagot. 68 69 .30 75O zsázsa. Forrő o|ajbanvízzel megpároljuk. A b zát szíir<íben |ecsepegtetjtik és zcjldségekhez adjrrk.a zcildbabot. <írtilt k rnérry.Másnap |/2 kávéskaná|sÓt adunk az áztatóvízhez. a kakukkftivet.íza|isztet síiríqtik. Szára. Szárazon pirított teljes orlésu b zaliszttelsiírítjtik. készrefozzuk.fedcíalatt kis lángon 45 percig csendesenf(5zzuk. zcildségzcild. Belerakjuk a fokhagymát. ésbeA vajat egy lábasbanfelforrtisítjrrk elreszelji. gr sárgarépa. 1 kávéskanálszáritottkakukkftí.és készre fozzuk. majd egy ideig piríquk. S@aqlJW]éb sÓ. 2 l hideg vízbg beáztatjuk. v i at. l kis fej kelkáposzta. A sárgarépát yemzoldet. zon pirítottteljes orlésí'i b.95 az egészet felforraljuk. Fazékban. KeIk noszta fóz'elék: Az o|ajat a lábasban felforrősítjuk. orolt gr GHI fozottvaj. 2x3 gerezd fokhagyma.ik. lerakj diő vagy mandrrlatejjel is. vágjuk. rigy fizet adunk hozzá (e|készíthetjtik nomabb).

A szeleteket sza|vétával |eitatjuk. A padlizsírn h sát egy tálban robotgéppel finom péppé verjtik.ik.joghurtot ésa citromlevet.fokhagpa. uk. círolt komény.A fokhagym.citromlé.megsőzzukésnéhány percr. a z(tzott fokhagymát. 200 CU elomelet gített siitöben puhára stitjtik. Az apróra vágott fokhagymát olajon aranyságárapirítjuk' kel. borsÓtésftjzzÍikpuhára. Hozzáadjvk az aprÓra vágott hagymát. 1-2 őrán át állni hagyjuk.|ev keverékkel. Adjuk hozzá a ftiszereket.gyombér. A p ad|i zsánszeletekettáe|eketo lajon Óvatosan megpi rítj fil.át a majorannát. a spenÓtot.Retek. kakukkfrílevél. sÓ. borsotésjÓ| osszekeverjtik.hogy |evetengedjen. l5 percig fedtj alatt kis lángon tohozzáadjuka lencsét sÓval ízesítji. 2x3 gerezd fokhagyma. a napraforgÓo|ajat. A lencsét a paprikával és sÓval l0 percig forrásbarrlévŐ vízben sÓt.Padlizs npiiré: 500 gr padlizsán. órtllt bors. ma. l50 gr spenőt. joghurt. 2 fej vciroshagyrna. Csicseri borsÓ.l állni hagyjuk. teljes rírlésti buzaIjszt. 1 gerezdfokhagypirospaprika. SÍiltpadliz'scin6 sz. majdjÓl osszekeverji.eméIyre: Csicseri borső .6 evo. mény' víz. vább fözzik.fózelék: 300 gr padlizsán. sÓ.Habarjuk bele a lisztet.2 evokanálnapraforgÓolaj. A padlizsántvillával tobb helyen megszurkáljuk. A sárgarépát olajon félpuhára csicseri pároljuk. ÉO gr. fozzik. sÓ.ik. A padlizsántVastag szeletekre vágjuk.majd fozzik meg.lencse. sárgarépa. A serpenyoben felfonÓsítjukazolajatésa padlizsánszeleteket egymásután barnárastidtik. 3 gerezdfokhagyma.|2 órán át áztatjuk. kanál napraforgÓolaj. olaj.majd a héjjáte|távo|ítjuk. 6 evókanál napraforgÓ olaj. kakrrkkA csicseriborsőt8. a fokhagymírs b|áskormegszőrjuk 2 sz'emélyre : Lencsesoenőttal sÓ. orolt kci- . paradicsommal vagy zellerdarabokka| tálaljuk.majoranna.

