You are on page 1of 2

Samfunnsfag: Land i Europa

Lærer: Jeanette Tranberg

Samfunnsfag

Mappe 5: Land i Europa

Navn:

Land:

Vurderingskriterier 1 2 3 Poeng:

Kilder: Eleven referer til Eleven referer til Eleven referer til alle
kilder, men har kilder, men har kilder på en korrekt
utelatt mer enn 1. glemt 1. måte, også bilder!
Flagg Eleven viser flagget. Eleven viser Eleven viser flagget,
flagget, og og gir korte men
beskriver flagget detaljerte opplyser
generelt. om flaggets
symbolikk eller
opprinnelse.
Hovedstad Eleven gjengir Eleven forteller om Eleven viser
opplysninger men hovedstadens hovedstadens
har store mangler i beliggenhet, geografiske
sin beskrivelse. befolkning og beliggenhet, opplyser
areal, og gjør om befolkning og
dette på en areal, på en detaljert,
generell måte. tiltalende og korrekt
måte.

Innbyggere Eleven gir en Eleven gir en Eleven gir en detaljert


mangelfull generell beskrivelse av
beskrivelse, men har beskrivelse av befolkningen i landet,
fått med noen befolkningen og og befolknings-
generelle tall og befolknings- sammensetningen.
sammensetninger. sammensetningen
.
Areal Eleven gir en Eleven gir generell Eleven gir utfyllende
mangelfull og kort informasjon omkring
beskrivelse og informasjon landets areal og
mangler viktig omkring landets inndeling (fylker,
informasjon omkring areal og dets landsdeler).
areal eller inndeling. inndeling.
Styreform Eleven gir en Eleven beskriver Eleven beskriver
mangelfull landets styreform landet styreform, og
beskrivelse, og generelt men gir en informativ
utelater hva utdyper ikke hva beskrivelse av hva
styreformen dette innebærer i denne styreformen
innebærer i praksis. praksis. innbærer i praksis.
Valuta Eleven kommer med Eleven gir en Eleven gir detaljert og
mangelfull generell korrekt nøyaktig informasjon
informasjon, og informasjon, men om valuta, og
informasjonen er mangler detaljer kommer med
verken presis eller og eksempler. eksempler som
inneholder beskriver forholdet.
Samfunnsfag: Land i Europa
Lærer: Jeanette Tranberg
eksempler.

Høyeste fjell Eleven gir Eleven gir en Eleven gir detaljert


informasjon om generell informasjon om fjellet
fjellet, men har beskrivelse av og dets beliggenhet.
mangelfull fjellet og dets
beskrivelse. beliggenhet.
Nasjonaldag Eleven oppgir dato. Eleven gir en Eleven gir en presis
presis beskrivelse og detaljert
av nasjonaldagen, beskrivelse av
men gir en noe nasjonaldagen, med
mangelfull en kort
bakgrunnsinfo. bakgrunnsinformasjo
n for dens tilblivelse.
Litt om hvordan Eleven gir en Eleven gir en Eleven gir en detaljert
landet ser ut fra generell beskrivelse generell beskrivelse av
og utelater to av tre beskrivelse og landets
naturens side punkter. utelater en av tre naturlandskap,
punkter. ressursgrunnlag og
dens hovednæringer.
Språk Eleven gir Eleven gir en Eleven gir en
opplysninger om overflatisk nøyaktig beskrivelse
språk, men har store beskrivelse av av språkformene i
mangler. språkformene i landet, og hvilke
landet, og hvilke språk som snakkes
språk som der.
snakkes der.
Religion Eleven har noen Eleven kommer Eleven gir en korrekt
opplysninger, men med generelle beskrivelse av
viser store mangler. opplysninger om befolkningens
landets religioner. tilhørighet til religion.
Artikkelen som Eleven oppfyller ikke Eleven oppfyller Eleven oppfyller
helhet: sjangerkravene. sjangerkrav til sjangerkrav til
Artikkelen har artikkel: artikkel: Innledning,
mangler i forhold til Innledning, hoveddel og
struktur og bruk av hoveddel og avslutning. Avsnittene
kilder. avslutning, men er strukturerte og
mangler struktur. inneholder
Artikkelen viser til temasetninger og
kilder. kommentarsetninger.
Alle opplysninger kan
dokumenteres med
kilder, og kilder er
oppgitt korrekt.
Annet:

Kommentar:

1=0–5
2 = 6 – 14
3 = 15 – 21
4 = 22 – 33
5 = 34 – 39
6 = 40 – 42