You are on page 1of 115
> Aaaliklarn | DP Sevdast Celal Bayar’ Amerika Ziyareti Rifat N. Bali Benzersiz Bir Ailenin Hngellenemex Viikseligh Medici Ailesinin Dramatik Seriiveni Patrick Boucheron Cemal Kafadar ile Séylesi Osmanl Kiiltiir TarihgiliZi ve Yeni Y6nelimler Derin Terzioglu ko sant) | 198N/z300.roes | cLesea | ronal? Uzerine Bir Rapor: Bergson Uyarlayicisi Racca Sekib (Tung) 1 Ti Hiciv Edebiyatinda Onemli Bir Asama: Ziya Pasa’nin kitap Kultur Sanat Yayincilik Sa Medeniyet tarihinde tefekkUrun hacmi nedir? ied) rhe Dasuincenin kékenini bilmeden gercek bilgiye ulaslamayacaginy savunan, Turk distince yasaminaa ve bit felsefe geleneginin olusmasinda huytl featlalari olan Hilmi Ziya Ulken “Turk Tefekkird Terihy" ile Turklerin Islam ‘Oncesi ve sonrasinda olusturduklan dustnce modelierini inceliyor. Diigtincenin deriniikierinde yo! almak isteyenler icin. EES ii teeccis rth rtm za umeen 350 san on EDITORDEN 122. sayimizla merhaba Her ay Bir dosya uyguiemamiz Nisan 2002%den bu yana aralisz 23 sayidir surdyor, Dosyalarimizn tiketici ob risk gibi Bir idiasielbette yok ve za" ten ofamaz da, Her sey bir yana sir ih sayfa sayisiyla bu momitin dedi Ancuk boyle bir hedef glilmemeleti jedial:olmadikiaryanlarnina geimiyer Dosyslarimiz gerek kapsam, gerekse imzalariya liging ve doyuracu olmak iddlasingadt ‘Bu ay dosya konumuz Osmeniida mi- 7ah ve cosyemizin “oizli" editorti So- yin Tuegut Geviker, Yillardir bu alande arastirmact, yazer ve yayinc! olarak ‘Snemii ketkica bulunan Sayin Geviker islerinin yogunlugundan tur dosya editérlugind filen Gstlenemedi, an= cak dosyamizn ana hatiarinin belt lenmest ve gelistiimesinde yardim- jrin) esirgemeyerek, verdial yezi d- sinda arsivini cimertce bize acarak yak cestek oldu. Kendisine mule sexairiz, Toplumsal Taritin en bayOk ‘gansi da bu: Sozgelimi bu sayicahi A Trelze'nin foiodratlariny zamaninda edinebilmemiz igin Ankera‘da TOKhin katuphane yethilllerinden Alan yada Sayin Suralya Faroghi'ye Kedar ek Cok kisi seferber oldu. Hepsine jriz. Toplumsal Tarihin her ak cok gens bir halkaya yayilen Dpbylesi goniilla maddi ve manevi ket karla @Aabillyar ve bu “aydin imece= si" olmaksiain TUrkiye'ze benzerikall- tede bir torih Gergisl yavimlamak, en azindan gimaillk, Kesinlikle mumkin Gelecek ay yeni bir Imecede bulus: mak didi — = O08 Osman Pepe 10 Mesratiy TQ dv sisilerisle L'Itlustration'dan Secmeler EDKEM ELDEM Osman karikatiiru 14 Gaal Bayar'in TERE SS Amerika ziyareti 7i Karikatiiriimiize kadinin girigi Varlk Vergis’ne tepkiler CceMIL KOgaK 22 26 84 Bergson uyarlayreist pou acre, Mustafa Sekib (Tung) Osmanh kilriar tarihgiligt ve yeni yonelimler Bee sabeed 40 ton 9 44 50 90 Fisa Pasrnn Zafer Adaan Mendeses-Bir rman O “Cagtin gibi, kiiskitn gil soyle kime bakiyorsun? ie 8, ALAN QQ Arivden Bir Bel Kralin Dogo’daki ressami Nasyonal sosyalist sinema xaraoivat “Turkcenin Yorulmaz Araqans Res ieoriie rdadan LOO 228 Veu Kola LOG Koasancinopotis, Gal MET OLMEZ Tietze’nin biyografi: Bizans ve An Yunas DON cee a Bi, Oho geafik sanaunda eczacilik Cecea ain ORE 10S iu GQ Seramikler ve Tork mizigs Tarih Vakir'ndan 10 Ekrem Cakiroglu : stu Haberler [oa a] Beside yr a] | vin Koorsinatirt Yayin Kuru es, | wien eae] | Elcem Gakvoala | Seon hot * * FrARIH VAKFI 1 des, Giger Ka nel sta er | yy: Kacednatie Yardimaian | thon Een, Cag ea Avraps Bi eeaererety Bectarigay | Ye? Sao Keoki Ml Horizons Programe ‘Ksniyon a es ent | sanstmanaktar Vv bean Giler Kali, New Neca meen | | NecderSaogs, Opa ean ee eat — | taser Tine, Zafe Tope Toth Vat Adina Sais Mere Tone ee | Gan arden cae