12 73 . Íol<hagyma. mint a bablevest. ső. sárgarépa. Zellerkrémleves: Lencseleves: A zellert sÓs vízben megfozzuk' majd átturmixoljuk. hogy n.mint a leves. órtjlt komény.zel|et. olaj. joghurt' Ugyanrigy késztil. ktily liszt vagy teljes örlésii bÍna\iszt. or lt koménnye l. sárgarépa. joghurtot adhatunk hozzá. órolt koménymag'viz. Pirospaprika.vciroshagyma. bazsalikom babér.petrezselyemzold' bors. sózzuk. A féligmegftítt pipuhárafozzik' Teljesórlésíi ésa fiiszereket. ízlésszerint fuszerezzuk. babhozhozzáadA babotvizbenfeltessziikfozni. olaj.tonfokhagyma. juk a zoldségeket joghurttal behabarjuk. olaj. puhára fozztlk. voroshagymaés fehérrépa.SárqaborsÓ p ré: Bableves: fehérr épa. ső. tojás. petrezselyem. bármilyen zoldségkrémlevest Lencse. víZ. tcinktilydara. Ztjldséeleves: Kiilonféle z<lldségek. Ugyanígy készíthetiink (egyszeríien). petrezselyem. . rospaprikával Bahfözelék: Ugyanrigytessztikfe|. belehintt'ink petrezselyemzoldet.piros paprika.nem tesztink bele galuskát. víz.csak z ldségeknélktilés Íözzuk (fuszerezzuk iz|ésszerint)' Joghurtos habarást tehestirÍire tiink rá. joghurt. feleresztjtik v izze|. so. babérlevél.meghintjtikborssal. Tonko lydarábó| késztilt grízgaluskát szaggatunk bele. A zoldségeket olajon kissémegpároljuk. csak annyi vizze| fozzuk. bab. legyenhíg.

a szokásosmÓdon panírozzuk elkeverjiik. tik. karÍiol. Megsi'itj Sárgarépát. zabpehely. káposztát. j oghurttal. mint a lencselevest. olaj. petrezselyem. tírlésii b. melegentálaljuk. fehérbors. órtjlt komény. szeltcitromhéj. szerecsendiÓ. csak kevesebbvizet tjiik. A karfio|porkcilt nem tesztinkbele semmi mást.karfiolt.ink. ór<iltkoménymag.liszttel behabarjuk. Savany alma. adunk hozzá' Joghurtos habarással stirí Barna rizs. joghurt. oregánÓ. majd itjra rizs hurtot. Peffezse|yrnet. Legutoljára a tetejére joghurtot. joghurt.Hasonlőankészítjtik el.sárearépa: Rántott t k. víZ.. A fÍiszereket lr zo|dségeket ésforrő olajbankistitjtik. j oghurtot tesztink rá. tegytink még ésamíga hozzáva|ókből van. z. 14 75 .teljes bors.f[szer. te. za|iszt. tojás. szegfuszeg.olaj. só. lt.eller. Az a|járatesztinkjogEgy tllzá||ó edényt megÍozn1k. egy sor rizs.pici sÓ' víz. tokcit Pcirk lt alapot készíti.ik. a karfimint a zoldségpork ugyanrigykészÍil. Ugyan gy tessziik fel. Fuszerezzik saját ízlésszerirrt' Joghurtottehettinka tetejére. a liszttel sÓs vizben félig megfozzi. petrezselyemzld. joghurt. Ha a lencsemeg. cukkini.szerecsendiÓ. Zrjldségp rktjlt: puhára páro|juk.diÓ. olon kívi. egy sor zoldség.A barna rizst a szokásos mődon A ztildségeket kiolajozzuk. (borsőtis tehettink a porkcilt bele) kockára vágunk ésrigy tesszi'ik alapba majd felengedjÍikvizzel. ftítt' Lencsefózelék. mint a száraz bablevest. fahéj.i| Zabpelyhes alma: brokkoli. scí.

olaj. a fiíszerekkelízesídtik. Az almáknak kivessztika k zepét. tofu: Rúntott káját kivessziik.Friss borsikafii. 2 db citrom . mandulatej)'cit. tíroltszezámmag'bors. tojás. babérlevél. Barnarizslisztból v. borsőt.ias palacsinta: kemény tojást hozzákevertink. TÖlt tt alnta: Alma. a mandu|átledaráljuk. A zabpelyhe1 az a|mákba. Energiaital: 76 . buzafii keverékkelmegszÓrjuk.szegfuszeg.2 jÓdozott sÓ. teljes tjrlésÍi b zalisztkeve.ésazok kozé tessziik. mandu|a. 2 db grapefruit|eve' Azonnal fogyasztvaméga legkedvetlenebb té|i betegség alattis |elketyeÍ azemberbe. majd személyenként 1 Fahé. mégmeg' szÓrhatjuk fahéjjal. forrÓ stitcíben megstidiik. pici tejjel és fiíszerekkel osszekeverjtik.Meleg siittíben készrestitiiik.Z<ildségekkel. teljes orlésrí b zaliszt' A szokásos mődon panírozzunk. Vékonyra szeletelt savanyri al. diÓ. Ha megst'ilt a pa|acsinta. 1 gerezdfokhagyma. mát ésfahéjat kevertinkbele. ső.fahéj. szá|sárgarépa.A panitozÓ lisztbe tegyiik az oru|t szezámmagot ésa ftízelékekkel tál aljuk. Fentieketa tojás nélktil puhára pároljuk. A diőt.tej (diÓ. gen tálaljuk. romhéj.A zabpelyhet megfözztik.majd o|ajjalkikent jénaibatessztik. Graham lisztból v.és forrő olajban kistitjtik a tofu lapocskákat. l db kozepesvoroshagyma. rékból palacsintatésztát készíti'ink. zold petrezselyem.2 db zel|ergyokér.mele. Tofu lapocskák. Napfénysaláta: |l2kgJuliska bab. tojás. Az almák csut.majd a kivájt almákba tessziik.

sz l t | éskonzervgyii mii lcs ii któ l. pirított szÓjamagot.Egyesekkozvetlen Hámozatlanmandulát. vagy az immunrendszere. fertőzés Bélgombás azonbanhatástalana svédcsepp. javasolt. diőt. szezámmagot. keverjtik tejjel (diÓ vagy mandulatej). A gombás betegek nagyon kívánják az édességet. a szÓdabiA gombás fertózésnél karbőnaésa bőrsav.zabpelyhet'brizapelyhet. |enmagot ledaráljuk. feketeribizli magvaibÓl.jőt tesz bárkinek. ame|yet az esti kankalinbÓ]. 20 gr citromfíilevé|' 20 gr rozmaringlevél keverékéból l teáskanálnyitl csésze fonásbarrlévó vízze| leforrázunk és 5-l0 percig állni hagyjuk. valamint a halak olajáből lehet nyerni. A lega htivelyi gombás fertozésre ttibbmérgezés használt bÓros tampon haszná| atábó| származjk' A evulladások féke nta rtő sára A gombafertíjzöttek vakodjanak méga magas cukortartalmri b an á n tril.tcikmagot.M z. A bőrsav srilyos vesekárosodástokoz. tékke|fogyasszanak! Kertizsőz. Kittínó csemege.napraforgő magot.Ii(nassolnivalőnak|: Echinacea: kivont Echinacea immunstimulálÓ hatása kcizisA kűlpvirágbÓl gomba lti hatásrinakis tartják' mert. a 40 gr orbáncfií.20 gr macskagyokér. mér.sa: esetén győgyhatás szer. Ideger sító teakeverék: A lensavolaj ésa Gamma lenolajsav. ésezt az egészet ossze. hozzá' adunk zabkorpát. Helyette in. Napi l-3 g bevéte|e l8 19 .akinek veszélybenvan az emészttjrendszere. Lesztírve fogyasztjuk. kább pirított napraforgő magot és pirított b zát egytitt. a borbolya nevÍi gyÓgynovényekbolés |enmagbő|. kesudiőt.

ztitt ilyen a Stophylococcus aurensésa Candida albicans. EpehÓlyag meridián Gyomormeridián [ép........ . . olaj biztonságosabb.... .. .... zik toxikushatással. 56 ... . mint az antibiotikumok. ..... . Tecfaolai .. . Fodor Erzsébet (Tel......20/379. Tobbek ko.. ' . . A gombufertózijtt embereknek nagyon n gy hitet.... ..-. umokkal is fe|veszia harcot. ezenkívti| gyu||adásgátlő.' 29 esetén gombafertözés mííkodése T i i d ó m e r i d i á... arnelyekaz antibiotikumokka| szembenelIená1lást fejlesztenek ki. ' ...: 06. . ... .. '2 .. . .4 ... . V e s e m e r i d i á'n meridián HrigyhÓlyag Májmeridián .Tartalomjegyzék Az im. T netekegyenként tok (csakrák)..5 . . . .... .. kitartást.. .. S z í v m e r i d i á... mert nem rendelke. .. . ..r. . . A teafaolajolyan baktériumok e||ena leghatásosabb.. ..''...r. .1 .. ....(Stophyloccocus aurensés a Candida albicansellen)...0542) 80 8l . ' .... .. .... .. ..A teafa. . . -4 ..9 .. akaratot kív nok ahhoz... . . energi apályák (meri d i ánok ) Energiakozpon .. .. ... . 52 . A rosszindulatrr baktéri...4 . .... . ....munrendszer s egítóie Etoszó 3 Az édesgyokérkivonat védia szciveteket. kiilcinrjsen a máj szciveteit. .Vírusfertcjzés kezelésére is alkalmas.... . 44 4 '.36 .n m Keringé seridián meridián Hármasmelegít<í ..5 .......9 ... .. fertozés alattnani 4 alkalommal3 db 500 mg-oskapszulát érdemes bevenni..... 5 ki magam a gombafertcízésból mivel győgyítottam Hogyanés . . hasnyálmirigy meridián Receptek 4 ' ..'. . . 38 . hogy tudjanak változtatni az életmődjukon ésa t pldlkozdsukon..... .6 ..... .5 .. . . 0 .. . . . .0 . . . -3 . ' meridián Vastagbé| meridián Vékonybét ...... .. ... . ...'. védelmet ny jt az a||ergia éshatásaiellen' elsósorbarr ha az allergiaa boronjelentkezik.. ... .. ' ..'. 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful